Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kilpailut
Reetta Hellgren lähtee Tuirasta Muodin huipulle -kisaan – 33-vuotias löysi markkinaraon drag-artistien näyttävistä asuista

Reetta Hell­gren lähtee Tui­ras­ta Muodin hui­pul­le -kisaan – 33-vuo­tias löysi mark­ki­na­raon drag-ar­tis­tien näyt­tä­vis­tä asuista

24.01.2024 08:19 3
Tilaajille
Niklas Nukarin, 30, oululainen nettiautokauppa kasvoi yli 100 miljoonan liikevaihtoon – Pankki ei myöntänyt yrityslainaa, joten firma pantiin pystyyn keittiöremonttirahoilla

Niklas Nu­ka­rin, 30, ou­lu­lai­nen net­ti­au­to­kaup­pa kasvoi yli 100 mil­joo­nan lii­ke­vaih­toon – Pankki ei myön­tä­nyt yri­tys­lai­naa, joten firma pantiin pystyyn keit­tiö­re­mont­ti­ra­hoil­la

12.01.2024 05:00 44
Tilaajille
Oululainen Taitonetti valittiin voittajaksi Suomen vastuullisin tuote -kilpailussa

Ou­lu­lai­nen Tai­to­net­ti va­lit­tiin voit­ta­jak­si Suomen vas­tuul­li­sin tuote -kil­pai­lus­sa

03.11.2023 14:59 13
Miekat kalahtelevat Oulun keskustassa tänä viikonloppuna – Erikoisen kamppailulajin harrastaja kertoo, miltä kirveenisku päähän tuntuu

Miekat ka­lah­te­le­vat Oulun kes­kus­tas­sa tänä vii­kon­lop­pu­na – Eri­koi­sen kamp­pai­lu­la­jin har­ras­ta­ja kertoo, miltä kir­veen­is­ku päähän tuntuu

22.09.2023 06:52 9
Tilaajille
Oululaislähtöinen Heidi Ylimartimo pääsi jatkoon Miss Helsinki -kisassa – "Purskahdin itkuun"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Heidi Yli­mar­ti­mo pääsi jatkoon Miss Hel­sin­ki -ki­sas­sa – "­Purs­kah­din itkuun"

14.08.2023 12:58 1
Tilaajille
Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali tarjoilee valon pilkahduksia ja tyttöenergiaa – harvinaisuutena nähdään myös Vesa-Matti Loiri kolmessa 1970-luvun lyhytelokuvassa

Oulun kan­sain­vä­li­nen lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­li tar­joi­lee valon pil­kah­duk­sia ja tyt­tö­ener­giaa – har­vi­nai­suu­te­na nähdään myös Ve­sa-Mat­ti Loiri kol­mes­sa 1970-lu­vun ly­hyt­elo­ku­vas­sa

11.11.2022 15:00
Tilaajille
"On helppoa olla oma itsensä, kun on eläimiä ympärillä" – Oululainen Mira Hanhikorpi löysi koiransa kautta kilpaharrastamisen ilon

"On helppoa olla oma it­sen­sä, kun on eläimiä ym­pä­ril­lä" – Ou­lu­lai­nen Mira Han­hi­kor­pi löysi koi­ran­sa kautta kil­pa­har­ras­ta­mi­sen ilon

19.08.2022 08:00
Tilaajille
Oululainen Linnea Leino, 19, on kevään ylioppilas, some-yrittäjä ja Wellnessmalli-kilpailun finalisti – yrittäjyys lähti käyntiin melkein vahingossa

Ou­lu­lai­nen Linnea Leino, 19, on kevään yliop­pi­las, so­me-yrit­tä­jä ja Well­ness­mal­li-kil­pai­lun fi­na­lis­ti – yrit­tä­jyys lähti käyn­tiin melkein va­hin­gos­sa

02.06.2022 09:01
Tilaajille
Leevi Madetoja -pianokilpailun pääsarjan voitti Mikael Loponen Turusta

Leevi Ma­det­oja -pia­no­kil­pai­lun pää­sar­jan voitti Mikael Loponen Turusta

28.05.2022 20:34 3
Tilaajille
Leevi Madetoja -pianokilpailun konserttofinaaliin pääsi kaksi kilpailijaa Oulun konservatoriosta

Leevi Ma­det­oja -pia­no­kil­pai­lun kon­sert­to­fi­naa­liin pääsi kaksi kil­pai­li­jaa Oulun kon­ser­va­to­rios­ta

25.05.2022 17:00 2
Runeberg-palkinnon ehdokkaina ennätykselliset kymmenen teosta – mukana myös utsjokelainen Niillas Holmberg

Ru­ne­berg-pal­kin­non eh­dok­kai­na en­nä­tyk­sel­li­set kym­me­nen teosta – mukana myös uts­jo­ke­lai­nen Niillas Holm­berg

09.12.2021 14:11
Oulun kaupunki palkitsi opiskelijat asuntomessualueen suunnittelukilpailussa

Oulun kau­pun­ki pal­kit­si opis­ke­li­jat asun­to­mes­su­alueen suun­nit­te­lu­kil­pai­lus­sa

03.12.2021 08:38
Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021 – teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen

Tur­val­li­nen Oulu -hank­keen tur­va­tai­to­kas­va­tus voitti kan­sal­li­sen ri­kok­sen­tor­jun­ta­kil­pai­lun 2021 – ­tee­ma­na oli ala­ikäi­siin koh­dis­tu­van kiu­saa­mi­sen ja vä­ki­val­lan eh­käi­se­mi­nen

27.09.2021 15:02 3
Oululainen Sedät jaksaa heilua -pyöräilyjoukkue on Kilometrikisassa toisella sijalla, mutta kilpailuja tärkeämpää heille on itse pyöräily – "Tämä on stressitöntä ja iloista liikkumista"

Ou­lu­lai­nen Sedät jaksaa heilua -pyö­räi­ly­jouk­kue on Ki­lo­met­ri­ki­sas­sa toi­sel­la si­jal­la, mutta kil­pai­lu­ja tär­keäm­pää heille on itse pyö­räi­ly – "Tämä on stres­si­tön­tä ja iloista liik­ku­mis­ta"

09.08.2021 11:00 7
Tilaajille
Haukiputaan lukiolaiset voittivat kansainvälisen palkinnon ilmastolaskurillaan – "Voittamaanhan me tulimme, mutta oli se silti yllätys"

Hau­ki­pu­taan lu­kio­lai­set voit­ti­vat kan­sain­vä­li­sen pal­kin­non il­mas­to­las­ku­ril­laan – "Voit­ta­maan­han me tu­lim­me, mutta oli se silti yl­lä­tys"

23.06.2021 08:00 13
Tilaajille
Street fishing–kalastuskisat tulevat jälleen – katso listaus Oulun parhaista kalastuspaikoista

Street fis­hing–­ka­las­tus­ki­sat tulevat jälleen – katso listaus Oulun par­hais­ta ka­las­tus­pai­kois­ta

11.06.2021 13:34 1
Tilaajille
Syksyn Sävel palaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen – kaikille avoimeen sävellyskilpailuun halutaan mukaan laaja kirjo eri musiikkigenrejen edustajia

Syksyn Sävel palaa kah­dek­san vuoden tauon jälkeen – kai­kil­le avoi­meen sä­vel­lys­kil­pai­luun ha­lu­taan mukaan laaja kirjo eri mu­siik­ki­gen­re­jen edus­ta­jia

11.05.2021 14:36 1
Toukokuussa valitaan taas Vuoden kaupunginosa – Oulusta mukana valtakunnallisessa kilpailussa ovat Karjasilta ja Mäntylä

Tou­ko­kuus­sa va­li­taan taas Vuoden kau­pun­gin­osa – Oulusta mukana val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa ovat Kar­ja­sil­ta ja Mäntylä

15.04.2021 10:22