Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Kilpailut

Ou­lu­lai­nen Sedät jaksaa heilua -pyö­räi­ly­jouk­kue on Ki­lo­met­ri­ki­sas­sa toi­sel­la si­jal­la, mutta kil­pai­lu­ja tär­keäm­pää heille on itse pyö­räi­ly – "Tämä on stres­si­tön­tä ja iloista liik­ku­mis­ta"

09.08.2021 11:00 7
Tilaajille

Hau­ki­pu­taan lu­kio­lai­set voit­ti­vat kan­sain­vä­li­sen pal­kin­non il­mas­to­las­ku­ril­laan – "Voit­ta­maan­han me tu­lim­me, mutta oli se silti yl­lä­tys"

23.06.2021 08:00 13
Tilaajille

Street fis­hing–­ka­las­tus­ki­sat tulevat jälleen – katso listaus Oulun par­hais­ta ka­las­tus­pai­kois­ta

11.06.2021 13:34 1
Tilaajille

Syksyn Sävel palaa kah­dek­san vuoden tauon jälkeen – kai­kil­le avoi­meen sä­vel­lys­kil­pai­luun ha­lu­taan mukaan laaja kirjo eri mu­siik­ki­gen­re­jen edus­ta­jia

11.05.2021 14:36 1

Tou­ko­kuus­sa va­li­taan taas Vuoden kau­pun­gi­no­sa – Oulusta mukana val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa ovat Kar­ja­sil­ta ja Mäntylä

15.04.2021 10:22