Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

TV-sarjat
Oululaisen tuotantoyhtiön tuottama Vaietut arktiset sodat menestynyt hyvin maailmalla – Euroopan suurin tuotantoyhtiö RTL osti sarjan oikeudet Saksaan

Ou­lu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiön tuot­ta­ma Vaietut ark­ti­set sodat me­nes­ty­nyt hyvin maail­mal­la – Eu­roo­pan suurin tuo­tan­to­yh­tiö RTL osti sarjan oi­keu­det Saksaan

11.11.2022 14:04 4
Pahanhautoja on yksi Elokuva-Sylvi -palkinnon finalisteista – Voittajan valitsee diktaattorina näyttelijä Laura Birn

Pa­han­hau­to­ja on yksi Elo­ku­va-Syl­vi -pal­kin­non fi­na­lis­teis­ta – Voit­ta­jan va­lit­see dik­taat­to­ri­na näyt­te­li­jä Laura Birn

02.11.2022 12:50
Tilaajille
On osattava nauraa itselleen, sanoo mutkan kautta ammattinäyttelijäksi päätynyt Antti Tuomas Heikkinen

On osat­ta­va nauraa it­sel­leen, sanoo mutkan kautta am­mat­ti­näyt­te­li­jäk­si pää­ty­nyt Antti Tuomas Heik­ki­nen

28.10.2022 14:15 2
Tilaajille
Vakavasta pojasta sukeutui suosikkikoomikko – "Minulla oli erittäin suuret luulot itsestäni", näyttelijä Ville Myllyrinne muistelee nuoruuden haaveitaan lähteä Amerikkaan ja tulla miljonääriksi

Va­ka­vas­ta pojasta su­keu­tui suo­sik­ki­koo­mik­ko – "Mi­nul­la oli erit­täin suuret luulot it­ses­tä­ni", näyt­te­li­jä Ville Myl­ly­rin­ne muis­te­lee nuo­ruu­den haa­vei­taan lähteä Ame­rik­kaan ja tulla mil­jo­nää­rik­si

30.09.2022 14:30
Tilaajille
Eksoottinen Pohjois-Pohjanmaa kiinnostaa Etelä-Amerikkaa myöten: Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kolmannesta kaudesta julkaistiin esittelyvideo

Ek­soot­ti­nen Poh­jois-Poh­jan­maa kiin­nos­taa Ete­lä-Ame­rik­kaa myöten: Kaikki synnit -sarja on myyty jo yli 40 maahan – kol­man­nes­ta kau­des­ta jul­kais­tiin esit­te­ly­vi­deo

26.09.2022 08:00 12
Tilaajille
Iltapäivän rennoimmat nuuskijat aloittavat torstaina dekkarisarjan neljännen kauden

Il­ta­päi­vän ren­noim­mat nuus­ki­jat aloit­ta­vat tors­tai­na dek­ka­ri­sar­jan nel­jän­nen kauden

15.09.2022 12:55
Tilaajille
Todella upee kaupunkikierros – Patsyn tulkki johdattaa tv-katsojia torstai-iltana Euroopan suurkaupunkeihin

Todella upee kau­pun­ki­kier­ros – Patsyn tulkki joh­dat­taa tv-kat­so­jia tors­tai-il­ta­na Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin

01.09.2022 13:45
Tilaajille
Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyllenhaal on epätoivoinen poliisi myöhäjännärissä

Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyl­len­haal on epä­toi­voi­nen poliisi myö­hä­jän­nä­ris­sä

29.08.2022 12:00
Tilaajille
Tv-tarjonnassa kolme esimerkkiä pop-neroudesta sunnuntaina

Tv-tar­jon­nas­sa kolme esi­merk­kiä pop-ne­rou­des­ta sun­nun­tai­na

28.08.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Laatudekkaristi Ann Cleevesin mylly jauhaa pelkkää priimaa

Arvio: Laa­tu­dek­ka­ris­ti Ann Clee­ve­sin mylly jauhaa pelkkää priimaa

23.08.2022 10:30
Tilaajille
Katujen mies saa kaverin maanantai-illan elokuvassa

Katujen mies saa kaverin maa­nan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

22.08.2022 12:00
Tilaajille
Vanha liekki lepattaa sittenkin – tiistai-illan elokuvassa on kolmiodraaman aavistuksia ortodoksijuutalaisessa yhteisössä

Vanha liekki le­pat­taa sit­ten­kin – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on kol­mio­draa­man aa­vis­tuk­sia or­to­dok­si­juu­ta­lai­ses­sa yh­tei­sös­sä

16.08.2022 12:10
Tilaajille
Monen tuskan poliisi jatkaa Yle Areenalla – tuttuun tapaan välillä liikutaan kuin unessa

Monen tuskan poliisi jatkaa Yle Aree­nal­la – tuttuun tapaan välillä lii­ku­taan kuin unessa

11.08.2022 12:00
Tilaajille
Nuoruuden merkkipaalua kokemassa – tiistai-illan elokuvasta välittyy harvinaista yhdessäolon lämpöä

Nuo­ruu­den merk­ki­paa­lua ko­ke­mas­sa – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­ta vä­lit­tyy har­vi­nais­ta yh­des­sä­olon lämpöä

09.08.2022 12:00
Tilaajille
Laulaja teipatussa takissaan – Ben Dickey tulkitsee herkkyydellä countrylaulaja Blaze Foleytä torstai-illan elokuvassa

Laulaja tei­pa­tus­sa ta­kis­saan – Ben Dickey tul­kit­see herk­kyy­del­lä count­ry­lau­la­ja Blaze Foleytä tors­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

28.07.2022 12:00
Tilaajille
Dekkarikesä sujuu pikakelauksella – viikon aloittaa perinnetietoinen murhamysteeri

Dek­ka­ri­ke­sä sujuu pi­ka­ke­lauk­sel­la – viikon aloit­taa pe­rin­ne­tie­toi­nen mur­ha­mys­tee­ri

25.07.2022 12:00
Tilaajille
Vaietut arktiset sodat Berliinin kansainvälisen tv-sarjafestivaalin finaaliin – oululaisyhtiö NTRNZ media osakkaaksi pohjoismaiseen tuotantoyhtiöön

Vaietut ark­ti­set sodat Ber­lii­nin kan­sain­vä­li­sen tv-sar­ja­fes­ti­vaa­lin fi­naa­liin – ou­lu­lais­yh­tiö NTRNZ media osak­kaak­si poh­jois­mai­seen tuo­tan­to­yh­tiöön

03.06.2022 07:00 4
80 vuotta täyttävää teatterineuvos Tuija Vuolletta ammatti kutsui jo nuorena: "Näyttelijäksi oli ikään kuin suora reitti"

80 vuotta täyt­tä­vää teat­te­ri­neu­vos Tuija Vuol­let­ta ammatti kutsui jo nuo­re­na: "Näyt­te­li­jäk­si oli ikään kuin suora reitti"

22.05.2022 10:00
Tilaajille
Vaietut arktiset sodat- sarjan tunnuskappaleen teko sai kemiläislähtöisen Irenen syöksymään toisen maailmansodan syövereihin

Vaietut ark­ti­set sodat- sarjan tun­nus­kap­pa­leen teko sai ke­mi­läis­läh­töi­sen Irenen syök­sy­mään toisen maail­man­so­dan syö­ve­rei­hin

28.03.2022 10:00
Tilaajille
Oulun seudulla kuvattu Korvessa kulkevi -sarja pääsee esittäytymään kansainvälisille ostajille Cannesiin

Oulun seu­dul­la kuvattu Kor­ves­sa kulkevi -sarja pääsee esit­täy­ty­mään kan­sain­vä­li­sil­le os­ta­jil­le Can­ne­siin

09.03.2022 21:56
Tilaajille