TV-sarjat
Kuukausi
Kun nämä kaksi näyttelijää pääsevät vauhtiin, on luvassa suomalaisen uutuussarjan huippukohta

Kun nämä kaksi näyt­te­li­jää pää­se­vät vauh­tiin, on luvassa suo­ma­lai­sen uu­tuus­sar­jan huip­pu­koh­ta

27.08.2020 07:00 0
Ainakin näille maajusseille toivoisi morsiamen löytyvän

Ainakin näille maa­jus­seil­le toi­voi­si mor­sia­men löy­ty­vän

24.08.2020 07:00 0
"Olin lähiöstä tullut nolla" – tv-sarja seuraa järjestyksenvalvojien työtä yökerhoissa

"Olin lä­hiös­tä tullut nolla" – tv-sar­ja seuraa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien työtä yö­ker­hois­sa

23.08.2020 07:00 0
Toimittajavuodet valmistivat oululaista Merja Aakkoa käsikirjoittajan työhön – nyt tekeillä on jo kolmas kausi tv-sarjasta Kaikki synnit

Toi­mit­ta­ja­vuo­det val­mis­ti­vat ou­lu­lais­ta Merja Aakkoa kä­si­kir­joit­ta­jan työhön – nyt te­keil­lä on jo kolmas kausi tv-sar­jas­ta Kaikki synnit

22.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Suomalaisformaatti toimii myös maailmalla: au pairina olo on toisilla rentoilua, toisilla rähinää ja raatamista

Suo­ma­lais­for­maat­ti toimii myös maail­mal­la: au pairina olo on toi­sil­la ren­toi­lua, toi­sil­la rähinää ja raa­ta­mis­ta

19.08.2020 07:00 0
Menneisyyden ja nykyisyyden hirviöt kohtaavat HBO:n uudessa kauhusarjassa

Men­nei­syy­den ja ny­kyi­syy­den hirviöt koh­taa­vat HBO:n uudessa kau­hu­sar­jas­sa

18.08.2020 07:00 1
Sairaaladraaman katsominen on harrastus siinä missä muutkin
Kolumni Inkeri Harju

Sai­raa­la­draa­man kat­so­mi­nen on har­ras­tus siinä missä muutkin

16.08.2020 20:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Trillerin siemen ei lähde itämään – näyttelijätkään eivät pelasta tätä Skotlantiin sijoittuvaa tv-sarjaa

Tril­le­rin siemen ei lähde itämään – näyt­te­li­jät­kään eivät pelasta tätä Skot­lan­tiin si­joit­tu­vaa tv-sar­jaa

08.08.2020 07:00 0
50 vuotta täyttävälle Mika Ronkaiselle dokumenttielokuvat olivat kouluna fiktion tekemiseen – parhaillaan kehittelyssä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

50 vuotta täyt­tä­väl­le Mika Ron­kai­sel­le do­ku­ment­ti­elo­ku­vat olivat kouluna fiktion te­ke­mi­seen – par­hail­laan ke­hit­te­lys­sä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

06.08.2020 10:30 0
Tilaajille
Vaikka muu vietäisiin, jäljellä on vielä rohkeus – HBO-sarjan Praha rakentuu murretuista sävyistä, tupakansavusta ja jokapäiväisistä järjestelmän sortotoimista

Vaikka muu vie­täi­siin, jäl­jel­lä on vielä rohkeus – HBO-sar­jan Praha ra­ken­tuu mur­re­tuis­ta sä­vyis­tä, tu­pa­kan­sa­vus­ta ja jo­ka­päi­väi­sis­tä jär­jes­tel­män sor­to­toi­mis­ta

06.08.2020 07:00 0
Selviytyjät Suomi saa jatkoa ensi keväänä – tällä kertaa julkkikset koittavat selviytyä karussa pohjoisen erämaassa

Sel­viy­ty­jät Suomi saa jatkoa ensi keväänä – tällä kertaa julk­kik­set koit­ta­vat sel­viy­tyä karussa poh­joi­sen erä­maas­sa

29.07.2020 11:10 0
Tilaajille
Arvio: Musta skottidraama kutkuttaa, tunnelmassa on paljon samaa kuin Coenin veljesten elokuvissa

Arvio: Musta skot­ti­draa­ma kut­kut­taa, tun­nel­mas­sa on paljon samaa kuin Coenin vel­jes­ten elo­ku­vis­sa

17.07.2020 09:30 0

Eri-ikäi­set sinkut muut­ta­vat saman katon alle – aust­ra­lia­lai­sen draa­ma­ko­me­dian vahvuus on tyy­peis­sä

08.07.2020 07:00 0
Tuttu tarina tuodaan 2020-luvulle – Anna-Leena Härkösen Häräntappoaseesta tv-sarja

Tuttu tarina tuodaan 2020-lu­vul­le – An­na-Lee­na Här­kö­sen Hä­rän­tap­po­asees­ta tv-sar­ja

30.06.2020 09:40 0
Salkkarit-tähti Nora Rinne Pihlajasadusta: "Koronan vuoksi intiimikohtauksia on poistettu tai tehty toisella lailla" – Leikkisässä rinnakkaissarjassa nähdään toisenlainen Camilla

Salk­ka­rit-täh­ti Nora Rinne Pih­la­ja­sa­dus­ta: "Ko­ro­nan vuoksi in­tii­mi­koh­tauk­sia on pois­tet­tu tai tehty toi­sel­la lailla" – Leik­ki­säs­sä rin­nak­kais­sar­jas­sa nähdään toi­sen­lai­nen Camilla

29.06.2020 07:00 0
Tilaajille
TV-arvio: Ihmeestä kertova italialaissarja iskee ja lujaa – "Ehkä kaipaamme tähän aikaan juuri tällaista"

TV-ar­vio: Ih­mees­tä kertova ita­lia­lais­sar­ja iskee ja lujaa – "Ehkä kai­paam­me tähän aikaan juuri täl­lais­ta"

22.05.2020 07:00 0
Postimies ryhtyy salapoliisiksi – sarjassa irvaillaan hyväntahtoisesti modernin tietotekniikan ja vanhanaikaisen postitoiminnan eroille

Pos­ti­mies ryhtyy sa­la­po­lii­sik­si – sar­jas­sa ir­vail­laan hy­vän­tah­toi­ses­ti mo­der­nin tie­to­tek­nii­kan ja van­han­ai­kai­sen pos­ti­toi­min­nan eroille

15.05.2020 07:00 0
Puitteet ovat kunnossa, mutta sisältö on ontto: b-luokan historiallinen pukudraama yhdistyy saippuasarjamaiseen fiktioon

Puit­teet ovat kun­nos­sa, mutta sisältö on ontto: b-luo­kan his­to­rial­li­nen pu­ku­draa­ma yh­dis­tyy saip­pua­sar­ja­mai­seen fik­tioon

12.05.2020 07:00 0
Nuoren miehen urakiito tyssää yksityiselämän skandaalin vuoksi – uusi jännityssarja vie Lontoon hektisiin finanssipiireihin

Nuoren miehen ura­kii­to tyssää yk­si­tyis­elä­män skan­daa­lin vuoksi – uusi jän­ni­tys­sar­ja vie Lontoon hek­ti­siin fi­nans­si­pii­rei­hin

08.05.2020 07:00 0
Vesisateet ja lumettomuus ovat Kaikki synnit -sarjan kakkoskauden talvikohtausten riesana – "Lavasteryhmä on etenkin ollut helisemässä"

Ve­si­sa­teet ja lu­met­to­muus ovat Kaikki synnit -sarjan kak­kos­kau­den tal­vi­koh­taus­ten riesana – "La­vas­te­ryh­mä on etenkin ollut he­li­se­mäs­sä"

12.02.2020 07:03 0
Tilaajille