TV-sarjat
Kuukausi
Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sarjan kuvauksissa ensimmäisenä kameran edessä ovat Oulun teknologiakylän nerokkaat oululaisinsinöörit

Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sar­jan ku­vauk­sis­sa en­sim­mäi­se­nä kameran edessä ovat Oulun tek­no­lo­gia­ky­län ne­rok­kaat ou­lu­lais­in­si­nöö­rit

15.04.2021 18:00 13
Tilaajille
Nokian tarinasta kertovaa sarjaa aletaan kuvata Oulussa ensi viikolla

Nokian ta­ri­nas­ta ker­to­vaa sarjaa aletaan kuvata Oulussa ensi vii­kol­la

07.04.2021 10:06 12
Oululaislähtöinen näyttelijä Jaakko Ohtonen sai Vikings-roolin – koe-esiintyminen kuvattiin kännykällä anoppilan vierashuoneessa julkkispuolison avustuksella

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Jaakko Ohtonen sai Vi­kings-roo­lin – koe-esiin­ty­mi­nen ku­vat­tiin kän­ny­käl­lä anop­pi­lan vie­ras­huo­nees­sa julk­kis­puo­li­son avus­tuk­sel­la

02.04.2021 07:17
Televisiossa maanantaina – Lastensuojelijan kovat paineet näkyvät kotimaisessa uutuussarjassa

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Las­ten­suo­je­li­jan kovat paineet näkyvät ko­ti­mai­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa

29.03.2021 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pulmuset ja loukkaantumisen kulttuuri: "Pulmusten syntinä on, että se oli karkea, seksistinen ja solvaava, mutta kun sen oli tarkoituskin olla"
Kolumni Tero Vainio

Pul­mu­set ja louk­kaan­tu­mi­sen kult­tuu­ri: "Pul­mus­ten syntinä on, että se oli karkea, sek­sis­ti­nen ja sol­vaa­va, mutta kun sen oli tar­koi­tus­kin olla"

20.03.2021 06:00 14
Tilaajille
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

20.02.2021 14:00
Tilaajille
Sukuni salat -tv-ohjelmaan osallistunut Suvi Teräsniska löysi juuriaan Lapista vuosisatojen takaa ja vastauksen pohjoisen suunnattomalle vetovoimalle: "Kyllä minä aika lappilainen olen"

Sukuni salat -tv-oh­jel­maan osal­lis­tu­nut Suvi Te­räs­nis­ka löysi juu­riaan Lapista vuo­si­sa­to­jen takaa ja vas­tauk­sen poh­joi­sen suun­nat­to­mal­le ve­to­voi­mal­le: "Kyllä minä aika lap­pi­lai­nen olen"

18.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Pekka Eronen suosittelee tänään ranskalaista ensiesitystä – Salaisuudet soivat Pariisissa kohtalokkaasti musiikkia unohtamatta

Pekka Eronen suo­sit­te­lee tänään rans­ka­lais­ta en­si­esi­tys­tä – Sa­lai­suu­det soivat Pa­rii­sis­sa koh­ta­lok­kaas­ti mu­siik­kia unoh­ta­mat­ta

16.02.2021 16:00
Tilaajille
Uranaisella on mies jokaiselle viikonpäivälle – humoristisessa uutuussarjassa juonittelevat miehet

Ura­nai­sel­la on mies jo­kai­sel­le vii­kon­päi­väl­le – hu­mo­ris­ti­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa juo­nit­te­le­vat miehet

31.01.2021 07:00
Pohjoinen puhuu tv-sarjoissa etelän nuotilla, vaikka aidon puheenparren taitajiakin olisi
Kolumni Tero Vainio

Poh­joi­nen puhuu tv-sar­jois­sa etelän nuo­til­la, vaikka aidon pu­heen­par­ren tai­ta­jia­kin olisi

22.01.2021 20:05 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aili Dammert

Olenko kat­so­nut heh­ku­tet­tua tv-ko­me­diaa väärin?

22.01.2021 04:00
Tilaajille
Tiina Lymi kiristää ruuvia, kunnes tuskasta syntyy komiikkaa – Sisäilmaa-sarja TE-toimiston työntekijöistä osui hyvinvointiyhteiskunnan monimutkaiseen ytimeen

Tiina Lymi ki­ris­tää ruuvia, kunnes tus­kas­ta syntyy ko­miik­kaa – Si­säil­maa-sar­ja TE-toi­mis­ton työn­te­ki­jöis­tä osui hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan mo­ni­mut­kai­seen ytimeen

16.01.2021 08:00
Tilaajille
Tv-alan Kultainen Venla -kilpailussa näkyy tänä vuonna pohjoinen ulottuvuus: "Täällä on paljon tarinoita ja esimerkiksi Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muualla"

Tv-alan Kul­tai­nen Venla -kil­pai­lus­sa näkyy tänä vuonna poh­joi­nen ulot­tu­vuus: "Täällä on paljon ta­ri­noi­ta ja esi­mer­kik­si Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muual­la"

15.01.2021 18:00
Tilaajille
Ote lipeää saippuaoopperaksi saksalaisessa sarjassa, jossa draamaa viedään eteenpäin historiallisten faktojen ja epookin kustannuksella

Ote lipeää saip­pua­oop­pe­rak­si sak­sa­lai­ses­sa sar­jas­sa, jossa draamaa viedään eteen­päin his­to­rial­lis­ten fak­to­jen ja epookin kus­tan­nuk­sel­la

05.01.2021 07:00
Tämä sarja on Disney+:n parasta antia: puhaltaa uutta eloa Skywalkereiden saagaan
Kolumni Vanessa Valkama

Tämä sarja on Dis­ney+:n parasta antia: pu­hal­taa uutta eloa Sky­wal­ke­rei­den saagaan

21.12.2020 07:00
Vävypoika kulisseja kaatamassa – suomalaisessa lakidraamasarjassa on oikeuden liekki lepattaa pienen ihmisen puolella

Vä­vy­poi­ka ku­lis­se­ja kaa­ta­mas­sa – suo­ma­lai­ses­sa la­ki­draa­ma­sar­jas­sa on oi­keu­den liekki le­pat­taa pienen ihmisen puo­lel­la

17.12.2020 07:00
Elämän pikku hölmöilyille ja virheille voi nauraa – Johanna Vuoksenmaa levittää kipeänhauskoilla komedioillaan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuomitsevasti"

Elämän pikku höl­möi­lyil­le ja vir­heil­le voi nauraa – Johanna Vuok­sen­maa le­vit­tää ki­peän­haus­koil­la ko­me­dioil­laan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuo­mit­se­vas­ti"

13.12.2020 08:00
Tilaajille
Justimus ponnisti Youtuben teini-idoleista koko kansan suosikeiksi – uudessa sarjassa ollaan pelottavan aikuistumisen kynnyksellä

Jus­ti­mus pon­nis­ti You­tu­ben tei­ni-ido­leis­ta koko kansan suo­si­keik­si – uudessa sar­jas­sa ollaan pe­lot­ta­van ai­kuis­tu­mi­sen kyn­nyk­sel­lä

12.12.2020 15:00
Tilaajille
Oi ihanaa, kaikki ei ole pilalla – taianomaisuus on tallella rakastetun eläinlääkärisarjan uudessa versiossa

Oi ihanaa, kaikki ei ole pilalla – taian­omai­suus on tal­lel­la ra­kas­te­tun eläin­lää­kä­ri­sar­jan uudessa ver­sios­sa

24.11.2020 07:00
Suomessa kuvattu ja ruotsiksi puhuttu White Wall jaksaa pitää katsojan kiinnostusta yllä
Kolumni Tero Vainio

Suo­mes­sa kuvattu ja ruot­sik­si puhuttu White Wall jaksaa pitää kat­so­jan kiin­nos­tus­ta yllä

20.11.2020 19:00 1
Tilaajille