Loirin kuolema: Ve­sa-Mat­ti Loiri osasi nau­rat­taa ja it­ket­tää

Pääkirjoitus: Kar­hun­kaa­to­lu­vil­la tehdään temp­pu­ja – valitus voi estää kar­hu­jah­din tänä syksynä

TV-sarjat
Nuoruuden merkkipaalua kokemassa – tiistai-illan elokuvasta välittyy harvinaista yhdessäolon lämpöä

Nuo­ruu­den merk­ki­paa­lua ko­ke­mas­sa – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­ta vä­lit­tyy har­vi­nais­ta yh­des­sä­olon lämpöä

09.08.2022 12:00
Tilaajille
Laulaja teipatussa takissaan – Ben Dickey tulkitsee herkkyydellä countrylaulaja Blaze Foleytä torstai-illan elokuvassa

Laulaja tei­pa­tus­sa ta­kis­saan – Ben Dickey tul­kit­see herk­kyy­del­lä count­ry­lau­la­ja Blaze Foleytä tors­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

28.07.2022 12:00
Tilaajille
Dekkarikesä sujuu pikakelauksella – viikon aloittaa perinnetietoinen murhamysteeri

Dek­ka­ri­ke­sä sujuu pi­ka­ke­lauk­sel­la – viikon aloit­taa pe­rin­ne­tie­toi­nen mur­ha­mys­tee­ri

25.07.2022 12:00
Tilaajille
Vaietut arktiset sodat Berliinin kansainvälisen tv-sarjafestivaalin finaaliin – oululaisyhtiö NTRNZ media osakkaaksi pohjoismaiseen tuotantoyhtiöön

Vaietut ark­ti­set sodat Ber­lii­nin kan­sain­vä­li­sen tv-sar­ja­fes­ti­vaa­lin fi­naa­liin – ou­lu­lais­yh­tiö NTRNZ media osak­kaak­si poh­jois­mai­seen tuo­tan­to­yh­tiöön

03.06.2022 07:00 4
80 vuotta täyttävää teatterineuvos Tuija Vuolletta ammatti kutsui jo nuorena: "Näyttelijäksi oli ikään kuin suora reitti"

80 vuotta täyt­tä­vää teat­te­ri­neu­vos Tuija Vuol­let­ta ammatti kutsui jo nuo­re­na: "Näyt­te­li­jäk­si oli ikään kuin suora reitti"

22.05.2022 10:00
Tilaajille
Vaietut arktiset sodat- sarjan tunnuskappaleen teko sai kemiläislähtöisen Irenen syöksymään toisen maailmansodan syövereihin

Vaietut ark­ti­set sodat- sarjan tun­nus­kap­pa­leen teko sai ke­mi­läis­läh­töi­sen Irenen syök­sy­mään toisen maail­man­so­dan syö­ve­rei­hin

28.03.2022 10:00
Tilaajille
Oulun seudulla kuvattu Korvessa kulkevi -sarja pääsee esittäytymään kansainvälisille ostajille Cannesiin

Oulun seu­dul­la kuvattu Kor­ves­sa kulkevi -sarja pääsee esit­täy­ty­mään kan­sain­vä­li­sil­le os­ta­jil­le Can­ne­siin

09.03.2022 21:56
Tilaajille
"Joskus ujous ja epävarmuus ilmenivät käsien tärinänä, enkä pystynyt keskittymään mihinkään muuhun" – Nyt ujous on Oulun seudulla varttuneelle Putous-näyttelijälle voimavara

"Joskus ujous ja epä­var­muus il­me­ni­vät käsien tä­ri­nä­nä, enkä pys­ty­nyt kes­kit­ty­mään mi­hin­kään muuhun" – Nyt ujous on Oulun seu­dul­la vart­tu­neel­le Pu­tous-näyt­te­li­jäl­le voi­ma­va­ra

12.02.2022 18:30 7
Tilaajille
"Inhimillisiä rikoksia" – Rovaniemellä kuvataan parhaillaan tv-sarjaa nyrkkeilevästä naispoliisista

"In­hi­mil­li­siä ri­kok­sia" – Ro­va­nie­mel­lä ku­va­taan par­hail­laan tv-sar­jaa nyrk­kei­le­väs­tä nais­po­lii­sis­ta

09.02.2022 19:55 4
Tilaajille
"Kun teatterissa on kyse rakkaudesta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rakkaus"

"Kun teat­te­ris­sa on kyse rak­kau­des­ta, niin siinä perhana vieköön pitää olla se rak­kaus"

19.01.2022 19:00
Tilaajille
Mestarikokit tietävät, että huonoista raaka-aineista ei millään synny huippulaatua – tämä kannattaa muistaa myös onttoja uudistamislitanioita kuunnellessa
Essee

Mes­ta­ri­ko­kit tie­tä­vät, että huo­nois­ta raa­ka-ai­neis­ta ei millään synny huip­pu­laa­tua – tämä kan­nat­taa muistaa myös onttoja uu­dis­ta­mis­li­ta­nioi­ta kuun­nel­les­sa

16.01.2022 09:00
Tilaajille
Oulussa kuvataan parhaillaan uutta jännityssarjaa – varhain jäätynyt meri teki temput kuvausryhmälle

Oulussa ku­va­taan par­hail­laan uutta jän­ni­tys­sar­jaa – varhain jää­ty­nyt meri teki temput ku­vaus­ryh­mäl­le

13.01.2022 17:00 9
Tilaajille
Rovaniemeläinen ohjaaja Jussi Hiltunen ei enää kaipaa tarinoiltaan vain rajuja konflikteja: nyt hän haaveilee Lappiin sijoittuvan rakkauselokuvan tekemisestä

Ro­va­nie­me­läi­nen ohjaaja Jussi Hil­tu­nen ei enää kaipaa ta­ri­noil­taan vain rajuja konf­lik­te­ja: nyt hän haa­vei­lee Lappiin si­joit­tu­van rak­kaus­elo­ku­van te­ke­mi­ses­tä

02.01.2022 19:00
Tilaajille
Ryhdy poliitikoksi – ala vaappua rusentavan ahdingon ja hirmu syvän yksinäisyyden välissä
Kolumni

Ryhdy po­lii­ti­kok­si – ala vaappua ru­sen­ta­van ah­din­gon ja hirmu syvän yk­si­näi­syy­den välissä

27.12.2021 06:00 4
Tilaajille
Pohjoinen kulttuurivirta -kanavalla alkaa uusi musiikkisarja – ensimmäistä jaksoa tähdittää oululaistunut räppäri Stepa

Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta -ka­na­val­la alkaa uusi mu­siik­ki­sar­ja – en­sim­mäis­tä jaksoa täh­dit­tää ou­lu­lais­tu­nut räppäri Stepa

21.12.2021 13:05
Tilaajille
Oulun seudulla kuvataan parhaillaan uutta Korvessa kulkevi -jännitysdraamaa – sarja on ensimmäinen oululaisen tuotantoyhtiön tekemä isompi, laajaan levitykseen lähtevä tuotanto

Oulun seu­dul­la ku­va­taan par­hail­laan uutta Kor­ves­sa kulkevi -jän­ni­tys­draa­maa – sarja on en­sim­mäi­nen ou­lu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiön tekemä isompi, laajaan le­vi­tyk­seen lähtevä tuo­tan­to

20.12.2021 15:34 2
Tilaajille
Uusia tv-sarjatuotantoja halutaan Ouluun – Whatevergroup etsi maanantaina avustajia tv-sarjaan casting-tilaisuudessa

Uusia tv-sar­ja­tuo­tan­to­ja ha­lu­taan Ouluun – Wha­te­verg­roup etsi maa­nan­tai­na avus­ta­jia tv-sar­jaan cas­ting-ti­lai­suu­des­sa

01.11.2021 20:12
Tilaajille
Sorjonen-tv-sarjasta on muodostunut näyttelijä Anu Sinisalolle rakkauslapsi – nyt vuorossa on pitkä elokuva, jossa iso teema on vihapuhe

Sor­jo­nen-tv-sar­jas­ta on muo­dos­tu­nut näyt­te­li­jä Anu Si­ni­sa­lol­le rak­kaus­lap­si – nyt vuo­ros­sa on pitkä elo­ku­va, jossa iso teema on vi­ha­pu­he

25.10.2021 19:30
Paratiisi-tv-sarjan toisella tuotantokaudella Oulu näyttää myös valoisat kasvonsa

Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

17.09.2021 14:30 1
Tilaajille
Näyttelijä vanhenee ja nuortuu roolihahmon mukana – Kaikki synnit -sarjan eri kausilla Matti Ristisen poliisihahmo vaihtelee parrakkaasta siloposkeen

Näyt­te­li­jä van­he­nee ja nuortuu roo­li­hah­mon mukana – Kaikki synnit -sarjan eri kau­sil­la Matti Ris­ti­sen po­lii­si­hah­mo vaih­te­lee par­rak­kaas­ta si­lo­pos­keen

23.08.2021 12:40 6
Tilaajille