Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

TV-sarjat
Maailmanloppu on peruttu – brittiläinen komediasarja lyö leikiksi lahkolaisten arkea

Maail­man­lop­pu on peruttu – brit­ti­läi­nen ko­me­dia­sar­ja lyö lei­kik­si lah­ko­lais­ten arkea

25.09.2023 12:00
Tilaajille
HS: Tuotantoyhtiö lupasi maksaa tv-sarjan kuvauksista syntyneet miljoonavelat Lapin yrittäjille

HS: Tuo­tan­toyh­tiö lupasi maksaa tv-sar­jan ku­vauk­sis­ta syn­ty­neet mil­joo­na­ve­lat Lapin yrit­tä­jil­le

16.09.2023 15:39 4
Suositun rikossarjan viimeistä kautta kuvataan Oulun Värtössä – Kaleva vieraili kuvauspaikalla, joka on ihan tavallinen rivitalo

Suo­si­tun ri­kos­sar­jan vii­meis­tä kautta ku­va­taan Oulun Vär­tös­sä – Kaleva vie­rai­li ku­vaus­pai­kal­la, joka on ihan ta­val­li­nen ri­vi­ta­lo

11.07.2023 07:00 14
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Korrekti komedia on kohtuuton vaatimus
Kolumni

Kor­rek­ti komedia on koh­tuu­ton vaa­ti­mus

06.05.2023 14:00 11
Tilaajille
Oulun Raksilassa syntyy tv-käsikirjoitus huippusuositusta Hildurista – kirjasarjan hienon sävyn säilyttäminen on Matti Laineelle ykkösasia

Oulun Rak­si­las­sa syntyy tv-kä­si­kir­joi­tus huip­pu­suo­si­tus­ta Hil­du­ris­ta – kir­ja­sar­jan hienon sävyn säi­lyt­tä­mi­nen on Matti Lai­neel­le yk­kö­sa­sia

22.04.2023 14:00
Tilaajille
Ei mitään Vaahteramäen Eemeleitä – synkässä ruotsalaissarjassa ahdistus kuristaa kurkkua

Ei mitään Vaah­te­ra­mäen Ee­me­lei­tä – syn­käs­sä ruot­sa­lais­sar­jas­sa ah­dis­tus ku­ris­taa kurkkua

17.04.2023 16:25 1
Tilaajille
Olisiko tässä Suomen mäkihypyn pelastus? Oulussa parhaillaan kuvattavassa draamasarjassa olympiakullasta unelmoi nuori maahanmuuttajataustainen nainen – stunthyppääjinä ovat Toni Nieminen ja Julia Kykkänen

Olisiko tässä Suomen mä­ki­hy­pyn pe­las­tus? Oulussa par­hail­laan ku­vat­ta­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa olym­pia­kul­las­ta unelmoi nuori maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nainen – stunt­hyp­pää­ji­nä ovat Toni Nie­mi­nen ja Julia Kyk­kä­nen

19.03.2023 09:00 2
Tilaajille
Ivalo-sarjan kolmannen kauden kuvaukset alkavat pian Inarissa – sään vaihtelut eivät haittaa kuvauksia liikaa

Iva­lo-sar­jan kol­man­nen kauden ku­vauk­set alkavat pian Ina­ris­sa – sään vaih­te­lut eivät haittaa ku­vauk­sia liikaa

24.02.2023 09:53 5
Tilaajille
Koirankakkapussimies hermostuu HBO:n kuusiosaisessa ruotsalaiskomediassa

Koi­ran­kak­ka­pus­si­mies her­mos­tuu HBO:n kuu­sio­sai­ses­sa ruot­sa­lais­ko­me­dias­sa

18.02.2023 12:00
Tilaajille
Kemiläislähtöinen viihdetaiteilija Jope Ruonansuu kaipasi arvostusta ja unelmoi omasta elokuvasta – tuore dokumentti lunastaa nyt tuon unelman

Ke­mi­läis­läh­töi­nen viih­de­tai­tei­li­ja Jope Ruo­nan­suu kaipasi ar­vos­tus­ta ja unelmoi omasta elo­ku­vas­ta – tuore do­ku­ment­ti lu­nas­taa nyt tuon unelman

10.02.2023 15:30
Tilaajille
Oulussa jälleen iso tv-tuotanto – useita muitakin projekteja varmistunut

Oulussa jälleen iso tv-tuo­tan­to – useita mui­ta­kin pro­jek­te­ja var­mis­tu­nut

16.01.2023 06:00 12
Tilaajille
Naisten ja vähemmistöjen nousu näkyy viihdeteollisuudessa usein kaavamaisena ja saarnaavana otteena
Kolumni

Naisten ja vä­hem­mis­tö­jen nousu näkyy viih­de­teol­li­suu­des­sa usein kaa­va­mai­se­na ja saar­naa­va­na otteena

07.01.2023 06:00 13
Tilaajille
Koivusalo palaa tähtihetkiin perjantai-illan elokuvassa tangokuninkaasta

Koi­vu­sa­lo palaa täh­ti­het­kiin per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa tan­go­ku­nin­kaas­ta

30.12.2022 12:00 1
Tilaajille
Kesä ja nuoruus loppuvat joskus – torstain ruotsalaiselokuvassa tärkeintä ovat kasvot

Kesä ja nuoruus lop­pu­vat joskus – tors­tain ruot­sa­lais­elo­ku­vas­sa tär­kein­tä ovat kasvot

29.12.2022 12:00
Tilaajille
Maailmaa kiertävät koomikot löysivät Inarista naparetkeilijän – myös kirjastoauto pääsee osaksi belgialaista tv-sarjaa

Maail­maa kier­tä­vät koo­mi­kot löy­si­vät Ina­ris­ta na­pa­ret­kei­li­jän – myös kir­jas­toau­to pääsee osaksi bel­gia­lais­ta tv-sar­jaa

11.12.2022 12:00
Tilaajille
Oululaisen tuotantoyhtiön tuottama Vaietut arktiset sodat menestynyt hyvin maailmalla – Euroopan suurin tuotantoyhtiö RTL osti sarjan oikeudet Saksaan

Ou­lu­lai­sen tuo­tan­toyh­tiön tuot­ta­ma Vaietut ark­ti­set sodat me­nes­ty­nyt hyvin maail­mal­la – Eu­roo­pan suurin tuo­tan­toyh­tiö RTL osti sarjan oi­keu­det Saksaan

11.11.2022 14:04 4
Pahanhautoja on yksi Elokuva-Sylvi -palkinnon finalisteista – Voittajan valitsee diktaattorina näyttelijä Laura Birn

Pa­han­hau­to­ja on yksi Elo­ku­va-Syl­vi -pal­kin­non fi­na­lis­teis­ta – Voit­ta­jan va­lit­see dik­taat­to­ri­na näyt­te­li­jä Laura Birn

02.11.2022 12:50
Tilaajille
On osattava nauraa itselleen, sanoo mutkan kautta ammattinäyttelijäksi päätynyt Antti Tuomas Heikkinen

On osat­ta­va nauraa it­sel­leen, sanoo mutkan kautta am­mat­ti­näyt­te­li­jäk­si pää­ty­nyt Antti Tuomas Heik­ki­nen

28.10.2022 14:15 2
Tilaajille
Vakavasta pojasta sukeutui suosikkikoomikko – "Minulla oli erittäin suuret luulot itsestäni", näyttelijä Ville Myllyrinne muistelee nuoruuden haaveitaan lähteä Amerikkaan ja tulla miljonääriksi

Va­ka­vas­ta pojasta su­keu­tui suo­sik­ki­koo­mik­ko – "Mi­nul­la oli erit­täin suuret luulot it­ses­tä­ni", näyt­te­li­jä Ville Myl­ly­rin­ne muis­te­lee nuo­ruu­den haa­vei­taan lähteä Ame­rik­kaan ja tulla mil­jo­nää­rik­si

30.09.2022 14:30
Tilaajille