TV-sarjat
Kuukausi
Mestarikokit tietävät, että huonoista raaka-aineista ei millään synny huippulaatua – tämä kannattaa muistaa myös onttoja uudistamislitanioita kuunnellessa
Essee

Mes­ta­ri­ko­kit tie­tä­vät, että huo­nois­ta raa­ka-ai­neis­ta ei millään synny huip­pu­laa­tua – tämä kan­nat­taa muistaa myös onttoja uu­dis­ta­mis­li­ta­nioi­ta kuun­nel­les­sa

16.01.2022 09:00
Tilaajille
Oulussa kuvataan parhaillaan uutta jännityssarjaa – varhain jäätynyt meri teki temput kuvausryhmälle

Oulussa ku­va­taan par­hail­laan uutta jän­ni­tys­sar­jaa – varhain jää­ty­nyt meri teki temput ku­vaus­ryh­mäl­le

13.01.2022 17:00 9
Tilaajille
Rovaniemeläinen ohjaaja Jussi Hiltunen ei enää kaipaa tarinoiltaan vain rajuja konflikteja: nyt hän haaveilee Lappiin sijoittuvan rakkauselokuvan tekemisestä

Ro­va­nie­me­läi­nen ohjaaja Jussi Hil­tu­nen ei enää kaipaa ta­ri­noil­taan vain rajuja konf­lik­te­ja: nyt hän haa­vei­lee Lappiin si­joit­tu­van rak­kaus­elo­ku­van te­ke­mi­ses­tä

02.01.2022 19:00
Tilaajille
Ryhdy poliitikoksi – ala vaappua rusentavan ahdingon ja hirmu syvän yksinäisyyden välissä
Kolumni

Ryhdy po­lii­ti­kok­si – ala vaappua ru­sen­ta­van ah­din­gon ja hirmu syvän yk­si­näi­syy­den välissä

27.12.2021 06:00 4
Tilaajille
Pohjoinen kulttuurivirta -kanavalla alkaa uusi musiikkisarja – ensimmäistä jaksoa tähdittää oululaistunut räppäri Stepa

Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta -ka­na­val­la alkaa uusi mu­siik­ki­sar­ja – en­sim­mäis­tä jaksoa täh­dit­tää ou­lu­lais­tu­nut räppäri Stepa

21.12.2021 13:05
Tilaajille
Oulun seudulla kuvataan parhaillaan uutta Korvessa kulkevi -jännitysdraamaa – sarja on ensimmäinen oululaisen tuotantoyhtiön tekemä isompi, laajaan levitykseen lähtevä tuotanto

Oulun seu­dul­la ku­va­taan par­hail­laan uutta Kor­ves­sa kulkevi -jän­ni­tys­draa­maa – sarja on en­sim­mäi­nen ou­lu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiön tekemä isompi, laajaan le­vi­tyk­seen lähtevä tuo­tan­to

20.12.2021 15:34 2
Tilaajille
Vanhemmat
Uusia tv-sarjatuotantoja halutaan Ouluun – Whatevergroup etsi maanantaina avustajia tv-sarjaan casting-tilaisuudessa

Uusia tv-sar­ja­tuo­tan­to­ja ha­lu­taan Ouluun – Wha­te­verg­roup etsi maa­nan­tai­na avus­ta­jia tv-sar­jaan cas­ting-ti­lai­suu­des­sa

01.11.2021 20:12
Tilaajille
Sorjonen-tv-sarjasta on muodostunut näyttelijä Anu Sinisalolle rakkauslapsi – nyt vuorossa on pitkä elokuva, jossa iso teema on vihapuhe

Sor­jo­nen-tv-sar­jas­ta on muo­dos­tu­nut näyt­te­li­jä Anu Si­ni­sa­lol­le rak­kaus­lap­si – nyt vuo­ros­sa on pitkä elo­ku­va, jossa iso teema on vi­ha­pu­he

25.10.2021 19:30
Paratiisi-tv-sarjan toisella tuotantokaudella Oulu näyttää myös valoisat kasvonsa

Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

17.09.2021 14:30 1
Tilaajille
Näyttelijä vanhenee ja nuortuu roolihahmon mukana – Kaikki synnit -sarjan eri kausilla Matti Ristisen poliisihahmo vaihtelee parrakkaasta siloposkeen

Näyt­te­li­jä van­he­nee ja nuortuu roo­li­hah­mon mukana – Kaikki synnit -sarjan eri kau­sil­la Matti Ris­ti­sen po­lii­si­hah­mo vaih­te­lee par­rak­kaas­ta si­lo­pos­keen

23.08.2021 12:40 6
Tilaajille
Kaikki synnit -rikosdraamasarja saa jatkokauden – kuvaukset alkavat heinäkuussa pääosin Oulun seudulla

Kaikki synnit -ri­kos­draa­ma­sar­ja saa jat­ko­kau­den – ­ku­vauk­set alkavat hei­nä­kuus­sa pääosin Oulun seu­dul­la

08.07.2021 09:00
Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sarjan kuvauksissa ensimmäisenä kameran edessä ovat Oulun teknologiakylän nerokkaat oululaisinsinöörit

Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sar­jan ku­vauk­sis­sa en­sim­mäi­se­nä kameran edessä ovat Oulun tek­no­lo­gia­ky­län ne­rok­kaat ou­lu­lais­in­si­nöö­rit

15.04.2021 18:00 13
Tilaajille
Nokian tarinasta kertovaa sarjaa aletaan kuvata Oulussa ensi viikolla

Nokian ta­ri­nas­ta ker­to­vaa sarjaa aletaan kuvata Oulussa ensi vii­kol­la

07.04.2021 10:06 13
Oululaislähtöinen näyttelijä Jaakko Ohtonen sai Vikings-roolin – koe-esiintyminen kuvattiin kännykällä anoppilan vierashuoneessa julkkispuolison avustuksella

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Jaakko Ohtonen sai Vi­kings-roo­lin – koe-esiin­ty­mi­nen ku­vat­tiin kän­ny­käl­lä anop­pi­lan vie­ras­huo­nees­sa julk­kis­puo­li­son avus­tuk­sel­la

02.04.2021 07:17
Televisiossa maanantaina – Lastensuojelijan kovat paineet näkyvät kotimaisessa uutuussarjassa

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Las­ten­suo­je­li­jan kovat paineet näkyvät ko­ti­mai­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa

29.03.2021 16:00
Tilaajille
Pulmuset ja loukkaantumisen kulttuuri: "Pulmusten syntinä on, että se oli karkea, seksistinen ja solvaava, mutta kun sen oli tarkoituskin olla"
Kolumni

Pul­mu­set ja louk­kaan­tu­mi­sen kult­tuu­ri: "Pul­mus­ten syntinä on, että se oli karkea, sek­sis­ti­nen ja sol­vaa­va, mutta kun sen oli tar­koi­tus­kin olla"

20.03.2021 06:00 14
Tilaajille
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

20.02.2021 14:00
Tilaajille
Sukuni salat -tv-ohjelmaan osallistunut Suvi Teräsniska löysi juuriaan Lapista vuosisatojen takaa ja vastauksen pohjoisen suunnattomalle vetovoimalle: "Kyllä minä aika lappilainen olen"

Sukuni salat -tv-oh­jel­maan osal­lis­tu­nut Suvi Te­räs­nis­ka löysi juu­riaan Lapista vuo­si­sa­to­jen takaa ja vas­tauk­sen poh­joi­sen suun­nat­to­mal­le ve­to­voi­mal­le: "Kyllä minä aika lap­pi­lai­nen olen"

18.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Pekka Eronen suosittelee tänään ranskalaista ensiesitystä – Salaisuudet soivat Pariisissa kohtalokkaasti musiikkia unohtamatta

Pekka Eronen suo­sit­te­lee tänään rans­ka­lais­ta en­si­esi­tys­tä – Sa­lai­suu­det soivat Pa­rii­sis­sa koh­ta­lok­kaas­ti mu­siik­kia unoh­ta­mat­ta

16.02.2021 16:00
Tilaajille
Uranaisella on mies jokaiselle viikonpäivälle – humoristisessa uutuussarjassa juonittelevat miehet

Ura­nai­sel­la on mies jo­kai­sel­le vii­kon­päi­väl­le – hu­mo­ris­ti­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa juo­nit­te­le­vat miehet

31.01.2021 07:00