Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Jätteenkuljetus
Iso osa jätteenkuljetuksesta kuntien kontolle – jätelakiesitys ehdottaa, että jatkossa kunnat järjestävät keskitetysti muun muassa biojätteen ja muovin keruun ja kuljetuksen

Iso osa jät­teen­kul­je­tuk­ses­ta kuntien kon­tol­le – jä­te­la­ki­esi­tys eh­dot­taa, että jat­kos­sa kunnat jär­jes­tä­vät kes­ki­te­tys­ti muun muassa bio­jät­teen ja muovin keruun ja kul­je­tuk­sen

15.04.2021 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos alet­tai­siin­kin myymään omat roskat?

19.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnan kil­pai­lut­ta­ma jät­teen­kul­je­tus­mal­li käyt­töön myös Oulussa

15.11.2020 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riitely jä­te­kul­je­tus­oi­keuk­sis­ta on lo­pe­tet­ta­va lain­muu­tok­sel­la

06.11.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiis­te­ly jä­te­huol­lon vas­tuis­ta ja jä­te­kul­je­tuk­sis­ta hi­das­taa kierto- ja alue­ta­lou­den ke­hi­tys­tä

06.11.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jät­teen­ke­räi­ly an­net­ta­va kunnan teh­tä­väk­si, kes­ki­tet­ty on ha­ja­nais­ta jär­jes­tel­mää edul­li­sem­pi

05.06.2020 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lin­nan­va­paus säi­ly­tet­tä­vä jät­teen­kul­je­tuk­ses­sa – uu­dis­tus vaa­ran­taa satojen yri­tys­ten toi­min­nan ja tu­han­net työ­pai­kat

04.06.2020 07:00 1
Tilaajille