Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Kesä
Melanooma on ihosyövistä vakavin ja sen esiintyvyys on yleistynyt, mutta samalla taudin ennuste on parantunut – Auringolta suojautuminen edelleen paras keino pienentää riskiä

Me­la­noo­ma on iho­syö­vis­tä vakavin ja sen esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta samalla taudin ennuste on pa­ran­tu­nut – Au­rin­gol­ta suo­jau­tu­mi­nen edel­leen paras keino pie­nen­tää riskiä

07.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Katos, grilli ja pöytätaso riittävät kesäkeittiöksi – katso kolme esimerkkiä, joista kaksi voi tehdä itse ja yhdessä on aimo annos luksusta

Katos, grilli ja pöy­tä­ta­so riit­tä­vät ke­sä­keit­tiök­si – katso kolme esi­merk­kiä, joista kaksi voi tehdä itse ja yhdessä on aimo annos luk­sus­ta

24.07.2022 11:30
Tilaajille
Oulun seudun kesäkahvilat kutsuvat matkalaisia piipahtamaan kahville – kokosimme alueen kesäkahviloita kartalle ja kävimme tutustumassa kahteen

Oulun seudun ke­sä­kah­vi­lat kut­su­vat mat­ka­lai­sia pii­pah­ta­maan kah­vil­le – ko­ko­sim­me alueen ke­sä­kah­vi­loi­ta kar­tal­le ja kävimme tu­tus­tu­mas­sa kahteen

14.07.2022 21:00 8
Tilaajille
Lapin matkailukesää varjostaa epävarmuus – matkailuyrittäjät kilpailevat nyt ulkomaiden kanssa

Lapin mat­kai­lu­ke­sää var­jos­taa epä­var­muus – mat­kai­lu­yrit­tä­jät kil­pai­le­vat nyt ul­ko­mai­den kanssa

14.07.2022 07:00 13
Tilaajille
Hyttysen puremaa ei kannata raapia, usean ampiaisen pistettyä tulisi hakeutua lääkäriin – tästä neuvot hyönteiskesään

Hyt­ty­sen puremaa ei kannata raapia, usean am­piai­sen pis­tet­tyä tulisi ha­keu­tua lää­kä­riin – tästä neuvot hyön­teis­ke­sään

13.07.2022 14:25 1
Kysyimme tutkijalta, onko hevosmuurahaisia tänä kesänä tavallista enemmän liikkeellä talojen pihoilla – "Jos näyttää, että pesä on talon rakenteissa, se on tuholaistorjunnan paikka"

Ky­syim­me tut­ki­jal­ta, onko he­vos­muu­ra­hai­sia tänä kesänä ta­val­lis­ta enemmän liik­keel­lä talojen pi­hoil­la – "Jos näyt­tää, että pesä on talon ra­ken­teis­sa, se on tu­ho­lais­tor­jun­nan paikka"

11.07.2022 20:29 2
Tilaajille
Uusi musiikkifestivaali tekeillä Ouluun – tapahtumapaikkana Hiukkavaaran "valtava kulttuurin kehto"

Uusi mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li te­keil­lä Ouluun – ta­pah­tu­ma­paik­ka­na Hiuk­ka­vaa­ran "val­ta­va kult­tuu­rin kehto"

09.07.2022 17:00 14
Tilaajille
Australiasta Ouluun kesäksi tullut Noora Laukkanen on kokenut valoisten öiden piinan – lue asiantuntijan vinkit parempiin kesäuniin

Aust­ra­lias­ta Ouluun kesäksi tullut Noora Lauk­ka­nen on kokenut va­lois­ten öiden piinan – lue asian­tun­ti­jan vinkit pa­rem­piin ke­sä­uniin

08.07.2022 17:00 2
Tilaajille
Koivun tuoksu, saunominen ja paljussa lilluminen saavat oululaiset juhannustuulelle, mutta tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo

Koivun tuoksu, sau­no­mi­nen ja pal­jus­sa lil­lu­mi­nen saavat ou­lu­lai­set ju­han­nus­tuu­lel­le, mutta tär­kein­tä on kui­ten­kin yh­des­sä­olo

23.06.2022 06:10 1
Vilu hoituu karaisulla ja villasukilla
Kolumni

Vilu hoituu ka­rai­sul­la ja vil­la­su­kil­la

22.06.2022 06:02
Ympäri Oulua järjestettävissä puistopiknikeissä maksutonta ohjelmaa kesän aikana – luvassa esimerkiksi musiikkia, joogaa ja runoutta

Ympäri Oulua jär­jes­tet­tä­vis­sä puis­to­pik­ni­keis­sä mak­su­ton­ta oh­jel­maa kesän aikana – luvassa esi­mer­kik­si mu­siik­kia, joogaa ja ru­nout­ta

15.06.2022 14:36
Oulussa lasten ja nuorten kesäleireillä on vielä tilaa – ilmaistakin puuhaa löytyy

Oulussa lasten ja nuorten ke­sä­lei­reil­lä on vielä tilaa – il­mais­ta­kin puuhaa löytyy

12.06.2022 15:00
Tilaajille
Seitsemän ihmistä hukkui toukokuussa, vain yksi Pohjois-Suomessa – 10 vinkkiä, miten vietät vesillä aikaasi turvallisesti

Seit­se­män ihmistä hukkui tou­ko­kuus­sa, vain yksi Poh­jois-Suo­mes­sa – 10 vink­kiä, miten vietät vesillä aikaasi tur­val­li­ses­ti

10.06.2022 10:03
Alkaneen viikon sää on Oulun seudulla kesäinen – luvassa aurinkoa, lämpöä ja kuurosateita

Al­ka­neen viikon sää on Oulun seu­dul­la ke­säi­nen – luvassa au­rin­koa, lämpöä ja kuu­ro­sa­tei­ta

05.06.2022 21:43
Tilaajille
Oulussa järjestetään tänä kesänä ennätyksellisen paljon tapahtumia – vilkasta tapahtumakesää varjostaa kuitenkin kustannusten nousu

Oulussa jär­jes­te­tään tänä kesänä en­nä­tyk­sel­li­sen paljon ta­pah­tu­mia – ­vil­kas­ta ta­pah­tu­ma­ke­sää var­jos­taa kui­ten­kin kus­tan­nus­ten nousu

29.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Kaupungin kesäkukat ilahduttavat oululaisia oranssin ja pinkin väreissä – ensimmäiset kukat esille ensi viikolla

Kau­pun­gin ke­sä­ku­kat ilah­dut­ta­vat ou­lu­lai­sia orans­sin ja pinkin vä­reis­sä – en­sim­mäi­set kukat esille ensi vii­kol­la

24.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Kesän kuumia puheenaiheita ovat mahdollinen hellesää ja hyttyset – katso, miten asiantuntijat arvioivat tilannetta

Kesän kuumia pu­heen­ai­hei­ta ovat mah­dol­li­nen hel­le­sää ja hyt­ty­set – katso, miten asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat ti­lan­net­ta

24.05.2022 13:49