Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lumijoki
Kiertokaaren järjestämät jätekuljetukset alkavat viidessä kunnassa – taloyhtiöissä tarkistettava nämä asiat

Kier­to­kaa­ren jär­jes­tä­mät jä­te­kul­je­tuk­set alkavat vii­des­sä kun­nas­sa – ta­lo­yh­tiöis­sä tar­kis­tet­ta­va nämä asiat

07.08.2023 11:00 14
Uimakoulu luonnonvesissä on Oulun seudulla harvinaisuus, kävimme tutustumassa yhteen – "Uimaopetuksesta on todella huutava pula"

Ui­ma­kou­lu luon­non­ve­sis­sä on Oulun seu­dul­la har­vi­nai­suus, kävimme tu­tus­tu­mas­sa yhteen – "Ui­mao­pe­tuk­ses­ta on todella huutava pula"

16.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Talent teki tunnetuksi eksoottisia soittimia soittaneen oululaisen Julius Rantalan – Kaleva selvitti, mitä yhden miehen yhtyeelle kuuluu nyt

Talent teki tun­ne­tuk­si ek­soot­ti­sia soit­ti­mia soit­ta­neen ou­lu­lai­sen Julius Ran­ta­lan – Kaleva sel­vit­ti, mitä yhden miehen yh­tyeel­le kuuluu nyt

12.07.2023 18:00 1
Tilaajille
Oulun seudun uimavesien laatu on hyvä, muutamalta rannalta löydetty sinilevää – Lämsänjärven uimaranta on edelleen suljettuna

Oulun seudun ui­ma­ve­sien laatu on hyvä, muu­ta­mal­ta ran­nal­ta löy­det­ty si­ni­le­vää – Läm­sän­jär­ven ui­ma­ran­ta on edel­leen sul­jet­tu­na

08.07.2023 19:14 6
Lakeuden kuntiin valotapahtumien sarja ensi syksynä – Marrastulet tuovat paikkaan sidotut teokset yleisölle illaksi kerrallaan

La­keu­den kuntiin va­lo­ta­pah­tu­mien sarja ensi syksynä – Mar­ras­tu­let tuovat paik­kaan sidotut teokset ylei­söl­le illaksi ker­ral­laan

07.07.2023 13:20
Katugallup: Oululaiset suosivat mansikoissa paikallisuutta, toivehinta laatikolta pyörii 30 euron tietämillä – "Laatu ratkaisee"

Ka­tu­gal­lup: Ou­lu­lai­set suo­si­vat man­si­kois­sa pai­kal­li­suut­ta, toi­ve­hin­ta laa­ti­kol­ta pyörii 30 euron tie­tä­mil­lä – "Laatu rat­kai­see"

06.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Kun Lotta Maaninka perusti vanhaan savupirttiin kesäkahvilan, hän ei osannut varautua yleisöryntäykseen – Lumijoella sijaitseva kahvila avaa taas juhannukseksi

Kun Lotta Maa­nin­ka perusti vanhaan sa­vu­pirt­tiin ke­sä­kah­vi­lan, hän ei osannut va­rau­tua ylei­sö­ryn­täyk­seen – Lu­mi­joel­la si­jait­se­va kahvila avaa taas ju­han­nuk­sek­si

18.06.2023 17:00 3
Tilaajille
Lumijoen kylätiellä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joen ky­lä­tiel­lä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

17.06.2023 14:00 11
Tilaajille
Biojätteet täytyy kerätä yli 10 000 asukkaan taajamissa, mutta Oulu veti rajan 200:aan – Kalevan kartta näyttää, mitä se tarkoittaa Oulun seudulla

Bio­jät­teet täytyy kerätä yli 10 000 asuk­kaan taa­ja­mis­sa, mutta Oulu veti rajan 200:aan – Kalevan kartta näyt­tää, mitä se tar­koit­taa Oulun seu­dul­la

05.05.2023 05:00 96
Tilaajille
Lumijoen Varjakan edustalla riittää ahvenia – Suosittu merenselkä kerää pilkkijöitä pitkien matkojen päästä

Lu­mi­joen Var­ja­kan edus­tal­la riittää ahvenia – Suo­sit­tu me­ren­sel­kä kerää pilk­ki­jöi­tä pitkien mat­ko­jen päästä

01.04.2023 18:52 10
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus sai yli 700 000 euron valtionavustuksen

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus sai yli 700 000 euron val­tion­avus­tuk­sen

27.03.2023 21:41 13
Auto ja autokatos tuhoutuivat tulipalossa Lumijoella

Auto ja au­to­ka­tos tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Lu­mi­joel­la

26.03.2023 13:36

Nou­se­van ran­nik­ko­seu­dun alueen yh­dis­tys­vä­keä vär­vä­tään asian­tun­ti­joik­si jak­sa­mis­ta edis­tä­vään hank­kee­seen

11.01.2023 19:44
Henkilöauto suistui ojaan Kasitiellä Limingan ja Siikajoen välillä – kyydissä oli kolme ihmistä

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Ka­si­tiel­lä Li­min­gan ja Sii­ka­joen välillä – kyy­dis­sä oli kolme ihmistä

07.01.2023 20:57 3
Oulun poliisilla kiireinen vuodenvaihe: Iissä puukotettiin, yksi loukkaantui ilotulitteista ja Lumijoella ja Ylivieskassa tutkitaan tulipaloja

Oulun po­lii­sil­la kii­rei­nen vuo­den­vai­he: Iis­sä puu­ko­tet­tiin, yksi louk­kaan­tui ilo­tu­lit­teis­ta ja Lu­mi­joel­la ja Yli­vies­kas­sa tut­ki­taan tu­li­pa­lo­ja

01.01.2023 11:32 19
Yksi Suomen pitkäikäisimmistä suomenhevosista lepää Lumijoen Sallisenperällä – Rete oli kuollessaan 37-vuotias

Yksi Suomen pit­kä­ikäi­sim­mis­tä suo­men­he­vo­sis­ta lepää Lu­mi­joen Sal­li­sen­pe­räl­lä – Rete oli kuol­les­saan 37-vuo­tias

26.12.2022 11:04 1
Tilaajille
Ukrainalaisessa Volykin perheessä joulua vietetään useaan kertaan – Lumijoella he aikovat kokeilla myös suomalaisia jouluperinteitä

Uk­rai­na­lai­ses­sa Volykin per­hees­sä joulua vie­te­tään useaan kertaan – Lu­mi­joel­la he aikovat ko­keil­la myös suo­ma­lai­sia jou­lu­pe­rin­tei­tä

24.12.2022 12:00 8
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus pääsi takaisin liikuntarakentamisen kärkihankkeeksi – OKM:n rahoitussuunnitelmassa on ensi vuodelle merkitty 750 000 euroa

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus pääsi ta­kai­sin lii­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen kär­ki­hank­keek­si – OKM:n ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mas­sa on ensi vuo­del­le mer­kit­ty 750 000 euroa

15.12.2022 12:49
Tilaajille
Tuulivoimayhtiö Lumituulen uusin yleisöanti ylimerkittiin kolmessa tunnissa – yhtiö keräsi lähes miljoona euroa kuukauden sisällä

Tuu­li­voi­ma­yh­tiö Lu­mi­tuu­len uusin ylei­sö­an­ti yli­mer­kit­tiin kol­mes­sa tun­nis­sa – yhtiö keräsi lähes mil­joo­na euroa kuu­kau­den sisällä

13.12.2022 15:42 3
Lumituulen suunnattu osakeanti kiinnosti –  lumijokinen tuulivoimayhtiö keräsi puoli miljoonaa euroa kolmessa päivässä, jatkoa seuraa

Lu­mi­tuu­len suun­nat­tu osa­ke­an­ti kiin­nos­ti – lu­mi­jo­ki­nen tuu­li­voi­ma­yh­tiö keräsi puoli mil­joo­naa euroa kol­mes­sa päi­väs­sä, jatkoa seuraa

08.12.2022 11:10 11
Tilaajille