Lumijoki
Liminganlahdella ja sen läheisyydessä on nyt äärimmäisen uhanalaisia kiljuhanhia  – WWF kehottaa välttämään hanhien metsästystä alueella

Li­min­gan­lah­del­la ja sen lä­hei­syy­des­sä on nyt ää­rim­mäi­sen uhan­alai­sia kil­ju­han­hia – WWF ke­hot­taa vält­tä­mään hanhien met­säs­tys­tä alueel­la

15.09.2020 12:03 0
"Eihän tuollaista seinäpalloa tule kukaan pelaamaan" – Padel kohtasi ennakkoluuloja, mutta kasvoi halveksutusta läpsyttelystä yhdeksi tämän hetken nopeimmin kasvavista lajeista

"Eihän tuol­lais­ta sei­nä­pal­loa tule kukaan pe­laa­maan" – Padel kohtasi en­nak­ko­luu­lo­ja, mutta kasvoi hal­vek­su­tus­ta läp­syt­te­lys­tä yhdeksi tämän hetken no­peim­min kas­va­vis­ta la­jeis­ta

17.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Mopoilu vei lumijokiset aikamiehet mennessään: "Samalla tavallahan se takapuoli tulee kipeäksi ajoi sitten mopolla tai moottoripyörällä"

Mopoilu vei lu­mi­jo­ki­set ai­ka­mie­het men­nes­sään: "Sa­mal­la ta­val­la­han se ta­ka­puo­li tulee ki­peäk­si ajoi sitten mopolla tai moot­to­ri­pyö­räl­lä"

25.07.2020 08:30 0
Tilaajille
Seinäjoen Kuninkuusravien osallistujat valittu, mukana lumijokisen Katja Melkon valmentama Vixus – katso lista valituista hevosista

Sei­nä­joen Ku­nin­kuus­ra­vien osal­lis­tu­jat va­lit­tu, mukana lu­mi­jo­ki­sen Katja Melkon val­men­ta­ma Vixus – katso lista va­li­tuis­ta he­vo­sis­ta

22.07.2020 15:06 0
Oululaismies kuoli Lumijoen kolarissa – kolarissa mukana ollut rekka kierähti kyljelleen

Ou­lu­lais­mies kuoli Lu­mi­joen ko­la­ris­sa – ko­la­ris­sa mukana ollut rekka kie­räh­ti kyl­jel­leen

12.07.2020 07:44 0
Rekka ja henkilöauto vaurioituivat pahoin nokkakolarissa Lumijoella, yksi henkilö menehtyi

Rekka ja hen­ki­lö­au­to vau­rioi­tui­vat pahoin nok­ka­ko­la­ris­sa Lu­mi­joel­la, yksi henkilö me­neh­tyi

11.07.2020 20:28
Lumijoen tilukset pistettiin mammuttijärjestelyllä uuteen jakoon – tulevaisuudessa säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa

Lu­mi­joen ti­luk­set pis­tet­tiin mam­mut­ti­jär­jes­te­lyl­lä uuteen jakoon – tu­le­vai­suu­des­sa säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa

24.06.2020 17:34 4
Tilaajille
Tarina kuninkaallisesta kylmävesihoidosta – Elian Web on ilmaissut kiitollisuutensa taustajoukoilleen juoksemalla kovaa, yhdeksi Suomen ravihistorian suurhevosista
Kolumni Kimmo Siira

Tarina ku­nin­kaal­li­ses­ta kyl­mä­ve­si­hoi­dos­ta – Elian Web on il­mais­sut kii­tol­li­suu­ten­sa taus­ta­jou­koil­leen juok­se­mal­la kovaa, yhdeksi Suomen ra­vi­his­to­rian suur­he­vo­sis­ta

31.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Mies pelasti pienen hirvenvasan metsäojasta Lumijoella, katso video - "Autoon saakka kuului eläimen hätääntynyt ääni"

Mies pelasti pienen hir­ven­va­san met­sä­ojas­ta Lu­mi­joel­la, katso video - "Autoon saakka kuului eläimen hä­tään­ty­nyt ääni"

19.05.2020 13:29 6
Tilaajille
Lumijokiselle Antero Suorsalle eivät maistu enää rikokset eivätkä alkoholi: "Nyt toivon ja rukoilen, että saisin tekemäni asiat anteeksi"

Lu­mi­jo­ki­sel­le Antero Suor­sal­le eivät maistu enää ri­kok­set eivätkä al­ko­ho­li: "Nyt toivon ja ru­koi­len, että saisin te­ke­mä­ni asiat an­teek­si"

17.05.2020 18:00 1
Tilaajille
Lumijokisen Katja Melkon onni täydentyi – Vixus edustaa Suomea Elitkampenissa

Lu­mi­jo­ki­sen Katja Melkon onni täy­den­tyi – Vixus edustaa Suomea Elit­kam­pe­nis­sa

12.05.2020 21:10 0
Tiloille saadaan 3 000 työntekijää lisää EU:n ulkopuolelta – Lumijoella suomalaisia kausityöntekijöitä palkataan enemmän vasta, kun ukrainalaisten määrä varmistuu: "Tälläkin hetkellä ovat haastattelut käynnissä"

Ti­loil­le saadaan 3 000 työn­te­ki­jää lisää EU:n ul­ko­puo­lel­ta – Lu­mi­joel­la suo­ma­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan enemmän vasta, kun uk­rai­na­lais­ten määrä var­mis­tuu: "Täl­lä­kin het­kel­lä ovat haas­tat­te­lut käyn­nis­sä"

06.05.2020 21:35 1
Tilaajille
Oulun poliisi kohtasi liikenteessä törttöilijöitä: Oulun seudulla vastaan tuli kaahareita, Ruukissa rattijuoppo ajoi mopolla

Oulun poliisi kohtasi lii­ken­tees­sä tört­töi­li­jöi­tä: Oulun seu­dul­la vastaan tuli kaa­ha­rei­ta, Ruu­kis­sa rat­ti­juop­po ajoi mopolla

16.04.2020 21:58 12
Elian Web näytti ruotsalaisille ravaamisen mallia Rommessa – Jorma Kontiolta mellevät kehut: "Huippuhevonen ja menee kaikilla keleillä"

Elian Web näytti ruot­sa­lai­sil­le ra­vaa­mi­sen mallia Rom­mes­sa – Jorma Kon­tiol­ta mel­le­vät kehut: "Huip­pu­he­vo­nen ja menee kai­kil­la ke­leil­lä"

12.04.2020 22:21 2

Lu­mi­joel­ta ka­vio­ural­le pon­nis­ta­nut Elian Web kiri takaa kuu­den­nek­si Ruotsin Sol­val­las­sa

28.03.2020 20:44 0
Lumijoki ja Terveystalo sopivat kiistansa – Kustannukset säilyivät ennallaan, mutta sopimusaika lyheni puolella vuodella

Lu­mi­jo­ki ja Ter­veys­ta­lo sopivat kiis­tan­sa – Kus­tan­nuk­set säi­lyi­vät en­nal­laan, mutta so­pi­mus­ai­ka lyheni puo­lel­la vuo­del­la

24.03.2020 18:01 1
Vesisateet ja lumettomuus ovat Kaikki synnit -sarjan kakkoskauden talvikohtausten riesana – "Lavasteryhmä on etenkin ollut helisemässä"

Ve­si­sa­teet ja lu­met­to­muus ovat Kaikki synnit -sarjan kak­kos­kau­den tal­vi­koh­taus­ten riesana – "La­vas­te­ryh­mä on etenkin ollut he­li­se­mäs­sä"

12.02.2020 07:03 0
Tilaajille
Tammikuinen lounaismyrsky puski jäätä mereltä kivikolle jopa viiden metrin kasoihin – "Se on mahtava luonnon näytelmä"

Tam­mi­kui­nen lou­nais­myrs­ky puski jäätä mereltä ki­vi­kol­le jopa viiden metrin ka­soi­hin – "Se on mahtava luonnon näy­tel­mä"

12.01.2020 14:13 21
Lumijoelta kotoisin oleva Hanna Sallinen tekee taidetta merestä löytämistään muovijätteistä ja kierrätysmateriaaleista – "Kerron taulujeni avulla hälyttäviä viestejä meren tilasta"

Lu­mi­joel­ta ko­toi­sin oleva Hanna Sal­li­nen tekee tai­det­ta merestä löy­tä­mis­tään muo­vi­jät­teis­tä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­leis­ta – "Kerron tau­lu­je­ni avulla hä­lyt­tä­viä vies­te­jä meren ti­las­ta"

11.01.2020 20:51 15
Lumijokisten partiopoikien rakentamat JR27-ahkiot ovat saaneet nimensä talvisodasta – "Nykyisin tätä kiskotaan pitkin ja poikin pöpelikköjä"

Lu­mi­jo­kis­ten par­tio­poi­kien ra­ken­ta­mat JR27-ah­kiot ovat saaneet nimensä tal­vi­so­das­ta – "Ny­kyi­sin tätä kis­ko­taan pitkin ja poikin pö­pe­lik­kö­jä"

08.01.2020 06:42 0
Tilaajille