Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lumijoki
Lumijoen Kalle Loukkaanhuhta jysäytti ampumahiihtojytkyn alle 22-vuotiaiden EM-kisoissa Puolassa ja voitti yllätyshopean: "Tuntuu uskomattomalta"

Lu­mi­joen Kalle Louk­kaan­huh­ta jy­säyt­ti am­pu­ma­hiih­to­jyt­kyn alle 22-vuo­tiai­den EM-ki­sois­sa Puo­las­sa ja voitti yl­lä­tys­ho­pean: "Tuntuu us­ko­mat­to­mal­ta"

08.02.2024 21:14 2
Tilaajille
Lumijoen uusi sosiaali- ja terveyskeskus on otettu käyttöön

Lu­mi­joen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus on otettu käyt­töön

24.01.2024 13:17 6
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat vetää retkeilijöitä puoleensa – Liminkalainen Mika Honkalinna kertoo, miksi palaa Peurakaaroille yhä uudestaan

Yht­äk­kiä suot al­koi­vat vetää ret­kei­li­jöi­tä puo­leen­sa – Li­min­ka­lai­nen Mika Hon­ka­lin­na kertoo, miksi palaa Peu­ra­kaa­roil­le yhä uu­des­taan

06.01.2024 18:00 6
Tilaajille
Asutko omakotitalossa Oulussa? Näin biojätteen lajittelu muuttuu ja näin paljon se maksaa

Asutko oma­ko­ti­ta­los­sa Ou­lus­sa? Näin bio­jät­teen la­jit­te­lu muuttuu ja näin paljon se maksaa

03.01.2024 06:00 82
Tilaajille
Tuli levisi takanlämmityksestä talon seinään Lumijoella – Pelastuslaitos: Tulisijoja kannattaa vahtia tarkoin

Tuli levisi ta­kan­läm­mi­tyk­ses­tä talon seinään Lu­mi­joel­la – Pe­las­tus­lai­tos: Tu­li­si­jo­ja kan­nat­taa vahtia tarkoin

02.01.2024 10:28 3
Lapsiperheen koti Lumijoella on perinteisen ja modernin liitto – Uuteen hirsitaloon kätkeytyy lämpimän kodikas sisustus

Lap­si­per­heen koti Lu­mi­joel­la on pe­rin­tei­sen ja mo­der­nin liitto – Uuteen hir­si­ta­loon kät­key­tyy läm­pi­män kodikas si­sus­tus

30.12.2023 05:00 7
Tilaajille
Lumijoen kunta käynnistää koko henkilöstön yt-menettelyn – Talouden tasapainotusryhmä ei ole löytänyt juurikaan säästöjä ensi vuodelle

Lu­mi­joen kunta käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­tön yt-me­net­te­lyn – Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­ryh­mä ei ole löy­tä­nyt juu­ri­kaan sääs­tö­jä ensi vuo­del­le

07.11.2023 11:04 8
Tilaajille
Pohteen säästöohjelma viemässä kiireelliset vastaanotot useista Oulun eteläpuolisista kunnista – Säästöillä myös paljon pieniä, paikallisia vaikutuksia

Pohteen sääs­tö­oh­jel­ma vie­mäs­sä kii­reel­li­set vas­taan­otot useista Oulun ete­lä­puo­li­sis­ta kun­nis­ta – Sääs­töil­lä myös paljon pieniä, pai­kal­li­sia vai­ku­tuk­sia

26.10.2023 14:40 50
Tilaajille
Kiertokaaren järjestämät jätekuljetukset alkavat viidessä kunnassa – taloyhtiöissä tarkistettava nämä asiat

Kier­to­kaa­ren jär­jes­tä­mät jä­te­kul­je­tuk­set alkavat vii­des­sä kun­nas­sa – ta­lo­yh­tiöis­sä tar­kis­tet­ta­va nämä asiat

07.08.2023 11:00 15
Uimakoulu luonnonvesissä on Oulun seudulla harvinaisuus, kävimme tutustumassa yhteen – "Uimaopetuksesta on todella huutava pula"

Ui­ma­kou­lu luon­non­ve­sis­sä on Oulun seu­dul­la har­vi­nai­suus, kävimme tu­tus­tu­mas­sa yhteen – "Ui­mao­pe­tuk­ses­ta on todella huutava pula"

16.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Talent teki tunnetuksi eksoottisia soittimia soittaneen oululaisen Julius Rantalan – Kaleva selvitti, mitä yhden miehen yhtyeelle kuuluu nyt

Talent teki tun­ne­tuk­si ek­soot­ti­sia soit­ti­mia soit­ta­neen ou­lu­lai­sen Julius Ran­ta­lan – Kaleva sel­vit­ti, mitä yhden miehen yh­tyeel­le kuuluu nyt

12.07.2023 18:00 1
Tilaajille
Oulun seudun uimavesien laatu on hyvä, muutamalta rannalta löydetty sinilevää – Lämsänjärven uimaranta on edelleen suljettuna

Oulun seudun ui­ma­ve­sien laatu on hyvä, muu­ta­mal­ta ran­nal­ta löy­det­ty si­ni­le­vää – Läm­sän­jär­ven ui­ma­ran­ta on edel­leen sul­jet­tu­na

08.07.2023 19:14 6
Lakeuden kuntiin valotapahtumien sarja ensi syksynä – Marrastulet tuovat paikkaan sidotut teokset yleisölle illaksi kerrallaan

La­keu­den kuntiin va­lo­ta­pah­tu­mien sarja ensi syksynä – Mar­ras­tu­let tuovat paik­kaan sidotut teokset ylei­söl­le illaksi ker­ral­laan

07.07.2023 13:20
Katugallup: Oululaiset suosivat mansikoissa paikallisuutta, toivehinta laatikolta pyörii 30 euron tietämillä – "Laatu ratkaisee"

Ka­tu­gal­lup: Ou­lu­lai­set suo­si­vat man­si­kois­sa pai­kal­li­suut­ta, toi­ve­hin­ta laa­ti­kol­ta pyörii 30 euron tie­tä­mil­lä – "Laatu rat­kai­see"

06.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Kun Lotta Maaninka perusti vanhaan savupirttiin kesäkahvilan, hän ei osannut varautua yleisöryntäykseen – Lumijoella sijaitseva kahvila avaa taas juhannukseksi

Kun Lotta Maa­nin­ka perusti vanhaan sa­vu­pirt­tiin ke­sä­kah­vi­lan, hän ei osannut va­rau­tua ylei­sö­ryn­täyk­seen – Lu­mi­joel­la si­jait­se­va kahvila avaa taas ju­han­nuk­sek­si

18.06.2023 17:00 3
Tilaajille
Lumijoen kylätiellä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joen ky­lä­tiel­lä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

17.06.2023 14:00 11
Tilaajille
Biojätteet täytyy kerätä yli 10 000 asukkaan taajamissa, mutta Oulu veti rajan 200:aan – Kalevan kartta näyttää, mitä se tarkoittaa Oulun seudulla

Bio­jät­teet täytyy kerätä yli 10 000 asuk­kaan taa­ja­mis­sa, mutta Oulu veti rajan 200:aan – Kalevan kartta näyt­tää, mitä se tar­koit­taa Oulun seu­dul­la

05.05.2023 05:00 96
Tilaajille
Lumijoen Varjakan edustalla riittää ahvenia – Suosittu merenselkä kerää pilkkijöitä pitkien matkojen päästä

Lu­mi­joen Var­ja­kan edus­tal­la riittää ahvenia – Suo­sit­tu me­ren­sel­kä kerää pilk­ki­jöi­tä pitkien mat­ko­jen päästä

01.04.2023 18:52 10
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus sai yli 700 000 euron valtionavustuksen

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus sai yli 700 000 euron val­tion­avus­tuk­sen

27.03.2023 21:41 13