Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kulttuurisäätiö
Lumo on marraskuun valopilkku, vaan nyt valon juhla kestää koko kuukauden – Somehaaste kutsuu valaisemaan arkea
Mainos Oulun kulttuurisäätiö

Lumo on mar­ras­kuun va­lo­pilk­ku, vaan nyt valon juhla kestää koko kuu­kau­den – So­me­haas­te kutsuu va­lai­se­maan arkea

15.11.2023 06:00
Matleena Aarikallio keksii miten suuryritykset saadaan rahoittamaan Oulun isoa vuotta 6 miljoonalla eurolla

Mat­lee­na Aa­ri­kal­lio keksii miten suur­yri­tyk­set saadaan ra­hoit­ta­maan Oulun isoa vuotta 6 mil­joo­nal­la eurolla

12.11.2023 17:50 17
Tilaajille
Oulu2026-vuoteen otetaan vauhtia jo kesällä, ohjelmahaku käynnistyy syksyn tullen – kulttuuripääkaupunkivuoden ensiaskeleet otetaan lähiruoan ja katutaiteen kautta

Oulu2026-vuo­teen otetaan vauhtia jo ke­säl­lä, oh­jel­ma­ha­ku käyn­nis­tyy syksyn tullen – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den en­si­as­ke­leet otetaan lä­hi­ruoan ja ka­tu­tai­teen kautta

17.05.2022 18:30 5
Tilaajille
Varjostavatko museon tilakysymykset ja viivästyvät rakennushankkeet Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta? – Piia Rantala-Korhonen: "Seiniä tärkeämpää on museon vireä toiminta"

Var­jos­ta­vat­ko museon ti­la­ky­sy­myk­set ja vii­väs­ty­vät ra­ken­nus­hank­keet Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta? – Piia Ran­ta­la-Kor­ho­nen: "Seiniä tär­keäm­pää on museon vireä toi­min­ta"

22.01.2022 15:00 23
Tilaajille
Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtajaksi valittiin Piia Rantala-Korhonen, ohjelmajohtajaksi valittiin Samu Forsblom

Oulun kult­tuu­ri­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Piia Ran­ta­la-Kor­ho­nen, oh­jel­ma­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Samu Fors­blom

14.12.2021 14:26 8
Risto Ruohosen johtama Oulun kulttuurisäätiön hallitus valitsee ensitöikseen toimitusjohtajan ja ohjelmajohtajan – "Kulttuurisäätiö on tarvittaessa ketterä ja joustava päätöksissä"

Risto Ruo­ho­sen johtama Oulun kult­tuu­ri­sää­tiön hal­li­tus va­lit­see en­si­töik­seen toi­mi­tus­joh­ta­jan ja oh­jel­ma­joh­ta­jan – "Kult­tuu­ri­sää­tiö on tar­vit­taes­sa ketterä ja jous­ta­va pää­tök­sis­sä"

07.11.2021 16:00 12
Tilaajille