Euroopan kulttuuripääkaupunki
Viimeisin tunti

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Oulun va­lin­nas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si: ”Mie­let­tö­män hieno mah­dol­li­suus”

18:00 40
Tilaajille
Vanhemmat

Vaipat vastaan taide – vain tie­tä­mä­tön vä­hek­syy kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia

04.06.2021 16:00 6
Tilaajille

Ki­sa­stu­dio rie­muit­si Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä: "Tämä on pa­ras­ta, mitä Oululle on ta­pah­tu­nut sen jäl­keen, kun tänne saatiin yli­opis­to yli 60 vuotta sitten"

02.06.2021 16:44 64
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tätä Oulu todella kaipasi – ja sen se myös an­sait­si

02.06.2021 15:30 24
Tilaajille
Pääkirjoitus

Oulun kult­tuu­ri-ideat nyt pun­ta­riin – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki-tit­te­li toisi pa­nok­set to­den­nä­köi­ses­ti mo­nin­ker­tai­si­na ta­kai­sin

22.04.2021 20:00 7
Tilaajille

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus jul­kis­tet­tiin

22.04.2021 19:06 18

Han­ke­joh­ta­ja kertoo, miksi Oulusta pitäisi tulla kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki: ”Ha­luam­me, että kova in­si­nöö­ri­kau­pun­ki tulisi peh­meäm­mäk­si”

22.04.2021 14:26 52

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus esi­tel­lään kan­sal­le 22. huh­ti­kuu­ta – kisan voit­ta­ja ratkeaa ke­sä­kuun alussa

14.04.2021 11:42 12

Oulu2026-ha­ke­mus tulee kohta pai­nos­ta – "Tämä on laaja yh­tei­söl­li­nen pro­ses­si, jossa on ollut mukana varmaan tu­han­sia ihmisiä tavalla tai toi­sel­la"

22.03.2021 22:29 11
Tilaajille

Itä-Suo­men neljä maa­kun­taa ha­lua­vat Sa­von­lin­nas­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin – "Olemme suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin­kä­si­tyk­sen syn­nyin­si­joil­la"

28.02.2021 17:00 8
Tilaajille

Oulun kanssa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä kil­pai­le­va Tampere tähtää ennen kaikkea tu­le­vai­suu­teen – "Pelkkä ha­ku­pro­ses­si on jo tärkeä ja ar­vo­kas"

23.02.2021 07:00 17
Tilaajille

Oulu2026 ja CULTA jär­jes­tä­vät maa­lis­kuus­sa pitc­haus­ta­pah­tu­man – "Viime vuoden ta­pah­tu­ma osoit­ti, että kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos­pitc­hauk­sel­le on ky­syn­tää"

12.01.2021 15:47