Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Euroopan kulttuuripääkaupunki
Tulevan kulttuuripääkaupungin ohjelma näkyy pian jopa ruokaostoksilla – Rauhankone alkaa tänään kuumilla saunakeskusteluilla, joihin on kutsuttu Oulun kilpakumppanit

Tulevan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin ohjelma näkyy pian jopa ruo­ka­os­tok­sil­la – Rau­han­ko­ne alkaa tänään kuu­mil­la sau­na­kes­kus­te­luil­la, joihin on kut­sut­tu Oulun kil­pa­kump­pa­nit

09.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Tällä kaudella Oulun valtuusto pysyy asialinjalla, uskoo kaupunginvaltuutettuna aloittava Jamal Awad

Tällä kau­del­la Oulun val­tuus­to pysyy asia­lin­jal­la, uskoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Jamal Awad

29.07.2021 12:11 7
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin Oulun valinnasta kulttuuripääkaupungiksi: ”Mielettömän hieno mahdollisuus”

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Oulun va­lin­nas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si: ”Mie­let­tö­män hieno mah­dol­li­suus”

06.06.2021 18:00 40
Tilaajille
Vaipat vastaan taide – vain tietämätön väheksyy kulttuuripääkaupunkia

Vaipat vastaan taide – vain tie­tä­mä­tön vä­hek­syy kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia

04.06.2021 16:00 6
Tilaajille
Kisastudio riemuitsi Oulun kulttuuripääkaupunkitittelistä: "Tämä on parasta, mitä Oululle on tapahtunut sen jälkeen, kun tänne saatiin yliopisto yli 60 vuotta sitten"

Ki­sa­stu­dio rie­muit­si Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä: "Tämä on pa­ras­ta, mitä Oululle on ta­pah­tu­nut sen jäl­keen, kun tänne saatiin yli­opis­to yli 60 vuotta sitten"

02.06.2021 16:44 64
Tilaajille
Tätä Oulu todella kaipasi – ja sen se myös ansaitsi
Pääkirjoitus

Tätä Oulu todella kaipasi – ja sen se myös an­sait­si

02.06.2021 15:30 24
Tilaajille
Oulun kulttuuri-ideat nyt puntariin – kulttuuripääkaupunki-titteli toisi panokset todennäköisesti moninkertaisina takaisin
Pääkirjoitus

Oulun kult­tuu­ri-ideat nyt pun­ta­riin – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki-tit­te­li toisi pa­nok­set to­den­nä­köi­ses­ti mo­nin­ker­tai­si­na ta­kai­sin

22.04.2021 20:00 7
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus julkistettiin

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus jul­kis­tet­tiin

22.04.2021 19:06 18
Hankejohtaja kertoo, miksi Oulusta pitäisi tulla kulttuuripääkaupunki: ”Haluamme, että kova insinöörikaupunki tulisi pehmeämmäksi”

Han­ke­joh­ta­ja kertoo, miksi Oulusta pitäisi tulla kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki: ”Ha­luam­me, että kova in­si­nöö­ri­kau­pun­ki tulisi peh­meäm­mäk­si”

22.04.2021 14:26 52
Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus esitellään kansalle 22. huhtikuuta – kisan voittaja ratkeaa kesäkuun alussa

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus esi­tel­lään kan­sal­le 22. huh­ti­kuu­ta – kisan voit­ta­ja ratkeaa ke­sä­kuun alussa

14.04.2021 11:42 12
Oulu2026-hakemus tulee kohta painosta – "Tämä on laaja yhteisöllinen prosessi, jossa on ollut mukana varmaan tuhansia ihmisiä tavalla tai toisella"

Oulu2026-ha­ke­mus tulee kohta pai­nos­ta – "Tämä on laaja yh­tei­söl­li­nen pro­ses­si, jossa on ollut mukana varmaan tu­han­sia ihmisiä tavalla tai toi­sel­la"

22.03.2021 22:29 11
Tilaajille
Itä-Suomen neljä maakuntaa haluavat Savonlinnasta Euroopan kulttuuripääkaupungin – "Olemme suomalaisen kulttuurinkäsityksen synnyinsijoilla"

Itä-Suo­men neljä maa­kun­taa ha­lua­vat Sa­von­lin­nas­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin – "Olemme suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin­kä­si­tyk­sen syn­nyin­si­joil­la"

28.02.2021 17:00 8
Tilaajille
Oulun kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelistä kilpaileva Tampere tähtää ennen kaikkea tulevaisuuteen – "Pelkkä hakuprosessi on jo tärkeä ja arvokas"

Oulun kanssa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä kil­pai­le­va Tampere tähtää ennen kaikkea tu­le­vai­suu­teen – "Pelkkä ha­ku­pro­ses­si on jo tärkeä ja ar­vo­kas"

23.02.2021 07:00 17
Tilaajille

Oulu2026 ja CULTA jär­jes­tä­vät maa­lis­kuus­sa pitc­haus­ta­pah­tu­man – "Viime vuoden ta­pah­tu­ma osoit­ti, että kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos­pitc­hauk­sel­le on ky­syn­tää"

12.01.2021 15:47