Kärsämäki
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Kärsämäellä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kär­sä­mäel­lä

18.02.2021 18:56
Henkilöauton perävaunu irtosi ajon aikana Kärsämäellä – suisti vastaantulevan auton ojaan

Hen­ki­lö­au­ton pe­rä­vau­nu irtosi ajon aikana Kär­sä­mäel­lä – suisti vas­taan­tu­le­van auton ojaan

12.02.2021 20:37 1
Elämäntarinayhdistys loppui – tarinoinnin toivotaan jatkuvan kulttuuriosuuskunnan toimintana

Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tys loppui – ta­ri­noin­nin toi­vo­taan jat­ku­van kult­tuu­ri­osuus­kun­nan toi­min­ta­na

04.01.2021 14:42
Tilaajille
Joulunalusliikenne sujui tiistaina rauhallisesti, mutta poikkeuksellisessa säässä– Nelostiellä liikennettä runsaasti

Jou­lun­alus­lii­ken­ne sujui tiis­tai­na rau­hal­li­ses­ti, mutta poik­keuk­sel­li­ses­sa säässä– Ne­los­tiel­lä lii­ken­net­tä run­saas­ti

22.12.2020 22:48
Videovisiitillä Mustolan Kanalassa

Vi­deo­vi­sii­til­lä Mus­to­lan Ka­na­las­sa

10.12.2020 06:00
Tilaajille
Mustolan Kanalassa Kärsämäellä munitaan reippaan 2 000 kananmunan vuorokausivauhdilla – korona-aika lisännyt munien kysyntää

Mus­to­lan Ka­na­las­sa Kär­sä­mäel­lä mu­ni­taan reip­paan 2 000 ka­nan­mu­nan vuo­ro­kau­si­vauh­dil­la – ko­ro­na-ai­ka li­sän­nyt munien ky­syn­tää

10.12.2020 06:00
Tilaajille
Kärsämäen kunta huolissaan: Sudet tulleet pihapiirien läheisyyteen ja tappaneet kotieläimiä sekä metsästyskoiria

Kär­sä­mäen kunta huo­lis­saan: Sudet tulleet pi­ha­pii­rien lä­hei­syy­teen ja tap­pa­neet ko­ti­eläi­miä sekä met­säs­tys­koi­ria

30.11.2020 10:12 17
Auto ulos tieltä Kärsämäellä, kaksi henkilöä OYSiin

Auto ulos tieltä Kär­sä­mäel­lä, kaksi hen­ki­löä OYSiin

16.11.2020 06:53 1

Keva jakoi puoli mil­joo­naa euroa työ­elä­män ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin kun­ta-alan ja kirkon työn­an­ta­jil­le – tuet­tu­ja hank­kei­ta muun muassa Ou­lus­sa, Mu­hok­sel­la ja Yli­vies­kas­sa

12.11.2020 11:58
Työkone rikkoutui ja valutti öljyä noin sadan metrin matkalle Kärsämäen keskustassa

Työkone rik­kou­tui ja valutti öljyä noin sadan metrin mat­kal­le Kär­sä­mäen kes­kus­tas­sa

24.07.2020 16:51
Nuori mies ajoi humalassa lukuisia kertoja parin kuukauden sisällä ja kaahasi 180 kilometrin tuntinopeutta – vangittiin Oulun käräjäoikeudessa

Nuori mies ajoi hu­ma­las­sa lu­kui­sia kertoja parin kuu­kau­den sisällä ja kaahasi 180 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta – van­git­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

17.07.2020 20:23

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin ho­tel­lil­le Kär­sä­mäel­lä – lau­kais­tu jau­he­sam­mu­tin ai­heut­ti huo­nei­den vaihtoa

01.07.2020 07:29
Taiteilijapariskunta sanoo toisilleen remontin keskellä joka päivä tahdon – ARS Kärsämäen teemana ovat yhdessä tekevät taiteilijat

Tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­ta sanoo toi­sil­leen re­mon­tin kes­kel­lä joka päivä tahdon – ARS Kär­sä­mäen teemana ovat yhdessä tekevät tai­tei­li­jat

16.06.2020 19:00
Tilaajille
Rakennuksesta nousi savua Kärsämäellä - syyksi paljastui kytemään jäänyt takapalo

Ra­ken­nuk­ses­ta nousi savua Kär­sä­mäel­lä - syyksi pal­jas­tui ky­te­mään jäänyt ta­ka­pa­lo

11.06.2020 07:00 2
Tuore barometri: Kärsämäki on yrittäjien mielestä yrittäjämyönteisyydessä ykkönen

Tuore ba­ro­met­ri: Kär­sä­mä­ki on yrit­tä­jien mie­les­tä yrit­tä­jä­myön­tei­syy­des­sä ykkönen

09.06.2020 14:11 2
Tilaajille
Auto suistui tieltä ja upposi kattoa myöten jokeen Kärsämäellä

Auto suistui tieltä ja upposi kattoa myöten jokeen Kär­sä­mäel­lä

02.06.2020 18:08