Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kärsämäki
Näyttelijä Matti Ristinen joutui vuosi sitten Paula-myrskyn motittamaksi Taivalkoskella – saha höyrysi kaksi päivää: "Juhannussuunnitelmat menivät aikalailla uusiksi"

Näyt­te­li­jä Matti Ris­ti­nen joutui vuosi sitten Pau­la-myrs­kyn mo­tit­ta­mak­si Tai­val­kos­kel­la – saha höyrysi kaksi päivää: "Ju­han­nus­suun­ni­tel­mat menivät ai­ka­lail­la uu­sik­si"

25.06.2022 14:00 1
Tilaajille
Pullopiilo halkopinossa kertoo todellisuudesta kulissien takana – ARS Kärsämäki viettää juhlavuotta, näyttelyn teemana on Paluu juurille

Pul­lo­pii­lo hal­ko­pi­nos­sa kertoo to­del­li­suu­des­ta ku­lis­sien takana – ARS Kär­sä­mä­ki viettää juh­la­vuot­ta, näyt­te­lyn teemana on Paluu juu­ril­le

17.06.2022 19:00 7
Tilaajille
Tältä Kärsämäellä epäonnistuneen pakkolaskun tehnyt lentokone näyttää – onnettomuuden juurisyy yhä pimennossa

Tältä Kär­sä­mäel­lä epä­on­nis­tu­neen pak­ko­las­kun tehnyt len­to­ko­ne näyttää – on­net­to­muu­den juu­ri­syy yhä pi­men­nos­sa

27.05.2022 16:09 2
Tilaajille
Palolennolla ollut pienkone putosi Kärsämäellä ja osui sähköjohtoihin mennessään, koneessa olleille ei vakavia vammoja

Pa­lo­len­nol­la ollut pien­ko­ne putosi Kär­sä­mäel­lä ja osui säh­kö­joh­toi­hin men­nes­sään, ko­nees­sa ol­leil­le ei vakavia vammoja

26.05.2022 19:22
Kempele, Kärsämäki ja Utajärvi sijoittuivat korkealle Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä – Kempelettä kiitetään ripeistä tilaratkaisuista

Kem­pe­le, Kär­sä­mä­ki ja Uta­jär­vi si­joit­tui­vat kor­keal­le Suomen Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä – Kem­pe­let­tä kii­te­tään ri­peis­tä ti­la­rat­kai­suis­ta

18.05.2022 16:15
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kärsämäellä – yksi vietiin sairaalaan tarkastettavaksi

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kär­sä­mäel­lä – yksi vietiin sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si

19.03.2022 16:38
Runtelevatko kauppojen omat tuotemerkit maataloustuottajat? Asiasta on noussut iso haloo – Lue, miten tilannetta kommentoi pohjoissuomalainen maidontuottaja

Run­te­le­vat­ko kaup­po­jen omat tuo­te­mer­kit maa­ta­lous­tuot­ta­jat? Asiasta on noussut iso haloo – Lue, miten ti­lan­net­ta kom­men­toi poh­jois­suo­ma­lai­nen mai­don­tuot­ta­ja

23.02.2022 18:35 54
Tilaajille
"Suoranainen ihme" – Yksin syrjäisessä metsässä ojaan pudonnut hiihtäjä saatiin pelastettua ajoissa Kärsämäellä, aikaa vastaan taistelleet pelastajat juoksivat metsässä loppumatkan

"Suo­ra­nai­nen ihme" – Yksin syr­jäi­ses­sä met­säs­sä ojaan pu­don­nut hiih­tä­jä saatiin pe­las­tet­tua ajoissa Kär­sä­mäel­lä, aikaa vastaan tais­tel­leet pe­las­ta­jat juok­si­vat met­säs­sä lop­pu­mat­kan

29.01.2022 15:21 41
Tilaajille
Pakettiauto ulos tieltä Kärsämäellä – ajoneuvossa neljä henkilöä

Pa­ket­ti­au­to ulos tieltä Kär­sä­mäel­lä – ajo­neu­vos­sa neljä hen­ki­löä

23.08.2021 21:15 2
Poliisi mittasi kovia ylinopeuksia Kärsämäellä ja Nivalassa – satasen alueella vauhtia oli jopa 167 kilometriä tunnissa

Poliisi mittasi kovia yli­no­peuk­sia Kär­sä­mäel­lä ja Ni­va­las­sa – satasen alueel­la vauhtia oli jopa 167 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

06.08.2021 06:29 2
Autiotalo syttyi tuleen Kärsämäen keskustassa – jälkisammutustyöt käynnissä

Au­tio­ta­lo syttyi tuleen Kär­sä­mäen kes­kus­tas­sa – jäl­ki­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

24.06.2021 09:18
ARS Kärsämäki käsittelee tänä vuonna ihmisyyttä ja ihmisenä olemista – "Heti ei tule mieleen toista eläintä, joka säilyttäisi vauvan jumppapöksyjä"

ARS Kär­sä­mä­ki kä­sit­te­lee tänä vuonna ih­mi­syyt­tä ja ih­mi­se­nä ole­mis­ta – "Heti ei tule mieleen toista eläin­tä, joka säi­lyt­täi­si vauvan jump­pa­pök­sy­jä"

18.06.2021 18:30
Tilaajille
Hakerekan kuorma syttyi tuleen Kärsämäellä

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52
7,6 prosenttia kuntavaalien äänistä annettu, Oulun vaalipiirin aktiivisin on ollut Utajärvi

7,6 pro­sent­tia kun­ta­vaa­lien äänistä an­net­tu, Oulun vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin on ollut Uta­jär­vi

28.05.2021 21:55 1
Tilaajille
Yksi henkilö loukkaantui lievästi ulosajossa Kärsämäellä Kokkolantiellä, ensihoito toimitti sairaalaan jatkotutkimuksiin

Yksi henkilö louk­kaan­tui lie­väs­ti ulos­ajos­sa Kär­sä­mäel­lä Kok­ko­lan­tiel­lä, en­si­hoi­to toi­mit­ti sai­raa­laan jat­ko­tut­ki­muk­siin

22.05.2021 19:09

Kuor­mu­rin moot­to­ri­ti­las­sa alkoi palaa kesken ajon Kär­sä­mäel­lä, kul­jet­ta­ja hil­lit­si liek­ke­jä pa­lo­kun­nan saa­pu­mi­seen asti

17.05.2021 21:45
Turveyrittäjien mitta täyttyi, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät nostivat kytkintä ja lähtivät Helsinkiin – "Turpeen alasajo on uhka koko yritystoiminnalle"

Tur­ve­yrit­tä­jien mitta täyt­tyi, Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jät nos­ti­vat kyt­kin­tä ja läh­ti­vät Hel­sin­kiin – "Tur­peen alasajo on uhka koko yri­tys­toi­min­nal­le"

29.04.2021 19:13 26
Tilaajille
Viisitoista turverekkaa nosti kytkintä Kärsämäellä ja aloitti marssin kohti Helsinkiä – kyydissä turveyrittäjien viesti päättäjille

Vii­si­tois­ta tur­ve­rek­kaa nosti kyt­kin­tä Kär­sä­mäel­lä ja aloitti marssin kohti Hel­sin­kiä – kyy­dis­sä tur­ve­yrit­tä­jien viesti päät­tä­jil­le

29.04.2021 12:29 20
Tilaajille
Kehityksen pöhinässä elävä Kärsämäki houkuttelee asukkaita omintakeisella asumismallilla – vuokralainen voi halutessaan lunastaa kotinsa omakseen

Ke­hi­tyk­sen pö­hi­näs­sä elävä Kär­sä­mä­ki hou­kut­te­lee asuk­kai­ta omin­ta­kei­sel­la asu­mis­mal­lil­la – vuok­ra­lai­nen voi ha­lu­tes­saan lu­nas­taa kotinsa omak­seen

23.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Nelostiellä lojuu harjateräksiä Pyhäjärven ja Kärsämäen välillä – ainakin yhdestä autosta puhjennut rengas

Ne­los­tiel­lä lojuu har­ja­te­räk­siä Py­hä­jär­ven ja Kär­sä­mäen välillä – ainakin yhdestä autosta puh­jen­nut rengas

31.03.2021 09:59 3