Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Huumausaineet
Oliko Oulussakin LSD:tä jo Suomen ensimmäisen huumeaallon aikaan? – 1960–70-luvuilla nuoret kokeilivat aineita, joista he eivät itsekään tienneet, mitä ne olivat

Oliko Ou­lus­sa­kin LSD:tä jo Suomen en­sim­mäi­sen huu­me­aal­lon aikaan? – 1960–70-lu­vuil­la nuoret ko­kei­li­vat ai­nei­ta, joista he eivät it­se­kään tien­neet, mitä ne olivat

18.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Oululainen Sami Elovaara ylsi urallaan MM-otteluun saakka – Nyt huumehelvetin ja itsemurhayritykset kokenut ex-nyrkkeilijä pitää tallessa vanhaa valokuvaa muistutuksena: "Se oli hauta tai parantuminen"

Ou­lu­lai­nen Sami Elo­vaa­ra ylsi ural­laan MM-ot­te­luun saakka – Nyt huu­me­hel­ve­tin ja it­se­mur­ha­yri­tyk­set kokenut ex-nyrk­kei­li­jä pitää tal­les­sa vanhaa va­lo­ku­vaa muis­tu­tuk­se­na: "Se oli hauta tai pa­ran­tu­mi­nen"

02.02.2023 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päihde- ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kär­si­vää nuorta on au­tet­ta­va ko­ko­nais­val­tai­ses­ti

02.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Viisi huumekuolemaa viikossa on liikaa – uhreja on enemmän kuin liikenteessä
Pääkirjoitus

Viisi huu­me­kuo­le­maa vii­kos­sa on liikaa – uhreja on enemmän kuin lii­ken­tees­sä

29.01.2023 20:00 11
Tilaajille
Päihdepsykoosipotilaiden määrän kasvu näkyy OYSin osastoilla – "Potilas saattaa kuvitella, että ihon alla ryömii matoja"

Päih­de­psy­koo­si­po­ti­lai­den määrän kasvu näkyy OYSin osas­toil­la – "Po­ti­las saattaa ku­vi­tel­la, että ihon alla ryömii matoja"

27.12.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoitoa, ei ran­gais­tuk­sia – Ny­kyi­nen huu­maus­ai­ne­lain­sää­dän­töm­me ei palvele sille ase­tet­tu­ja ta­voit­tei­ta

10.12.2022 08:00 8
Tilaajille
Kannabisyhdistyksen uusi puheenjohtaja, rovaniemeläinen Mika Luoma-aho haluaa huumausainepolitiikan vaalikeskusteluun: "Kieltolaki on täysin epäonnistunut tavoitteissaan"

Kan­na­bis­yh­dis­tyk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja, ro­va­nie­me­läi­nen Mika Luo­ma-aho haluaa huu­maus­ai­ne­po­li­tii­kan vaa­li­kes­kus­te­luun: "Kiel­to­la­ki on täysin epä­on­nis­tu­nut ta­voit­teis­saan"

03.12.2022 16:54 26
Tilaajille
Poliisi käräytti neljä rattijuoppoa Oulun liikenteestä – vain yhdellä oli voimassa oleva ajo-oikeus

Poliisi kä­räyt­ti neljä rat­ti­juop­poa Oulun lii­ken­tees­tä – vain yhdellä oli voi­mas­sa oleva ajo-oi­keus

20.11.2022 14:47 17
Oululainen Kaisa on elänyt läheistensä huumehelvettiä 40 vuoden ajan – nyt hän sytyttää kynttilän tyttärelleen, jota kukaan ei enää satuta

Ou­lu­lai­nen Kaisa on elänyt lä­heis­ten­sä huu­me­hel­vet­tiä 40 vuoden ajan – nyt hän sy­tyt­tää kynt­ti­län tyt­tä­rel­leen, jota kukaan ei enää satuta

08.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Oululaiskioskin ryöstäjälle 2,5 vuotta vankeutta – "Lyö rahat tiskiin", aurinkolaseihin sonnustautunut ryöstäjä komensi myyjää

Ou­lu­lais­kios­kin ryös­tä­jäl­le 2,5 vuotta van­keut­ta – "Lyö rahat tis­kiin", au­rin­ko­la­sei­hin son­nus­tau­tu­nut ryös­tä­jä komensi myyjää

04.11.2022 14:07 7
Tilaajille
Oulun poliisi käräytti päihtyneitä ratista ja takavarikoi aseen sekä kannabiskasveja

Oulun poliisi kä­räyt­ti päih­ty­nei­tä ratista ja ta­ka­va­ri­koi aseen sekä kan­na­bis­kas­ve­ja

30.09.2022 06:38 6
Kävimme tutustumassa Oulun päihdehuollon tukipaikkaan, josta päivittäin piikittävä Make hakee puhtaita huumeneuloja – Hoitajat jakavat joka viikko tuhansia neuloja, asiakkaina yhä enemmän nuoria

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun päih­de­huol­lon tu­ki­paik­kaan, josta päi­vit­täin pii­kit­tä­vä Make hakee puh­tai­ta huu­me­neu­lo­ja – Hoi­ta­jat jakavat joka viikko tu­han­sia neu­lo­ja, asiak­kai­na yhä enemmän nuoria

23.09.2022 09:26 17
Tilaajille
Likavesien syynääminen on yksi monista keinoista kartoittaa huumetilannetta – Luolastosta kaupungin alla saadaan jopa luotettavinta tietoa käyttäjistä

Li­ka­ve­sien syy­nää­mi­nen on yksi monista kei­nois­ta kar­toit­taa huu­me­ti­lan­net­ta – Luo­las­tos­ta kau­pun­gin alla saadaan jopa luo­tet­ta­vin­ta tietoa käyt­tä­jis­tä

17.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puheet huu­maus­ai­nei­den käyt­tö­huo­nei­den ra­ken­ta­mi­ses­ta kum­mas­tut­ta­vat

19.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Huumeiden käyttöhuonekokeilu saa kannatusta ja herättää kysymyksiä Oulussa – Pitäisikö täälläkin kokeilla huumausaineiden pistotilaa?

Huu­mei­den käyt­tö­huo­ne­ko­kei­lu saa kan­na­tus­ta ja he­rät­tää ky­sy­myk­siä Oulussa – Pi­täi­si­kö tääl­lä­kin ko­keil­la huu­maus­ai­nei­den pis­to­ti­laa?

31.07.2022 07:30 42
Tilaajille
Huumeiden käyttöhuoneiden perustamista ajava kansalaisaloite etenee eduskuntaan – asia jakaa eduskuntapuolueet

Huu­mei­den käyt­tö­huo­nei­den pe­rus­ta­mis­ta ajava kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­taan – asia jakaa edus­kun­ta­puo­lueet

26.07.2022 10:43 20
Seitsemän uutta muuntohuumeita otetaan valvontaan huumausaineena, aineilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa

Seit­se­män uutta muun­to­huu­mei­ta otetaan val­von­taan huu­mau­sai­nee­na, ai­neil­la ei ole lää­ke­tie­teel­lis­tä tai teol­lis­ta käyttöä Suo­mes­sa

08.07.2022 13:59
Pohjoissuomalainen Timo vieroitti itsensä huumeista, mutta sitten hän retkahti taas Subutexiin – nyt hän yrittää kuiville 7000 euroa maksavan hoidon avulla.

Poh­jois­suo­ma­lai­nen Timo vie­roit­ti itsensä huu­meis­ta, mutta sitten hän ret­kah­ti taas Su­bu­te­xiin – nyt hän yrittää kui­vil­le 7000 euroa mak­sa­van hoidon avulla.

05.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Puukotus oululaisasunnossa toi vuosien vankeustuomion

Puu­ko­tus ou­lu­lais­asun­nos­sa toi vuosien van­keus­tuo­mion

28.04.2022 13:24 1
Tilaajille
Mies tuomittiin vankilaan ihmiskaupasta Oulussa – määräysvaltaan otetun naisen piti noudattaa jääkaapin oven käyttäytymissääntöjä

Mies tuo­mit­tiin van­ki­laan ih­mis­kau­pas­ta Oulussa – mää­räys­val­taan otetun naisen piti nou­dat­taa jää­kaa­pin oven käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jä

15.03.2022 15:19 7
Tilaajille