Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Huumausaineet
Kuukausi
Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huumemaailmassa tekee rottailujuttuja, silloin tapahtuu" – Hii­ro­sen murhasta syytetty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

Top­pi­lan vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu" – Hii­ro­sen mur­has­ta syy­tet­ty nainen mää­rät­tiin tuo­ta­vak­si oi­keu­teen

21.09.2023 16:19 8
Tilaajille
Oikeus pui Kempeleen väkivaltarikoksia, syyttäjän mukaan miestä ruoskittiin soramontulla – ”Tulin hakatuksi huolella”

Oikeus pui Kem­pe­leen vä­ki­val­ta­ri­kok­sia, syyt­tä­jän mukaan miestä ruos­kit­tiin so­ra­mon­tul­la – ”Tulin ha­ka­tuk­si huo­lel­la”

31.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Pohjantiellä kaahannut ajautui vastaan tulevien kaistalle, useita loukkaantui – kuski kertoi oikeudessa syöneensä "taikasieniä"

Poh­jan­tiel­lä kaa­han­nut ajautui vastaan tu­le­vien kais­tal­le, useita louk­kaan­tui – kuski kertoi oi­keu­des­sa syö­neen­sä "tai­ka­sie­niä"

30.08.2023 06:00 2
Tilaajille
Alaikäiset kauppasivat huumeita Oulussa, käräjäoikeus tuomitsi nuorisorangaistuksia

Ala­ikäi­set kaup­pa­si­vat huu­mei­ta Ou­lus­sa, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si nuo­ri­so­ran­gais­tuk­sia

29.08.2023 17:30 8
Tilaajille
Vanhemmat
MTV: Postin työntekijöiden myrkytystapaus selvisi – kahvia terästettiin LSD:llä

MTV: Postin työn­te­ki­jöi­den myr­ky­tys­ta­paus selvisi – kahvia te­räs­tet­tiin LSD:llä

25.08.2023 11:48 5
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

08.07.2023 06:00 10
Tilaajille
Mies kaahasi Pohjantiellä pitkän pätkän yli 150 kilometrin tuntinopeusvauhtia – pakeni poliisia Pateniemessä, sai ehdollista ja sakot

Mies kaahasi Poh­jan­tiel­lä pitkän pätkän yli 150 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­vauh­tia – pakeni po­lii­sia Pa­te­nie­mes­sä, sai eh­dol­lis­ta ja sakot

28.06.2023 15:10 11
Tilaajille
"Välillä oon ottanut tarkoituksella liian suuren annoksen", tunnustaa päivittäin piikittävä 21-vuotias Milla – Kiersimme auttajien kanssa huumeiden käyttöpaikat Oulun keskustassa

"Vä­lil­lä oon ottanut tar­koi­tuk­sel­la liian suuren an­nok­sen", tun­nus­taa päi­vit­täin pii­kit­tä­vä 21-vuo­tias Milla – Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

10.06.2023 06:00 57
Tilaajille
Moni huumeidenkäyttäjä oli vaarassa Rovaniemellä tappaneen aineen johdosta  – "Monet tuntevat surun lisäksi helpotusta, etteivät ole ainetta ottaneet vaikka sitä on tarjottu"

Moni huu­mei­den­käyt­tä­jä oli vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä tap­pa­neen aineen joh­dos­ta – "Monet tun­te­vat surun lisäksi hel­po­tus­ta, ett­ei­vät ole ainetta ot­ta­neet vaikka sitä on tar­jot­tu"

30.05.2023 11:38 8
Tilaajille
Asiantuntija kertoo Rovaniemen huumekuolemiin liitetystä harvinaisesta etylonista: "Usein ei yksinään aiheuta kuolemaa"

Asian­tun­ti­ja kertoo Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin lii­te­tys­tä har­vi­nai­ses­ta ety­lo­nis­ta: "Usein ei yk­si­nään aiheuta kuo­le­maa"

29.05.2023 14:09
Tilaajille
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:16 20
Tilaajille
Poliisi on tehnyt kiinniottoja, jotka saattavat liittyä Rovaniemen huumekuolemiin – "Amfetamiini on se, mitä on myyty, mutta nyt epäillään, että siinä olisi mahdollisesti jotain muuta"

Poliisi on tehnyt kiin­niot­to­ja, jotka saat­ta­vat liittyä Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin – "Am­fe­ta­mii­ni on se, mitä on myyty, mutta nyt epäil­lään, että siinä olisi mah­dol­li­ses­ti jotain muuta"

26.05.2023 18:59
Tilaajille
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:58
Tilaajille
Neljän miehen epäil­lään kuol­leen huu­mei­siin Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä – syiksi epäil­lään tun­te­ma­ton­ta huu­met­ta ja Suo­mes­sa hyvin har­vi­nais­ta opioi­dia

Neljän miehen epäil­lään kuol­leen huu­mei­siin Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä – syiksi epäil­lään tun­te­ma­ton­ta huu­met­ta ja Suo­mes­sa hyvin har­vi­nais­ta opioi­dia

26.05.2023 16:04 5
Poliisi varoittaa: Rovaniemellä liikkeellä erityisen vaarallista huumetta

Poliisi va­roit­taa: Ro­va­nie­mel­lä liik­keel­lä eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta huu­met­ta

25.05.2023 23:25 1
Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen, poliisi saapui pian paikalle

Va­paa­eh­toi­set ava­si­vat tänään Hel­sin­kiin lait­to­man huu­mei­den käyt­tö­huo­neen, poliisi saapui pian pai­kal­le

25.05.2023 14:49 10
THL: Yhä useampi suomalainen kannattaa muutoksia huumepolitiikkaan – huumekokeilujen määrät ovat lisääntyneet

THL: Yhä useampi suo­ma­lai­nen kan­nat­taa muu­tok­sia huu­me­po­li­tiik­kaan – huu­me­ko­kei­lu­jen määrät ovat li­sään­ty­neet

14.04.2023 12:41 12
Oliko Oulussakin LSD:tä jo Suomen ensimmäisen huumeaallon aikaan? – 1960–70-luvuilla nuoret kokeilivat aineita, joista he eivät itsekään tienneet, mitä ne olivat

Oliko Ou­lus­sa­kin LSD:tä jo Suomen en­sim­mäi­sen huu­me­aal­lon aikaan? – 1960–70-lu­vuil­la nuoret ko­kei­li­vat ai­nei­ta, joista he eivät it­se­kään tien­neet, mitä ne olivat

18.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Oululainen Sami Elovaara ylsi urallaan MM-otteluun saakka – Nyt huumehelvetin ja itsemurhayritykset kokenut ex-nyrkkeilijä pitää tallessa vanhaa valokuvaa muistutuksena: "Se oli hauta tai parantuminen"

Ou­lu­lai­nen Sami Elo­vaa­ra ylsi ural­laan MM-ot­te­luun saakka – Nyt huu­me­hel­ve­tin ja it­se­mur­ha­yri­tyk­set kokenut ex-nyrk­kei­li­jä pitää tal­les­sa vanhaa va­lo­ku­vaa muis­tu­tuk­se­na: "Se oli hauta tai pa­ran­tu­mi­nen"

02.02.2023 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päihde- ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta kär­si­vää nuorta on au­tet­ta­va ko­ko­nais­val­tai­ses­ti

02.02.2023 05:30 6
Tilaajille