Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kalajoki
Oululainen Riikka Moilanen aloittaa yllättäen hoivayhtiön toimitusjohtajana ja jatkaa samalla Oulaisten kaupunginjohtajana – "Vapaa-ajastani otan sen"

Ou­lu­lai­nen Riikka Moi­la­nen aloit­taa yl­lät­täen hoi­va­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja jatkaa samalla Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­ja­na – "Va­paa-ajas­ta­ni otan sen"

27.12.2023 18:00 69
Tilaajille
Pelastuslaitos etsi heikoilla jäillä liikkuneita kauriita Kalajoella

Pe­las­tus­lai­tos etsi hei­koil­la jäillä liik­ku­nei­ta kau­rii­ta Ka­la­joel­la

18.12.2023 18:17 4
Poliisi tutkii henkirikosta Kalajoella: Väkivaltaisen ryöstön uhriksi joutunut kuoli sairaalassa

Poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Ka­la­joel­la: Vä­ki­val­tai­sen ryöstön uhriksi jou­tu­nut kuoli sai­raa­las­sa

18.12.2023 11:47
Linnaan kutsutun Hannele Huovin Vladimirin kirja on taas ajankohtainen, koska se kertoo vallasta – palkittu kirjailija tapasi miehensä Kalajoen Hiekkasärkillä

Linnaan kut­su­tun Hannele Huovin Vla­di­mi­rin kirja on taas ajan­koh­tai­nen, koska se kertoo val­las­ta – pal­kit­tu kir­jai­li­ja tapasi mie­hen­sä Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä

06.12.2023 22:14
Tilaajille
Kalajoen Hiekkasärkille suunnitteilla uusi kylpylä- ja saunamaailma: Kaupungin tavoitteena yli 200 miljoonan euron investoinnit

Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­le suun­nit­teil­la uusi kyl­py­lä- ja sau­na­maail­ma: Kau­pun­gin ta­voit­tee­na yli 200 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

05.12.2023 10:09 39
Tilaajille
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata ra­ken­nuk­set pois

16.11.2023 12:45 12
Tilaajille
Kalajoen Raution kylällä luultiin Juha Sipilän viestin jälkeen, että uudelle kevyen liikenteen väylälle saatiin rahaa – todellisuudessa raha olikin risteysremonttiin

Ka­la­joen Raution kylällä luul­tiin Juha Sipilän viestin jäl­keen, että uudelle kevyen lii­ken­teen väy­läl­le saatiin rahaa – to­del­li­suu­des­sa raha olikin ris­teys­re­mont­tiin

13.11.2023 16:20 20
Tilaajille
Miten nämä oudot puut ovat syntyneet? Selvitimme vastaukset kuuteen Kalevan lukijoiden kysymykseen

Miten nämä oudot puut ovat syn­ty­neet? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set kuuteen Kalevan lu­ki­joi­den ky­sy­myk­seen

04.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Rautiolaiset haluavat pelastaa pa­lo­ase­mansa Pohteen leik­kauk­sil­ta: Hen­ki­lös­tö lu­pau­tuu työs­ken­te­le­mään euron tun­ti­pal­kal­la

Rau­tio­lai­set ha­lua­vat pe­las­taa pa­lo­ase­man­sa Pohteen leik­kauk­sil­ta: Hen­ki­lös­tö lu­pau­tuu työs­ken­te­le­mään euron tun­ti­pal­kal­la

02.11.2023 11:13 16
Tilaajille
Tuulivoimaa on rakennettu niin paljon, että nyt tarvitaan synkronikompensaattori – Kaleva vieraili työmaalla, johon nousee 40 miljoonan euron laitos

Tuu­li­voi­maa on ra­ken­net­tu niin paljon, että nyt tar­vi­taan synk­ro­ni­kom­pen­saat­to­ri – Kaleva vie­rai­li työ­maal­la, johon nousee 40 mil­joo­nan euron laitos

24.10.2023 06:00 49
Tilaajille
Omakotitalon korvausilmaputki syttyi tuleen Kalajoella – koira herätti talon asukkaat

Oma­ko­ti­ta­lon kor­vaus­il­ma­put­ki syttyi tuleen Ka­la­joel­la – koira herätti talon asuk­kaat

21.10.2023 15:54
Alavieskan lintuinfluenssatapaus: Turkistarhaajat pelkäävät, että eläimiä joudutaan lopettamaan turhaan, kun Ruokavirasto massatestaa kaikki Suomen tarhat

Ala­vies­kan lin­tuinf­luens­sa­ta­paus: Tur­kis­tar­haa­jat pel­kää­vät, että eläimiä jou­du­taan lo­pet­ta­maan tur­haan, kun Ruo­ka­vi­ras­to mas­sa­tes­taa kaikki Suomen tarhat

03.10.2023 16:10 9
Tilaajille
Tiskikone syttyi tuleen Kalajoella – pelastuslaitos muistuttaa, että kodinkoneita pitää käyttää valvotusti

Tis­ki­ko­ne syttyi tuleen Ka­la­joel­la – ­pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, että ko­din­ko­nei­ta pitää käyttää val­vo­tus­ti

20.09.2023 11:51 3
Turkiseläinten kasvattajaliitto vaatii loppua tuottajien syyllistämiselle – keskimäärin yksi turkistarha kuukaudessa menee konkurssiin

Tur­kis­eläin­ten kas­vat­ta­ja­liit­to vaatii loppua tuot­ta­jien syyl­lis­tä­mi­sel­le – kes­ki­mää­rin yksi tur­kis­tar­ha kuu­kau­des­sa menee kon­kurs­siin

01.09.2023 13:03 5
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi syytteet Kalajoen suuresta maastopalosta – Destian työntekijän syyllisyydestä jäi sille varteenotettava epäily

Ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ka­la­joen suu­res­ta maas­to­pa­los­ta – Destian työn­te­ki­jän syyl­li­syy­des­tä jäi sille var­teen­otet­ta­va epäily

28.08.2023 13:42 11
Tilaajille
Kaksi ihmistä kaatui vesijetillä ja joutui veden varaan Kalajoella

Kaksi ihmistä kaatui ve­si­je­til­lä ja joutui veden varaan Ka­la­joel­la

26.08.2023 19:35 2
Kalajoelle on avattu Suomen suurin aurinkopuisto tuulivoimapuiston yhteyteen

Ka­la­joel­le on avattu Suomen suurin au­rin­ko­puis­to tuu­li­voi­ma­puis­ton yh­tey­teen

21.08.2023 12:22 9
Viisi kärähti rattijuopumuksesta Kalajoen autotapahtumassa – sakkoja kirjoitettiin normaalin kesäviikonlopun tahtiin

Viisi kärähti rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Ka­la­joen au­to­ta­pah­tu­mas­sa – sakkoja kir­joi­tet­tiin nor­maa­lin ke­sä­vii­kon­lo­pun tahtiin

06.08.2023 16:51 4
Käpytikkojen hurja suurvaellus näkyy myös Oulussa – Kalajoella laskettiin yli 13 000 tikkaa aamun aikana

Kä­py­tik­ko­jen hurja suur­vael­lus näkyy myös Oulussa – Ka­la­joel­la las­ket­tiin yli 13 000 tikkaa aamun aikana

01.08.2023 15:43 12
Tilaajille
Pelastuslaitos sammutti omakotitalon ullakolta pienen tulipalon Kalajoella

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti oma­ko­ti­ta­lon ul­la­kol­ta pienen tu­li­pa­lon Ka­la­joel­la

28.07.2023 07:12 2