HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Kalajoki
Kuukausi
Valtiolta tulossa jopa 1,6 miljoonan lisäraha Kalajoen jättipalon vuoksi – summa ei kuitenkaan kata läheskään kaikkia pelastuslaitoksen kuluja

Val­tiol­ta tulossa jopa 1,6 mil­joo­nan li­sä­ra­ha Ka­la­joen jät­ti­pa­lon vuoksi – summa ei kui­ten­kaan kata lä­hes­kään kaikkia pe­las­tus­lai­tok­sen kuluja

06.10.2021 14:37 3
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kalajoella valtatiellä 8

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Ka­la­joel­la val­ta­tiel­lä 8

05.10.2021 09:36 1
Kypärä suojasi mopoilijaa pahimmalta Kalajoella

Kypärä suojasi mo­poi­li­jaa pa­him­mal­ta Ka­la­joel­la

28.09.2021 20:13 6
Muutama lehmä murtautui ulos navetasta Kalajoella – yksi eläimistä putosi lietealtaaseen

Muutama lehmä mur­tau­tui ulos na­ve­tas­ta Ka­la­joel­la – yksi eläi­mis­tä putosi lie­te­al­taa­seen

26.09.2021 11:02 2
Vanhemmat
Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna Rautio siirtyy luotsaamaan ensi kesäksi uudistuvaa Hotelli Rantakallaa

Visit Ka­la­joen toi­min­nan­joh­ta­ja Johanna Rautio siirtyy luot­saa­maan ensi kesäksi uu­dis­tu­vaa Hotelli Ran­ta­kal­laa

10.09.2021 15:59
Tilaajille
Lintujen pesintää autetaan Oulujärvellä ja Kalajoen edustalla – voimistuneet kesämyrskyt ovat pesinnälle tuhoisia

Lin­tu­jen pe­sin­tää au­te­taan Ou­lu­jär­vel­lä ja Ka­la­joen edus­tal­la – voi­mis­tu­neet ke­sä­myrs­kyt ovat pe­sin­näl­le tu­hoi­sia

09.09.2021 08:32
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos: Olisi kohtuutonta, jos Kalajoen maastopalon sammuttamisesta tulleet kustannukset jäisivät pelastuslaitoksen ja alueen kuntien maksettavaksi

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos: Olisi koh­tuu­ton­ta, jos Ka­la­joen maas­to­pa­lon sam­mut­ta­mi­ses­ta tulleet kus­tan­nuk­set jäi­si­vät pe­las­tus­lai­tok­sen ja alueen kuntien mak­set­ta­vak­si

08.09.2021 20:38 5
Vapaa-ajan asunnon seinärakenteet syttyivät tuleen Kalajoella

Va­paa-ajan asunnon sei­nä­ra­ken­teet syt­tyi­vät tuleen Ka­la­joel­la

06.09.2021 07:12
Kalajoella kirjattiin kaikkien aikojen ennätys yöpymisten määrässä heinäkuussa

Ka­la­joel­la kir­jat­tiin kaik­kien aikojen ennätys yö­py­mis­ten mää­räs­sä hei­nä­kuus­sa

03.09.2021 20:58 2
Kesäsään ääri-ilmiöt näkyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosten tehtävämäärissä – "Juhannusviikon myrskyt tekivät tilastoihin suuren piikin"

Ke­sä­sään ää­ri-il­miöt nä­kyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ten teh­tä­vä­mää­ris­sä – "Ju­han­nus­vii­kon myrskyt tekivät ti­las­toi­hin suuren piikin"

20.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Kalajoen maastopalon laajuus varmistui: poltti metsää 227 hehtaarin alueelta – tuhoutuneeksi uskottu kaivinkone saatiinkin pelastettua paloalueelta

Ka­la­joen maas­to­pa­lon laajuus var­mis­tui: poltti metsää 227 heh­taa­rin alueel­ta – tu­hou­tu­neek­si uskottu kai­vin­ko­ne saa­tiin­kin pe­las­tet­tua pa­lo­alueel­ta

18.08.2021 12:36
Tuotantorakennus palaa Kalajoella – Sammutustyöt käynnissä

Tuo­tan­to­ra­ken­nus palaa Ka­la­joel­la – Sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

16.08.2021 12:25 1
Kalajoen suurpalosta voi olla ammennettavaa jopa sote-uudistukseen – kansliapäällikkö Pimiän mukaan asiat on nyt tärkeä käydä läpi sisäministeriössä

Ka­la­joen suur­pa­los­ta voi olla am­men­net­ta­vaa jopa so­te-uu­dis­tuk­seen – kans­lia­pääl­lik­kö Pimiän mukaan asiat on nyt tärkeä käydä läpi si­sä­mi­nis­te­riös­sä

11.08.2021 18:12 3
Tilaajille
Kalajoen palosta jättilasku: "Jos jää alle miljoonan euron, niin hyvä" – nämä syttymissyyt on pystytty nyt sulkemaan pois

Ka­la­joen palosta jät­ti­las­ku: "Jos jää alle mil­joo­nan euron, niin hyvä" – nämä syt­ty­mis­syyt on pys­tyt­ty nyt sul­ke­maan pois

11.08.2021 18:22 12
Tilaajille
Pelastuslaitos luovuttaa Kalajoen maastopalon jälkivartioinnin maanomistajille – paloalueen kooksi tarkentunut noin 300 hehtaaria

Pe­las­tus­lai­tos luo­vut­taa Ka­la­joen maas­to­pa­lon jäl­ki­var­tioin­nin maan­omis­ta­jil­le – pa­lo­alueen kooksi tar­ken­tu­nut noin 300 heh­taa­ria

09.08.2021 14:59 7
Puimuri leimahti liekkeihin kesken hitsaustöiden Kalajoella – palo saatiin hallintaan kymmenellä jauhesammuttimella

Puimuri lei­mah­ti liek­kei­hin kesken hit­saus­töi­den Ka­la­joel­la – palo saatiin hal­lin­taan kym­me­nel­lä jau­he­sam­mut­ti­mel­la

07.08.2021 13:10 2
Kalajoen maastopalon jälkiraivaus ja sammutustyöt jatkuvat vielä viikonlopun yli – jälkivartiointi pyritään luovuttamaan maanomistajille maanantaina

Ka­la­joen maas­to­pa­lon jäl­ki­rai­vaus ja sam­mu­tus­työt jat­ku­vat vielä vii­kon­lo­pun yli – jäl­ki­var­tioin­ti py­ri­tään luo­vut­ta­maan maan­omis­ta­jil­le maa­nan­tai­na

06.08.2021 13:30
Tuuli ja lämmennyt sää ovat aiheuttaneet kytöpaloja Kalajoen maastopaloalueella – tilanne on kuitenkin hallinnassa

Tuuli ja läm­men­nyt sää ovat ai­heut­ta­neet ky­tö­pa­lo­ja Ka­la­joen maas­to­pa­lo­alueel­la – tilanne on kui­ten­kin hal­lin­nas­sa

04.08.2021 18:33
Vartiolentolaivueen vaikuttava video kertoo, miltä Kalajoen palo näyttää sammutuskopterista käsin – katso, miten hengästyttävän suuri paloalue on

Var­tio­len­to­lai­vueen vai­kut­ta­va video kertoo, miltä Ka­la­joen palo näyttää sam­mu­tus­kop­te­ris­ta käsin – katso, miten hen­gäs­tyt­tä­vän suuri pa­lo­alue on

04.08.2021 16:44 4
Kalajoen palon tilanne pysynyt vakaana ja rauhallisena – nyt harkitaan, siirrytäänkö jälkisammutusvaiheeseen

Ka­la­joen palon tilanne pysynyt vakaana ja rau­hal­li­se­na – nyt har­ki­taan, siir­ry­tään­kö jäl­ki­sam­mu­tus­vai­hee­seen

04.08.2021 10:46 2