Kalajoki
Viimeisin tunti
Vahvasta rattijuopumuksesta epäilty raskaan ajoneuvon kuljettaja jäi kiinni Kalajoella – yhdistelmä ajoi pitkän matkaa nojaten sillankaiteeseen

Vah­vas­ta rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty raskaan ajo­neu­von kul­jet­ta­ja jäi kiinni Ka­la­joel­la – yh­dis­tel­mä ajoi pitkän matkaa nojaten sil­lan­kai­tee­seen

15:26 0
Kuukausi
Hirvikolari ja ulosajo teettivät Jokilaaksojen pelastuslaitokselle töitä sunnuntain vastaisena yönä

Hir­vi­ko­la­ri ja ulosajo teet­ti­vät Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le töitä sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

09.08.2020 09:31 3
Nuoren avunhuudot mereltä toivat pelastajat paikalle Kalajoen Hiekkasärkillä keskiviikkoiltana

Nuoren avun­huu­dot mereltä toivat pe­las­ta­jat pai­kal­le Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä kes­ki­viik­ko­il­ta­na

06.08.2020 07:53 0
24  lammasta raadeltiin Kalajoella –  "Susista ei ole ollut näin rannikolta havaintoja aikaisemmin"

24 lam­mas­ta raa­del­tiin Ka­la­joel­la – "Su­sis­ta ei ole ollut näin ran­ni­kol­ta ha­vain­to­ja ai­kai­sem­min"

03.08.2020 10:57 2
Tilaajille
Pyöräilijä loukkaantui vakavasti Alavieskassa törmäyksessä matkailuauton kanssa – Jokilaaksojen alueella sattui lauantaina runsaasti kolareita

Pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti Ala­vies­kas­sa tör­mäyk­ses­sä mat­kai­lu­au­ton kanssa – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la sattui lauan­tai­na run­saas­ti ko­la­rei­ta

01.08.2020 18:50 1
Kaksi henkilöä tippui aukosta talon kellariin Kalajoella – pelastuslaitos kävi nostamassa tippuneet

Kaksi hen­ki­löä tippui aukosta talon kel­la­riin Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos kävi nos­ta­mas­sa tip­pu­neet

31.07.2020 20:02 0
Auton rakentajille on tärkeintä erottua massasta, mutta matalat ja äänekkäät autot aiheuttavat monissa pahennusta– "Ei me olla missään Raksilan marketeilla ajamassa öisin rinkiä"

Auton ra­ken­ta­jil­le on tär­kein­tä erottua mas­sas­ta, mutta matalat ja ää­nek­käät autot ai­heut­ta­vat monissa pa­hen­nus­ta– "Ei me olla missään Rak­si­lan mar­ke­teil­la aja­mas­sa öisin rinkiä"

29.07.2020 17:00 9
Tilaajille
Ulosajo Kalajoella – yksi ajokaista suljettiin liikenteeltä

Ulosajo Ka­la­joel­la – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

25.07.2020 19:56 0
Suomalaisten matkailueurot jäävät nyt kotimaahan, kasvu näkyy myös maan pohjoisosissa – Matkailujohtaja: Oulusta voisi tulla Pohjois-Suomen matkailun keskus

Suo­ma­lais­ten mat­kai­lu­eu­rot jäävät nyt ko­ti­maa­han, kasvu näkyy myös maan poh­jois­osis­sa – Mat­kai­lu­joh­ta­ja: Oulusta voisi tulla Poh­jois-Suo­men mat­kai­lun keskus

23.07.2020 06:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Henkilöauton ulosajo Kalajoella – onnettomuudessa osallisena yksi henkilö

Hen­ki­lö­au­ton ulosajo Ka­la­joel­la – on­net­to­muu­des­sa osal­li­se­na yksi henkilö

10.07.2020 06:29
Käräjäoikeus tuomitsi miehen elinkautiseen vankeuteen Kalajoella tammikuussa tapahtuneesta murhasta – aviopuolison syyte murhaan yllyttämisestä kaatui

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen elin­kau­ti­seen van­keu­teen Ka­la­joel­la tam­mi­kuus­sa ta­pah­tu­nees­ta mur­has­ta – avio­puo­li­son syyte murhaan yl­lyt­tä­mi­ses­tä kaatui

07.07.2020 13:56 0
Tilaajille
Vanha navettarakennus ja pihavarasto tuhoutuivat tulipalossa Kalajoella

Vanha na­vet­ta­ra­ken­nus ja pi­ha­va­ras­to tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Ka­la­joel­la

05.07.2020 08:25 0
Moottoriveneeseen alkoi vuotaa vettä sisään Kalajoella – pelastuslaitoksen veneyksikkö kiirehti hätiin

Moot­to­ri­ve­nee­seen alkoi vuotaa vettä sisään Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tok­sen ve­ne­yk­sik­kö kii­reh­ti hätiin

04.07.2020 09:54 0
Mökki paloi maan tasalle Maakallan saaressa Kalajoella

Mökki paloi maan tasalle Maa­kal­lan saa­res­sa Ka­la­joel­la

04.07.2020 08:28 1
Kalajoella paloi noin 6 hehtaaria metsää – palo saattoi saada alkunsa metsäkonetöistä

Ka­la­joel­la paloi noin 6 heh­taa­ria metsää – palo saattoi saada alkunsa met­sä­ko­ne­töis­tä

29.06.2020 19:33 0
Poliisi seurasi autoharrastajien epävirallista kokoontumista Kalajoella – pieni porukka tapasi rauhallisesti ja lakia noudattaen

Poliisi seurasi au­to­har­ras­ta­jien epä­vi­ral­lis­ta ko­koon­tu­mis­ta Ka­la­joel­la – pieni porukka tapasi rau­hal­li­ses­ti ja lakia nou­dat­taen

28.06.2020 13:36 0
Autoharrastajat aikovat kokoontua Kalajoella viikonloppuna, vaikka virallinen tapahtuma peruttiin – poliisi seuraa tilannetta vahvistetuin joukoin

Au­to­har­ras­ta­jat aikovat ko­koon­tua Ka­la­joel­la vii­kon­lop­pu­na, vaikka vi­ral­li­nen ta­pah­tu­ma pe­rut­tiin – poliisi seuraa ti­lan­net­ta vah­vis­te­tuin joukoin

25.06.2020 13:50 1
Juhannus oli Jokilaaksojen poliisille varsin työläs: hieman yli 200 tehtävää, päätyöllistäjänä päihtyneet

Ju­han­nus oli Jo­ki­laak­so­jen po­lii­sil­le varsin työläs: hieman yli 200 teh­tä­vää, pää­työl­lis­tä­jä­nä päih­ty­neet

21.06.2020 13:55 1
Maaseutu kutsuu matkailijaa – Kalajoen Etelänkylällä voi majoittua peltojen keskellä ja päästä rapsuttelemaan eläimiä

Maa­seu­tu kutsuu mat­kai­li­jaa – Ka­la­joen Ete­län­ky­läl­lä voi ma­joit­tua pel­to­jen kes­kel­lä ja päästä rap­sut­te­le­maan eläimiä

21.06.2020 12:15 0
Tilaajille
Lehmät karkasivat maatilan pihasta jokeen Kalajoella – pelastuslaitos auttoi eläimet kuivalle maalle

Lehmät kar­ka­si­vat maa­ti­lan pihasta jokeen Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos auttoi eläimet kui­val­le maalle

17.06.2020 13:53 0