Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Vesipelastus
Pelastuslaitos auttoi kastuneen henkilön ylös Tuiranväylän rantakiviltä Oulussa

Pe­las­tus­lai­tos auttoi kas­tu­neen hen­ki­lön ylös Tui­ran­väy­län ran­ta­ki­vil­tä Oulussa

23.10.2022 18:32 6
Mies päätyi sillalta Kemijokeen Rovaniemen Saarenkylässä, poliisin partiot hakivat rantaan

Mies päätyi sil­lal­ta Ke­mi­jo­keen Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä, po­lii­sin partiot hakivat rantaan

05.09.2022 12:41
Veden varassa ollutta ihmistä etsittiin tuloksetta perjantaina Oulujoesta Tuirassa – poliisi kirjasi katoamisilmoituksen

Veden varassa ollutta ihmistä et­sit­tiin tu­lok­set­ta per­jan­tai­na Ou­lu­joes­ta Tui­ras­sa – ­po­lii­si kirjasi ka­toa­mis­il­moi­tuk­sen

03.09.2022 08:56
Viisikko joutui veden varaan veneen kaaduttua Kuusamojärvellä

Vii­sik­ko joutui veden varaan veneen kaa­dut­tua Kuu­sa­mo­jär­vel­lä

02.07.2022 09:17 2
Helle näkyy hätäkeskuksen ilmoituksissa: pelastuslaitos hälytettiin uimarien apuun Raahessa ja Torniossa

Helle näkyy hä­tä­kes­kuk­sen il­moi­tuk­sis­sa: pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin ui­ma­rien apuun Raa­hes­sa ja Tor­nios­sa

30.06.2022 08:40
Uimari vajosi veteen Oulussa Toppilansalmessa – pelastuslaitoksen sukeltaja sai nopeasti ylös

Uimari vajosi veteen Oulussa Top­pi­lan­sal­mes­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen su­kel­ta­ja sai no­peas­ti ylös

27.06.2022 21:12
Ihmisen pelastustehtävä vesivoimalaitokselta osoittautui vääräksi hälytykseksi Kemissä – vedessä kellui styroksia

Ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä ve­si­voi­ma­lai­tok­sel­ta osoit­tau­tui vää­räk­si hä­ly­tyk­sek­si Kemissä – vedessä kellui sty­rok­sia

26.05.2022 17:41
Tilaajille
Iijoella veneillyt joutui veden varaan veneen kaaduttua Iin kirkon edustalla

Ii­joel­la ve­neil­lyt joutui veden varaan veneen kaa­dut­tua Iin kirkon edus­tal­la

24.05.2022 22:14
Henkilöauto liukui veteen Muhoksen Leppiniemessä, laituria nostanut mies hukkui

Hen­ki­lö­au­to liukui veteen Mu­hok­sen Lep­pi­nie­mes­sä, lai­tu­ria nos­ta­nut mies hukkui

15.11.2021 16:49

Oma­val­mis­teis­ta siltaa ylit­tä­nyt putosi Siu­ruan­jo­keen Yli-Iin alueel­la, pe­las­tus­lai­tos tuli hätiin

04.09.2021 17:38
Vene kaatui Temmesjoella Limingassa – onnettomuushetkellä kyydissä oli kolme ihmistä

Vene kaatui Tem­mes­joel­la Li­min­gas­sa – on­net­to­muus­het­kel­lä kyy­dis­sä oli kolme ihmistä

22.08.2021 09:10 7
Pelastuslaitos hälytettiin yöllä vesipelastustehtävälle Rovaniemellä – ihminen pääsi omin avuin rantaan

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin yöllä ve­si­pe­las­tus­teh­tä­väl­le Ro­va­nie­mel­lä – ihminen pääsi omin avuin rantaan

21.08.2021 08:26
Yksi henkilö hukkui Alavieskassa – pelastustehtävään osallistui lisäksi vesisukeltajia ja poliisi

Yksi henkilö hukkui Ala­vies­kas­sa – pe­las­tus­teh­tä­vään osal­lis­tui lisäksi ve­si­su­kel­ta­jia ja poliisi

08.07.2021 22:56
Kaksi henkilöä putosi veteen Hahtisaaren satamassa Kemissä – Meripelastusseuran pelastustyö päättyi elvytykseen

Kaksi hen­ki­löä putosi veteen Hah­ti­saa­ren sa­ta­mas­sa Kemissä – Me­ri­pe­las­tus­seu­ran pe­las­tus­työ päättyi el­vy­tyk­seen

05.07.2021 22:23
Tilaajille
Nainen hukkui Oulussa Valkiaisjärven uimarannalla – Poliisi: vedessä ollut menetti tajuntansa tuntemattomasta syystä

Nainen hukkui Oulussa Val­kiais­jär­ven ui­ma­ran­nal­la – Po­lii­si: vedessä ollut menetti ta­jun­tan­sa tun­te­mat­to­mas­ta syystä

12.06.2021 09:15
Pelastuslaitos auttoi uimaan lähteneen naisen merestä Oulun Kanavarannasta

Pe­las­tus­lai­tos auttoi uimaan läh­te­neen naisen merestä Oulun Ka­na­va­ran­nas­ta

24.12.2020 22:04