Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kahvi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi tum­ma­paah­toi­nen kahvi on val­lan­nut kah­vi­lat?

08.10.2022 05:15 4
Tilaajille
Puheenaihe: Juommeko Suomessa liikaa kahvia, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Juom­me­ko Suo­mes­sa liikaa kahvia, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

31.07.2022 08:00
Tilaajille
Kahvin hinta rikkoo ennätyksiä – arjen polttoaineesta tulee luksustuote ja kallistumisen takana on yllättävä syy

Kahvin hinta rikkoo en­nä­tyk­siä – arjen polt­to­ai­nees­ta tulee luk­sus­tuo­te ja kal­lis­tu­mi­sen takana on yl­lät­tä­vä syy

24.01.2022 15:27
Tilaajille
Kahvin hinta kohonnut voimakkaasti – kuivuus, halla ja liiat sateet piinaavat kahvintuottajia

Kahvin hinta ko­hon­nut voi­mak­kaas­ti – kui­vuus, halla ja liiat sateet pii­naa­vat kah­vin­tuot­ta­jia

11.01.2022 13:22 3
Vanha Kaleva: Valtio rakentaa Imatralle suuren sähkövoimalaitoksen

Vanha Kaleva: Valtio ra­ken­taa Imat­ral­le suuren säh­kö­voi­ma­lai­tok­sen

02.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Ei mitään sumppia! Oululaiset kahviammattilaiset luovat kulttuuria, jossa raaka-aine on arvossaan ja kuppiin kaadetaan vähemmän mutta parempaa

Ei mitään sump­pia! Ou­lu­lai­set kah­vi­am­mat­ti­lai­set luovat kult­tuu­ria, jossa raa­ka-ai­ne on ar­vos­saan ja kuppiin kaa­de­taan vä­hem­män mutta pa­rem­paa

12.09.2021 07:00 11
Tilaajille
Pakkaset vaaransivat kahvisatoa Brasiliassa, ja seuraavaksi viljelijät toivovat sadetta – näin kahvin hinnannousun vaikutukset näkyvät Suomessa

Pak­ka­set vaa­ran­si­vat kah­vi­sa­toa Bra­si­lias­sa, ja seu­raa­vak­si vil­je­li­jät toi­vo­vat sadetta – näin kahvin hin­nan­nou­sun vai­ku­tuk­set näkyvät Suo­mes­sa

05.09.2021 18:30 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Amerikkalainen matka-arkku kiinnitti poliisin huomion

Vanha Kaleva: Ame­rik­ka­lai­nen mat­ka-ark­ku kiin­nit­ti po­lii­sin huomion

06.03.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Puuta kaupungilta talonrakentajille, mutta ei huviloita varten

Vanha Kaleva: Puuta kau­pun­gil­ta ta­lon­ra­ken­ta­jil­le, mutta ei hu­vi­loi­ta varten

26.01.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Amerikasta saatiin lahjoitus Oulunkin diakonissakodille, kadun hiekoittamisen laiminlyönnistä sakkoja

Vanha Kaleva: Ame­ri­kas­ta saatiin lah­joi­tus Ou­lun­kin dia­ko­nis­sa­ko­dil­le, kadun hie­koit­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä sakkoja

22.12.2020 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Raudaskylän kristillisen kansanopiston vieraita haettiin vihkiäisjuhlaan sadoilla hevosilla

Vanha Kaleva: Rau­das­ky­län kris­til­li­sen kan­san­opis­ton vie­rai­ta haet­tiin vih­kiäis­juh­laan sa­doil­la he­vo­sil­la

08.12.2020 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ylivieskalaisen lesken lammas söi itsensä

Vanha Kaleva: Yli­vies­ka­lai­sen lesken lammas söi itsensä

10.11.2020 10:00
Tilaajille
Moni hääpari saa lahjaksi kahvikoneen, mutta ensihuuman jälkeen se voi jäädä pölyttymään keittiöön – Mieti viittä asiaa kahvikonetta ostaessasi

Moni hääpari saa lah­jak­si kah­vi­ko­neen, mutta en­si­huu­man jälkeen se voi jäädä pö­lyt­ty­mään keit­tiöön – Mieti viittä asiaa kah­vi­ko­net­ta os­taes­sa­si

01.08.2020 08:45 2
Tilaajille
Näin otat kahvinkeittimestäsi kaiken irti – pienillä nikseillä syntyy parempaa suodatinkahvia

Näin otat kah­vin­keit­ti­mes­tä­si kaiken irti – pie­nil­lä nik­seil­lä syntyy pa­rem­paa suo­da­tin­kah­via

09.01.2023 15:10 59
Tilaajille