Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ame­ri­kas­ta saatiin lah­joi­tus Ou­lun­kin dia­ko­nis­sa­ko­dil­le, kadun hie­koit­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä sakkoja

Kaleva 22.12.1920. Lahjoitus Oulun diakonissakodille. Oulun diakonissakoti on kuluneella wiikolla saanut wastaanottaa Amerikan ewankelis-luterilaisten kirkkojen awustuksena Smk. 50,000 lahjoituksen käytettäwäksi diakonissakodin tarpeisiin, etupäässä diakonissain kaswattamista warten.

Lahjoitus on vain pieni osa siitä summasta, jonka mainitut amerikkalaiset ewankelisluterilaiset kirkot owat tähän tarkoitukseen antaneet.