Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ame­ri­kas­ta saatiin lah­joi­tus Ou­lun­kin dia­ko­nis­sa­ko­dil­le, kadun hie­koit­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä sakkoja

Kaleva 22.12.1920. Lahjoitus Oulun diakonissakodille. Oulun diakonissakoti on kuluneella wiikolla saanut wastaanottaa Amerikan ewankelis-luterilaisten kirkkojen awustuksena Smk. 50,000 lahjoituksen käytettäwäksi diakonissakodin tarpeisiin, etupäässä diakonissain kaswattamista warten.

Lahjoitus on vain pieni osa siitä summasta, jonka mainitut amerikkalaiset ewankelisluterilaiset kirkot owat tähän tarkoitukseen antaneet.