Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Onnettomuudet: Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

Tilaajille

Vanha Kaleva: Rau­das­ky­län kris­til­li­sen kan­san­opis­ton vie­rai­ta haet­tiin vih­kiäis­juh­laan sa­doil­la he­vo­sil­la

Kaleva 8.12.1920. Kalajokilaakson kristillisen kansanopiston vihkiäisjuhla. Tuskinpa on Nivalan ja Ylivieskan rajamailla nähty niin suuremmoista juhlatilaisuutta kuin oli joulukuun 1 p:nä.

Asiakin oli suuri. Kalajokilaakson heränneet saivat pyhittää uuden suuren vasta valmistuneen opistonsa Herralle, jolle he ovat sen aikoneet pystyttää.