Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tilaajille

Vanha Kaleva: Valtio ra­ken­taa Imat­ral­le suuren säh­kö­voi­ma­lai­tok­sen

Kaleva 2.11.1921. Imatran kosken lunastaminen waltiolle. Waltion suoritettawa kuudetta miljoonaa markkaa. Kuten tunnettua, aikoo waltio rakentaa Imatralle suuren sähköwoimalaitoksen. Tätä warten on ollut pakkoluowutusmenettely käynnissä erinäisten koskien ja maa-alueittein luowuttamiseksi waltiolle.

Pari wiikkoa sitten saatiin näiden alueiden arwioiminen loppuunsuoritetuksi ja wiime lauantaina julistettiin asiasta päätös. Sen mukaan tulee waltion suorittaa koskien ja ranta-alueittein omistajille yhteensä noin 5,071,000 mk.