Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Joe Biden
Niinistö avaa Trumpin yllättävää Suomi-kiinnostusta, joka näkyi myös Nato-haussa – Suomi lakkasi 12 vuodessa olemasta USA:lle "Ruotsi-linnan esipiha"

Nii­nis­tö avaa Trumpin yl­lät­tä­vää Suo­mi-kiin­nos­tus­ta, joka näkyi myös Na­to-haus­sa – Suomi lakkasi 12 vuo­des­sa ole­mas­ta USA:lle "Ruot­si-lin­nan esi­pi­ha"

16.12.2023 08:00 12
Tilaajille
Yhdysvallat ei hylkää Ukrainaa, vakuuttaa Yhdysvaltain presidentti Biden

Yh­dys­val­lat ei hylkää Uk­rai­naa, va­kuut­taa Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden

13.12.2023 06:29 7
Bidenin kulkue kurvasi Senaatintorin ohitse – Nuoret iloitsivat ikimuistoisesta ja rennosta kesäpäivästä: "Hienoa saada Suomea maailmankartalle"

Bidenin kulkue kurvasi Se­naa­tin­to­rin ohitse – Nuoret iloit­si­vat iki­muis­toi­ses­ta ja ren­nos­ta ke­sä­päi­väs­tä: "Hienoa saada Suomea maail­man­kar­tal­le"

13.07.2023 19:58
Tilaajille
Joe Biden vakuuttaa kivenkovaa tukea Suomelle ja Natolle – Yhdysvaltain presidentti: "Putin on jo hävinnyt sodan Ukrainassa"

Joe Biden va­kuut­taa ki­ven­ko­vaa tukea Suo­mel­le ja Natolle – Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti: "Putin on jo hä­vin­nyt sodan Uk­rai­nas­sa"

13.07.2023 19:50 17
Tilaajille
Biden toi Suomelle liittolaisuuden viestin – Rauhallinen puhetapa sopi Niinistön vierelle ja elekieli kertoi melkein veljellisestä asetelmasta

Biden toi Suo­mel­le liit­to­lai­suu­den viestin – Rau­hal­li­nen pu­he­ta­pa sopi Nii­nis­tön vie­rel­le ja ele­kie­li kertoi melkein vel­jel­li­ses­tä ase­tel­mas­ta

13.07.2023 19:45 3
Tilaajille
Niinistö kiitti Bidenia vahvasta tuesta tiedotustilaisuudessa – Biden vakuutti Yhdysvaltojen sitoutumista Natoon

Nii­nis­tö kiitti Bidenia vah­vas­ta tuesta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa – Biden va­kuut­ti Yh­dys­val­to­jen si­tou­tu­mis­ta Natoon

13.07.2023 18:17 5
Niinistö otti Orpon Bidenin tapaamiseen – Samanlainen menettely kuin Zelenskyin ja pääministeri Marinin kohtaamisessa

Nii­nis­tö otti Orpon Bidenin ta­paa­mi­seen – Sa­man­lai­nen me­net­te­ly kuin Ze­lens­kyin ja pää­mi­nis­te­ri Marinin koh­taa­mi­ses­sa

13.07.2023 16:02 13
Tilaajille
Niinistö vastaanotti Bidenin ja Pohjoismaiden johtajat Presidentinlinnassa – "OIen viime päivinä tavannut teitä enemmän kuin perhettäni", Ruotsin pääministeri vitsaili

Nii­nis­tö vas­taa­not­ti Bidenin ja Poh­jois­mai­den joh­ta­jat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa – "OIen viime päivinä ta­van­nut teitä enemmän kuin per­het­tä­ni", Ruotsin pää­mi­nis­te­ri vit­sai­li

13.07.2023 17:19 8
Näkökulma: Biden myy äänestäjilleen Naton vahvuutta – Putin hyödyntää liittokunnan pulmia, jotka näkyvät Erdoganin ailahduksissa ja Ukrainan ohjaamisessa odotusaulaan

Nä­kö­kul­ma: Biden myy ää­nes­tä­jil­leen Naton vah­vuut­ta – Putin hyö­dyn­tää liit­to­kun­nan pulmia, jotka näkyvät Er­do­ga­nin ai­lah­duk­sis­sa ja Uk­rai­nan oh­jaa­mi­ses­sa odo­tu­sau­laan

13.07.2023 11:30 4
Tilaajille
Biden tapaa Pohjoismaiden johtajat tänään Helsingissä – vierailu kruunaa Suomen tien Nato-liittolaiseksi

Biden tapaa Poh­jois­mai­den joh­ta­jat tänään Hel­sin­gis­sä – vie­rai­lu kruunaa Suomen tien Na­to-liit­to­lai­sek­si

13.07.2023 09:47 12
Air Force One rullasi Helsinki-Vantaalle komeassa ilta-auringossa – Yli 30 ajoneuvon poliisisaattue kiisi Helsingin halki kohti USA:n presidentin Joe Bidenin majapaikkaa

Air Force One rullasi Hel­sin­ki-Van­taal­le ko­meas­sa il­ta-au­rin­gos­sa – Yli 30 ajo­neu­von po­lii­si­saat­tue kiisi Hel­sin­gin halki kohti USA:n pre­si­den­tin Joe Bidenin ma­ja­paik­kaa

13.07.2023 02:50 5
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui Suomeen – kymmenien autojen saattue lähti kohti presidentin yöpymispaikkaa

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden saapui Suomeen – kym­me­nien autojen saattue lähti kohti pre­si­den­tin yö­py­mis­paik­kaa

13.07.2023 07:50 5
Zelenskyi nieli kiukkunsa Bidenin edessä – Presidentti Sauli Niinistö: "Luulen, että Ukrainassa hyvin ymmärretään, että sodan aikana jäsenyys ei ole mahdollinen"

Ze­lens­kyi nieli kiuk­kun­sa Bidenin edessä – Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: "Luu­len, että Uk­rai­nas­sa hyvin ym­mär­re­tään, että sodan aikana jä­se­nyys ei ole mah­dol­li­nen"

13.07.2023 16:00
Tilaajille
Länsirajalla voi joutua jonottamaan Bidenin vierailun vuoksi – Sisärajavalvonta palasi Ruotsin ja Norjan rajoille keskellä kuuminta lomasesonkia

Län­si­ra­jal­la voi joutua jo­not­ta­maan Bidenin vie­rai­lun vuoksi – Si­sä­ra­ja­val­von­ta palasi Ruotsin ja Norjan ra­joil­le kes­kel­lä kuu­min­ta lo­ma­se­son­kia

11.07.2023 17:30
Tilaajille
Oululaisia poliiseja lähtee Helsinkiin Bidenin valtiovierailun ajaksi – Tehtäviin kuuluu kulkueitten vetoa ja järjestyksenvalvontaa

Ou­lu­lai­sia po­lii­se­ja lähtee Hel­sin­kiin Bidenin val­tio­vie­rai­lun ajaksi – Teh­tä­viin kuuluu kul­kueit­ten vetoa ja jär­jes­tyk­sen­val­von­taa

11.07.2023 10:49 1
Tilaajille
Tutkija näkee Joe Bidenin vierailun selvänä viestinä Kremliin – Ulkopoliittisen instituutin Henri Vanhanen: "Tämä vierailu kertoo Venäjälle arvovaltatappiosta"

Tutkija näkee Joe Bidenin vie­rai­lun selvänä vies­ti­nä Krem­liin – Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin Henri Van­ha­nen: "Tämä vie­rai­lu kertoo Ve­nä­jäl­le ar­vo­val­ta­tap­pios­ta"

10.07.2023 18:37 4
Tilaajille
Rajavalvonta palautetaan Suomen sisärajoille ensi viikon ajaksi

Ra­ja­val­von­ta pa­lau­te­taan Suomen si­sä­ra­joil­le ensi viikon ajaksi

06.07.2023 16:08 5
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden huippukokoukseen Helsinkiin – Niinistö: Yhdysvallat pitää tärkeänä pohjoismaista suhdetta

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden huip­pu­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin – Nii­nis­tö: Yh­dys­val­lat pitää tär­keä­nä poh­jois­mais­ta suh­det­ta

02.07.2023 19:36 17
Trump suomi Bidenia syytteidensä jälkeen – "Kuin suoraan fasistisesta tai kommunistisesta valtiosta"

Trump suomi Bidenia syyt­tei­den­sä jälkeen – "Kuin suoraan fa­sis­ti­ses­ta tai kom­mu­nis­ti­ses­ta val­tios­ta"

14.06.2023 08:45 13