Joe Biden
Viimeisin tunti
Joe Biden luottaa kokemukseen ja asiantuntemukseen – Nämä viisi henkilöä ovat johtamassa Yhdysvaltoja Bidenin presidenttikaudella

Joe Biden luottaa ko­ke­muk­seen ja asian­tun­te­muk­seen – Nämä viisi hen­ki­löä ovat joh­ta­mas­sa Yh­dys­val­to­ja Bidenin pre­si­dent­ti­kau­del­la

16:49 1
Kuukausi ja vanhemmat
Donald Trump avasi polun vallanvaihdolle – Tätä se merkitsee Joe Bidenille ja Yhdysvaltain turvallisuudelle

Donald Trump avasi polun val­lan­vaih­dol­le – Tätä se mer­kit­see Joe Bi­de­nil­le ja Yh­dys­val­tain tur­val­li­suu­del­le

24.11.2020 15:42 8
Yhdysvalloissa vaaliviranomaisia ja heidän perheitään uhattu osavaltioissa, joissa Biden vei voiton presidentinvaaleissa

Yh­dys­val­lois­sa vaa­li­vi­ran­omai­sia ja heidän per­hei­tään uhattu osa­val­tiois­sa, joissa Biden vei voiton pre­si­den­tin­vaa­leis­sa

19.11.2020 07:18 8
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

EU tar­vit­see ark­ti­sen he­rä­tyk­sen

17.11.2020 04:30 0
Tilaajille
Trumpin luultiin jo ensimmäistä kertaa tunnustaneen Joe Bidenin vaalivoiton – Sitten Trump tarkensi tviittiään "En tunnusta mitään"

Trumpin luul­tiin jo en­sim­mäis­tä kertaa tun­nus­ta­neen Joe Bidenin vaa­li­voi­ton – Sitten Trump tar­ken­si tviit­tiään "En tun­nus­ta mitään"

15.11.2020 19:13 12
Bidenin ilmastourakka on teknisesti helppo, mutta töitä on paljon – Kiinan "game changer" luo painetta uudelle presidentille

Bidenin il­mas­to­urak­ka on tek­ni­ses­ti helppo, mutta töitä on paljon – Kiinan "game chan­ger" luo pai­net­ta uudelle pre­si­den­til­le

15.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Bidenin johto kasvoi, kun Yhdysvaltain presidentinvaalien viimeiset tulokset varmistuivat – Trump puhui ensi kertaa julkisuudessa, mutta ei maininnut vaaleja suoraan

Bidenin johto kasvoi, kun Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien vii­mei­set tu­lok­set var­mis­tui­vat – Trump puhui ensi kertaa jul­ki­suu­des­sa, mutta ei mai­nin­nut vaaleja suoraan

14.11.2020 11:14 7
Trump puhui ensimmäistä kertaa Bidenin vaalimenestyksen jälkeen – keskittyi koronatilanteeseen

Trump puhui en­sim­mäis­tä kertaa Bidenin vaa­li­me­nes­tyk­sen jälkeen – kes­kit­tyi ko­ro­na­ti­lan­tee­seen

14.11.2020 00:00 4
Yhdysvaltalaismedian ennusteet: Biden voittaa Georgian, Trump Pohjois-Carolinan – Lopullinen tulos olisi ennusteiden mukaan 306–232

Yh­dys­val­ta­lais­me­dian en­nus­teet: Biden voittaa Geor­gian, Trump Poh­jois-Ca­ro­li­nan – Lo­pul­li­nen tulos olisi en­nus­tei­den mukaan 306–232

13.11.2020 23:06 3
Kiina onnitteli vihdoin Bidenia vaalivoitosta liki viikon hiljaisuuden jälkeen, Venäjä edelleen hiljaa

Kiina on­nit­te­li vihdoin Bidenia vaa­li­voi­tos­ta liki viikon hil­jai­suu­den jäl­keen, Venäjä edel­leen hiljaa

13.11.2020 14:11 2
USA:n vaaliviranomaiset torjuvat täysin Trumpin väitteet vaalivilpistä: "Vaalit olivat turvallisimmat Yhdysvaltain historiassa"

USA:n vaa­li­vi­ran­omai­set tor­ju­vat täysin Trumpin väit­teet vaa­li­vil­pis­tä: "Vaalit olivat tur­val­li­sim­mat Yh­dys­val­tain his­to­rias­sa"

13.11.2020 08:31 2
Biden nimitti tutun miehen kansliapäällikökseen, Klainilla kokemusta terveydenhuollon kriisistä

Biden nimitti tutun miehen kans­lia­pääl­li­kök­seen, Klai­nil­la ko­ke­mus­ta ter­vey­den­huol­lon krii­sis­tä

12.11.2020 08:25 3
Liittyykö Yhdysvallat Iranin ydinsopimukseen, entä saako Valko-Venäjän oppositio tukea? Näihin konflikteihin presidentiksi nousevalta Joe Bidenilta odotetaan jo vastausta

Liit­tyy­kö Yh­dys­val­lat Iranin ydin­so­pi­muk­seen, entä saako Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio tukea? Näihin konf­lik­tei­hin pre­si­den­tik­si nou­se­val­ta Joe Bi­de­nil­ta odo­te­taan jo vas­taus­ta

10.11.2020 17:35 6
Lukijalta Mielipide Kosma Rönkä, Paavo Koho

De­mo­kra­tia – epä­täy­del­li­nen mutta paras

10.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Yhdysvaltojen politiikassa voi olla luvassa täyskäännös Donald Trumpin ajasta – näihin asioihin Joe Biden aikoo tarttua ensimmäisenä päivänään presidenttinä

Yh­dys­val­to­jen po­li­tii­kas­sa voi olla luvassa täys­kään­nös Donald Trumpin ajasta – näihin asioi­hin Joe Biden aikoo tarttua en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nään pre­si­dent­ti­nä

09.11.2020 16:23 12
Analyysi: Trump on täysivaltainen presidentti kautensa loppuun – viimeisinä viikkoina hän saattaa armahtaa vankeja ja ehkä jopa itsensä

Ana­lyy­si: Trump on täy­si­val­tai­nen pre­si­dent­ti kau­ten­sa loppuun – vii­mei­si­nä viik­koi­na hän saattaa ar­mah­taa vankeja ja ehkä jopa itsensä

09.11.2020 12:00 4
Tilaajille
Entinen presidentti George W. Bush onnitteli Joe Bidenia lämpimästi vaalivoitosta

Entinen pre­si­dent­ti George W. Bush on­nit­te­li Joe Bidenia läm­pi­mäs­ti vaa­li­voi­tos­ta

09.11.2020 08:56 6
Yhdysvaltain kadut täyttyivät Joe Bidenin voiton juhlijoista – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odottaneet niin kauan"

Yh­dys­val­tain kadut täyt­tyi­vät Joe Bidenin voiton juh­li­jois­ta – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odot­ta­neet niin kauan"

08.11.2020 20:33 2
Presidentti Niinistö ei odota Bidenin voiton muuttavan Suomen ja USA:n suhteita, Niinistö toivoo USA:n paluuta Pariisin ilmastosopimukseen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei odota Bidenin voiton muut­ta­van Suomen ja USA:n suh­tei­ta, Nii­nis­tö toivoo USA:n paluuta Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­seen

08.11.2020 12:46 6
Biden ja Harris lupasivat voitonpuheissaan kitkeä systeemisen rasismin Amerikasta – "Mustat naiset olleet demokratiamme selkäranka"

Biden ja Harris lu­pa­si­vat voi­ton­pu­heis­saan kitkeä sys­tee­mi­sen ra­sis­min Ame­ri­kas­ta – "Mustat naiset olleet de­mo­kra­tiam­me sel­kä­ran­ka"

08.11.2020 10:45 1
Tilaajille