Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Yhdysvaltain presidentinvaalit
Analyysi: Hajaantuneilta republikaaneilta puuttuu selviä johtohahmoja Trumpin jälkeen – tässä tärkeimpiä nimiä tulevaisuuden suunnan määrittelyssä

Ana­lyy­si: Ha­jaan­tu­neil­ta re­pub­li­kaa­neil­ta puuttuu selviä joh­to­hah­mo­ja Trumpin jälkeen – tässä tär­keim­piä nimiä tu­le­vai­suu­den suunnan mää­rit­te­lys­sä

10.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Ainakin 13 ihmistä on saanut liittovaltion syytteet kongressitalon valtausyrityksestä – yhdellä syytetyistä oli autossaan yksitoista polttopulloa

Ainakin 13 ihmistä on saanut liit­to­val­tion syyt­teet kong­res­si­ta­lon val­taus­yri­tyk­ses­tä – yhdellä syy­te­tyis­tä oli au­tos­saan yk­si­tois­ta polt­to­pul­loa

09.01.2021 11:06 17
Somesota kiihtyy Yhdysvalloissa: Twitter jäädytti Trumpin tilejä, Google poisti Parlerin sovelluskaupastaan – Trump: "Meitä ei hiljennetä"

So­me­so­ta kiihtyy Yh­dys­val­lois­sa: Twitter jää­dyt­ti Trumpin tilejä, Google poisti Par­le­rin so­vel­lus­kau­pas­taan – Trump: "Meitä ei hil­jen­ne­tä"

09.01.2021 08:47 15
Yön tapahtumia Yhdysvalloissa: Trump tuomitsi hyökkäyksen ja vakuuttaa vallanvaihdon sujuvan, loppiaisen väkivaltaisuuksien seurauksena kuollut viisi ihmistä

Yön ta­pah­tu­mia Yh­dys­val­lois­sa: Trump tuo­mit­si hyök­käyk­sen ja va­kuut­taa val­lan­vaih­don su­ju­van, lop­piai­sen vä­ki­val­tai­suuk­sien seu­rauk­se­na kuollut viisi ihmistä

08.01.2021 09:48 2
Mediat: Varapresidentti Pence vastustaa presidentti Trumpin viraltapanoa, Bidenkaan ei innostu

Mediat: Va­ra­pre­si­dent­ti Pence vas­tus­taa pre­si­dent­ti Trumpin vi­ral­ta­pa­noa, Bi­den­kaan ei innostu

08.01.2021 06:35 13
USA:ssa pitkään asunut oululainen Jukka Ahola hämmästeli Trumpin puhetta muttei arvannut seurauksia – "Uskon, että tämän jälkeen löytyy paljon enemmän keskitien kulkijoita"

USA:ssa pitkään asunut ou­lu­lai­nen Jukka Ahola häm­mäs­te­li Trumpin puhetta muttei ar­van­nut seu­rauk­sia – "Uskon, että tämän jälkeen löytyy paljon enemmän kes­ki­tien kul­ki­joi­ta"

07.01.2021 17:00 8
Tilaajille
Kongressitalon olematon vartiointi ihmetyttää Yhdysvalloissa – sen sijaan kesän rotumellakoissa vastassa oli sotilaiden muuri

Kong­res­si­ta­lon ole­ma­ton var­tioin­ti ih­me­tyt­tää Yh­dys­val­lois­sa – sen sijaan kesän ro­tu­mel­la­kois­sa vas­tas­sa oli so­ti­lai­den muuri

07.01.2021 15:23 2
Donald Trumpin lähtö on häpeällisin mahdollinen, ja siitä hän voi syyttää vain itseään
Pääkirjoitus

Donald Trumpin lähtö on hä­peäl­li­sin mah­dol­li­nen, ja siitä hän voi syyttää vain itseään

07.01.2021 13:35 14
Tilaajille
Tutkija Washingtonin mellakoista: "Jos ei se vallankaappausyritys ole, niin en tiedä, mitä se voisi olla"

Tutkija Wa­shing­to­nin mel­la­kois­ta: "Jos ei se val­lan­kaap­paus­yri­tys ole, niin en tiedä, mitä se voisi olla"

07.01.2021 13:20 1
Kongressi sai päätökseen mellakoitsijoiden keskeyttämän maratonistuntonsa ja vahvisti Bidenin vaalivoiton – Trump lupasi rauhanomaista vallanvaihtoa

Kong­res­si sai pää­tök­seen mel­la­koit­si­joi­den kes­keyt­tä­män ma­ra­ton­is­tun­ton­sa ja vah­vis­ti Bidenin vaa­li­voi­ton – Trump lupasi rau­han­omais­ta val­lan­vaih­toa

07.01.2021 11:50 13
Kirjeenvaihtaja: Yhdysvaltain mellakoiden väkivalta tuli monelle yllätyksenä

Kir­jeen­vaih­ta­ja: Yh­dys­val­tain mel­la­koi­den vä­ki­val­ta tuli monelle yl­lä­tyk­se­nä

07.01.2021 09:56 1
Kommentti: Puheet Yhdysvaltain jakautumisesta osoittautuivat liian laimeiksi – keskiviikon perusteella kyse on paljon pahemmasta

Kom­ment­ti: Puheet Yh­dys­val­tain ja­kau­tu­mi­ses­ta osoit­tau­tui­vat liian lai­meik­si – kes­ki­vii­kon pe­rus­teel­la kyse on paljon pa­hem­mas­ta

07.01.2021 09:01 11
Tutkija: Republikaanit alkavat kääntyä pois Trumpin takaa – viraltapano oikeusoppineiden mukaan vaikeaa

Tut­ki­ja: Re­pub­li­kaa­nit alkavat kääntyä pois Trumpin takaa – vi­ral­ta­pa­no oi­keus­op­pi­nei­den mukaan vaikeaa

07.01.2021 08:50 1
Mika Aaltola Yhdysvaltojen tilanteesta: "Luulen, että presidentti sivuutetaan. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat vannoneet valansa perustuslaille"

Mika Aaltola Yh­dys­val­to­jen ti­lan­tees­ta: "Luu­len, että pre­si­dent­ti si­vuu­te­taan. Yh­dys­val­to­jen vi­ran­omai­set ovat van­no­neet valansa pe­rus­tus­lail­le"

07.01.2021 09:22 12
Moni republikaanisenaattori muutti mieltään eikä vastustaa vaalien tulosta – Pencen viesti tunkeutujille: "Te ette ole voittaneet"

Moni re­pub­li­kaa­ni­se­naat­to­ri muutti miel­tään eikä vas­tus­taa vaalien tulosta – Pencen viesti tun­keu­tu­jil­le: "Te ette ole voit­ta­neet"

07.01.2021 09:36 1
Washington Post ja useat poliitikot vaativat Trumpin syrjäyttämistä – "Jokainen sekunti on uhka yleiselle järjestykselle"

Wa­shing­ton Post ja useat po­lii­ti­kot vaa­ti­vat Trumpin syr­jäyt­tä­mis­tä – "Jo­kai­nen sekunti on uhka ylei­sel­le jär­jes­tyk­sel­le"

07.01.2021 05:52 3
Neljä ihmistä kuoli ja useita loukkaantui, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin Washingtonissa – Bidenin vaalivoitto varmistui dramaattisten vaiheiden jälkeen

Neljä ihmistä kuoli ja useita louk­kaan­tui, kun Trumpin kan­nat­ta­jat tun­keu­tui­vat kong­res­siin Wa­shing­to­nis­sa – Bidenin vaa­li­voit­to var­mis­tui dra­maat­tis­ten vai­hei­den jälkeen

07.01.2021 10:56 26
Ainakin yhtä ammuttu Washingtonissa – Näin kommentoi Joe Biden: "Demokratiamme on ennennäkemättömän hyökkäyksen kohteena"

Ainakin yhtä ammuttu Wa­shing­to­nis­sa – Näin kom­men­toi Joe Biden: "De­mok­ra­tiam­me on en­nen­nä­ke­mät­tö­män hyök­käyk­sen koh­tee­na"

07.01.2021 01:29 2
Näin kommentoivat suomalaispoliitikot Washingtonin levottomuuksia – "Järkyttäviä uutisia Yhdysvalloista"

Näin kom­men­toi­vat suo­ma­lais­po­lii­ti­kot Wa­shing­to­nin le­vot­to­muuk­sia – "Jär­kyt­tä­viä uutisia Yh­dys­val­lois­ta"

07.01.2021 01:43 2