Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Yhdysvaltain presidentinvaalit
Trumpilla on jopa paremmat todennäköisyydet voittaa presidentinvaalit kuin vuonna 2016 – Mistä lukuisia syytteitä saaneen ex-presidentin suosio johtuu?

Trum­pil­la on jopa pa­rem­mat to­den­nä­köi­syy­det voittaa pre­si­den­tin­vaa­lit kuin vuonna 2016 – Mistä lu­kui­sia syyt­tei­tä saaneen ex-pre­si­den­tin suosio johtuu?

30.09.2023 12:00 20
Tilaajille
Analyysi: Ron DeSantisia nostetaan Donald Trumpin haastajaksi – Etelän rokkibändin Lynyrd Skynyrdin nokkamiehen vaalilaulu Floridan kuvernöörille kertoo kansansuosiosta

Ana­lyy­si: Ron De­San­ti­sia nos­te­taan Donald Trumpin haas­ta­jak­si – Etelän rok­ki­bän­din Lynyrd Sky­nyr­din nok­ka­mie­hen vaa­li­lau­lu Flo­ri­dan ku­ver­nöö­ril­le kertoo kan­san­suo­sios­ta

27.05.2023 17:50
Tilaajille
Trump pyrkii takaisin presidentiksi vuonna 2024 – "Yhdysvaltojen comeback alkaa juuri nyt"

Trump pyrkii ta­kai­sin pre­si­den­tik­si vuonna 2024 – "Yh­dys­val­to­jen co­me­back alkaa juuri nyt"

16.11.2022 06:58 13
Välivaalit voivat keikauttaa Yhdysvaltain kongressin valtasuhteet republikaanien hyväksi – Tuloksella saattaa olla vaikutusta 2024 presidentinvaaleihin, jos vaalikieltäjät pääsevät valtaan

Vä­li­vaa­lit voivat kei­kaut­taa Yh­dys­val­tain kong­res­sin val­ta­suh­teet re­pub­li­kaa­nien hyväksi – Tu­lok­sel­la saattaa olla vai­ku­tus­ta 2024 pre­si­den­tin­vaa­lei­hin, jos vaa­li­kiel­tä­jät pää­se­vät valtaan

30.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Donald Trump sanoo FBI:n tehneen kotietsinnän hänen Floridan-kodissaan

Donald Trump sanoo FBI:n tehneen ko­ti­et­sin­nän hänen Flo­ri­dan-ko­dis­saan

09.08.2022 06:40 6
Analyysi: Hajaantuneilta republikaaneilta puuttuu selviä johtohahmoja Trumpin jälkeen – tässä tärkeimpiä nimiä tulevaisuuden suunnan määrittelyssä

Ana­lyy­si: Ha­jaan­tu­neil­ta re­pub­li­kaa­neil­ta puuttuu selviä joh­to­hah­mo­ja Trumpin jälkeen – tässä tär­keim­piä nimiä tu­le­vai­suu­den suunnan mää­rit­te­lys­sä

10.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Ainakin 13 ihmistä on saanut liittovaltion syytteet kongressitalon valtausyrityksestä – yhdellä syytetyistä oli autossaan yksitoista polttopulloa

Ainakin 13 ihmistä on saanut liit­to­val­tion syyt­teet kong­res­si­ta­lon val­taus­yri­tyk­ses­tä – yhdellä syy­te­tyis­tä oli au­tos­saan yk­si­tois­ta polt­to­pul­loa

09.01.2021 11:06 17
Somesota kiihtyy Yhdysvalloissa: Twitter jäädytti Trumpin tilejä, Google poisti Parlerin sovelluskaupastaan – Trump: "Meitä ei hiljennetä"

So­me­so­ta kiihtyy Yh­dys­val­lois­sa: Twitter jää­dyt­ti Trumpin tilejä, Google poisti Par­le­rin so­vel­lus­kau­pas­taan – Trump: "Meitä ei hil­jen­ne­tä"

09.01.2021 08:47 15
Yön tapahtumia Yhdysvalloissa: Trump tuomitsi hyökkäyksen ja vakuuttaa vallanvaihdon sujuvan, loppiaisen väkivaltaisuuksien seurauksena kuollut viisi ihmistä

Yön ta­pah­tu­mia Yh­dys­val­lois­sa: Trump tuo­mit­si hyök­käyk­sen ja va­kuut­taa val­lan­vaih­don su­ju­van, lop­piai­sen vä­ki­val­tai­suuk­sien seu­rauk­se­na kuollut viisi ihmistä

08.01.2021 09:48 2
Mediat: Varapresidentti Pence vastustaa presidentti Trumpin viraltapanoa, Bidenkaan ei innostu

Mediat: Va­ra­pre­si­dent­ti Pence vas­tus­taa pre­si­dent­ti Trumpin vi­ral­ta­pa­noa, Bi­den­kaan ei innostu

08.01.2021 06:35 13
USA:ssa pitkään asunut oululainen Jukka Ahola hämmästeli Trumpin puhetta muttei arvannut seurauksia – "Uskon, että tämän jälkeen löytyy paljon enemmän keskitien kulkijoita"

USA:ssa pitkään asunut ou­lu­lai­nen Jukka Ahola häm­mäs­te­li Trumpin puhetta muttei ar­van­nut seu­rauk­sia – "Uskon, että tämän jälkeen löytyy paljon enemmän kes­ki­tien kul­ki­joi­ta"

07.01.2021 17:00 8
Tilaajille
Kongressitalon olematon vartiointi ihmetyttää Yhdysvalloissa – sen sijaan kesän rotumellakoissa vastassa oli sotilaiden muuri

Kong­res­si­ta­lon ole­ma­ton var­tioin­ti ih­me­tyt­tää Yh­dys­val­lois­sa – sen sijaan kesän ro­tu­mel­la­kois­sa vas­tas­sa oli so­ti­lai­den muuri

07.01.2021 15:23 2
Donald Trumpin lähtö on häpeällisin mahdollinen, ja siitä hän voi syyttää vain itseään
Pääkirjoitus

Donald Trumpin lähtö on hä­peäl­li­sin mah­dol­li­nen, ja siitä hän voi syyttää vain itseään

07.01.2021 13:35 14
Tilaajille
Tutkija Washingtonin mellakoista: "Jos ei se vallankaappausyritys ole, niin en tiedä, mitä se voisi olla"

Tutkija Wa­shing­to­nin mel­la­kois­ta: "Jos ei se val­lan­kaap­paus­yri­tys ole, niin en tiedä, mitä se voisi olla"

07.01.2021 13:20 1
Kongressi sai päätökseen mellakoitsijoiden keskeyttämän maratonistuntonsa ja vahvisti Bidenin vaalivoiton – Trump lupasi rauhanomaista vallanvaihtoa

Kong­res­si sai pää­tök­seen mel­la­koit­si­joi­den kes­keyt­tä­män ma­ra­ton­is­tun­ton­sa ja vah­vis­ti Bidenin vaa­li­voi­ton – Trump lupasi rau­han­omais­ta val­lan­vaih­toa

07.01.2021 11:50 13
Kirjeenvaihtaja: Yhdysvaltain mellakoiden väkivalta tuli monelle yllätyksenä

Kir­jeen­vaih­ta­ja: Yh­dys­val­tain mel­la­koi­den vä­ki­val­ta tuli monelle yl­lä­tyk­se­nä

07.01.2021 09:56 1
Kommentti: Puheet Yhdysvaltain jakautumisesta osoittautuivat liian laimeiksi – keskiviikon perusteella kyse on paljon pahemmasta

Kom­ment­ti: Puheet Yh­dys­val­tain ja­kau­tu­mi­ses­ta osoit­tau­tui­vat liian lai­meik­si – kes­ki­vii­kon pe­rus­teel­la kyse on paljon pa­hem­mas­ta

07.01.2021 09:01 11
Tutkija: Republikaanit alkavat kääntyä pois Trumpin takaa – viraltapano oikeusoppineiden mukaan vaikeaa

Tut­ki­ja: Re­pub­li­kaa­nit alkavat kääntyä pois Trumpin takaa – vi­ral­ta­pa­no oi­keus­op­pi­nei­den mukaan vaikeaa

07.01.2021 08:50 1
Mika Aaltola Yhdysvaltojen tilanteesta: "Luulen, että presidentti sivuutetaan. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat vannoneet valansa perustuslaille"

Mika Aaltola Yh­dys­val­to­jen ti­lan­tees­ta: "Luu­len, että pre­si­dent­ti si­vuu­te­taan. Yh­dys­val­to­jen vi­ran­omai­set ovat van­no­neet valansa pe­rus­tus­lail­le"

07.01.2021 09:22 12