Yhdysvaltain presidentinvaalit
Viimeisin tunti
FBI: Venäjä jälleen sekaantunut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin

FBI: Venäjä jälleen se­kaan­tu­nut Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lei­hin

21:17 0
Kuukausi
Microsoft: Ulkomaiset hakkeriryhmät yrittävät häiritä Donald Trumpin ja Joe Bidenin kampanjoita

Mic­ro­soft: Ul­ko­mai­set hak­ke­ri­ryh­mät yrit­tä­vät häiritä Donald Trumpin ja Joe Bidenin kam­pan­joi­ta

11.09.2020 09:11 0
Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto: Venäjä yrittää aktiivisesti horjuttaa yhdysvaltalaisten luottoa postiäänestykseen

Yh­dys­val­tain ko­ti­maan tur­val­li­suus­vi­ras­to: Venäjä yrittää ak­tii­vi­ses­ti hor­jut­taa yh­dys­val­ta­lais­ten luottoa pos­ti­ää­nes­tyk­seen

04.09.2020 07:00 1
Pääkirjoitus: Trump virittelee loppusuoran kiriä – kaksi kuukautta ennen vaaleja voittajaa ei kannata vielä julistaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Trump vi­rit­te­lee lop­pu­suo­ran kiriä – kaksi kuu­kaut­ta ennen vaaleja voit­ta­jaa ei kannata vielä ju­lis­taa

30.08.2020 20:00 5
Tilaajille
Trump haukkui ehdokkuuspuheessaan Joe Bidenin ja demokraatit – "Jos olisin kuunnellut Joeta, satojatuhansia amerikkalaisia olisi kuollut"

Trump haukkui eh­dok­kuus­pu­hees­saan Joe Bidenin ja de­mo­kraa­tit – "Jos olisin kuun­nel­lut Joeta, sa­to­ja­tu­han­sia ame­rik­ka­lai­sia olisi kuol­lut"

28.08.2020 09:21 3
Analyysi: Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on pelissä Iranin tulevaisuus – Mitä pitkään jatkuneet pakotteet ovat aiheuttaneet?

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on pelissä Iranin tu­le­vai­suus – Mitä pitkään jat­ku­neet pa­kot­teet ovat ai­heut­ta­neet?

23.08.2020 19:00 6
USA-tutkija ratkaisevista osavaltioista: "Trumpin pitää voittaa suurin osa näistä, mutta Bidenilla on varaa päästää pari maalia"

USA-tut­ki­ja rat­kai­se­vis­ta osa­val­tiois­ta: "T­rum­pin pitää voittaa suurin osa näistä, mutta Bi­de­nil­la on varaa päästää pari maalia"

21.08.2020 19:23 6
Vanhemmat
Michelle Obama kritisoi voimakkaasti Trumpia puheessaan demokraattien puoluekokouksessa

Mic­hel­le Obama kri­ti­soi voi­mak­kaas­ti Trumpia pu­hees­saan de­mo­kraat­tien puo­lue­ko­kouk­ses­sa

18.08.2020 08:22 0
USA:n vaalit käydään pandemian ehdoilla – "Kuollut ehdokas ei voita"

USA:n vaalit käydään pan­de­mian eh­doil­la – "Kuol­lut ehdokas ei voita"

16.08.2020 16:00 2
Harris odotettu valinta – hän vetoaa etenkin uudella tavalla poliittisen voimansa tunnistaviin vähemmistöihin
Pääkirjoitus

Harris odo­tet­tu valinta – hän vetoaa etenkin uudella tavalla po­liit­ti­sen voi­man­sa tun­nis­ta­viin vä­hem­mis­töi­hin

12.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Kamala Harris varapresidenttinä voi raivata tietä sille, että Yhdysvaltojen presidentti on tulevaisuudessa nainen

Kamala Harris va­ra­pre­si­dent­ti­nä voi raivata tietä sille, että Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti on tu­le­vai­suu­des­sa nainen

12.08.2020 17:40 1
"Minulla on kyyneleitä silmissäni, mutta riemu sielussani" – Kamala Harrisin valinta varapresidenttiehdokkaaksi ei jättänyt kylmäksi

"Mi­nul­la on kyy­ne­lei­tä sil­mis­sä­ni, mutta riemu sie­lus­sa­ni" – Kamala Har­ri­sin valinta va­ra­pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si ei jät­tä­nyt kyl­mäk­si

12.08.2020 11:15 0
Joe Biden valitsi varapresidenttiehdokkaakseen Kamala Harrisin

Joe Biden valitsi va­ra­pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­seen Kamala Har­ri­sin

11.08.2020 23:55 0
Bidenin varapresidenttikisa on nyt kahden kauppa, arvelee suomalaisprofessori – "Kyllä tässä nyt raha ratkaisee"

Bidenin va­ra­pre­si­dent­ti­ki­sa on nyt kahden kauppa, arvelee suo­ma­lais­pro­fes­so­ri – "Kyllä tässä nyt raha rat­kai­see"

11.08.2020 16:35 1
Miksi Donald Trump hyökkää postiäänestystä vastaan, vaikka äänesti itse postitse? – Ehdotus vaalien lykkäyksestä saattaa olla pohjustus vaalipäivän juonelle

Miksi Donald Trump hyökkää pos­ti­ää­nes­tys­tä vas­taan, vaikka äänesti itse pos­tit­se? – Ehdotus vaalien lyk­käyk­ses­tä saattaa olla poh­jus­tus vaa­li­päi­vän juo­nel­le

01.08.2020 07:30 16
Demokraattien Biden valitsee pian varapresidenttiehdokkaansa – valitaanko ankara syyttäjä, diplomaatti, sotaveteraani vai uskollinen tukija?

De­mo­kraat­tien Biden va­lit­see pian va­ra­pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan­sa – va­li­taan­ko ankara syyt­tä­jä, dip­lo­maat­ti, so­ta­ve­te­raa­ni vai us­kol­li­nen tukija?

31.07.2020 20:11 4
Trump väläytti Yhdysvaltain presidentinvaalien siirtämistä koronapandemian takia

Trump vä­läyt­ti Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien siir­tä­mis­tä ko­ro­na­pan­de­mian takia

30.07.2020 17:02 9
Ankarasta syyttäjästä povataan Joe Bidenin lupaamaa naista varapresidenttiehdokkaaksi: "Se on Harris"

An­ka­ras­ta syyt­tä­jäs­tä po­va­taan Joe Bidenin lu­paa­maa naista va­rap­re­si­dent­tieh­dok­kaak­si: "Se on Harris"

09.07.2020 06:30 1
Kanye West ilmoittautui Twitterissä Yhdysvaltain presidenttikisaan – Ei ole aivan varmaa, oliko raptähti tosissaan ilmoittautuessaan Trumpin haastajaksi neljä kuukautta ennen vaaleja

Kanye West il­moit­tau­tui Twit­te­ris­sä Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti­ki­saan – Ei ole aivan varmaa, oliko rap­täh­ti to­sis­saan il­moit­tau­tues­saan Trumpin haas­ta­jak­si neljä kuu­kaut­ta ennen vaaleja

05.07.2020 09:26 2
Asetelma kärjistyy USA:n vaalikampanjassa – 77-vuotiaan Bidenin ja 73-vuotiaan Trumpin koetuksesta tulee erikoinen
Kolumni Raimo Väyrynen

Ase­tel­ma kär­jis­tyy USA:n vaa­li­kam­pan­jas­sa – 77-vuo­tiaan Bidenin ja 73-vuo­tiaan Trumpin koe­tuk­ses­ta tulee eri­koi­nen

23.06.2020 12:00 1
Tilaajille