Rikosepäilyt: Haa­pa­jär­ven kär­ki­po­lii­tik­koa epäil­tiin myös tör­keäs­tä vir­ka­ri­kok­ses­ta

Asuntomurrot: Oulussa mur­tau­dut­tiin aamulla oma­ko­ti­ta­loon Kor­ven­ky­läs­sä

Luitko jo tämän: Kem­pe­lees­sä ke­hi­tet­ty deit­ti­so­vel­lus menee suoraan asiaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Yhdysvaltojen presidentinvaalit
Trump on voittamassa republikaanien vaalikokoukset Iowassa, ex-presidentille ennakoidaan ennätyssuurta voittomarginaalia

Trump on voit­ta­mas­sa re­pub­li­kaa­nien vaa­li­ko­kouk­set Io­was­sa, ex-pre­si­den­til­le en­na­koi­daan en­nä­tys­suur­ta voit­to­mar­gi­naa­lia

16.01.2024 08:31 13
Trump kielsi osallisuutensa hyökkäykseen ja tyrmäsi virkarikossyytteen valmistelun – "Puhe on analysoitu, ja sitä pidettiin täysin asianmukaisena"

Trump kielsi osal­li­suu­ten­sa hyök­käyk­seen ja tyrmäsi vir­ka­ri­kos­syyt­teen val­mis­te­lun – "Puhe on ana­ly­soi­tu, ja sitä pi­det­tiin täysin asian­mu­kai­se­na"

12.01.2021 20:27 4
Näin tutkija arvioi Donald Trumpin tulevaisuutta – "Kannatus heikentynyt merkittävästi"

Näin tutkija arvioi Donald Trumpin tu­le­vai­suut­ta – "Kan­na­tus hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti"

07.01.2021 13:32
Trump taipumassa lähtöön Valkoisesta talosta – suomalaiselle kansanedustajalle vetoomuksia painostaa vaalituloksen mitätöimiseksi

Trump tai­pu­mas­sa lähtöön Val­koi­ses­ta talosta – suo­ma­lai­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le ve­too­muk­sia pai­nos­taa vaa­li­tu­lok­sen mi­tä­töi­mi­sek­si

27.11.2020 11:20 27
Presidentti Donald Trumpin ja tv-kanava Foxin symbioosi rakoilee

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin ja tv-ka­na­va Foxin sym­bioo­si ra­koi­lee

21.11.2020 16:19 9
Yhdysvaltalaismedian ennusteet: Biden voittaa Georgian, Trump Pohjois-Carolinan – Lopullinen tulos olisi ennusteiden mukaan 306–232

Yh­dys­val­ta­lais­me­dian en­nus­teet: Biden voittaa Geor­gian, Trump Poh­jois-Ca­ro­li­nan – Lo­pul­li­nen tulos olisi en­nus­tei­den mukaan 306–232

13.11.2020 23:06 3
Republikaanivaikuttajat paheksuivat Trumpin väitteitä vaalivilpistä – Selvä enemmistö yhdysvaltalaisista ei hyväksy Trumpin julistautumista voittajaksi

Re­pub­li­kaa­ni­vai­kut­ta­jat pa­hek­sui­vat Trumpin väit­tei­tä vaa­li­vil­pis­tä – Selvä enem­mis­tö yh­dys­val­ta­lai­sis­ta ei hyväksy Trumpin ju­lis­tau­tu­mis­ta voit­ta­jak­si

06.11.2020 12:26 1
"Olen samalla sekä toiveikas että huolestunut" – jakautunut kansa äänestää presidentistä ja toivoo rauhallista jälkinäytöstä Yhdysvalloissa

"Olen samalla sekä toi­vei­kas että huo­les­tu­nut" – ja­kau­tu­nut kansa ää­nes­tää pre­si­den­tis­tä ja toivoo rau­hal­lis­ta jäl­ki­näy­tös­tä Yh­dys­val­lois­sa

03.11.2020 18:06
Tilaajille
Ennen ryhtymistään presidenttiehdokkaaksi Joe Bidenin piti korjata lähes 30 vuotta sitten tekemänsä virhe

Ennen ryh­ty­mis­tään pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Joe Bidenin piti korjata lähes 30 vuotta sitten te­ke­män­sä virhe

29.10.2020 19:00
Tilaajille
Facebook ja Twitter lähtivät sensuurin tielle – "Ikään kuin tämä ei olisi samaa totalitarismia kuin mitä Trumpissa pelätään"
Kolumni

Fa­ce­book ja Twitter läh­ti­vät sen­suu­rin tielle – "Ikään kuin tämä ei olisi samaa to­ta­li­ta­ris­mia kuin mitä Trum­pis­sa pe­lä­tään"

24.10.2020 20:00 8
Tilaajille
Tutkija uskoo, että viimeinen väittely ei muuta Yhdysvaltain presidentinvaalien loppukirin asetelmia: Biden edelleen johtoasemassa, Trumpin rauhoittuminen ei riitä

Tutkija uskoo, että vii­mei­nen väit­te­ly ei muuta Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien lop­pu­ki­rin ase­tel­mia: Biden edel­leen joh­toa­se­mas­sa, Trumpin rau­hoit­tu­mi­nen ei riitä

23.10.2020 09:35 4
Analyysi: Hölösuu Trump rauhoitti esiintymistään yön debatissa – Biden haparoi väitteiden rumputulessa, mutta on yhä vahvoilla

Ana­lyy­si: Hölösuu Trump rau­hoit­ti esiin­ty­mis­tään yön de­ba­tis­sa – Biden haparoi väit­tei­den rum­pu­tu­les­sa, mutta on yhä vah­voil­la

23.10.2020 07:44 10
Mikrofonimuutos teki presidenttiehdokkaiden toisesta väittelystä seesteisemmän – Trump yritti maalata Bidenista korruptoituneen

Mik­ro­fo­ni­muu­tos teki pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den toi­ses­ta väit­te­lys­tä sees­tei­sem­män – Trump yritti maalata Bi­de­nis­ta kor­rup­toi­tu­neen

23.10.2020 06:26 3
Analyysi: Älä anna Trump-viihteen turruttaa, sillä kyse on isoista asioista – Yhdysvaltojen vaalivoittajaa arvaillaan nyt innolla, mutta enemmän voisi puhua maan demokratiasta

Ana­lyy­si: Älä anna Trump-viih­teen tur­rut­taa, sillä kyse on isoista asiois­ta – Yh­dys­val­to­jen vaa­li­voit­ta­jaa ar­vail­laan nyt in­nol­la, mutta enemmän voisi puhua maan de­mo­kra­tias­ta

11.10.2020 22:36 17
Donald Trumpin odotetaan puhuvan kannattajilleen lauantaina – Joe Biden kritisoi Trumpin päätöstä järjestään julkinen tilaisuus

Donald Trumpin odo­te­taan puhuvan kan­nat­ta­jil­leen lauan­tai­na – Joe Biden kri­ti­soi Trumpin pää­tös­tä jär­jes­tään jul­ki­nen ti­lai­suus

10.10.2020 22:09 2
Edustajainhuone äänestää 25 miljardin rahoituksesta talousvaikeuksissa olevalle postilaitokselle Yhdysvalloissa – demokraattien huolena postiäänestyksen onnistuminen marraskuun vaaleissa

Edus­ta­jain­huo­ne ää­nes­tää 25 mil­jar­din ra­hoi­tuk­ses­ta ta­lous­vai­keuk­sis­sa ole­val­le pos­ti­lai­tok­sel­le Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraat­tien huolena pos­ti­ää­nes­tyk­sen on­nis­tu­mi­nen mar­ras­kuun vaa­leis­sa

22.08.2020 21:32
USA:n demokraatit lähtivät vastahyökkäykseen estääkseen Trumpia "sabotoimasta vaaleja"

USA:n de­mo­kraa­tit läh­ti­vät vas­ta­hyök­käyk­seen es­tääk­seen Trumpia "sa­bo­toi­mas­ta vaa­le­ja"

17.08.2020 08:26 4
Demokraatit varautuvat kauhuskenaarioon ja panostavat marraskuun vaalien suojeluun

De­mo­kraa­tit va­rau­tu­vat kau­hu­ske­naa­rioon ja pa­nos­ta­vat mar­ras­kuun vaalien suo­je­luun

23.07.2020 17:26

Obaman joukkue haravoi hal­lin­to­sääs­tö­jä

13.11.2008 17:10

USA:n re­pub­li­kaa­nit hakevat uutta suuntaa netin avulla

11.11.2008 23:28 2