Yhdysvaltojen presidentinvaalit
Edustajainhuone äänestää 25 miljardin rahoituksesta talousvaikeuksissa olevalle postilaitokselle Yhdysvalloissa – demokraattien huolena postiäänestyksen onnistuminen marraskuun vaaleissa

Edus­ta­jain­huo­ne ää­nes­tää 25 mil­jar­din ra­hoi­tuk­ses­ta ta­lous­vai­keuk­sis­sa ole­val­le pos­ti­lai­tok­sel­le Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraat­tien huolena pos­ti­ää­nes­tyk­sen on­nis­tu­mi­nen mar­ras­kuun vaa­leis­sa

22.08.2020 21:32 0
USA:n demokraatit lähtivät vastahyökkäykseen estääkseen Trumpia "sabotoimasta vaaleja"

USA:n de­mo­kraa­tit läh­ti­vät vas­ta­hyök­käyk­seen es­tääk­seen Trumpia "sa­bo­toi­mas­ta vaa­le­ja"

17.08.2020 08:26 4
Demokraatit varautuvat kauhuskenaarioon ja panostavat marraskuun vaalien suojeluun

De­mo­kraa­tit va­rau­tu­vat kau­hu­ske­naa­rioon ja pa­nos­ta­vat mar­ras­kuun vaalien suo­je­luun

23.07.2020 17:26 0

Obaman joukkue haravoi hal­lin­to­sääs­tö­jä

13.11.2008 17:10 0

USA:n re­pub­li­kaa­nit hakevat uutta suuntaa netin avulla

11.11.2008 23:28 2

Palin vih­jai­li aset­tu­van­sa eh­dok­kaak­si uu­del­leen

11.11.2008 07:52 4
Obama saapui Valkoiseen taloon

Obama saapui Val­koi­seen taloon

10.11.2008 21:06 3
Obama arvostelee Tanskan pakolaispolitiikkaa

Obama ar­vos­te­lee Tanskan pa­ko­lais­po­li­tiik­kaa

10.11.2008 07:14 13

Obama vie­rai­lul­le Val­koi­seen taloon

10.11.2008 04:03 0

USA:n työt­tö­myys pe­lät­tyä pa­hem­mas­sa jamassa

07.11.2008 16:50 3

Sarah Palin lo­ka­kam­pan­jan koh­tee­na

07.11.2008 16:48 1
Obama soitti liittolaismaiden johtajille

Obama soitti liit­to­lais­mai­den joh­ta­jil­le

07.11.2008 03:32 1

Iranin pre­si­dent­ti on­nit­te­li Obamaa

06.11.2008 21:00 0

Bush ja Obama ta­paa­vat ensi viikon alussa

06.11.2008 20:28 0
Obaman kova arki alkoi

Obaman kova arki alkoi

06.11.2008 18:52 7

Re­pub­li­kaa­nit poh­ti­vat McCai­nin roolia

06.11.2008 03:12 0
USA:n vallanvaihto täydessä vauhdissa

USA:n val­lan­vaih­to täy­des­sä vauh­dis­sa

06.11.2008 01:20 1
Michelle Obama on valmis tehtäväänsä

Mic­hel­le Obama on valmis teh­tä­vään­sä

06.11.2008 00:00 0

De­mo­kraa­tit saa­mas­sa mer­kit­tä­vän enem­mis­tön kong­res­siin

05.11.2008 21:44 0