Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ukrainan aseapu
Zelenskyi vieraili sekä Hollannissa että Tanskassa – kymmenien F-16-hävittäjien saamisessa Ukrainaan edetään vauhdilla

Ze­lens­kyi vie­rai­li sekä Hol­lan­nis­sa että Tans­kas­sa – kym­me­nien F-16-hä­vit­tä­jien saa­mi­ses­sa Uk­rai­naan edetään vauh­dil­la

20.08.2023 19:26 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan asia on meidän

11.07.2023 05:30 1
Tilaajille
Yhdysvallat lähettää rypälepommeja Ukrainalle, ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat niiden toimittamista kovin sanoin

Yh­dys­val­lat lä­het­tää ry­pä­le­pom­me­ja Uk­rai­nal­le, ih­mis­oi­keus­jär­jes­töt ar­vos­te­le­vat niiden toi­mit­ta­mis­ta kovin sanoin

07.07.2023 23:16 22
Suomelta lähtee 17. puolustustarvikelähetys Ukrainalle – apua on annettu noin 1,2 miljardilla eurolla

Suo­mel­ta lähtee 17. puo­lus­tus­tar­vi­ke­lä­he­tys Uk­rai­nal­le – apua on annettu noin 1,2 mil­jar­dil­la eurolla

06.07.2023 15:03 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU-ase­avun käyttö Uk­rai­nan hyök­käys­so­das­sa

28.06.2023 05:00 9
Tilaajille
Vahvistuneen ja ovelasti operoivan Ukrainan vastahyökkäys lähenee, mutta Venäjän joukkojen poistaminen maasta on äärimmäisen raastava tehtävä
Pääkirjoitus

Vah­vis­tu­neen ja ove­las­ti ope­roi­van Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys lä­he­nee, mutta Venäjän jouk­ko­jen pois­ta­mi­nen maasta on ää­rim­mäi­sen raas­ta­va tehtävä

24.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Aloite sodassa on yhä enemmän Ukrainalla, arvioi suomalaisasiantuntija – keskittyminen Bahmutin kaupunkiin on hämärtänyt kokonaiskuvaa

Aloite sodassa on yhä enemmän Uk­rai­nal­la, arvioi suo­ma­lais­asian­tun­ti­ja – kes­kit­ty­mi­nen Bah­mu­tin kau­pun­kiin on hä­mär­tä­nyt ko­ko­nais­ku­vaa

23.05.2023 11:09 2
Saksa valmistelee tähän asti suurinta asepakettiaan Ukrainalle, arvo noin 2,7 miljardia – Mukana tankkeja, rynnäkkövaunuja ja ilmatorjuntaa

Saksa val­mis­te­lee tähän asti suu­rin­ta ase­pa­ket­tiaan Uk­rai­nal­le, arvo noin 2,7 mil­jar­dia – Mukana tank­ke­ja, ryn­näk­kö­vau­nu­ja ja il­ma­tor­jun­taa

13.05.2023 12:45 10
Pääministeri Marin ei rikkonut lakia Hornet-kommenteillaan, oikeuskansleri linjasi

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei rik­ko­nut lakia Hor­net-kom­men­teil­laan, oi­keus­kans­le­ri linjasi

08.05.2023 20:41
Ukrainan aseapua koordinoiva Ramstein-ryhmä kokoontuu jälleen – nousevatko hävittäjät tapetille?

Uk­rai­nan aseapua koor­di­noi­va Rams­tein-ryh­mä ko­koon­tuu jälleen – nou­se­vat­ko hä­vit­tä­jät ta­pe­til­le?

21.04.2023 07:51 18
Britannian ja Saksan taistelupanssarivaunut saapuneet Ukrainaan – puolustusministeri hehkuttaa liittolaisten tukea

Bri­tan­nian ja Saksan tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut saa­pu­neet Uk­rai­naan – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri heh­kut­taa liit­to­lais­ten tukea

28.03.2023 06:33 39
EU:n ulkoministerit hyväksyivät kahden miljardin suunnitelman Ukrainan ammustilanteen  petraamiseksi, kertoo AFP

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit hy­väk­syi­vät kahden mil­jar­din suun­ni­tel­man Uk­rai­nan am­mus­ti­lan­teen pet­raa­mi­sek­si, kertoo AFP

20.03.2023 15:30 9
Slovakia päätti lahjoittaa 13 MiG-29-hävittäjää Ukrainalle, myös Puola toimittamassa samoja hävittäjiä

Slo­va­kia päätti lah­joit­taa 13 MiG-29-hä­vit­tä­jää Uk­rai­nal­le, myös Puola toi­mit­ta­mas­sa samoja hä­vit­tä­jiä

17.03.2023 12:22 30
Puolustusministeri Savola Leopard-raivauspanssarivaunuista: Nämä ovat etulinjan vehkeitä, nämä raivaavat uran

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola Leo­pard-rai­vaus­pans­sa­ri­vau­nuis­ta: Nämä ovat etu­lin­jan veh­kei­tä, nämä rai­vaa­vat uran

23.02.2023 14:02 56
Ukraina pelastuu, Venäjän tulevaisuus on hämärä
Pääkirjoitus

Ukraina pe­las­tuu, Venäjän tu­le­vai­suus on hämärä

20.02.2023 20:00 46
Tilaajille
Marin: Ukrainalle toimitettavista hävittäjistä tullaan käymään keskustelua – poliittisten johtajien maratonkokous Brysselissä päättyi vasta aamuyöstä

Marin: Uk­rai­nal­le toi­mi­tet­ta­vis­ta hä­vit­tä­jis­tä tullaan käymään kes­kus­te­lua – po­liit­tis­ten joh­ta­jien ma­ra­ton­ko­kous Brys­se­lis­sä päättyi vasta aa­mu­yös­tä

10.02.2023 06:51 14
Yhdysvalloilta, Ranskalta ja Italialta uutta aseapua Ukrainalle – Yhdysvaltojen paketti yli kaksi miljardia dollaria

Yh­dys­val­loil­ta, Rans­kal­ta ja Ita­lial­ta uutta aseapua Uk­rai­nal­le – Yh­dys­val­to­jen paketti yli kaksi mil­jar­dia dol­la­ria

03.02.2023 23:04 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen lä­he­tet­tä­vä Leo­pard-vau­nu­ja Uk­rai­naan

27.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Leopard-taistelupanssarivaunut saataneen Ukrainaan maaliskuun lopussa, kertoo Saksan puolustusministeri

Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut saa­ta­neen Uk­rai­naan maa­lis­kuun lo­pus­sa, kertoo Saksan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

26.01.2023 22:42 6
Spiegel: Saksa aikoo toimittaa Leopardeja Ukrainaan – myös muut maat saivat luvan panssarivaunujen lähettämiseen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

Spie­gel: Saksa aikoo toi­mit­taa Leo­par­de­ja Uk­rai­naan – myös muut maat saivat luvan pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­seen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

24.01.2023 22:33 13