Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ukrainan aseapu
Vahvistuneen ja ovelasti operoivan Ukrainan vastahyökkäys lähenee, mutta Venäjän joukkojen poistaminen maasta on äärimmäisen raastava tehtävä
Pääkirjoitus

Vah­vis­tu­neen ja ove­las­ti ope­roi­van Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys lä­he­nee, mutta Venäjän jouk­ko­jen pois­ta­mi­nen maasta on ää­rim­mäi­sen raas­ta­va tehtävä

24.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Aloite sodassa on yhä enemmän Ukrainalla, arvioi suomalaisasiantuntija – keskittyminen Bahmutin kaupunkiin on hämärtänyt kokonaiskuvaa

Aloite sodassa on yhä enemmän Uk­rai­nal­la, arvioi suo­ma­lais­asian­tun­ti­ja – kes­kit­ty­mi­nen Bah­mu­tin kau­pun­kiin on hä­mär­tä­nyt ko­ko­nais­ku­vaa

23.05.2023 11:09 2
Saksa valmistelee tähän asti suurinta asepakettiaan Ukrainalle, arvo noin 2,7 miljardia – Mukana tankkeja, rynnäkkövaunuja ja ilmatorjuntaa

Saksa val­mis­te­lee tähän asti suu­rin­ta ase­pa­ket­tiaan Uk­rai­nal­le, arvo noin 2,7 mil­jar­dia – Mukana tank­ke­ja, ryn­näk­kö­vau­nu­ja ja il­ma­tor­jun­taa

13.05.2023 12:45 10
Pääministeri Marin ei rikkonut lakia Hornet-kommenteillaan, oikeuskansleri linjasi

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei rik­ko­nut lakia Hor­net-kom­men­teil­laan, oi­keus­kans­le­ri linjasi

08.05.2023 20:41
Ukrainan aseapua koordinoiva Ramstein-ryhmä kokoontuu jälleen – nousevatko hävittäjät tapetille?

Uk­rai­nan aseapua koor­di­noi­va Rams­tein-ryh­mä ko­koon­tuu jälleen – nou­se­vat­ko hä­vit­tä­jät ta­pe­til­le?

21.04.2023 07:51 18
Britannian ja Saksan taistelupanssarivaunut saapuneet Ukrainaan – puolustusministeri hehkuttaa liittolaisten tukea

Bri­tan­nian ja Saksan tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut saa­pu­neet Uk­rai­naan – puo­lus­tus­mi­nis­te­ri heh­kut­taa liit­to­lais­ten tukea

28.03.2023 06:33 39
EU:n ulkoministerit hyväksyivät kahden miljardin suunnitelman Ukrainan ammustilanteen  petraamiseksi, kertoo AFP

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit hy­väk­syi­vät kahden mil­jar­din suun­ni­tel­man Uk­rai­nan am­mus­ti­lan­teen pet­raa­mi­sek­si, kertoo AFP

20.03.2023 15:30 9
Slovakia päätti lahjoittaa 13 MiG-29-hävittäjää Ukrainalle, myös Puola toimittamassa samoja hävittäjiä

Slo­va­kia päätti lah­joit­taa 13 MiG-29-hä­vit­tä­jää Uk­rai­nal­le, myös Puola toi­mit­ta­mas­sa samoja hä­vit­tä­jiä

17.03.2023 12:22 30
Puolustusministeri Savola Leopard-raivauspanssarivaunuista: Nämä ovat etulinjan vehkeitä, nämä raivaavat uran

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola Leo­pard-rai­vaus­pans­sa­ri­vau­nuis­ta: Nämä ovat etu­lin­jan veh­kei­tä, nämä rai­vaa­vat uran

23.02.2023 14:02 56
Ukraina pelastuu, Venäjän tulevaisuus on hämärä
Pääkirjoitus

Ukraina pe­las­tuu, Venäjän tu­le­vai­suus on hämärä

20.02.2023 20:00 46
Tilaajille
Marin: Ukrainalle toimitettavista hävittäjistä tullaan käymään keskustelua – poliittisten johtajien maratonkokous Brysselissä päättyi vasta aamuyöstä

Marin: Uk­rai­nal­le toi­mi­tet­ta­vis­ta hä­vit­tä­jis­tä tullaan käymään kes­kus­te­lua – po­liit­tis­ten joh­ta­jien ma­ra­ton­ko­kous Brys­se­lis­sä päättyi vasta aa­mu­yös­tä

10.02.2023 06:51 14
Yhdysvalloilta, Ranskalta ja Italialta uutta aseapua Ukrainalle – Yhdysvaltojen paketti yli kaksi miljardia dollaria

Yh­dys­val­loil­ta, Rans­kal­ta ja Ita­lial­ta uutta aseapua Uk­rai­nal­le – Yh­dys­val­to­jen paketti yli kaksi mil­jar­dia dol­la­ria

03.02.2023 23:04 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen lä­he­tet­tä­vä Leo­pard-vau­nu­ja Uk­rai­naan

27.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Leopard-taistelupanssarivaunut saataneen Ukrainaan maaliskuun lopussa, kertoo Saksan puolustusministeri

Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut saa­ta­neen Uk­rai­naan maa­lis­kuun lo­pus­sa, kertoo Saksan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

26.01.2023 22:42 6
Spiegel: Saksa aikoo toimittaa Leopardeja Ukrainaan – myös muut maat saivat luvan panssarivaunujen lähettämiseen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

Spie­gel: Saksa aikoo toi­mit­taa Leo­par­de­ja Uk­rai­naan – myös muut maat saivat luvan pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­seen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

24.01.2023 22:33 13
Saksa ei vastusta, jos Puola haluaa lähettää saksalaistankkeja Ukrainaan

Saksa ei vas­tus­ta, jos Puola haluaa lä­het­tää sak­sa­lais­tank­ke­ja Uk­rai­naan

22.01.2023 23:26 12
USA:n puolustusministeri: Päätös Leopardien toimittamisesta Ukrainalle jäi tekemättä – Puola kuitenkin uskoo, että päätös lopulta syntyy

USA:n puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: Päätös Leo­par­dien toi­mit­ta­mi­ses­ta Uk­rai­nal­le jäi te­ke­mät­tä – Puola kui­ten­kin uskoo, että päätös lopulta syntyy

20.01.2023 19:04 39
"Johtajavaltio" Saksa jänistää juuri kun sen päättäväistä toimintaa eniten tarvittaisiin
Pääkirjoitus

"Joh­ta­ja­val­tio" Saksa jä­nis­tää juuri kun sen päät­tä­väis­tä toi­min­taa eniten tar­vit­tai­siin

19.01.2023 20:00 29
Tilaajille
Useat maat ilmoittivat lisätuesta Ukrainalle ennen tärkeää aseapukokousta – Britannia lupasi Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja

Useat maat il­moit­ti­vat li­sä­tues­ta Uk­rai­nal­le ennen tärkeää ase­apu­ko­kous­ta – B­ri­tan­nia lupasi Chal­len­ger 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja

20.01.2023 06:41 9