Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

TikTok
Oululainen Tea Paananen, 28, löysi yksinkertaisen ja kauniin tavan laittaa elämänsä järjestykseen – se vaatii vain kynän ja paperia

Ou­lu­lai­nen Tea Paa­na­nen, 28, löysi yk­sin­ker­tai­sen ja kauniin tavan laittaa elä­män­sä jär­jes­tyk­seen – se vaatii vain kynän ja paperia

19.02.2024 18:00
Tilaajille
Eduskunta estää Tiktokin käytön laitteillaan – syynä uusi riskiarvio

Edus­kun­ta estää Tik­to­kin käytön lait­teil­laan – syynä uusi ris­ki­ar­vio

12.02.2024 16:34 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin on ka­don­nut kou­lu­ope­tuk­ses­ta yleis­tie­to?

03.02.2024 05:30 16
Oululainen Pinja Sivonen, 17, käyttää somea myös uutisten jakamiseen – videon muodossa tarjoiltu tieto on nuorille mieluisin

Ou­lu­lai­nen Pinja Si­vo­nen, 17, käyttää somea myös uu­tis­ten ja­ka­mi­seen – videon muo­dos­sa tar­joil­tu tieto on nuo­ril­le mie­lui­sin

29.01.2024 06:00
Oululainen someammattilainen Jonna Muurinen kokeili TikTokia ja jäi itsekin koukkuun – "Ikärajat ovat siellä hyvästä syystä"

Ou­lu­lai­nen so­me­am­mat­ti­lai­nen Jonna Muu­ri­nen kokeili Tik­To­kia ja jäi itsekin kouk­kuun – "I­kä­ra­jat ovat siellä hyvästä syystä"

17.01.2024 07:00 7
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen, 24, pajavideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset – Bemareiden rakentelusta on käytännössä tullut päätyö

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen, 24, pa­ja­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset – Be­ma­rei­den ra­ken­te­lus­ta on käy­tän­nös­sä tullut päätyö

09.01.2024 06:00 6
Tilaajille
Tiktok koukuttaa nuoria kuin huume ja sen säätelyllä on kiire
Kolumni

Tiktok kou­kut­taa nuoria kuin huume ja sen sää­te­lyl­lä on kiire

17.11.2023 20:00 14
Tiktok muuttaa tapamme ajatella keittiössä – näin maailman suurimpiin kuuluvan ruokamedian näkökulma eroaa edeltäjiensä tavasta katsoa ruokaa

Tiktok muuttaa tapamme aja­tel­la keit­tiös­sä – näin maail­man suu­rim­piin kuu­lu­van ruo­ka­me­dian nä­kö­kul­ma eroaa edel­tä­jien­sä tavasta katsoa ruokaa

19.10.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

TikTok kan­nus­taa nuoria lu­ke­maan

10.10.2023 05:00 2
Oululainen palomies tekee meemejä Tiktokiin, jotta vakava viesti menisi perille: ”Rajuin huumori pitää suodattaa pois”

Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies tekee meemejä Tik­to­kiin, jotta vakava viesti menisi pe­ril­le: ”Rajuin huumori pitää suo­dat­taa pois”

08.10.2023 07:00 6
"Kissanpaskat!" tokaisi 90-vuotias Anja ja somekansa riemastui – oululaisen sisällöntuottajan mummuvideot keräävät tuhansia katsojia

"Kis­san­pas­kat!" tokaisi 90-vuo­tias Anja ja so­me­kan­sa rie­mas­tui – ou­lu­lai­sen si­säl­lön­tuot­ta­jan mum­mu­vi­deot ke­rää­vät tu­han­sia kat­so­jia

10.09.2023 06:15 7
Kun konstaapeli Olli Kärsämä tiktokkaa, kymmenettuhannet nuoret katsovat – Oulun poliisilaitoksen uudella somepoliisilla on yksi viesti, jota ei voi painottaa liikaa

Kun kons­taa­pe­li Olli Kärsämä tik­tok­kaa, kym­me­net­tu­han­net nuoret kat­so­vat – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen uudella so­me­po­lii­sil­la on yksi viesti, jota ei voi pai­not­taa liikaa

25.08.2023 18:00 10
Tilaajille
Maistuisiko jääpuikko sinapilla? Oululainen jääkuningas Antti Niittyviita valloittaa Tiktokia syömällä jäätä ja lunta

Mais­tui­si­ko jää­puik­ko si­na­pil­la? Ou­lu­lai­nen jää­ku­nin­gas Antti Niit­ty­vii­ta val­loit­taa Tik­to­kia syö­mäl­lä jäätä ja lunta

29.07.2023 13:00 1
Oululainen jääkiekkohuumori tavoitti suomalaiset somessa – Icemachineman36-tilin takaa löytyvä mies suhtautuu suosioon maltilla

Ou­lu­lai­nen jää­kiek­ko­huu­mo­ri ta­voit­ti suo­ma­lai­set somessa – Icemachineman36-ti­lin takaa löytyvä mies suh­tau­tuu suo­sioon mal­til­la

16.07.2023 06:10 1
Oulusta Helsinkiin muuttaneen Mauri-kissan kurkunsyöntivideot keräävät miljoonia katselukertoja – "Usein ihan pienet asiat ratkaisevat, mikä päätyy viraaliksi ja mikä ei"

Oulusta Hel­sin­kiin muut­ta­neen Mau­ri-kis­san kur­kun­syön­ti­vi­deot ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja – "Usein ihan pienet asiat rat­kai­se­vat, mikä päätyy vi­raa­lik­si ja mikä ei"

25.06.2023 13:00 9
Tilaajille
Taivalkoskelaisten Jaakko ja Niina Polon parisuhdehuumori kerää jopa miljoonia näyttökertoja Instagramissa: "Tuntuu siltä, että puoli Suomea tietää meistä"

Tai­val­kos­ke­lais­ten Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­tag­ra­mis­sa: "Tuntuu siltä, että puoli Suomea tietää meistä"

05.06.2023 12:18 7
Tilaajille
Kempeleläinen Andreas Tolonen matkusti nollabudjetilla Afrikkaan ja hautautui elävältä kymmeneksi tunniksi – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

Kem­pe­le­läi­nen Andreas Tolonen mat­kus­ti nol­la­bud­je­til­la Af­rik­kaan ja hau­tau­tui elä­väl­tä kym­me­nek­si tun­nik­si – Miehen touhuja seuraa noin 420 000 ihmistä

13.05.2023 06:00 11
Tilaajille
Tiktok toi ääniä vaaleissa, mutta suositun sovelluksen tietoturva huolettaa – haastattelimme neljää Oulun vaalipiirin tiktokkaavaa kansanedustajaa

Tiktok toi ääniä vaa­leis­sa, mutta suo­si­tun so­vel­luk­sen tie­to­tur­va huo­let­taa – haas­tat­te­lim­me neljää Oulun vaa­li­pii­rin tik­tok­kaa­vaa kan­san­edus­ta­jaa

16.04.2023 05:00 18
Tilaajille
Politiikka meni Tiktokiin – pitäisikö olla huolissaan?
Kolumni

Po­li­tiik­ka meni Tik­to­kiin – pi­täi­si­kö olla huo­lis­saan?

15.04.2023 16:00 40
Tilaajille
Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

10.04.2023 08:00 19
Tilaajille