Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointikeskusten palveluita supistetaan Oulussa koronan vuoksi

Hy­vin­voin­ti­kes­kus­ten pal­ve­lui­ta su­pis­te­taan Oulussa koronan vuoksi

07.04.2022 17:28 2
Vakavasti sairastuneen munkin opetukset lohduttavat
Kolumni

Va­ka­vas­ti sai­ras­tu­neen munkin ope­tuk­set loh­dut­ta­vat

17.01.2022 11:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voi­vat työn­te­ki­jät tuot­ta­vat laa­duk­kaat pal­ve­lut hy­vin­voin­ti­alueel­la

14.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­val­tuu­tet­tu­jen tulee olla ava­ra­kat­sei­sia muun muassa uuden tek­nii­kan käyt­töön­otos­sa

12.01.2022 02:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­ai­kais- ja ti­la­päis­hoi­dol­la hy­vin­voin­tia eri­tyis­lap­si­per­heil­le – van­hem­mat kai­paa­vat konk­reet­tis­ta tukea

03.01.2022 05:30 1
Tilaajille
Peltolaan tulossa uusi Kotikatu 365 – Oululainen COR Group viemässä konseptia myös muihin isoihin kaupunkeihin

Pel­to­laan tulossa uusi Ko­ti­ka­tu 365 – Ou­lu­lai­nen COR Group vie­mäs­sä kon­sep­tia myös muihin isoihin kau­pun­kei­hin

08.12.2021 06:00 25
Tilaajille
Pyhäjärven monipuolinen hyvinvointityö palkittiin – kaupungissa uskotaan vahvasti yhteisöllisen toiminnan tervehdyttävään vaikutukseen

Py­hä­jär­ven mo­ni­puo­li­nen hy­vin­voin­ti­työ pal­kit­tiin – kau­pun­gis­sa us­ko­taan vah­vas­ti yh­tei­söl­li­sen toi­min­nan ter­veh­dyt­tä­vään vai­ku­tuk­seen

04.11.2021 16:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin meillä tu­le­vai­suu­des­sa on varaa?

15.10.2021 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Verojen ko­ro­tuk­set eivät pelasta Oulun kau­pun­gin ta­lout­ta

28.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden jonot on saatu pääosin purettua – etäopiskelu lisäsi neuropsykiatrisiin alkuarviointeihin hakeutumista

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonot on saatu pääosin pu­ret­tua – etä­opis­ke­lu lisäsi neu­ro­psy­kiat­ri­siin al­ku­ar­vioin­tei­hin ha­keu­tu­mis­ta

12.07.2021 15:00 1
Hoivayksiköille katetaan Kulttuuritarjontin syksyksi – Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut pyytää tarjouksia esityksistä, työpajoista ja muusta kulttuuritoiminnasta

Hoi­va­yk­si­köil­le ka­te­taan Kult­tuu­ri­tar­jon­tin syk­syk­si – Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut pyytää tar­jouk­sia esi­tyk­sis­tä, työ­pa­jois­ta ja muusta kult­tuu­ri­toi­min­nas­ta

11.05.2021 11:50 1
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen ajanvarausjärjestelmässä oli häiriö – koski myös korona-ajanvarausta

Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä oli häiriö – koski myös ko­ro­na-ajan­va­raus­ta

10.03.2021 12:30 9
Oulussa hoitajille paikallinen keikkatyösopimus – tuo helpotusta työvoimapulaan

Oulussa hoi­ta­jil­le pai­kal­li­nen keik­ka­työ­so­pi­mus – tuo hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

01.03.2021 20:33
Tilaajille
"Meillä on yli tuhannen ihmisen joukkue ja me hyökkäämme", sanoo yli 1200 nimeä Oulunsalon hammashoitolan säilyttämiseksi kerännyt Johanna Henriksson

"Meillä on yli tu­han­nen ihmisen joukkue ja me hyök­kääm­me", sanoo yli 1200 nimeä Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan säi­lyt­tä­mi­sek­si ke­rän­nyt Johanna Hen­riks­son

10.09.2020 21:00 16
Tilaajille