Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hoi­va­yk­si­köil­le ka­te­taan Kult­tuu­ri­tar­jon­tin syk­syk­si – Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut pyytää tar­jouk­sia esi­tyk­sis­tä, työ­pa­jois­ta ja muusta kult­tuu­ri­toi­min­nas­ta

Työryhmä kokoaa ohjelmatarjonnasta Kulttuuritarjottimen kesäkuun loppuun mennessä.
Työryhmä kokoaa ohjelmatarjonnasta Kulttuuritarjottimen kesäkuun loppuun mennessä.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut pyytää kulttuuritoimijoilta tarjouksia esityksistä, työpajoista tai muusta kulttuuritoiminnasta ensi syksylle.

Tarjottava toiminta voi olla esittävää taidetta (esimerkiksi tanssi, musiikki, teatteri, sirkus, sanataide), yhteisötaidetta (esimerkiksi työpajat, soveltava ja kuntouttava taidetoiminta) tai muuta taidetoimintaa (esimerkiksi opastus kulttuurikohteessa, luontotaide).

Tarjous tulee lähettää 31. toukokuuta 2021 mennessä, lisätietoja ja hakulomake löytyy sivulta  www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kulttuuritarjotin.

Kohderyhmänä ovat Oulun kaupungin alueella toimivat hoiva- ja hoitoyksiköt eli esimerkiksi ikäihmisten hoiva- ja palvelukodit sekä erityispalveluiden eli vammaisten, kehitysvammaisten tai mielenterveyskuntoutujien palveluyksiköt.

Tarjousten perusteella kaupungin hyvinvointipalvelujen ja kulttuuripalvelujen yhteinen työryhmä kokoaa ohjelmatarjonnasta Kulttuuritarjottimen kesäkuun loppuun mennessä.

Kulttuuritarjottimelta hoiva- ja hoitoyksiköt voivat valita heille sopivaa kulttuuritoimintaa ja hakea sen ostamiseen lahjoitusrahastoavustusta elokuun aikana.

Oulun kaupunki myöntää lahjoitusrahastoavustusta hyvinvointipalveluiden asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan. Avustuksella kaupungin omat ja ostopalveluna tuotetut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt voivat ostaa kulttuuripalveluja asiakkailleen. Tavoitteena on edistää hyvinvointipalveluiden asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa heidän elämänlaatuaan taiteen keinoin.

Tavoitteena on, että Kulttuuritarjottimen avulla alueen kulttuurin tekijät ja hoivayksiköt löytävät paremmin toisensa.