Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kansalaisaloitteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monilla on riesana naa­pu­rin tu­pa­kan­sa­vut

01.05.2023 05:45 13
Tilaajille
Kannabiksen laillistamista ajava kansalaisaloite keräsi vaaditut 50 000 kannattajaa ja etenee eduskunnan käsittelyyn

Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta ajava kan­sa­lais­aloi­te keräsi vaa­di­tut 50 000 kan­nat­ta­jaa ja etenee edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn

20.04.2023 14:52 62
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­ta­na­sia­la­ki tar­vi­taan, kyse ih­mis­oi­keu­des­ta

19.01.2023 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi voisi olla ener­gian suhteen oma­va­rai­nen, jos se hyö­dyn­täi­si uu­siu­tu­van tur­peen­sa

06.01.2023 05:30 17
Tilaajille
Valiokunta esittää muutoksia aborttilakiin kansalaisaloitteen pohjalta – päätös täysistunnon käsissä

Va­lio­kun­ta esittää muu­tok­sia abort­ti­la­kiin kan­sa­lais­aloit­teen poh­jal­ta – päätös täys­is­tun­non käsissä

29.09.2022 19:16 1
Kansalaisaloite hyökkäyssotaa käyvien maiden kansalaisten viisumikiellosta etenee eduskuntaan

Kan­sa­lais­aloi­te hyök­käys­so­taa käyvien maiden kan­sa­lais­ten vii­su­mi­kiel­los­ta etenee edus­kun­taan

28.09.2022 12:47 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­kis­tar­hauk­sen aika on ohi

26.09.2022 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­to on pää­tet­ty pitää yh­tei­sis­sä kä­sis­sä, myös säh­kö­verk­ko­jen osalta on luotava vahvat ra­ken­teet, jotta kep­lot­te­lu es­te­tään

19.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Suomen Nato-jäsenyydestä kansanäänestystä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn

Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä kan­san­ää­nes­tys­tä vaativa kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn

26.02.2022 19:50 10
Kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästäminen kieltämiseksi eteni valiokuntaan – Maa- ja metsätalousministeriö ei kannata aloitetta

Kan­sa­lais­aloi­te uhan­alais­ten lajien met­säs­tä­mi­nen kiel­tä­mi­sek­si eteni va­lio­kun­taan – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö ei kannata aloi­tet­ta

11.02.2022 12:20 22
Tilaajille
Vesi on meidän -kansalaisaloite hyväksyttiin eduskunnassa

Vesi on meidän -kan­sa­lais­aloi­te hy­väk­syt­tiin edus­kun­nas­sa

08.09.2021 19:20 1
Tilaajille
Ylen tekstisisällöt turvaamaan pyrkivä kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Ylen teks­ti­si­säl­löt tur­vaa­maan pyrkivä kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­taan

30.05.2021 11:12 4
Turpeen luokittelemista uusiutuvaksi energiaksi vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Turpeen luo­kit­te­le­mis­ta uu­siu­tu­vak­si ener­giak­si vaativa kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­taan

22.05.2021 21:12 19
Kissojen leikkauttamista ja tunnistusmerkintöjä vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Kis­so­jen leik­kaut­ta­mis­ta ja tun­nis­tus­mer­kin­tö­jä vaativa kan­sa­lais­aloi­te etenee edus­kun­taan

09.05.2021 19:12 7
Translain uudistamista ajava kansalaisaloite sai eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 nimeä täyteen kahdessa päivässä – Suomi on saanut moitteita nykylainsäädännöstä

Trans­lain uu­dis­ta­mis­ta ajava kan­sa­lais­aloi­te sai edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn vaa­dit­ta­vat 50 000 nimeä täyteen kah­des­sa päi­väs­sä – Suomi on saanut moit­tei­ta ny­ky­lain­sää­dän­nös­tä

08.04.2021 10:57 4
Bensakapinan taustalla perusteettomia väitteitä nykyhallituksen tekemisistä
Kolumni

Ben­sa­ka­pi­nan taus­tal­la pe­rus­teet­to­mia väit­tei­tä ny­ky­hal­li­tuk­sen te­ke­mi­sis­tä

30.03.2021 16:00 43
Tilaajille
Oululaisen Iikka Kiven ajama kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästämisen kieltämisestä etenee eduskuntaan

Ou­lu­lai­sen Iikka Kiven ajama kan­sa­lais­aloi­te uhan­alais­ten lajien met­säs­tä­mi­sen kiel­tä­mi­ses­tä etenee edus­kun­taan

12.02.2021 09:14 15
Selvä enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen – "Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti"

Selvä enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kiel­täi­si uhan­alais­ten lajien met­säs­tyk­sen – "Met­säs­tys­lain mukaan met­säs­tys­tä on har­joi­tet­ta­va kes­tä­vän käytön pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti"

14.01.2021 14:05 12
Kansalaisaloite EU:n elpymispaketista etenee eduskuntaan – aloite vaatii, että elpymispaketista järjestettäisiin kansanäänestys

Kan­sa­lais­aloi­te EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta etenee edus­kun­taan – aloite vaatii, että el­py­mis­pa­ke­tis­ta jär­jes­tet­täi­siin kan­san­ää­nes­tys

26.09.2020 23:38 9
"Meillä on yli tuhannen ihmisen joukkue ja me hyökkäämme", sanoo yli 1200 nimeä Oulunsalon hammashoitolan säilyttämiseksi kerännyt Johanna Henriksson

"Meillä on yli tu­han­nen ihmisen joukkue ja me hyök­kääm­me", sanoo yli 1200 nimeä Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan säi­lyt­tä­mi­sek­si ke­rän­nyt Johanna Hen­riks­son

10.09.2020 21:00 16
Tilaajille