Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hy­vin­voi­vat työn­te­ki­jät tuot­ta­vat laa­duk­kaat pal­ve­lut hy­vin­voin­ti­alueel­la

Hyvinvointialueelle eli uudelle työnantajalle on siirtymässä Pohjois-Pohjanmaan alueella noin 18 000 työntekijää. Hyvinvointialueesta tulee todella suuri työnantaja. Tässä valtavassa muutoksessa ei ole aivan sama, minkälainen työnantaja hyvinvointialue on. Nyt ja vielä pitkään tarvitaan osaavia, koulutettuja muutosjohtajia, jotka ymmärtävät osallistaa henkilöstön muutokseen.

Tarvitaan myös päättäjiä, jotka ymmärtävät päätöksiä tehdessään henkilöstön aseman muutoksessa sekä tulevaisuudessa hyvinvointialueella.