vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Huili
Kuukausi
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Oulussa on pubivisojen lisäksi tarjolla K18-iltoja, pianoballadistin esityksiä ja speed datingia – erikoisempia aktiviteetteja kaivataan kaupunkiin enemmänkin

Oulussa on pu­bi­vi­so­jen lisäksi tar­jol­la K18-il­to­ja, pia­no­bal­la­dis­tin esi­tyk­siä ja speed da­tin­gia – eri­koi­sem­pia ak­ti­vi­teet­te­ja kai­va­taan kau­pun­kiin enem­män­kin

15.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Ihmisiä pelkäämätön majava ihastuttaa keskellä asuinaluetta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin asettumaan vilkkaan ulkoilureitin varrelle?

Ihmisiä pel­kää­mä­tön majava ihas­tut­taa kes­kel­lä asuin­aluet­ta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin aset­tu­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le?

14.09.2023 18:00 18
Tilaajille
Kun lemmikki on kuolemanvaarassa, omistaja voi olla shokissa tuodessaan sen klinikalle – Oululaiset eläinhoitajat Hannele ja Anne osaavat pitää pään kylmänä joka tilanteessa

Kun lem­mik­ki on kuo­le­man­vaa­ras­sa, omis­ta­ja voi olla sho­kis­sa tuo­des­saan sen kli­ni­kal­le – Ou­lu­lai­set eläin­hoi­ta­jat Hannele ja Anne osaavat pitää pään kylmänä joka ti­lan­tees­sa

07.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun kainalossa on ihmeellinen pikkukunta, jossa tehdään saunoja ja sipsejä – Selvitimme Suomen teollistuneimman kunnan menestysreseptin

Oulun kai­na­los­sa on ih­meel­li­nen pik­ku­kun­ta, jossa tehdään saunoja ja sipsejä – Sel­vi­tim­me Suomen teol­lis­tu­neim­man kunnan me­nes­tys­re­sep­tin

19.08.2023 07:00 56
Tilaajille
Kiertokaaren asiakas voi saada lentokenttäkyydin tai autonsa korjauksen – oululaistunut laitosmies Said Kadouri tekee työtään marokkolaisen hotellin opein

Kier­to­kaa­ren asiakas voi saada len­to­kent­tä­kyy­din tai autonsa kor­jauk­sen – ou­lu­lais­tu­nut lai­tos­mies Said Kadouri tekee työtään ma­rok­ko­lai­sen ho­tel­lin opein

18.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Oululainen Milka Luosujärvi meni sukujuhliin puku päällä ja järkytti mummot – Nuoret kertovat, mitkä asiat vaikuttavat pukeutumisvalintoihin

Ou­lu­lai­nen Milka Luo­su­jär­vi meni su­ku­juh­liin puku päällä ja jär­kyt­ti mummot – Nuoret ker­to­vat, mitkä asiat vai­kut­ta­vat pu­keu­tu­mis­va­lin­toi­hin

12.08.2023 06:00 14
Tilaajille
Kaleva teki kierroksen oululaisilla kuntosaleilla ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kartasta keskustan salien kuukausijäsenyyksien hintoja

Kaleva teki kier­rok­sen ou­lu­lai­sil­la kun­to­sa­leil­la ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kar­tas­ta kes­kus­tan salien kuu­kau­si­jä­se­nyyk­sien hintoja

12.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Ylivieskasta kotoisin oleva Mikko Kytökorpi haluaa näyttää kaikille, että Suomen joista ja puroista löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan

Yli­vies­kas­ta ko­toi­sin oleva Mikko Ky­tö­kor­pi haluaa näyttää kai­kil­le, että Suomen joista ja pu­rois­ta löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan

06.08.2023 15:00 2
Tilaajille
Tietomaahan rakennetaan toinen torni, mutta kukaan ei vielä tiedä mitä sinne tulee – Vuosia kestävän remontin aikana myös tiedekeskuksen nimi muuttuu

Tie­to­maa­han ra­ken­ne­taan toinen torni, mutta kukaan ei vielä tiedä mitä sinne tulee – Vuosia kes­tä­vän re­mon­tin aikana myös tie­de­kes­kuk­sen nimi muuttuu

05.08.2023 14:00 6
Tilaajille
Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

05.08.2023 07:00 18
Tilaajille
Kun Ouluun perustettiin Suomen ensimmäistä tiedekeskusta, siitä piti tulla ”Tietokonemaa” – Tornissa yritettiin järjestää cocktail-tilaisuuksia, mutta se päättyi huonosti

Kun Ouluun pe­rus­tet­tiin Suomen en­sim­mäis­tä tie­de­kes­kus­ta, siitä piti tulla ”Tie­to­ko­ne­maa” – Tor­nis­sa yri­tet­tiin jär­jes­tää cock­tail-ti­lai­suuk­sia, mutta se päättyi huo­nos­ti

05.08.2023 06:00 8
Tilaajille
Kiiminkiläiset Lumi ja Nelli nukkuvat aina sisällä ihmisten kanssa – Vaikka suomenpystykorvaa on pidetty hurjana pihavahtina, oikeasti se on aina ollut sosiaalinen perhekoira

Kii­min­ki­läi­set Lumi ja Nelli nuk­ku­vat aina sisällä ih­mis­ten kanssa – Vaikka suo­men­pys­ty­kor­vaa on pidetty hurjana pi­ha­vah­ti­na, oi­keas­ti se on aina ollut so­siaa­li­nen per­he­koi­ra

04.08.2023 06:30 21
Tilaajille
Nämä 10 persoonallista Oulun kahvilaa on syytä testata  – Kahvi ja peruspulla löytyy yhä valikoimista, mutta useimmissa kannattaa maistaa jotain ihan muuta

Nämä 10 per­soo­nal­lis­ta Oulun kah­vi­laa on syytä testata – Kahvi ja pe­rus­pul­la löytyy yhä va­li­koi­mis­ta, mutta useim­mis­sa kan­nat­taa maistaa jotain ihan muuta

05.08.2023 14:46 48
Tilaajille
Oululaiset Peltolat lähtivät Haaparannalle hakemaan olutta ja viiniä – Selvitimme 5 suomalaisten suosikkituotteen hintaerot

Ou­lu­lai­set Pel­to­lat läh­ti­vät Haa­pa­ran­nal­le ha­ke­maan olutta ja viiniä – Sel­vi­tim­me 5 suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­tuot­teen hin­ta­erot

29.07.2023 06:00 83
Tilaajille
75-vuotiaan Kari Halosen baaritiskistä on tullut Qstockin nähtävyys – Tarjoilijalegenda tekee tänäkin vuonna kaksi pitkää päivää festareilla

75-vuo­tiaan Kari Halosen baa­ri­tis­kis­tä on tullut Qstoc­kin näh­tä­vyys – Tar­joi­li­ja­le­gen­da tekee tänäkin vuonna kaksi pitkää päivää fes­ta­reil­la

27.07.2023 07:00 10
Tilaajille
Kun Oulun keskusta täyttyy tornitaloista, helleaallossa koko alue muuttuu kuumaksi pätsiksi – Arkkitehti kritisoi kaupunkia liiasta tiivistymisestä

Kun Oulun kes­kus­ta täyttyy tor­ni­ta­lois­ta, hel­le­aal­los­sa koko alue muuttuu kuu­mak­si pät­sik­si – Ark­ki­teh­ti kri­ti­soi kau­pun­kia liiasta tii­vis­ty­mi­ses­tä

22.07.2023 06:00 153
Tilaajille
Oulun aliarvostetuin retkikohde alkaa keskustasta, ja siitä nauttivat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

Oulun ali­ar­vos­te­tuin ret­ki­koh­de alkaa kes­kus­tas­ta, ja siitä naut­ti­vat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

21.07.2023 12:42 23
Tilaajille
Tiina Mansikalla on ainutlaatuinen ikkuna oululaisten elämiin – Suosittu Facebookin puskaradio kokoaa yhteen lähes 100 000 ihmistä

Tiina Man­si­kal­la on ai­nut­laa­tui­nen ikkuna ou­lu­lais­ten elämiin – Suo­sit­tu Fa­ce­boo­kin pus­ka­ra­dio kokoaa yhteen lähes 100 000 ihmistä

20.07.2023 08:18 5
Tilaajille
Oululainen vaihtoautokauppa kasvoi nopeasti yhdeksi alan suurimmista – Uusi toimitusjohtaja Petri Poukkula aikoo tehdä Sakasta miljardibisneksen

Ou­lu­lai­nen vaih­to­au­to­kaup­pa kasvoi no­peas­ti yhdeksi alan suu­rim­mis­ta – Uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Petri Pouk­ku­la aikoo tehdä Sakasta mil­jar­di­bis­nek­sen

15.07.2023 06:00 38
Tilaajille