Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

pelit
Viime vuonna ilmestyneet lasten, nuorten ja aikuisten kirjat esillä Kirjasaari-tapahtumassa Oulussa

Viime vuonna il­mes­ty­neet lasten, nuorten ja ai­kuis­ten kirjat esillä Kir­ja­saa­ri-ta­pah­tu­mas­sa Oulussa

22.01.2024 09:32
Oululainen Joona Räisänen, 19, kävelee viikossa sata kilometriä pokemonien perässä – Liikuntapelit tekevät pelaajille hyvää, mutta markkinoita hallitsee yksi jätti

Ou­lu­lai­nen Joona Räi­sä­nen, 19, kävelee vii­kos­sa sata ki­lo­met­riä po­ke­mo­nien perässä – Lii­kun­ta­pe­lit tekevät pe­laa­jil­le hyvää, mutta mark­ki­noi­ta hal­lit­see yksi jätti

21.12.2023 06:00
Tilaajille
Vanhoista Pleikkari-peleistä maksetaan 500 euroa, jopa enemmänkin – Oulun keskustassa 20 vuotta toimineelle pelikaupalle käytetyt pelit ovat elinehto

Van­hois­ta Pleik­ka­ri-pe­leis­tä mak­se­taan 500 euroa, jopa enem­män­kin – Oulun kes­kus­tas­sa 20 vuotta toi­mi­neel­le pe­li­kau­pal­le käy­te­tyt pelit ovat eli­neh­to

07.12.2023 06:00 6
Tilaajille
"Pelkästään uusilla peleillä perustettavalla pelikaupalla voi olla edessä kivinen tie" — oululaisen Pelimies-pelikaupan valikoimassa korostuvat yhä vahvemmin oheistuotteet, lautapelit ja retro

"Pel­käs­tään uusilla pe­leil­lä pe­rus­tet­ta­val­la pe­li­kau­pal­la voi olla edessä kivinen tie" — ou­lu­lai­sen Pe­li­mies-pe­li­kau­pan va­li­koi­mas­sa ko­ros­tu­vat yhä vah­vem­min oheis­tuot­teet, lau­ta­pe­lit ja retro

04.12.2023 14:41
Oululaisessa kellarissa kehitetään miljoonaluokan peliä, mutta nyt Ville Helttunen, 31, testaa siellä uuden Alan Waken – "Kiljumisen määrä on järkyttävä"

Ou­lu­lai­ses­sa kel­la­ris­sa ke­hi­te­tään mil­joo­na­luo­kan peliä, mutta nyt Ville Helt­tu­nen, 31, testaa siellä uuden Alan Waken – "Kil­ju­mi­sen määrä on jär­kyt­tä­vä"

10.11.2023 12:18 4
Tilaajille
ENCE:n nuorisoryhmään valittu Atte Myllymäki, 19, osallistuu kaveriporukan kanssa Midnight Sun Gamesin CS-turnaukseen – Pelejä voi seurata Kalevan verkossa

ENCE:n nuo­ri­so­ryh­mään valittu Atte Myl­ly­mä­ki, 19, osal­lis­tuu ka­ve­ri­po­ru­kan kanssa Mid­night Sun Gamesin CS-tur­nauk­seen – Pelejä voi seurata Kalevan ver­kos­sa

14.07.2023 13:50
Tilaajille
Suosittuun Counter-Strike-peliin ilmestyi salahuone – välittää riippumatonta journalismia Ukrainan sodan tapahtumista miljoonille pelaajille Venäjällä

Suo­sit­tuun Coun­ter-Stri­ke-pe­liin il­mes­tyi sa­la­huo­ne – vä­lit­tää riip­pu­ma­ton­ta jour­na­lis­mia Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­ta mil­joo­nil­le pe­laa­jil­le Ve­nä­jäl­lä

03.05.2023 08:11 4
Lapin yliopiston kasvatti Hanna Wirman tiesi heti löytäneensä unelmatyönsä, kun lehdessä haettiin tutkijaa tekemään ihmisapinoille pelejä

Lapin ylio­pis­ton kas­vat­ti Hanna Wirman tiesi heti löy­tä­neen­sä unel­ma­työn­sä, kun leh­des­sä haet­tiin tut­ki­jaa te­ke­mään ih­mi­sa­pi­noil­le pelejä

25.03.2023 10:01 1
Tilaajille
"Yleisö huusi ja oli ihan vauhkona, kun kävelimme takahuoneesta lavalle", kertoo oululaislähtöinen Saku Mattila – pelimusiikki tarjoaa elämyksiä laajalla skaalalla

"Yleisö huusi ja oli ihan vauh­ko­na, kun kä­ve­lim­me ta­ka­huo­nees­ta la­val­le", kertoo ou­lu­lais­läh­töi­nen Saku Mattila – pe­li­mu­siik­ki tarjoaa elä­myk­siä laa­jal­la skaa­lal­la

13.03.2023 08:00
Tilaajille
Kotimaisen pelialan musiikki saa kunnianosoituksen albumin muodossa – mukana oululaislähtöinen kapellimestari Saku Mattila

Ko­ti­mai­sen pe­lia­lan mu­siik­ki saa kun­nia­no­soi­tuk­sen albumin muo­dos­sa – mukana ou­lu­lais­läh­töi­nen ka­pel­li­mes­ta­ri Saku Mattila

03.03.2023 10:19
"Aivoille tämä on rentouttavaa toimintaa, jollaista ei töissä saa" – Pelien tuoksinaan pääsee Pelituvassa Karjasillan kirjastolla

"Ai­voil­le tämä on ren­tout­ta­vaa toi­min­taa, jol­lais­ta ei töissä saa" – Pelien tuok­si­naan pääsee Pe­li­tu­vas­sa Kar­ja­sil­lan kir­jas­tol­la

29.01.2023 20:00 2
Tilaajille
Raahelaisia henkilöitä ja asioita esittelevä korttipakka vaati paljon työtä, mutta nyt se on valmis

Raa­he­lai­sia hen­ki­löi­tä ja asioita esit­te­le­vä kort­ti­pak­ka vaati paljon työtä, mutta nyt se on valmis

14.11.2022 10:50 1
Tilaajille
Hirviöt heräävät henkiin hologrammeina oululaisyrittäjä Oskari Autin luomassa pelissä: "Tämä on intohimoprojektini ja olen tässä koko sydämelläni mukana"

Hirviöt he­rää­vät henkiin ho­log­ram­mei­na ou­lu­lai­sy­rit­tä­jä Oskari Autin luo­mas­sa pe­lis­sä: "Tämä on in­to­hi­mop­ro­jek­ti­ni ja olen tässä koko sy­dä­mel­lä­ni mukana"

21.06.2021 08:48 2
Tilaajille
Oululainen Fingersoft julkaisi uuden mobiilipelin – "Meillä on huipputason pelikehitysosaamista koko maassa"

Ou­lu­lai­nen Fin­ger­soft jul­kai­si uuden mo­bii­li­pe­lin – "Meillä on huip­pu­ta­son pe­li­ke­hi­ty­so­saa­mis­ta koko maassa"

06.05.2021 14:04 5
Olli Levaniemi loihti tiernapoika-aiheisen lautapelin: "Olen ihastunut Ouluun aivan täydellisesti, tämä on aivan uskomattoman hieno paikka tarinankertojalle"

Olli Le­va­nie­mi loihti tier­na­poi­ka-ai­hei­sen lau­ta­pe­lin: "Olen ihas­tu­nut Ouluun aivan täy­del­li­ses­ti, tämä on aivan us­ko­mat­to­man hieno paikka ta­ri­nan­ker­to­jal­le"

22.12.2020 07:10 1
Tilaajille
Paqpa antaa inspiä – Jäänaisesta kuoriutui supersuosittu tubettaja, joka raivaa naisille tietä miesten dominoimaan maailmaan

Paqpa antaa inspiä – Jää­nai­ses­ta kuo­riu­tui su­per­suo­sit­tu tu­bet­ta­ja, joka raivaa nai­sil­le tietä miesten do­mi­noi­maan maail­maan

18.12.2020 06:05