Luonto: Raakun suojelu sai mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sen, sim­pu­koi­den et­sin­tään kou­lu­te­taan raak­ku­koi­ra

Formula 1: Ana­lyy­si: Lando Norris maksoi kovan hinnan uh­ka­pe­lis­tään Sotshin F1-ki­sas­sa

Elokapina

Nä­kö­kul­ma: Ka­la­joen jät­ti­pa­lo on ai­heut­ta­nut in­hot­ta­vaa po­li­ti­koin­tia – jopa tuleva por­mes­ta­ri Juhana Var­tiai­nen syyl­lis­tyi nau­ret­ta­vaan eh­do­tuk­seen Elo­ka­pi­naa kohtaan

01.08.2021 13:22 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tei­den tu­ruil­la

24.07.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­na maa­lai­sit­tain

18.07.2021 05:30 1
Tilaajille
Kolumni

Po­pu­lis­tit hal­ven­ta­vat oi­keus­val­tio­ta – Suo­mes­sa Elo­ka­pi­nan tavoite on toi­sil­le ylevä, toi­sil­le vä­ki­val­tais­ta ak­ti­vis­mia

27.06.2021 12:00 9
Tilaajille

Elo­ka­pi­na osoitti mieltä Oulun kes­kus­tas­sa – "Vaa­dim­me hal­li­tuk­sel­ta järeitä muu­tos­toi­mia maamme met­sä­po­li­tiik­kaan"

23.06.2021 18:45 56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­nan vaa­ti­muk­set ovat järeitä

23.06.2021 05:30 1
Tilaajille

Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tus edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­la päättyi po­lii­sin tyh­jen­net­tyä kadun – Yle: mie­len­osoi­tuk­ses­ta pi­dä­tet­ty yli sata hen­ki­löä

20.06.2021 22:01 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei maa­pal­lo pelastu ta­lous­kas­vua ra­joit­ta­mal­la

20.06.2021 05:00 1
Tilaajille

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus siirtyi rau­hal­li­sem­paan paik­kaan Hel­sin­gis­sä, päätyi komp­ro­mis­siin vir­ka­val­lan kanssa

19.06.2021 09:52 14

Elo­ka­pi­na häi­rit­see Oulun lii­ken­net­tä per­jan­tai­na kello 17 alkaen: "Hal­li­tuk­sen ja Oulun toimet hii­li­neut­raa­liu­den saa­vut­ta­mi­sek­si ovat täysin riit­tä­mät­tö­miä"

28.05.2021 10:26 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rus­kos­sa ha­ka­taan mo­ni­muo­tois­ta metsää – alueen vä­häi­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta kertoo ettei do­ku­men­teis­sa ole mai­nin­taa pe­si­vis­tä le­pa­kois­ta

22.02.2021 07:30 3
Tilaajille

Hau­ki­pu­taal­la asuva ym­pä­ris­tö­ak­ti­vis­ti Jalmari Suutari elää niin kuin opet­taa: ”Ih­mis­ten pitäisi palata al­ku­tuo­tan­non piiriin ja vä­hen­tää ko­neis­tus­ta”

02.01.2021 19:00 30
Tilaajille

Ana­lyy­si: Elo­ka­pi­nan il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jat tuk­ki­vat kadun – mi­nis­te­ri muis­tut­taa, mikä on maa­ta­lous­uu­dis­tuk­sen tärkein tehtävä

18.11.2020 18:25 1

Po­lii­sin toi­min­nas­ta Elo­ka­pi­na-mie­le­no­soi­tuk­ses­sa aloi­te­taan esi­tut­kin­ta – tut­ki­taan vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­se­na

14.10.2020 13:38

Nel­jäl­tä kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jal­ta kir­jal­li­nen kysymys Elo­ka­pi­na-liik­keen vie­rai­luis­ta kou­luis­sa – "Ai­koo­ko opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö toimia"

12.10.2020 19:56 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisi pe­lot­ta­vaa, jos poliisi ei saisi kuriin muu­ta­maa möyk­kää­vää mie­len­osoit­ta­jaa

09.10.2020 06:00 3
Tilaajille

Sel­vi­tys: Po­lii­sin neuvot ja käskyt eivät riit­tä­neet Hel­sin­gin kes­kus­tan mie­len­osoi­tuk­ses­sa viime lauan­tai­na

08.10.2020 14:27 19

Elo­ka­pi­na osoitti miel­tään Oulussa hau­ta­jais­tun­nel­mis­sa – "On tehtävä eko­lo­gis­ta jäl­leen­ra­ken­nus­ta"

07.10.2020 20:26 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­osoi­tuk­sen ydin ei ollut il­mas­to­asia

07.10.2020 06:30 4
Tilaajille

Elo­ka­pi­na jär­jes­tää mie­len­il­mauk­sen Oulun kes­kus­tas­sa – Ro­tuaa­ril­ta lähtevä hau­ta­jais­kul­kue esittää ve­too­muk­sen il­mas­to­hä­tä­ti­lan ju­lis­ta­mi­sek­si

06.10.2020 17:53 31