Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Elokapina
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo riittää Elo­ka­pi­na – tu­lok­sia on saa­vu­tet­tu ja saa­vu­te­taan var­sin­kin Suo­mes­sa, joka ei ole hän­tä­pääs­sä il­mas­to­työs­sä

12.10.2021 05:30 6
Tilaajille
Poliisi myöntää Ylelle arvioineensa Elokapinan aiheuttaman turvallisuusuhan Valtioneuvoston linnan edustalla väärin

Poliisi myöntää Ylelle ar­vioi­neen­sa Elo­ka­pi­nan ai­heut­ta­man tur­val­li­suus­uhan Val­tio­neu­vos­ton linnan edus­tal­la väärin

10.10.2021 14:46 22
Helsingin poliisin mukaan presidentti ja ministereitä siirrettiin turvaan Elokapinan tieltä – Presidentti Niinistö kertoo HS:lle kulkeneensa samaa reittiä kuin aina

Hel­sin­gin po­lii­sin mukaan pre­si­dent­ti ja mi­nis­te­rei­tä siir­ret­tiin turvaan Elo­ka­pi­nan tieltä – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kertoo HS:lle kul­ke­neen­sa samaa reittiä kuin aina

09.10.2021 20:25 12
Tilaajille
Elokapinan edustajat kerääntyivät Valtioneuvoston linnan portaille tukkien sisäänkäynnin, poliisi kertoi ottavansa niskoittelijat kiinni

Elo­ka­pi­nan edus­ta­jat ke­rään­tyi­vät Val­tio­neu­vos­ton linnan por­tail­le tukkien si­sään­käyn­nin, poliisi kertoi ot­ta­van­sa nis­koit­te­li­jat kiinni

08.10.2021 14:38 16
Elokapinan edustajat kerääntyivät Valtioneuvoston linnan portaille – poliisi alkoi siirtää mielenosoittajia pois

Elo­ka­pi­nan edus­ta­jat ke­rään­tyi­vät Val­tio­neu­vos­ton linnan por­tail­le – poliisi alkoi siirtää mie­len­osoit­ta­jia pois

08.10.2021 14:36
Poliisi epäilee Elokapinan taustayhdistystä rahankeräysrikoksesta, vaatii varoja takavarikkoon – Mielenosoittajat lukittautuivat perjantaina Valtioneuvoston linnan ovelle

Poliisi epäilee Elo­ka­pi­nan taus­ta­yh­dis­tys­tä ra­han­ke­räys­ri­kok­ses­ta, vaatii varoja ta­ka­va­rik­koon – Mie­len­osoit­ta­jat lu­kit­tau­tui­vat per­jan­tai­na Val­tio­neu­vos­ton linnan ovelle

08.10.2021 12:13 9
Elokapinan mielenilmaus katkaisi Pitkänsillan liikenteen Helsingissä – poliisi otti kiinni 123 ihmistä

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus kat­kai­si Pit­kän­sil­lan lii­ken­teen Hel­sin­gis­sä – poliisi otti kiinni 123 ihmistä

06.10.2021 23:02 4
Presidentti Niinistö ja Elokapina ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?
Kolumni

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Elo­ka­pi­na ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?

02.10.2021 16:00 32
Tilaajille
Ilmastomielenosoittajien sumuttaminen siirtyy syyteharkintaan – kuutta poliisia epäillään pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jien su­mut­ta­mi­nen siirtyy syy­te­har­kin­taan – kuutta po­lii­sia epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

01.10.2021 10:40 4
Elokapina palasi osoittamaan mieltään torstaina

Elo­ka­pi­na palasi osoit­ta­maan miel­tään tors­tai­na

30.09.2021 19:36 5
Sisäministeri Ohisaloa hiillostettiin Elokapinan mielenosoituksesta – Vastaus tuli lopulta: "Ei mikään ryhmä ole lain yläpuolella"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­loa hiil­los­tet­tiin Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tuk­ses­ta – Vastaus tuli lo­pul­ta: "Ei mikään ryhmä ole lain ylä­puo­lel­la"

30.09.2021 18:33 57
Helsingin poliisi otti Elokapinan mielenosoituksesta kiinni yli 140 ihmistä, Mannerheimintien liikenne palautunut normaaliksi

Hel­sin­gin poliisi otti Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tuk­ses­ta kiinni yli 140 ih­mis­tä, Man­ner­hei­min­tien lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si

29.09.2021 22:33 68
Poliisi aloitti mielenosoittajien kiinniotot Mannerheimintiellä – näin Elokapina-aktivisti kannettiin poliisien linja-autoon

Poliisi aloitti mie­len­osoit­ta­jien kiin­ni­otot Man­ner­hei­min­tiel­lä – näin Elo­ka­pi­na-ak­ti­vis­ti kan­net­tiin po­lii­sien lin­ja-au­toon

29.09.2021 20:14 4
Vanhemmat
Näkökulma: Kalajoen jättipalo on aiheuttanut inhottavaa politikointia – jopa tuleva pormestari Juhana Vartiainen syyllistyi naurettavaan ehdotukseen Elokapinaa kohtaan

Nä­kö­kul­ma: Ka­la­joen jät­ti­pa­lo on ai­heut­ta­nut in­hot­ta­vaa po­li­ti­koin­tia – jopa tuleva por­mes­ta­ri Juhana Var­tiai­nen syyl­lis­tyi nau­ret­ta­vaan eh­do­tuk­seen Elo­ka­pi­naa kohtaan

01.08.2021 13:22 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tei­den tu­ruil­la

24.07.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­na maa­lai­sit­tain

18.07.2021 05:30 1
Tilaajille
Populistit halventavat oikeusvaltiota – Suomessa Elokapinan tavoite on toisille ylevä, toisille väkivaltaista aktivismia
Kolumni

Po­pu­lis­tit hal­ven­ta­vat oi­keus­val­tio­ta – Suo­mes­sa Elo­ka­pi­nan tavoite on toi­sil­le ylevä, toi­sil­le vä­ki­val­tais­ta ak­ti­vis­mia

27.06.2021 12:00 9
Tilaajille
Elokapina osoitti mieltä Oulun keskustassa – "Vaadimme hallitukselta järeitä muutostoimia maamme metsäpolitiikkaan"

Elo­ka­pi­na osoitti mieltä Oulun kes­kus­tas­sa – "Vaa­dim­me hal­li­tuk­sel­ta järeitä muu­tos­toi­mia maamme met­sä­po­li­tiik­kaan"

23.06.2021 18:45 56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­nan vaa­ti­muk­set ovat järeitä

23.06.2021 05:30 1
Tilaajille
Elokapinan mielenosoitus eduskuntatalon edustalla päättyi poliisin tyhjennettyä kadun – Yle: mielenosoituksesta pidätetty yli sata henkilöä

Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tus edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­la päättyi po­lii­sin tyh­jen­net­tyä kadun – Yle: mie­len­osoi­tuk­ses­ta pi­dä­tet­ty yli sata hen­ki­löä

20.06.2021 22:01 20