Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Keilailu
Jesss! Oulun keilahallissa juhlittiin puolivuosisadan hienoa perinnettä tavalla, joka venytti hymyt korviin: "Kaikki ovat kavereita keskenään"

Jesss! Oulun kei­la­hal­lis­sa juh­lit­tiin puo­li­vuo­si­sa­dan hienoa pe­rin­net­tä ta­val­la, joka venytti hymyt kor­viin: "Kaikki ovat ka­ve­rei­ta kes­ke­nään"

20.10.2023 17:00 3
Tilaajille
Tämä kaksikko edustaa ylpeästi Oulua – Jenny Kukkonen lähtee Berliinin kisoihin ennätyskunnossa, Johanna Koskisella on taskussaan kulta jo neljän vuoden takaa

Tämä kak­sik­ko edustaa yl­peäs­ti Oulua – Jenny Kuk­ko­nen lähtee Ber­lii­nin ki­soi­hin en­nä­tys­kun­nos­sa, Johanna Kos­ki­sel­la on tas­kus­saan kulta jo neljän vuoden takaa

13.06.2023 16:00
Tilaajille
Oulun Keilahallin nimi johtaa harhaan, sillä se on paljon muutakin kuin keilailupaikka – ”Näin monipuolista virikevalikoimaa ei muualla Oulussa ole”
Mainos Oulun Keilahalli

Oulun Kei­la­hal­lin nimi johtaa har­haan, sillä se on paljon muu­ta­kin kuin kei­lai­lu­paik­ka – ”Näin mo­ni­puo­lis­ta vi­ri­ke­va­li­koi­maa ei muualla Oulussa ole”

19.09.2022 06:00
Oululainen Pauli Ahmala tunnetaan keilahallilla ja tekojääradalla, mutta kaikki sanovat häntä tietenkin Punuksi

Ou­lu­lai­nen Pauli Ahmala tun­ne­taan kei­la­hal­lil­la ja te­ko­jää­ra­dal­la, mutta kaikki sanovat häntä tie­ten­kin Punuksi

29.07.2022 08:08 5
Tilaajille
Heinäpään keilahalli on yksi Oulun urheilurakentamisen maamerkeistä – hallin ulkoasu on pysynyt lähes muuttumattomana jo 50 vuoden ajan

Hei­nä­pään kei­la­hal­li on yksi Oulun ur­hei­lu­ra­ken­ta­mi­sen maa­mer­keis­tä – hallin ulkoasu on pysynyt lähes muut­tu­mat­to­ma­na jo 50 vuoden ajan

15.02.2021 19:00 1
Tilaajille
140-vuotisjuhliaan viettävästä Oulun Luistinseurasta on kasvanut 2 000 lisenssipelaajan yhteisö, jonka merkitys Oulun alueen ihmisten hyvinvointiin on merkittävä – katso kuvia keltasinisen ikiliikuttajan matkan varrelta

140-vuo­tis­juh­liaan viet­tä­väs­tä Oulun Luis­tin­seu­ras­ta on kas­va­nut 2 000 li­sens­si­pe­laa­jan yh­tei­sö, jonka mer­ki­tys Oulun alueen ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin on mer­kit­tä­vä – katso kuvia kel­ta­si­ni­sen iki­lii­kut­ta­jan matkan var­rel­ta

05.12.2020 19:00 2
Tilaajille