Liiga: Ilves rökitti Kärpät Rak­si­las­sa

Koronatilanne Oulussa: Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda ka­ran­tee­niin?

Hiukkavaara
Pörssiyhtiö Solwers osti Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n – Jo 42-vuotias oululaisyritys jatkaa omalla nimellään ja henkilöstöllään

Pörs­si­yh­tiö Solwers osti Luk­ka­roi­nen Ark­ki­teh­dit Oy:n – Jo 42-vuo­tias ou­lu­lais­yri­tys jatkaa omalla ni­mel­lään ja hen­ki­lös­töl­lään

01.12.2021 21:51
Tilaajille
Hiukkavaaran koulun kahden viikon yrittäjäkasvatus huipentuu perjantain Leijonan luolaan

Hiuk­ka­vaa­ran koulun kahden viikon yrit­tä­jä­kas­va­tus hui­pen­tuu per­jan­tain Lei­jo­nan luolaan

18.11.2021 13:42 2
Oulun Rullalautailijat ry oli jo laittamassa lappua Hiukkavaaran skeittihallin luukulle – kaupungin rahat pelastivat, mutta apu saattaa jäädä tilapäiseksi

Oulun Rul­la­lau­tai­li­jat ry oli jo lait­ta­mas­sa lappua Hiuk­ka­vaa­ran skeit­ti­hal­lin luu­kul­le – kau­pun­gin rahat pe­las­ti­vat, mutta apu saattaa jäädä ti­la­päi­sek­si

11.10.2021 18:36 11
Tilaajille
Oululaisen Hillin perheen vuoden vanhassa kodissa mielenkiintoisen lisän tuovat sisustuksessa käytetty vaneri sekä ikkunoina toimivat lasielementit

Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

18.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Hiukkavaaran keskukseen suunnitellaan uutta, isoa hyvinvointikeskusta – hanke olisi toteutuessaan yli 18 miljoonan hintainen

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan uutta, isoa hy­vin­voin­ti­kes­kus­ta – hanke olisi to­teu­tues­saan yli 18 mil­joo­nan hin­tai­nen

01.07.2021 18:00 15
Tilaajille
Vanhan Hiukkavaaran keskuksen uudelleensuunnittelukilpailun voittajakolmikko julkistettiin

Vanhan Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen uu­del­leen­suun­nit­te­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja­kol­mik­ko jul­kis­tet­tiin

22.06.2021 14:50 1
Myrskyn kaataman puun alle jäänyt henkilö menehtyi Oulun Hiukkavaarassa

Myrskyn kaa­ta­man puun alle jäänyt henkilö me­neh­tyi Oulun Hiuk­ka­vaa­ras­sa

21.06.2021 22:40
Jääkärinkankaalle nousee satojen talojen omakotialue – Koko Hiukkavaara kasvaa tulevina vuosina kymmenien tuhansien asukkaiden asuinalueeksi

Jää­kä­rin­kan­kaal­le nousee satojen talojen oma­ko­ti­alue – Koko Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa tu­le­vi­na vuosina kym­me­nien tu­han­sien asuk­kai­den asuin­alueek­si

16.03.2021 19:35 33
Tilaajille
Kiinteistöyhtiö Hiukan Piha pitää Hiukkavaaran kasarmialueella kiinni vanhoista vuokralaisistaan – "En tällä iällä enää ajattele pelkästään tuottoprosentteja", sanoo Ari Tuutti

Kiin­teis­tö­yh­tiö Hiukan Piha pitää Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mi­alueel­la kiinni van­hois­ta vuok­ra­lai­sis­taan – "En tällä iällä enää ajat­te­le pel­käs­tään tuot­top­ro­sent­te­ja", sanoo Ari Tuutti

02.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Hiukkavaaraan tulee haettavaksi tontteja erityisryhmien tarpeisiin – hakuaika alkaa syyskuun alussa

Hiuk­ka­vaa­raan tulee haet­ta­vak­si tont­te­ja eri­tyis­ryh­mien tar­pei­siin – ha­ku­ai­ka alkaa syys­kuun alussa

11.08.2020 20:33
Käännös Hiukkavaaraan - päin! Vanha kasarmialue täyttyy perjantaina punkkareista, ilmaisohjelmaa tarjolla koko viikonlopuksi

Käännös Hiuk­ka­vaa­raan - päin! Vanha ka­sar­mi­alue täyttyy per­jan­tai­na punk­ka­reis­ta, il­mais­oh­jel­maa tar­jol­la koko vii­kon­lo­puk­si

06.08.2020 11:00
Tilaajille
Suomen kielen opinnoissa tutustuneet Elias Casanova ja Jonathan Gomez löysivät yhteisen sävelen skeittauksesta – nyt oululaiskaksikko valmistaa liimaa myöten suomalaisia skeittilautoja vaativille harrastajille

Suomen kielen opin­nois­sa tu­tus­tu­neet Elias Ca­sa­no­va ja Jo­nat­han Gomez löy­si­vät yh­tei­sen sävelen skeit­tauk­ses­ta – nyt ou­lu­lais­kak­sik­ko val­mis­taa liimaa myöten suo­ma­lai­sia skeit­ti­lau­to­ja vaa­ti­vil­le har­ras­ta­jil­le

15.07.2020 19:00 1
Tilaajille
Hiukanpiha KOy alkaa kehittää Oulun Hiukkavaaran kasarmialuetta – talot saavat takaisin armeijan aikaiset nimet: Kranaatinheitinkomppania, Aliupseerikoulu sekä Jääkärikomppania 1 ja 2

Hiu­kan­pi­ha KOy alkaa ke­hit­tää Oulun Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mi­aluet­ta – talot saavat ta­kai­sin ar­mei­jan ai­kai­set nimet: Kra­naa­tin­hei­tin­komp­pa­nia, Ali­up­see­ri­kou­lu sekä Jää­kä­ri­komp­pa­nia 1 ja 2

25.06.2020 06:00 8
Tilaajille
Kaarina Keräsen elämä oli päättyä järven pohjaan 17-vuotiaana, tapasi nyt pelastajansa ensimmäistä kertaa 56 vuoden jälkeen – "Hän on pelastanut minun henkeni, niin ei tämä koronahalaus tapa"

Kaarina Keräsen elämä oli päättyä järven pohjaan 17-vuo­tiaa­na, tapasi nyt pe­las­ta­jan­sa en­sim­mäis­tä kertaa 56 vuoden jälkeen – "Hän on pe­las­ta­nut minun hen­ke­ni, niin ei tämä ko­ro­na­ha­laus tapa"

03.06.2020 19:45
Tilaajille