Hiukkavaara
Kiinteistöyhtiö Hiukan Piha pitää Hiukkavaaran kasarmialueella kiinni vanhoista vuokralaisistaan – "En tällä iällä enää ajattele pelkästään tuottoprosentteja", sanoo Ari Tuutti

Kiin­teis­tö­yh­tiö Hiukan Piha pitää Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mi­alueel­la kiinni van­hois­ta vuok­ra­lai­sis­taan – "En tällä iällä enää ajat­te­le pel­käs­tään tuot­top­ro­sent­te­ja", sanoo Ari Tuutti

02.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Hiukkavaaraan tulee haettavaksi tontteja erityisryhmien tarpeisiin – hakuaika alkaa syyskuun alussa

Hiuk­ka­vaa­raan tulee haet­ta­vak­si tont­te­ja eri­tyis­ryh­mien tar­pei­siin – ha­ku­ai­ka alkaa syys­kuun alussa

11.08.2020 20:33
Käännös Hiukkavaaraan - päin! Vanha kasarmialue täyttyy perjantaina punkkareista, ilmaisohjelmaa tarjolla koko viikonlopuksi

Käännös Hiuk­ka­vaa­raan - päin! Vanha ka­sar­mi­alue täyttyy per­jan­tai­na punk­ka­reis­ta, il­mais­oh­jel­maa tar­jol­la koko vii­kon­lo­puk­si

06.08.2020 11:00
Tilaajille
Suomen kielen opinnoissa tutustuneet Elias Casanova ja Jonathan Gomez löysivät yhteisen sävelen skeittauksesta – nyt oululaiskaksikko valmistaa liimaa myöten suomalaisia skeittilautoja vaativille harrastajille

Suomen kielen opin­nois­sa tu­tus­tu­neet Elias Ca­sa­no­va ja Jo­nat­han Gomez löy­si­vät yh­tei­sen sävelen skeit­tauk­ses­ta – nyt ou­lu­lais­kak­sik­ko val­mis­taa liimaa myöten suo­ma­lai­sia skeit­ti­lau­to­ja vaa­ti­vil­le har­ras­ta­jil­le

15.07.2020 19:00 1
Tilaajille
Hiukanpiha KOy alkaa kehittää Oulun Hiukkavaaran kasarmialuetta – talot saavat takaisin armeijan aikaiset nimet: Kranaatinheitinkomppania, Aliupseerikoulu sekä Jääkärikomppania 1 ja 2

Hiu­kan­pi­ha KOy alkaa ke­hit­tää Oulun Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mi­aluet­ta – talot saavat ta­kai­sin ar­mei­jan ai­kai­set nimet: Kra­naa­tin­hei­tin­komp­pa­nia, Ali­up­see­ri­kou­lu sekä Jää­kä­ri­komp­pa­nia 1 ja 2

25.06.2020 06:00 8
Tilaajille
Kaarina Keräsen elämä oli päättyä järven pohjaan 17-vuotiaana, tapasi nyt pelastajansa ensimmäistä kertaa 56 vuoden jälkeen – "Hän on pelastanut minun henkeni, niin ei tämä koronahalaus tapa"

Kaarina Keräsen elämä oli päättyä järven pohjaan 17-vuo­tiaa­na, tapasi nyt pe­las­ta­jan­sa en­sim­mäis­tä kertaa 56 vuoden jälkeen – "Hän on pe­las­ta­nut minun hen­ke­ni, niin ei tämä ko­ro­na­ha­laus tapa"

03.06.2020 19:45
Tilaajille