Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Arina
Osuuskauppa Arinan tulos koheni yli 11 prosenttia – Suurinta kasvu oli matkailu- ja ravitsemiskaupassa

Osuus­kaup­pa Arinan tulos koheni yli 11 pro­sent­tia – Suu­rin­ta kasvu oli mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pas­sa

22.02.2024 10:41 14
Pohde ottaa toista tuhatta kesätyöntekijää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moilanen, 21, antaa parhaat vinkkinsä kesätyöhakuun

Pohde ottaa toista tuhatta ke­sä­työn­te­ki­jää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moi­la­nen, 21, antaa parhaat vink­kin­sä ke­sä­työ­ha­kuun

20.01.2024 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ho­tel­li­ra­ken­ta­mi­nen on Oulussa villiä, to­ri­alue sen to­dis­taa

19.01.2024 05:30 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ei kuulu Arinan valtaan

19.01.2024 05:30 10
Valkean vartiointi siirtyy huhtikuussa Securitakselta S-ryhmän oman yrityksen Reilan vastuulle – kauppakeskusjohtaja vakuuttaa, että Noja-toiminta jatkuu

Valkean var­tioin­ti siirtyy huh­ti­kuus­sa Se­cu­ri­tak­sel­ta S-ryh­män oman yri­tyk­sen Reilan vas­tuul­le – kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja va­kuut­taa, että No­ja-toi­min­ta jatkuu

18.01.2024 16:47 8
Tilaajille
Arina teki uusia valintoja hallintoon: asianajaja Antti Latola hallintoneuvoston johtoon, Matti Pikkarainen lopettaa

Arina teki uusia va­lin­to­ja hal­lin­toon: asian­aja­ja Antti Latola hal­lin­to­neu­vos­ton joh­toon, Matti Pik­ka­rai­nen lo­pet­taa

08.12.2023 15:44 9
Poliisi määräsi Arinaa lisäämään vartiointia Valkeassa – Kysyimme, onko se auttanut

Poliisi määräsi Arinaa li­sää­mään var­tioin­tia Val­keas­sa – Ky­syim­me, onko se aut­ta­nut

05.12.2023 17:00 60
Tilaajille
Jonnan työnantaja mahdollisti uranvaihdon
Mainos BusinessAsema

Jonnan työn­an­ta­ja mah­dol­lis­ti uran­vaih­don

05.12.2023 10:09
Hiukkavaara kasvaa taas – uusi kauppa ja iso kerrostalo alkavat nousta keväällä, liuta muita kerrostaloja suunnitelmissa

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas – uusi kauppa ja iso ker­ros­ta­lo alkavat nousta ke­vääl­lä, liuta muita ker­ros­ta­lo­ja suun­ni­tel­mis­sa

27.11.2023 08:09 57
Tilaajille
Kysäisimme: Onko syksyllä Oulun kaduille saapuneille kuljetusroboteille ollut kysyntää?

Ky­säi­sim­me: Onko syk­syl­lä Oulun ka­duil­le saa­pu­neil­le kul­je­tus­ro­bo­teil­le ollut ky­syn­tää?

25.11.2023 06:03 16
Oululainen Jaakko Koivukangas, 29, kertoo, miten alle tuhannen euron palkalla tulee toimeen – Leikkaukset iskisivät monen osa-aikatyöläisen toimeentuloon

Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas, 29, kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen – Leik­kauk­set is­ki­si­vät monen osa-ai­ka­työ­läi­sen toi­meen­tu­loon

04.10.2023 05:00 39
Tilaajille
Kalakauppias: Norjalainen lohi ei ole niin kallista kuin ihmiset kuvittelevat – oululaisen lounasravintolan listalta lohi sai kuitenkin väistyä edullisempien liharuokien tieltä

Ka­la­kaup­pias: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat – ou­lu­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan lis­tal­ta lohi sai kui­ten­kin väistyä edul­li­sem­pien li­ha­ruo­kien tieltä

29.09.2023 06:00 47
Tilaajille
Oululainen ruokakauppa on arvokkaita herkkuja pursuava nähtävyys, jota tullaan ihmettelemään kauempaakin – "Vastaavaa ei löydy Kehä kolmosen ulkopuolelta"

Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on ar­vok­kai­ta herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin – "Vas­taa­vaa ei löydy Kehä kol­mo­sen ul­ko­puo­lel­ta"

23.09.2023 05:00 103
Tilaajille
Kuljetusrobotit saapuivat Oulun kaduille – Kaleva seurasi Sokos Herkun välipalakuljetusta keskustassa

Kul­je­tus­ro­bo­tit saa­pui­vat Oulun ka­duil­le – Kaleva seurasi Sokos Herkun vä­li­pa­la­kul­je­tus­ta kes­kus­tas­sa

11.09.2023 16:01 23
Tilaajille
Terwa Towerin rakennuslupaa haetaan vauhdilla – "Varmistamme, että taloilla on käyttäjät, ja rakennamme valmiiksi"

Terwa Towerin ra­ken­nus­lu­paa haetaan vauh­dil­la – "Var­mis­tam­me, että ta­loil­la on käyt­tä­jät, ja ra­ken­nam­me val­miik­si"

10.08.2023 15:13 78
Tilaajille
Arina kaavailee Rovaniemelle kaupungin korkeimmaksi rakennukseksi kohoavaa tornihotellia – ensimmäiset kuvat suunnitelmista julki

Arina kaa­vai­lee Ro­va­nie­mel­le kau­pun­gin kor­keim­mak­si ra­ken­nuk­sek­si ko­hoa­vaa tor­ni­ho­tel­lia – en­sim­mäi­set kuvat suun­ni­tel­mis­ta julki

09.08.2023 15:14 4
Tilaajille
Valtakunnallinen pastapula tyhjentää hyllyjä myös Oulun kaupoissa – "Ihan poikkeuksellinen tilanne"

Val­ta­kun­nal­li­nen pas­ta­pu­la tyh­jen­tää hyllyjä myös Oulun kau­pois­sa – "Ihan poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne"

24.07.2023 18:00 24
Tilaajille
Ouluun suunniteltu Terwa Tower etenee, kaava kaupungin käsittelyssä maanantaina – katso havainnekuvia tornihotellista

Ouluun suun­ni­tel­tu Terwa Tower etenee, kaava kau­pun­gin kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na – katso ha­vain­ne­ku­via tor­ni­ho­tel­lis­ta

08.06.2023 14:04 104
Oulun Rajakylään rakennetaan uusi S-market – nykyinen Sale-myymälä suljetaan toukokuun aikana

Oulun Ra­ja­ky­lään ra­ken­ne­taan uusi S-mar­ket – ny­kyi­nen Sa­le-myy­mä­lä sul­je­taan tou­ko­kuun aikana

04.05.2023 11:22 21
S-ryhmä aloittaa ruoan verkkokaupan robottikuljetukset Oulussa kesällä 2023 – "Siihen ei saa mahtumaan suurta kauppakassia"

S-ryhmä aloit­taa ruoan verk­ko­kau­pan ro­bot­ti­kul­je­tuk­set Oulussa kesällä 2023 – "Siihen ei saa mah­tu­maan suurta kaup­pa­kas­sia"

02.05.2023 16:44 44
Tilaajille