Arina
Kuukausi
Ollapa kärpäsenä katossa, kun valtuustoseminaari pui yliopiston muuttoaikeita
Kolumni Sanna Keskinen

Ollapa kär­pä­se­nä ka­tos­sa, kun val­tuus­to­se­mi­naa­ri pui yli­opis­ton muut­to­ai­kei­ta

24.04.2021 16:00 46
Tilaajille
S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tuntuvasti aurinkopaneelien lukumäärää, myös Arina saa osansa – paneeleja muun muassa Tyrnävälle, Muhokselle ja Kempeleeseen

S-ryhmä lisää kuluvan vuoden aikana tun­tu­vas­ti au­rin­ko­pa­nee­lien lu­ku­mää­rää, myös Arina saa osansa – pa­nee­le­ja muun muassa Tyr­nä­väl­le, Mu­hok­sel­le ja Kem­pe­lee­seen

15.04.2021 17:05 1
Mäntylän tontti vuokrataan Arinalle, viereen kerrostalo – Salen paikalle tulee uusi kauppa

Män­ty­län tontti vuok­ra­taan Ari­nal­le, viereen ker­ros­ta­lo – Salen pai­kal­le tulee uusi kauppa

13.04.2021 19:24 8
Tilaajille
Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnittelu etenee – "Raksilan kampusta koskevat suuret linjat eivät ole muuttuneet matkan varrella"

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lu etenee – "Rak­si­lan kam­pus­ta kos­ke­vat suuret linjat eivät ole muut­tu­neet matkan var­rel­la"

08.04.2021 18:46 106
Tilaajille
Vanhemmat
Arina rakentaa Pohjois-Suomeen sähköautojen latausverkoston – ensimmäiset latauspisteet avataan Pudasjärvelle ja Vaalaan

Arina ra­ken­taa Poh­jois-Suo­meen säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­ton – en­sim­mäi­set la­taus­pis­teet avataan Pu­das­jär­vel­le ja Vaalaan

30.03.2021 11:28 16
Ruuan verkkokauppa otti viime vuonna tiikerinloikan – korona-aika tuo muitakin pysyviä muutoksia ruokakauppaan, monia turvallisuuskäytäntöjä ei aiota purkaa koronan jälkeenkään

Ruuan verk­ko­kaup­pa otti viime vuonna tii­ke­rin­loi­kan – ko­ro­na-ai­ka tuo mui­ta­kin pysyviä muu­tok­sia ruo­ka­kaup­paan, monia tur­val­li­suus­käy­tän­tö­jä ei aiota purkaa koronan jäl­keen­kään

15.02.2021 19:40 1
Tilaajille
Arina kertoo maksavansa henkilökunnalleen ennätyksellisen suuret tulospalkkiot koronavuodesta

Arina kertoo mak­sa­van­sa hen­ki­lö­kun­nal­leen en­nä­tyk­sel­li­sen suuret tu­los­palk­kiot ko­ro­na­vuo­des­ta

12.02.2021 09:03 11
Arina osti SuperPark Oulun liiketoiminnan – "Ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön"

Arina osti Su­per­Park Oulun lii­ke­toi­min­nan – "Rat­kai­su mah­dol­lis­taa uu­den­lai­sen yh­teis­työn"

27.01.2021 08:34 26
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Oulu tukee Rak­si­lan mar­ket­te­ja maan­vuok­ris­sa

13.12.2020 05:00 5
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio jää eläkkeelle ensi vuoden lopulla – Arina käynnisti seuraajahaun jo nyt

Osuus­kaup­pa Arinan toi­mi­tus­joh­ta­ja Ve­li-Mat­ti Puutio jää eläk­keel­le ensi vuoden lopulla – Arina käyn­nis­ti seu­raa­ja­haun jo nyt

23.11.2020 10:22 10
Lukijalta Mielipide Mikko Kilpeläinen

Terva Tower ja kong­res­si­kes­kus Rak­si­laan – Vän­man­nin saari yk­sin­ker­tai­ses­ti liian ahdas

23.10.2020 06:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Niku

Oulun ra­ken­ta­mis­ta vaivaa suu­ruu­den­hul­luus – tär­kein­tä näyttää olleen ny­kyi­sen ase­ma­po­loi­sen ym­pä­röi­mi­nen pil­ven­piir­tä­jil­lä

16.10.2020 07:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Rak­si­lan seudun ke­hit­tä­mi­nen karkasi taas ainakin vuoden kauem­mas

15.10.2020 05:30 82
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan henkilökunta alkaa käyttää kasvomaskeja ja visiirejä – asiakkaiden toivotaan seuraavan esimerkkiä

Osuus­kaup­pa Arinan hen­ki­lö­kun­ta alkaa käyttää kas­vo­mas­ke­ja ja vi­sii­re­jä – asiak­kai­den toi­vo­taan seu­raa­van esi­merk­kiä

14.10.2020 10:15 14
Yhdyskuntalautakunta esittää varauksen myöntämistä Oulun yliopiston keskustakampukselle – Yliopiston, Arinan ja Keskon yhteiselle hankesuunnittelulle aikaa ensi vuoden loppuun

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta esittää va­rauk­sen myön­tä­mis­tä Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le – Ylio­pis­ton, Arinan ja Keskon yh­tei­sel­le han­ke­suun­nit­te­lul­le aikaa ensi vuoden loppuun

13.10.2020 20:29 156
Tilaajille
Oulun keskustan Sokos-hotellissa tehdään peruskorjaus ja huoneiden uudistus – hotelli pysyy avoinna koko remontin ajan

Oulun kes­kus­tan So­kos-ho­tel­lis­sa tehdään pe­rus­kor­jaus ja huo­nei­den uu­dis­tus – hotelli pysyy avoinna koko re­mon­tin ajan

06.10.2020 14:30
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Oulun yli­opis­ton kam­puk­sen siirto – miksi juuri Rak­si­laan?

19.09.2020 06:30 25
Tilaajille
Arina ja Kesko yhteistyöhön Oulun yliopiston kanssa Raksilan suunnittelussa – kauppaketjut jättivät hakemuksen yliopiston suunnitteluvarauksesta alueelle

Arina ja Kesko yh­teis­työ­hön Oulun yli­opis­ton kanssa Rak­si­lan suun­nit­te­lus­sa – kaup­pa­ket­jut jät­ti­vät ha­ke­muk­sen yli­opis­ton suun­nit­te­lu­va­rauk­ses­ta alueel­le

20.08.2020 20:23 51
Kolme S-marketia siirtyy ympärivuorokautiseen aukioloon Oulussa

Kolme S-mar­ke­tia siirtyy ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen au­ki­oloon Oulussa

25.05.2020 14:08 11