Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hevoset
Toistakymmentä hevosta karkasi karsinoistaan ja kirmasi Oulun Ritaharjun kaduilla lauantai-iltana – "Tilanne on hallinnassa"

Tois­ta­kym­men­tä hevosta karkasi kar­si­nois­taan ja kirmasi Oulun Ri­ta­har­jun ka­duil­la lauan­tai-il­ta­na – "­Ti­lan­ne on hal­lin­nas­sa"

15.04.2023 21:54 12
Tilaajille
Oulussa metsää raivataan hevosvoimin – Pläsi ja Figaro vetävät viiden auton painoista kuormaa

Oulussa metsää rai­va­taan he­vos­voi­min – Pläsi ja Figaro vetävät viiden auton pai­nois­ta kuormaa

15.04.2023 06:00
Tilaajille
Kipu ensin jopa pahenee, mutta ratsastus voi yllättävästi parantaa – Tutkija selvitti, miksi krooniset selkäkivut helpottuvat nousemalla hevosen selkään

Kipu ensin jopa pa­he­nee, mutta rat­sas­tus voi yl­lät­tä­väs­ti pa­ran­taa – Tutkija sel­vit­ti, miksi kroo­ni­set sel­kä­ki­vut hel­pot­tu­vat nou­se­mal­la hevosen selkään

06.04.2023 18:30 4
Tilaajille
Kysäisimme: Mitä tapahtuu Ruskon jäteasemalle toimitettaville kuolleille eläimille? – "Ei ole sellainen paikka johon tullaan sytyttämään kynttilä"

Ky­säi­sim­me: Mitä ta­pah­tuu Ruskon jä­te­ase­mal­le toi­mi­tet­ta­vil­le kuol­leil­le eläi­mil­le? – "Ei ole sel­lai­nen paikka johon tullaan sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lä"

20.02.2023 06:10 14
Hevoset ovat omia persooniaan ja niiden ymmärtämiseen vaaditaan asiaan omistautumista – Kuuntele hevosten käyttäytymisen asiantuntija Anna Kilpeläisen haastattelu

Hevoset ovat omia per­soo­niaan ja niiden ym­mär­tä­mi­seen vaa­di­taan asiaan omis­tau­tu­mis­ta – Kuun­te­le he­vos­ten käyt­täy­ty­mi­sen asian­tun­ti­ja Anna Kil­pe­läi­sen haas­tat­te­lu

06.02.2023 12:05
Vanha Kaleva: Rahjan edustan saarille puuhataan yhteistä orilaidunta

Vanha Kaleva: Rahjan edustan saa­ril­le puu­ha­taan yh­teis­tä ori­lai­dun­ta

10.01.2023 10:00
Tilaajille
Pelastuslaitos avusti vanhan hevosen pystyyn Keminmaalla

Pe­las­tus­lai­tos avusti vanhan hevosen pystyyn Ke­min­maal­la

25.12.2022 19:36 2
Curly-tallin kiharakarvaiset asukit ovat älykkäitä ja allergiaystävällisiä hevosia – ne selviävät talvikarvansa ansiosta hyvin pohjoisen kylmyydessä

Cur­ly-tal­lin ki­ha­ra­kar­vai­set asukit ovat älyk­käi­tä ja al­ler­gia­ys­tä­väl­li­siä hevosia – ne sel­viä­vät tal­vi­kar­van­sa an­sios­ta hyvin poh­joi­sen kyl­myy­des­sä

24.12.2022 08:00 1
Tilaajille
Oululaisella tallilla ahdistellut mies tuomittiin 1200 euron sakkoihin

Ou­lu­lai­sel­la tal­lil­la ah­dis­tel­lut mies tuo­mit­tiin 1200 euron sak­koi­hin

22.12.2022 14:50 3
Tilaajille
Lappilaiskuvaaja Karoliina Paatos on dokumentoinut amerikkalaista cowboy-kulttuuria 12 vuoden ajan – parhaillaan hän seuraa Nevadassa kahden karjanpaimentytön kasvua aikuisuuteen

Lap­pi­lais­ku­vaa­ja Ka­ro­lii­na Paatos on do­ku­men­toi­nut ame­rik­ka­lais­ta cow­boy-kult­tuu­ria 12 vuoden ajan – par­hail­laan hän seuraa Ne­va­das­sa kahden kar­jan­pai­men­ty­tön kasvua ai­kui­suu­teen

03.12.2022 11:00
Tilaajille
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

22.11.2022 16:06 16
Konsta ottaa lunkisti, mutta moni säikkyy – hevonen voi pelästyä liikenteessä melkein mitä vain, ja erityisesti malttia vaaditaan autoilijoilta

Konsta ottaa lun­kis­ti, mutta moni säikkyy – hevonen voi pe­läs­tyä lii­ken­tees­sä melkein mitä vain, ja eri­tyi­ses­ti malttia vaa­di­taan au­toi­li­joil­ta

30.10.2022 12:00
Tilaajille
Hevonen karkasi Nelostielle Rovaniemellä

Hevonen karkasi Ne­los­tiel­le Ro­va­nie­mel­lä

22.10.2022 20:19 2
Onko ratsastajainliitonkin kieltämällä sylinterikuolaimella turvallista ratsastaa? Oulun Hevosklinikan Mirjami Anttila rauhoittelee, Tukesin ylitarkastaja eri linjalla

Onko rat­sas­ta­jain­lii­ton­kin kiel­tä­mäl­lä sy­lin­te­ri­kuo­lai­mel­la tur­val­lis­ta rat­sas­taa? Oulun He­vos­kli­ni­kan Mirjami Anttila rau­hoit­te­lee, Tukesin yli­tar­kas­ta­ja eri lin­jal­la

22.10.2022 12:00 2
Tilaajille
Hevosalan yrittäjä vuokrasi Oulun Äimärautiolta kaupungin tontin, josta paljastui yllättäen haudattua jätettä – kaupungin mukaan puhdistus on vuokralaisen ongelma

He­vos­alan yrit­tä­jä vuok­ra­si Oulun Äi­mä­rau­tiol­ta kau­pun­gin tontin, josta pal­jas­tui yl­lät­täen hau­dat­tua jätettä – kau­pun­gin mukaan puh­dis­tus on vuok­ra­lai­sen ongelma

18.10.2022 19:00 57
Tilaajille
Poliisi: Ruukin hevoskeskuksen esitutkinta yhä kesken – todistajia ei ole saatu kiinni

Po­lii­si: Ruukin he­vos­kes­kuk­sen esi­tut­kin­ta yhä kesken – to­dis­ta­jia ei ole saatu kiinni

18.10.2022 15:21 1
Tilaajille
Ruukin hevoskeskus suunnittelemassa muutoksia: Yksityisten hevosille voi tulla lähtö – jääville hevosille kaavaillaan aktiivipihattoa

Ruukin he­vos­kes­kus suun­nit­te­le­mas­sa muu­tok­sia: Yk­si­tyis­ten he­vo­sil­le voi tulla lähtö – jää­vil­le he­vo­sil­le kaa­vail­laan ak­tii­vi­pi­hat­toa

10.10.2022 15:07 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kiukkuisen hevosen halu purra saadaan kuriin haisevalla lihapalalla

Vanha Kaleva: Kiuk­kui­sen hevosen halu purra saadaan kuriin hai­se­val­la li­ha­pa­lal­la

13.09.2022 10:00
Tilaajille
Oululainen Aada-Minea Hanhela voitti ensimmäisissä SM-kisoissaan pronssia – 16-vuotias esteratsastaja on käytännössä asunut kotipihansa hevostallilla pienestä pitäen

Ou­lu­lai­nen Aa­da-Mi­nea Hanhela voitti en­sim­mäi­sis­sä SM-ki­sois­saan prons­sia – 16-vuo­tias es­te­rat­sas­ta­ja on käy­tän­nös­sä asunut ko­ti­pi­han­sa he­vos­tal­lil­la pie­nes­tä pitäen

18.08.2022 19:28
Tilaajille
Kun maailman harvinaisimpiin kuuluva islanninhevosvarsa syntyi juhannuksena Kuusamoon, se oli useamman vuoden suunnittelun ja odotuksen tulos – mutta miksi on tärkeää, että varsa syntyi Suomessa?

Kun maail­man har­vi­nai­sim­piin kuuluva is­lan­nin­he­vos­var­sa syntyi ju­han­nuk­se­na Kuu­sa­moon, se oli useam­man vuoden suun­nit­te­lun ja odo­tuk­sen tulos – mutta miksi on tär­keää, että varsa syntyi Suo­mes­sa?

09.08.2022 08:02 1
Tilaajille