Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ratsastus
Kipu ensin jopa pahenee, mutta ratsastus voi yllättävästi parantaa – Tutkija selvitti, miksi krooniset selkäkivut helpottuvat nousemalla hevosen selkään

Kipu ensin jopa pa­he­nee, mutta rat­sas­tus voi yl­lät­tä­väs­ti pa­ran­taa – Tutkija sel­vit­ti, miksi kroo­ni­set sel­kä­ki­vut hel­pot­tu­vat nou­se­mal­la hevosen selkään

06.04.2023 18:30 4
Tilaajille
Onko ratsastajainliitonkin kieltämällä sylinterikuolaimella turvallista ratsastaa? Oulun Hevosklinikan Mirjami Anttila rauhoittelee, Tukesin ylitarkastaja eri linjalla

Onko rat­sas­ta­jain­lii­ton­kin kiel­tä­mäl­lä sy­lin­te­ri­kuo­lai­mel­la tur­val­lis­ta rat­sas­taa? Oulun He­vos­kli­ni­kan Mirjami Anttila rau­hoit­te­lee, Tukesin yli­tar­kas­ta­ja eri lin­jal­la

22.10.2022 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monella he­vos­tal­lil­la kiu­sa­taan – jos kaikki kan­nus­tai­si­vat toi­siaan, olisi mu­ka­vam­paa har­ras­taa ra­kas­ta­maan­sa lajia

18.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Intohimoinen kenttäratsastaja Niina Hotakainen otti käsiinsä Oulun Ratsastajien ohjakset

In­to­hi­moi­nen kent­tä­rat­sas­ta­ja Niina Ho­ta­kai­nen otti kä­siin­sä Oulun Rat­sas­ta­jien oh­jak­set

17.07.2022 06:15 3
Oululaisten ratsastajalupausten Ilona Holman ja Netta Viiden talven työ konkretisoituu kesän kilparadoilla: "He ovat sydämeltään ja luonteeltaan kilparatsastajia"

Ou­lu­lais­ten rat­sas­ta­ja­lu­paus­ten Ilona Holman ja Netta Viiden talven työ konk­re­ti­soi­tuu kesän kil­pa­ra­doil­la: "He ovat sy­dä­mel­tään ja luon­teel­taan kil­pa­rat­sas­ta­jia"

05.07.2022 07:30 1
Tilaajille
Oululaisen pararatsastajan Laura Kangasniemen kilpailumatka päättyi ikävästi, kun hevonen pillastui laivan autokannella: "Oli yllättävä tilanne kaikille, että näin kävi"

Ou­lu­lai­sen pa­ra­rat­sas­ta­jan Laura Kan­gas­nie­men kil­pai­lu­mat­ka päättyi ikä­väs­ti, kun hevonen pil­las­tui laivan au­to­kan­nel­la: "Oli yl­lät­tä­vä tilanne kai­kil­le, että näin kävi"

12.05.2022 18:34
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Kyra Kyrklund sai Matadorilta tärkeimmät oppinsa: ”Jos oikeaa fiilistä ei ole koskaan kokenut, sitä on vaikea selittää.”

70 vuotta täyt­tä­vä Kyra Kyrk­lund sai Ma­ta­do­ril­ta tär­keim­mät op­pin­sa: ”Jos oikeaa fii­lis­tä ei ole koskaan ko­ke­nut, sitä on vaikea se­lit­tää.”

29.11.2021 19:00
Tilaajille
Haukiputaalaisella Tanja Takkulalla rooleja on monia ja tekemistä paljon, mutta niin on tekijässä virtaakin – "Nyt mietin, mille alkaisin"

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Tanja Tak­ku­lal­la rooleja on monia ja te­ke­mis­tä paljon, mutta niin on te­ki­jäs­sä vir­taa­kin – "Nyt mietin, mille al­kai­sin"

23.08.2021 19:00 2
Tilaajille
EM-hopeamitalisti Hugo Kogelnig jatkaa esteratsastajan arkea Kempeleessä ja Oulunsalon Hylkykarissa – "Unelmana on saada tästä ammatti ja voittaa joskus World Cup"

EM-ho­pea­mi­ta­lis­ti Hugo Ko­gel­nig jatkaa es­te­rat­sas­ta­jan arkea Kem­pe­lees­sä ja Ou­lun­sa­lon Hyl­ky­ka­ris­sa – "U­nel­ma­na on saada tästä ammatti ja voittaa joskus World Cup"

13.08.2021 19:00
Tilaajille
Kempeleläinen Hugo Kogelnig yllätti ja nappasi EM-hopean – kulta karkasi mitaliuusinnassa vaivaisella 0,29 sekunnin erolla

Kem­pe­le­läi­nen Hugo Ko­gel­nig yllätti ja nappasi EM-ho­pean – kulta karkasi mi­ta­li­uu­sin­nas­sa vai­vai­sel­la 0,29 se­kun­nin erolla

26.07.2021 13:06 1
Tilaajille
Peikolla voittoon Seinäjoen Finland Horse Show'ssa – Lumijokinen Sofia Palosaari on ratsastanut Peikko-ponilla vasta vajaan vuoden

Pei­kol­la voit­toon Sei­nä­joen Finland Horse Show'ssa – ­Lu­mi­jo­ki­nen Sofia Pa­lo­saa­ri on rat­sas­ta­nut Peik­ko-po­nil­la vasta vajaan vuoden

03.07.2021 17:20 2
Tilaajille
Suomen suurimmilla hevosalan järjestöillä on oululaiset puheenjohtajat, vastakkainasettelua ei ravi- ja ratsujärjestöihin haluta – "Hevonen on hevonen, ja se on meitä yhdistävä tekijä"

Suomen suu­rim­mil­la he­vos­alan jär­jes­töil­lä on ou­lu­lai­set pu­heen­joh­ta­jat, vas­tak­kain­aset­te­lua ei ravi- ja rat­su­jär­jes­töi­hin ha­lu­ta – "­He­vo­nen on he­vo­nen, ja se on meitä yh­dis­tä­vä tekijä"

29.06.2021 06:07 2
Tilaajille
Äimäraution hevosreiteillä liikkumisesta on ristiriitaisia tulkintoja – lisää opasteita ja selkeitä sääntöjä kaivataan

Äi­mä­rau­tion he­vos­rei­teil­lä liik­ku­mi­ses­ta on ris­ti­rii­tai­sia tul­kin­to­ja – lisää opas­tei­ta ja sel­kei­tä sään­tö­jä kai­va­taan

04.06.2021 06:00 14
Tilaajille
Kilparatsastusta äitiyden ehdoilla – Mirella Lesonen-Hakola elää hektistä arkea Marbellassa

Kil­pa­rat­sas­tus­ta äi­tiy­den eh­doil­la – Mirella Le­so­nen-Ha­ko­la elää hek­tis­tä arkea Mar­bel­las­sa

11.02.2021 06:15 8
Oululainen Anna Kilpeläinen opettaa, kuinka hevosen pää toimii – nykyinen eläintutkimus pyrkii näkemään asiat eläimen näkökulmasta

Ou­lu­lai­nen Anna Kil­pe­läi­nen opet­taa, kuinka hevosen pää toimii – ny­kyi­nen eläin­tut­ki­mus pyrkii nä­ke­mään asiat eläimen nä­kö­kul­mas­ta

27.12.2020 18:00 1
Tilaajille
Oulussa asuva Laura Kangasniemi halvaantui oikealta puolelta ja sai aivovamman, mutta palasi ratsastamaan hämmästyttävän nopeasti – "Pidän heitä supersankareina, ilman heitä olisin varmaan kuollut sinne maneesin pohjalle"

Oulussa asuva Laura Kan­gas­nie­mi hal­vaan­tui oi­keal­ta puo­lel­ta ja sai ai­vo­vam­man, mutta palasi rat­sas­ta­maan häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti – "Pidän heitä su­per­san­ka­rei­na, ilman heitä olisin varmaan kuollut sinne ma­nee­sin poh­jal­le"

26.12.2020 18:00 4
Tilaajille
Ratsastaja Laura Kangasniemi treenaa Äimärautiolla

Rat­sas­ta­ja Laura Kan­gas­nie­mi treenaa Äi­mä­rau­tiol­la

26.12.2020 18:00
Tilaajille
Oululainen Marjukka Manninen valittiin Suomen Ratsastajainliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Ou­lu­lai­nen Mar­juk­ka Man­ni­nen va­lit­tiin Suomen Rat­sas­ta­jain­lii­ton uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

23.11.2020 08:10
Tieliikennelaki määrää hevoset autojen sekaan – Vaaratilanteita liikenteessä kokenut oululainen ratsastaja toivoo, että hevosen kanssa saisi kulkea pyöräteillä

Tie­lii­ken­ne­la­ki määrää hevoset autojen sekaan – Vaa­ra­ti­lan­tei­ta lii­ken­tees­sä kokenut ou­lu­lai­nen rat­sas­ta­ja toivoo, että hevosen kanssa saisi kulkea pyö­rä­teil­lä

26.10.2020 06:00 13
Tilaajille