Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ratsastus
Kaleva kävi Virpiniemessä retkellä islanninhevosella, jonka selässä viihtyy myös aloittelija – Tältä tuntuu sen ikioma askellaji töltti

Kaleva kävi Vir­pi­nie­mes­sä ret­kel­lä is­lan­nin­he­vo­sel­la, jonka selässä viihtyy myös aloit­te­li­ja – Tältä tuntuu sen ikioma as­kel­la­ji töltti

29.08.2023 18:00 3
Tilaajille
Suuria suunnitelmia puolen tunnin päässä Oulun keskustasta – Virpiniemeen kaivataan investointeja ja julkista liikennettä

Suuria suun­ni­tel­mia puolen tunnin päässä Oulun kes­kus­tas­ta – Vir­pi­nie­meen kai­va­taan in­ves­toin­te­ja ja jul­kis­ta lii­ken­net­tä

10.08.2023 05:00 32
Tilaajille
Oululainen Fatima Mattila putosi hevosen selästä ja tajusi leipiintyneensä koko alaan – Sairauslomalla pakopaikka ja uusi ammatti löytyi teatterista

Ou­lu­lai­nen Fatima Mattila putosi hevosen selästä ja tajusi lei­piin­ty­neen­sä koko alaan – Sai­raus­lo­mal­la pa­ko­paik­ka ja uusi ammatti löytyi teat­te­ris­ta

26.07.2023 14:00
Tilaajille
Kempeleestä kansainvälisille areenoille ponnistaneet nuoret ratsastajat tähtäävät kohti kirkkainta kärkeä – "Penkkareihinkin naamiaisasun hankkiminen pääsi unohtumaan muissa kiireissä"

Kem­pe­lees­tä kan­sain­vä­li­sil­le aree­noil­le pon­nis­ta­neet nuoret rat­sas­ta­jat täh­tää­vät kohti kirk­kain­ta kärkeä – "Penk­ka­rei­hin­kin naa­miai­sa­sun hank­ki­mi­nen pääsi unoh­tu­maan muissa kii­reis­sä"

03.07.2023 13:11
Tilaajille
Kipu ensin jopa pahenee, mutta ratsastus voi yllättävästi parantaa – Tutkija selvitti, miksi krooniset selkäkivut helpottuvat nousemalla hevosen selkään

Kipu ensin jopa pa­he­nee, mutta rat­sas­tus voi yl­lät­tä­väs­ti pa­ran­taa – Tutkija sel­vit­ti, miksi kroo­ni­set sel­kä­ki­vut hel­pot­tu­vat nou­se­mal­la hevosen selkään

06.04.2023 18:30 4
Tilaajille
Onko ratsastajainliitonkin kieltämällä sylinterikuolaimella turvallista ratsastaa? Oulun Hevosklinikan Mirjami Anttila rauhoittelee, Tukesin ylitarkastaja eri linjalla

Onko rat­sas­ta­jain­lii­ton­kin kiel­tä­mäl­lä sy­lin­te­ri­kuo­lai­mel­la tur­val­lis­ta rat­sas­taa? Oulun He­vosk­li­ni­kan Mirjami Anttila rau­hoit­te­lee, Tukesin yli­tar­kas­ta­ja eri lin­jal­la

22.10.2022 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monella he­vos­tal­lil­la kiu­sa­taan – jos kaikki kan­nus­tai­si­vat toi­siaan, olisi mu­ka­vam­paa har­ras­taa ra­kas­ta­maan­sa lajia

18.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Intohimoinen kenttäratsastaja Niina Hotakainen otti käsiinsä Oulun Ratsastajien ohjakset

In­to­hi­moi­nen kent­tä­rat­sas­ta­ja Niina Ho­ta­kai­nen otti kä­siin­sä Oulun Rat­sas­ta­jien oh­jak­set

17.07.2022 06:15 3
Oululaisten ratsastajalupausten Ilona Holman ja Netta Viiden talven työ konkretisoituu kesän kilparadoilla: "He ovat sydämeltään ja luonteeltaan kilparatsastajia"

Ou­lu­lais­ten rat­sas­ta­ja­lu­paus­ten Ilona Holman ja Netta Viiden talven työ konk­re­ti­soi­tuu kesän kil­pa­ra­doil­la: "He ovat sy­dä­mel­tään ja luon­teel­taan kil­pa­rat­sas­ta­jia"

05.07.2022 07:30 1
Tilaajille
Oululaisen pararatsastajan Laura Kangasniemen kilpailumatka päättyi ikävästi, kun hevonen pillastui laivan autokannella: "Oli yllättävä tilanne kaikille, että näin kävi"

Ou­lu­lai­sen pa­ra­rat­sas­ta­jan Laura Kan­gas­nie­men kil­pai­lu­mat­ka päättyi ikä­väs­ti, kun hevonen pil­las­tui laivan au­to­kan­nel­la: "Oli yl­lät­tä­vä tilanne kai­kil­le, että näin kävi"

12.05.2022 18:34
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Kyra Kyrklund sai Matadorilta tärkeimmät oppinsa: ”Jos oikeaa fiilistä ei ole koskaan kokenut, sitä on vaikea selittää.”

70 vuotta täyt­tä­vä Kyra Kyrk­lund sai Ma­ta­do­ril­ta tär­keim­mät op­pin­sa: ”Jos oikeaa fii­lis­tä ei ole koskaan ko­ke­nut, sitä on vaikea se­lit­tää.”

29.11.2021 19:00
Tilaajille
Haukiputaalaisella Tanja Takkulalla rooleja on monia ja tekemistä paljon, mutta niin on tekijässä virtaakin – "Nyt mietin, mille alkaisin"

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Tanja Tak­ku­lal­la rooleja on monia ja te­ke­mis­tä paljon, mutta niin on te­ki­jäs­sä vir­taa­kin – "Nyt mietin, mille al­kai­sin"

23.08.2021 19:00 2
Tilaajille
EM-hopeamitalisti Hugo Kogelnig jatkaa esteratsastajan arkea Kempeleessä ja Oulunsalon Hylkykarissa – "Unelmana on saada tästä ammatti ja voittaa joskus World Cup"

EM-ho­pea­mi­ta­lis­ti Hugo Ko­gel­nig jatkaa es­te­rat­sas­ta­jan arkea Kem­pe­lees­sä ja Ou­lun­sa­lon Hyl­ky­ka­ris­sa – "U­nel­ma­na on saada tästä ammatti ja voittaa joskus World Cup"

13.08.2021 19:00
Tilaajille
Kempeleläinen Hugo Kogelnig yllätti ja nappasi EM-hopean – kulta karkasi mitaliuusinnassa vaivaisella 0,29 sekunnin erolla

Kem­pe­le­läi­nen Hugo Ko­gel­nig yllätti ja nappasi EM-ho­pean – kulta karkasi mi­ta­liuu­sin­nas­sa vai­vai­sel­la 0,29 se­kun­nin erolla

26.07.2021 13:06 1
Tilaajille
Peikolla voittoon Seinäjoen Finland Horse Show'ssa – Lumijokinen Sofia Palosaari on ratsastanut Peikko-ponilla vasta vajaan vuoden

Pei­kol­la voit­toon Sei­nä­joen Finland Horse Show'ssa – ­Lu­mi­jo­ki­nen Sofia Pa­lo­saa­ri on rat­sas­ta­nut Peik­ko-po­nil­la vasta vajaan vuoden

03.07.2021 17:20 2
Tilaajille
Suomen suurimmilla hevosalan järjestöillä on oululaiset puheenjohtajat, vastakkainasettelua ei ravi- ja ratsujärjestöihin haluta – "Hevonen on hevonen, ja se on meitä yhdistävä tekijä"

Suomen suu­rim­mil­la he­vo­sa­lan jär­jes­töil­lä on ou­lu­lai­set pu­heen­joh­ta­jat, vas­tak­kai­na­set­te­lua ei ravi- ja rat­su­jär­jes­töi­hin ha­lu­ta – "­He­vo­nen on he­vo­nen, ja se on meitä yh­dis­tä­vä tekijä"

29.06.2021 06:07 2
Tilaajille
Äimäraution hevosreiteillä liikkumisesta on ristiriitaisia tulkintoja – lisää opasteita ja selkeitä sääntöjä kaivataan

Äi­mä­rau­tion he­vos­rei­teil­lä liik­ku­mi­ses­ta on ris­ti­rii­tai­sia tul­kin­to­ja – lisää opas­tei­ta ja sel­kei­tä sään­tö­jä kai­va­taan

04.06.2021 06:00 14
Tilaajille
Kilparatsastusta äitiyden ehdoilla – Mirella Lesonen-Hakola elää hektistä arkea Marbellassa

Kil­pa­rat­sas­tus­ta äi­tiy­den eh­doil­la – Mirella Le­so­nen-Ha­ko­la elää hek­tis­tä arkea Mar­bel­las­sa

11.02.2021 06:15 8