Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Tennis

Por­voo­lai­nen Oskari Pal­da­nius saapui Ouluun voitto mie­les­sään, ko­ke­mus­ta ker­ty­nyt jo rut­kas­ti ul­ko­maan ken­til­tä – "Siellä näkee eri­lai­sia kent­tiä, paljon kult­tuu­ria ja uusia mai­se­mia"

02.06.2021 19:30
Tilaajille

Oulun Verk­ko­pal­lo­seu­ran 13-vuo­tias Erda Kemp­pai­nen ja liuta muita ju­nio­rei­ta pääsi irti Kaleva Ope­nis­sa – "Ju­nio­reil­le on elin­tär­keää päästä ki­saa­maan"

31.05.2021 19:26
Tilaajille

Oulun par­hail­la pe­laa­jil­la on yh­tei­nen unelma: yltää am­mat­ti­lai­sek­si ten­nik­ses­sä – sen saa­vut­ta­mi­nen vaatii muuttoa kauas kotoa

28.04.2021 19:00 5
Tilaajille

Emil Ruu­su­vuo­ri kaatoi Ruotsin Mikael Ymerin ja eteni Mia­mis­sa jo 16 parhaan jouk­koon – seu­raa­vak­si vas­tas­sa Italian Jannik Sinner

29.03.2021 10:43 1

Korona olikin lot­to­voit­to – gol­fil­la, ten­nik­sel­lä ja pa­de­lil­la on har­ras­ta­jia enemmän kuin koskaan

10.01.2021 19:00 2
Tilaajille

"Voi olla huo­no­kin asia, jos van­hem­mil­la on enemmän tahtoa kuin lap­sel­la" – Ten­nik­sen su­per­lu­paus Emil Ruu­su­vuor­ta eivät van­hem­mat puo­li­vä­ki­sin tree­nei­hin kus­kan­neet

13.12.2020 18:56
Tilaajille

Ur­hei­li­jal­le kol­men­kym­pin kriisi voi olla ah­dis­ta­va ko­ke­mus, mutta Harri He­liö­vaa­ran peli on vain pa­ran­tu­nut ikä­vuo­sien kart­tues­sa

03.12.2020 07:15
Tilaajille

Jarkko Nie­mi­nen on yhä suo­ma­lai­sen ten­nik­sen suur­lä­het­ti­läs: "Se on kui­ten­kin si­vu­seik­ka, olinko 13:s vai 303:s, kun tiedän an­ta­nee­ni kaik­ke­ni"

23.11.2020 20:00 1
Tilaajille

Ten­nis­lii­gaan pa­lan­neen OVS:n yk­kös­pe­laa­jan Monica Malisen mo­ti­vaa­tio ten­nis­tä kohtaan on ollut koe­tuk­sel­la Ame­ri­kan-vuo­sien jälkeen – "Koulun ja ten­nik­sen kanssa mentiin tosi kovaa"

31.10.2020 12:15
Tilaajille

Jal­ka­vam­mas­ta kär­si­nyt Emil Ruu­su­vuo­ri joutui luo­vut­ta­maan Ruudia vastaan

03.09.2020 22:52

Emil Ruu­su­vuo­ri saa grand slam -pää­sar­ja­de­byy­tis­sään vas­taan­sa Aljaz Bedenen – "Pe­laam­me mo­lem­mat hyvin, joten tulossa on var­mas­ti hyvä ottelu"

28.08.2020 13:28

Yh­dek­sän­nen luokan aloit­ta­val­la ou­lu­lai­sel­la ten­nis­lu­pauk­sel­la Lenni Louk­ko­lal­la on edes­sään suurten va­lin­to­jen vuosi – "Am­mat­ti­lai­suus vaatii paljon treeniä ja oikeita pää­tök­siä, mutta ei se mah­dot­to­muus ole"

09.08.2020 20:12 1
Tilaajille

Rohkea alan­vaih­to on­nis­tui – mu­hos­lai­nen Jaak­ko-Ant­ti Peltola val­men­taa monen lajin suo­ma­lais­huip­pu­ja

09.07.2020 20:00
Tilaajille

OVS:n Lai­ti­nen ja Sil­las­te sel­vit­ti­vät kar­sin­nat

23.06.2020 19:30

Ou­lu­lai­sil­le ten­nik­sen ys­tä­vil­le tar­jol­la lu­kui­sia kenttiä eri­lai­sil­la pin­noil­la va­rus­tel­tui­na – ke­säi­sin pe­li­pai­koil­le riittää ky­syn­tää

11.06.2020 20:00
Tilaajille

Mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­ti ei py­säh­dy, vaikka en­si­le­vys­tä on kulunut 50 vuotta – Syö­väs­tä ja sy­dän­in­fark­tis­ta toi­pu­nut ou­lu­lais­lau­la­ja Keijo Minerva ur­hei­lee viitenä päivänä vii­kos­sa

02.06.2020 19:00
Tilaajille

Forbes: Federer tienasi ur­hei­li­jois­ta eniten – Mes­sil­lä ja Ro­nal­dol­la tu­lois­sa pu­do­tus­ta

30.05.2020 09:47
Tilaajille
Kolumni

Ro­ko­te­krii­tik­ko ja ten­nik­sen sata muuta on­gel­maa

13.05.2020 09:00
Tilaajille

OVS voi selvitä ko­ro­nas­ta vähin vau­rioin, maail­mal­la ra­ken­teet voivat mennä uusiksi – "Kuuma pu­heen­ai­he on aina ollut se, että kärki tienaa hir­veäs­ti, mutta alem­mil­la ta­soil­la moni kiertää tur­nauk­sia mii­nuk­sel­la monta vuotta"

12.05.2020 19:00
Tilaajille