Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tu­le­vai­suus vaatii mer­ki­tyk­sien mää­rit­te­lyn

Mittavassa radiokeskustelussa päädyttiin havaintoon taannoin, että tulevaisuus vaatii pikaisesti merkityksien määrittelyn. Siis merkityksien määrittelyn. Asioiden merkitykset tuovat tullessaan uudenlaisen ymmärtämisen velvoitteen. Eikö tunnetakin tarvetta tauottomaan elämän ja maailman parantamiseen.

Media on latinan kieltä, koskee tietojen viestintää. Tieto, gognitio, on latinaa, todellisina havaittujen, todistettujen tosiasioiden tietämistä ja tuntemista.