Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Englanti
Oululainen Oskari Peltonen, 21, aloitti opiskelun huippuyliopistossa Englannissa ja hämmästyi: Alkoholipitoiset riennot harvassa, akateeminen opiskelu ja urheilu tärkeämpiä

Ou­lu­lai­nen Oskari Pel­to­nen, 21, aloitti opis­ke­lun huip­pu­yli­opis­tos­sa Eng­lan­nis­sa ja häm­mäs­tyi: Al­ko­ho­li­pi­toi­set riennot har­vas­sa, aka­tee­mi­nen opis­ke­lu ja urheilu tär­keäm­piä

18.08.2023 12:00 12
Tilaajille
Kiitos viihteestä ja hei hei, kruunupäät: "Koko monarkia on älytön vanhanaikainen käytäntö, josta hyötyvät lähinnä juorulehtien osakkeenomistajat"
Essee

Kiitos viih­tees­tä ja hei hei, kruu­nu­päät: "Koko mo­nar­kia on älytön van­han­ai­kai­nen käy­tän­tö, josta hyö­ty­vät lähinnä juo­ru­leh­tien osak­kee­no­mis­ta­jat"

13.01.2023 15:30 16
Tilaajille
Kirja-arvio: Senioritutkija Elizabeth II ratkaisee jälleen kuninkaallisia murha-arvoituksia

Kir­ja-ar­vio: Se­nio­ri­tut­ki­ja Eli­za­beth II rat­kai­see jälleen ku­nin­kaal­li­sia mur­ha-ar­voi­tuk­sia

18.12.2022 15:10
Tilaajille
Leffavieras: Kirjeet kertovat viktoriaanisista kirjailijoista, niin myös Emily Brontësta

Lef­fa­vie­ras: Kirjeet ker­to­vat vik­to­riaa­ni­sis­ta kir­jai­li­jois­ta, niin myös Emily Brontës­ta

30.11.2022 14:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Emily on enemmän tai vähemmän fiktiivinen muotokuva kiehtovasta ja lahjakkaasta Emily Brontësta

Elo­ku­va-ar­vio: Emily on enemmän tai vä­hem­män fik­tii­vi­nen muo­to­ku­va kieh­to­vas­ta ja lah­jak­kaas­ta Emily Brontës­ta

24.11.2022 14:05
Tilaajille
Kuninkaalliset vastaavat tarpeeseen: "Edes hovin jäsenten moninaiset henkilökohtaiset sotkut eivät ole onnistuneet himmentämään itse idean hohtoa"
Kolumni

Ku­nin­kaal­li­set vas­taa­vat tar­pee­seen: "Edes hovin jä­sen­ten mo­ni­nai­set hen­ki­lö­koh­tai­set sotkut eivät ole on­nis­tu­neet him­men­tä­mään itse idean hohtoa"

24.09.2022 06:00 6
Tilaajille
Chloe Kelly ratkaisi voittamattomalle Englannille Euroopan mestaruuden, viime vuoden EM-pettymys ei toistunut

Chloe Kelly rat­kai­si voit­ta­mat­to­mal­le Eng­lan­nil­le Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den, viime vuoden EM-pet­ty­mys ei tois­tu­nut

31.07.2022 22:14 4
Kumiveneilijät saivat aplodit, iho käristyi ja ihmiset kerääntyivät veden ääreen – Wimbledonin loppuottelua seurattiin Lontoossa herkeämättä

Ku­mi­ve­nei­li­jät saivat ap­lo­dit, iho kä­ris­tyi ja ihmiset ke­rään­tyi­vät veden ääreen – Wimb­le­do­nin lop­pu­ot­te­lua seu­rat­tiin Lon­toos­sa her­keä­mät­tä

10.07.2022 20:26
Tilaajille
Helmarien EM-joukkueen oululainen kapteeni Tinja-Riikka Korpela on päättäväinen johtajatyyppi: "Meistä molemmista varmasti tunnistaa tietyt vahvuudet", hänen serkkunsa Lasse Kukkonen myöntää

Hel­ma­rien EM-jouk­kueen ou­lu­lai­nen kap­tee­ni Tin­ja-Riik­ka Korpela on päät­tä­väi­nen joh­ta­ja­tyyp­pi: "Meistä mo­lem­mis­ta var­mas­ti tun­nis­taa tietyt vah­vuu­det", hänen serk­kun­sa Lasse Kuk­ko­nen myöntää

06.07.2022 17:50 1
Tilaajille
Depeche Moden perustajajäsen Andy Fletcher on kuollut 60-vuotiaana

Depeche Moden pe­rus­ta­ja­jä­sen Andy Fletc­her on kuollut 60-vuo­tiaa­na

27.05.2022 10:18
Arkistofilmeistä koostuva dokumentti kartoittaa Elisabet II:n aikaa Britannian monarkkina sekä ihailevasti että viileän vekkulisti

Ar­kis­to­fil­meis­tä koos­tu­va do­ku­ment­ti kar­toit­taa Eli­sa­bet II:n aikaa Bri­tan­nian mo­nark­ki­na sekä ihai­le­vas­ti että viileän vek­ku­lis­ti

19.05.2022 14:15
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Kyra Kyrklund sai Matadorilta tärkeimmät oppinsa: ”Jos oikeaa fiilistä ei ole koskaan kokenut, sitä on vaikea selittää.”

70 vuotta täyt­tä­vä Kyra Kyrk­lund sai Ma­ta­do­ril­ta tär­keim­mät op­pin­sa: ”Jos oikeaa fii­lis­tä ei ole koskaan ko­ke­nut, sitä on vaikea se­lit­tää.”

29.11.2021 19:00
Tilaajille
Pettyneen pikkuprinssin ilme Wembleyn vip-aitiossa kertoi kaiken
Kolumni

Pet­ty­neen pik­ku­prins­sin ilme Wemb­leyn vip-ai­tios­sa kertoi kaiken

12.07.2021 14:02 1
Tilaajille
Italia palasi jalkapallon Euroopan mestariksi 53 vuoden tauon jälkeen

Italia palasi jal­ka­pal­lon Eu­roo­pan mes­ta­rik­si 53 vuoden tauon jälkeen

12.07.2021 06:59 10
Harry Kane päästi Englannin piinasta, historian ensimmäinen EM-finaalipaikka varmistui - sunnuntaina Englanti-Italia

Harry Kane päästi Eng­lan­nin pii­nas­ta, his­to­rian en­sim­mäi­nen EM-fi­naa­li­paik­ka var­mis­tui - sun­nun­tai­na Eng­lan­ti-Ita­lia

08.07.2021 06:25 5
Englanti maksoi EM-neljännesvälierissä Saksalle potut pottuina – Sterling ja Kane upottivat osumillaan kolminkertaisen Euroopan mestarin

Eng­lan­ti maksoi EM-nel­jän­nes­vä­li­eris­sä Sak­sal­le potut pot­tui­na – Ster­ling ja Kane upot­ti­vat osu­mil­laan kol­min­ker­tai­sen Eu­roo­pan mes­ta­rin

29.06.2021 22:56 1
Englanti ottaa taas kovat keinot käyttöön koronaviruksen nujertamiseksi, ihmisten tulee pysytellä kotona – "Joulusta tulee tänä vuonna erilainen"

Eng­lan­ti ottaa taas kovat keinot käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen nu­jer­ta­mi­sek­si, ih­mis­ten tulee py­sy­tel­lä kotona – "Jou­lus­ta tulee tänä vuonna eri­lai­nen"

31.10.2020 23:07 1
"Häpeällistä", sanoo Canterburyn arkkipiispa – raportti paljastaa, että Englannin kirkko epäonnistui vuosikymmenten ajan lasten suojelussa hyväksikäytöltä

"Hä­peäl­lis­tä", sanoo Can­ter­bu­ryn ark­ki­piis­pa – ra­port­ti pal­jas­taa, että Eng­lan­nin kirkko epä­on­nis­tui vuo­si­kym­men­ten ajan lasten suo­je­lus­sa hy­väk­si­käy­töl­tä

07.10.2020 13:33 1
Grant päätti Riihijärven urakan Britannian amatöörimestaruuskisoissa: "Olo on pettynyt"

Grant päätti Rii­hi­jär­ven urakan Bri­tan­nian ama­töö­ri­mes­ta­ruus­ki­sois­sa: "Olo on pet­ty­nyt"

27.08.2020 22:10
Englannin runouden romantikot tekevät paluuta
Kolumni

Eng­lan­nin ru­nou­den ro­man­ti­kot tekevät paluuta

09.08.2020 12:00
Tilaajille