Hävikkiviikko: Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

Remontit: Räh­jäi­seen kuntoon päässyt Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan

Jalkapallon EM-kisat

Italia palasi jal­ka­pal­lon Eu­roo­pan mes­ta­rik­si 53 vuoden tauon jälkeen

12.07.2021 06:59 10

Eng­lan­ti murs­ka­si Uk­rai­nan ja eteni EM-vä­li­eriin - Wemb­leyn vä­li­erä­pa­rit Ita­lia-Es­pan­ja ja Eng­lan­ti-Tans­ka

04.07.2021 08:05

Kone erottaa aidon kivun tees­ken­nel­lys­tä – jal­ka­pal­los­sa ko­ne­nä­kö voisi olla ero­tuo­ma­ril­le suuri apu

04.07.2021 07:00 7
Tilaajille

Italia pudotti Belgian ja eteni EM-tur­nauk­sen vä­li­eriin - vastaan tulee Espanja

03.07.2021 08:09

Espanja murs­ka­si Sveit­sin EM-unel­man ran­gais­tus­pot­ku­ki­sas­sa ja eteni vä­li­eriin

02.07.2021 22:02

Eng­lan­ti maksoi EM-nel­jän­nes­vä­li­eris­sä Sak­sal­le potut pot­tui­na – Ster­ling ja Kane upot­ti­vat osu­mil­laan kol­min­ker­tai­sen Eu­roo­pan mes­ta­rin

29.06.2021 22:56 1

Belgia kaatoi Suomen – EM-jat­ko­paik­ka ratkeaa loh­ko­kol­mos­ten ver­tai­lus­sa

22.06.2021 00:18 3

Jal­ka­pal­lon EM-ki­sois­sa kesken ottelun ken­täl­le lyy­his­ty­nyt Chris­tian Eriksen kertoo voin­nis­taan Ins­tag­ram-päi­vi­tyk­ses­sään

15.06.2021 11:55
Tilaajille

Jal­ka­pal­lon EM-ki­sois­sa uusi yl­lä­tys: Slo­va­kia kukisti kym­men­mie­hi­sek­si jääneen Puolan

14.06.2021 21:46

Tanskan maa­jouk­kue­lää­kä­ri kertoo lauan­tain ottelun dra­maat­ti­sis­ta kään­teis­tä: "Saimme Chris­tia­nin ta­kai­sin"

13.06.2021 11:40

Suomen en­sim­mäi­nen miesten ar­vo­ki­sa­pe­li muis­te­taan ikui­ses­ti Chris­tian Erik­se­nin sy­dän­koh­tauk­ses­ta ja el­vy­tyk­ses­tä – Huuh­ka­jat sel­viy­tyi dra­maat­ti­ses­ta illasta voit­ta­ja­na

13.06.2021 11:37 26
Tilaajille

Pe­lot­ta­van draaman jälkeen ihme – Huuh­ka­jat voit­toon EM-avauk­ses­saan

12.06.2021 23:42 2

Au­rin­ko, pallo ja ka­ve­ri­po­ruk­ka – Huuh­ka­jien pe­laa­jat saavat to­teut­taa tu­le­vien viik­ko­jen aikana lap­suu­den unel­maan­sa

08.06.2021 22:37
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oliko Ve­sa-Mat­ti Loiri Huuh­ka­jien va­lin­ta­ti­lai­suu­den suurin yl­lä­tys? – Pää­val­men­ta­ja Ka­ner­van murheet ovat paljon pie­nem­mät kuin kol­le­goil­laan

01.06.2021 22:09
Tilaajille
Kolumni

MM-jää­kie­kos­ta EM-fu­tik­seen ja olym­pia­lai­siin – tästä saattaa vielä tulla ihan hyvä ur­hei­lu­ke­sä

20.05.2021 18:00
Tilaajille

Tanskan ja Venäjän EM-sta­dio­neil­le pää­sys­sä on monta mutkaa – Huuh­ka­jien kan­nat­ta­jal­le Pietari voi osoit­tau­tua Köö­pen­ha­mi­naa va­loi­sam­mak­si va­lin­nak­si

01.05.2021 08:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Huuh­ka­jien Pie­ta­rin-ot­te­lun lip­pu­jen pe­ru­mi­nen oli vaikea päätös, mutta se oli pakko tehdä

30.04.2021 18:30
Tilaajille

Köö­pen­ha­mi­na säilyy Huuh­ka­jien EM-avauk­sen isän­tä­nä

07.05.2020 21:55 1