Jalkapallon EM-kisat 2021
Viimeisin tunti
Kolumni

His­to­rial­lis­ta ar­vo­ki­sa­paik­kaa on rum­mu­tet­tu jo puo­len­tois­ta vuoden ajan – vastaus ki­sa­paik­kaa ih­met­te­le­väl­le vaatii pitkän esseen

08:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Ou­lu­lai­nen Henrik Heusala on odot­ta­nut EM-avaus­ot­te­lua 41 vuotta, tie paikan päälle Köö­pen­ha­mi­naan oli kivinen ja ko­ro­na­tes­tien sä­vyt­tä­mä – "Ei se tun­tui­si näin mah­ta­val­ta, jos tämä olisi ollut help­poa"

11.06.2021 21:17 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus

Yksi voitto on jo saa­vu­tet­tu – EM-ki­soi­hin pääsy tukee unelmaa siitä, että Suo­mes­ta­kin voi tulla jal­ka­pal­lo­maa

11.06.2021 09:35 6
Tilaajille

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast hyppää Huuh­ka­jien sii­vil­le jal­ka­pal­lon EM-lop­pu­tur­nauk­seen – uu­sim­mas­sa jak­sos­sa suora yhteys mie­heem­me Ve­nä­jäl­lä

11.06.2021 08:17
Viikko
Kolumni

EM-ko­lum­ni: Klovnin maskin takana on huip­pu-ur­hei­li­ja: "Osa kan­sas­ta var­maan­kin oi­keas­ti luulee, että maa­li­vah­ti sie­mai­lee olutta päivät pääk­sy­tys­ten"

10.06.2021 20:55
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen Anssi Jaak­ko­la, 34, on maail­man­kan­sa­lai­nen, joka on pe­lan­nut liigaa niin Tor­nios­sa kuin Kap­kau­pun­gis­sa­kin – Huuh­ka­jien EM-ki­sa­jouk­kuees­sa hän on maa­li­vah­ti, joka tuskin pääsee pe­li­ken­täl­le asti

10.06.2021 19:15
Tilaajille
Kolumni

Co­vid-19, Euro 2020 ja turnaus 2021 – Ve­nä­jäl­lä on eri­lais­ta myös ko­ro­na-ai­ka­na

10.06.2021 15:06 1
Tilaajille

Alek­sandr Kokon jal­ka­pal­lo­ko­ti si­jait­see Ro­va­nie­mel­lä, nykyään maa­li­tyk­ki asuu syn­nyin­kau­pun­gis­saan Pie­ta­ris­sa – "Jal­ka­pal­lo on ainut laji, jossa ei ole epä­sel­vyyk­siä, kumman puo­lel­la olen"

09.06.2021 20:00 3
Tilaajille

Näin Huuh­ka­jat pelaa – katso tästä jal­ka­pal­lon EM-ki­so­jen koko ot­te­lu­oh­jel­ma

09.06.2021 18:25 3

Fu­tis­toh­to­ri Sami Kolamo kan­nus­taa al­ka­vis­sa EM-ki­sois­sa Huuh­ka­jia, jonka pe­li­ryh­mi­tys voi olla joko 5–3–2 tai 3–5–2

09.06.2021 10:10 1
Tilaajille

"Mins­kiin mentiin sel­lai­sel­la kunnon pot­ku­ri­ko­neel­la, mikä lie Tu­po­lev" – Ou­lu­lai­nen Aki Lah­ti­nen pelasi jal­ka­pal­loa Mos­ko­van olym­pia­tur­nauk­ses­sa 1980

09.06.2021 09:30
Tilaajille

Au­rin­ko, pallo ja ka­ve­ri­po­ruk­ka – Huuh­ka­jien pe­laa­jat saavat to­teut­taa tu­le­vien viik­ko­jen aikana lap­suu­den unel­maan­sa

08.06.2021 22:37
Tilaajille
Kolumni

EM-ko­lum­ni: Har­vem­min ko­ko­nai­sen tie­osuu­den lii­ken­net­tä on kat­kais­tu Suomen A-maa­jouk­kueen vuoksi.

08.06.2021 18:30
Tilaajille
Vanhemmat

Ana­lyy­si: Oliko Ve­sa-Mat­ti Loiri Huuh­ka­jien va­lin­ta­ti­lai­suu­den suurin yl­lä­tys? – Pää­val­men­ta­ja Ka­ner­van murheet ovat paljon pie­nem­mät kuin kol­le­goil­laan

01.06.2021 22:09
Tilaajille

Huuh­ka­jien syö­mä­ham­mas luottaa EM-pe­laa­mi­seen­sa – Teemu Pukki ei me­net­tä­nyt uskoaan missään vai­hees­sa

24.05.2021 18:24
Tilaajille

Tanskan ja Venäjän EM-sta­dio­neil­le pää­sys­sä on monta mutkaa – Huuh­ka­jien kan­nat­ta­jal­le Pietari voi osoit­tau­tua Köö­pen­ha­mi­naa va­loi­sam­mak­si va­lin­nak­si

01.05.2021 08:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Huuh­ka­jien Pie­ta­rin-ot­te­lun lip­pu­jen pe­ru­mi­nen oli vaikea päätös, mutta se oli pakko tehdä

30.04.2021 18:30
Tilaajille

Kauko painii aivan vää­räs­sä sar­jas­sa – Huuh­ka­jien kes­ki­kent­tä­mies kuuluu muualle kuin Tanskan di­va­riin

26.03.2021 07:08 2
Tilaajille