Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Elokuvateatteri Star
Kuukausi
Elokuva-arvio: Kaikkien aikojen pisin amerikkalainen animaatio tarjoaa Hämähäkkimiehiä ja -naisia yllin kyllin

Elo­ku­va-ar­vio: Kaik­kien aikojen pisin ame­rik­ka­lai­nen ani­maa­tio tarjoaa Hä­mä­häk­ki­mie­hiä ja -naisia yllin kyllin

01.06.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Stephen Kingin varhaiseen novelliin perustuva perhemörköily kierrättää vanhaa eikä edes pelota

Elo­ku­va-ar­vio: Stephen Kingin var­hai­seen no­vel­liin pe­rus­tu­va per­he­mör­köi­ly kier­rät­tää vanhaa eikä edes pelota

01.06.2023 13:05 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Autorymistely Fast & Furious X tarjoa elokuvasarjalle tyypillisesti kaahailua, räjähdyksiä ja pahistelua

Elo­ku­va-ar­vio: Au­to­ry­mis­te­ly Fast & Furious X tarjoa elo­ku­va­sar­jal­le tyy­pil­li­ses­ti kaa­hai­lua, rä­jäh­dyk­siä ja pa­his­te­lua

17.05.2023 17:10 1
Tilaajille
Leffavieras: Laulajasuuruus Céline Dionin rooli parisuhdeterapeuttina hämmentää oululaista laulaja-laulunopettaja Kati Niemeä

Lef­fa­vie­ras: Lau­la­ja­suu­ruus Céline Dionin rooli pa­ri­suh­de­te­ra­peut­ti­na häm­men­tää ou­lu­lais­ta lau­la­ja-lau­lu­no­pet­ta­ja Kati Niemeä

17.05.2023 12:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hiekkarantaidylli rikkoontuu, kun kuolema nousee meren kuohuista

Elo­ku­va-ar­vio: Hiek­ka­ran­ta­idyl­li rik­koon­tuu, kun kuolema nousee meren kuo­huis­ta

11.05.2023 14:45
Tilaajille
Leffavieras: Pyysimme oululaista Veli-Pekka Lehtolaa arvioimaan Altajoen tapahtumia käsittelevän uutuselokuvan – Anna joen virrata kuvaa hienosti saamelaisuuden löytämistä

Lef­fa­vie­ras: Pyy­sim­me ou­lu­lais­ta Ve­li-Pek­ka Leh­to­laa ar­vioi­maan Al­ta­joen ta­pah­tu­mia kä­sit­te­le­vän uu­tu­se­lo­ku­van – Anna joen virrata kuvaa hie­nos­ti saa­me­lai­suu­den löy­tä­mis­tä

10.05.2023 14:10
Tilaajille
Vanhemmat
Leffavieras: Brittielokuva näyttää erinomaisesti, miten eroperheen isän ja tyttären on helpompi jutella lomalla kuin arjen kiireessä

Lef­fa­vie­ras: Brit­ti­elo­ku­va näyttää eri­no­mai­ses­ti, miten ero­per­heen isän ja tyt­tä­ren on hel­pom­pi jutella lomalla kuin arjen kii­rees­sä

03.05.2023 13:10
Tilaajille
Elokuvateatterit tempaisevat ensi lauantaina puoleen hintaan myytävillä lipuilla – mukana elokuvateattereita Oulustakin

Elo­ku­va­teat­te­rit tem­pai­se­vat ensi lauan­tai­na puoleen hintaan myy­tä­vil­lä li­puil­la – mukana elo­ku­va­teat­te­rei­ta Ou­lus­ta­kin

18.04.2023 14:10
Elokuva-arvio: Ylinäytelty ja innoton vampyyrikomedia ei puraise

Elo­ku­va-ar­vio: Yli­näy­tel­ty ja innoton vam­pyy­ri­ko­me­dia ei puraise

13.04.2023 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tarkkanäköinen henkilökuva Ruotsin kuninkaasta ottaa  myös kantaa monarkian mielekkyyteen

Elo­ku­va-ar­vio: Tark­ka­nä­köi­nen hen­ki­lö­ku­va Ruotsin ku­nin­kaas­ta ottaa myös kantaa mo­nar­kian mie­lek­kyy­teen

13.04.2023 15:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Matka aurinkoon ja takaisin – haikean katkeransuloinen teos puhuttelee

Elo­ku­va-ar­vio: Matka au­rin­koon ja ta­kai­sin – haikean kat­ke­ran­su­loi­nen teos pu­hut­te­lee

13.04.2023 14:10
Tilaajille
Leffavieras: Air Jordanien suosiolle ei näy loppua, mutta tossujen alku ei ollut niin ruusuinen kuin Air-elokuvassa kerrotaan

Lef­fa­vie­ras: Air Jor­da­nien suo­siol­le ei näy loppua, mutta tos­su­jen alku ei ollut niin ruu­sui­nen kuin Air-elo­ku­vas­sa ker­ro­taan

12.04.2023 14:55
Tilaajille
Elokuva-arvio: Viihdyttävä urheiludraama koripallolegenda Michael Jordanin ja urheilumerkki Niken välisestä suhteesta

Elo­ku­va-ar­vio: Viih­dyt­tä­vä ur­hei­lu­draa­ma ko­ri­pal­lo­le­gen­da Michael Jor­da­nin ja ur­hei­lu­merk­ki Niken vä­li­ses­tä suh­tees­ta

07.04.2023 15:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Videopelistä tuttu Mario pomppii valkokankaille ja tarjoaa sisältöä lähinnä peliä fanittaville

Elo­ku­va-ar­vio: Vi­deo­pe­lis­tä tuttu Mario pomppii val­ko­kan­kail­le ja tarjoaa si­säl­töä lähinnä peliä fa­nit­ta­vil­le

07.04.2023 13:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pappi vastaan sielunvihollinen reippaasti etenevässä tykittelyssä, joka lainailee surutta Manaajan teemoja

Elo­ku­va-ar­vio: Pappi vastaan sie­lun­vi­hol­li­nen reip­paas­ti ete­ne­väs­sä ty­kit­te­lys­sä, joka lai­nai­lee surutta Ma­naa­jan teemoja

06.04.2023 17:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hammaskeiju tarjoaa herkullisen värikästä katseltavaa niin keijujen kuin ihmistenkin maailmoissa

Elo­ku­va-ar­vio: Ham­mas­kei­ju tarjoaa her­kul­li­sen vä­ri­käs­tä kat­sel­ta­vaa niin kei­ju­jen kuin ih­mis­ten­kin maail­mois­sa

06.04.2023 15:10 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Cannesissa palkittu Salaliitto Kairossa kurkistaa kiinnostavasti ja rohkeasti islamilaiseen uskonyhteisöön

Elo­ku­va-ar­vio: Can­ne­sis­sa pal­kit­tu Sa­la­liit­to Kai­ros­sa kur­kis­taa kiin­nos­ta­vas­ti ja roh­keas­ti is­la­mi­lai­seen us­ko­nyh­tei­söön

06.04.2023 13:05
Tilaajille
Leffavieras: Uusimmasta Dungeons & Dragons -elokuvasta paistaa tekijöiden rakkaus peliä kohtaan

Lef­fa­vie­ras: Uu­sim­mas­ta Dun­geons & Dragons -e­lo­ku­vas­ta paistaa te­ki­jöi­den rakkaus peliä kohtaan

05.04.2023 14:10
Tilaajille
Leffavieras: Nuoret saamelaiset ovat ylpeitä juuristaan ja saamelaisuus näkyy positiivisena myös Revontulten räppärissä

Lef­fa­vie­ras: Nuoret saa­me­lai­set ovat ylpeitä juu­ris­taan ja saa­me­lai­suus näkyy po­si­tii­vi­se­na myös Re­von­tul­ten räp­pä­ris­sä

29.03.2023 13:05 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Juoneltaan suoraviivainen eloonjääntiseikkailu viihdyttää, mutta kärsii samalla omaperäisyyden puutteesta

Elo­ku­va-ar­vio: Juo­nel­taan suo­ra­vii­vai­nen eloon­jään­ti­seik­kai­lu viih­dyt­tää, mutta kärsii samalla oma­pe­räi­syy­den puut­tees­ta

16.03.2023 15:40
Tilaajille