Oulun käräjäoikeus: Lapsen ham­mas­hoi­to lai­min­lyö­tiin – van­hem­mil­le sakkoja

Pääkirjoitukset: Kes­kus­tan edessä voi siintää veret sei­saut­ta­va vaa­li­tap­pio

Jääkiekko: Tors­tai­na Veini Veh­vi­läi­nen haluaa sy­ven­tää Kärp­pien ah­din­koa tor­ju­mal­la kaikki lau­kauk­set

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kotimaiset elokuvat
Mielensäpahoittaja sai katsojat elokuviin koronatauon jälkeen Oulussakin: "Vähän jännitti, löytääkö vanhempi yleisö teattereihin"

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja sai kat­so­jat elo­ku­viin ko­ro­na­tauon jälkeen Ou­lus­sa­kin: "Vähän jän­nit­ti, löy­tää­kö van­hem­pi yleisö teat­te­rei­hin"

02.12.2022 07:00
Tilaajille
Minna Haapkylä vaihtoi näyttelemisen tuottamiseksi – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla kehittämisessä ja tekemässä elokuvia alusta loppuun"

Minna Haap­ky­lä vaihtoi näyt­te­le­mi­sen tuot­ta­mi­sek­si – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla ke­hit­tä­mi­ses­sä ja te­ke­mäs­sä elo­ku­via alusta lop­puun"

25.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Suomen Oscar-ehdokkaan tuottajan mukaan kaurismäkileimasta on päästy ja suomalaisia menestyselokuvia ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

Suomen Os­car-eh­dok­kaan tuot­ta­jan mukaan kau­ris­mä­ki­lei­mas­ta on päästy ja suo­ma­lai­sia me­nes­tys­elo­ku­via ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

18.11.2022 15:45 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Free Skate on tekijöidensä näköinen taistoluisteludraama – huippuvoimistelijataustainen Veera W. Vilo tulkitsee tyylikkäästi kirjoittamansa hahmon

Elo­ku­va-ar­vio: Free Skate on te­ki­jöi­den­sä nä­köi­nen tais­to­luis­te­lu­draa­ma – huip­pu­voi­mis­te­li­ja­taus­tai­nen Veera W. Vilo tul­kit­see tyy­lik­kääs­ti kir­joit­ta­man­sa hahmon

20.10.2022 17:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Iina Kuustosen tähdittämä Punttikomedia on itse asiassa draama, jota on höystetty irtovitseillä sekä hassuilla hahmoilla

Elo­ku­va-ar­vio: Iina Kuus­to­sen täh­dit­tä­mä Punt­ti­ko­me­dia on itse asiassa draama, jota on höys­tet­ty ir­to­vit­seil­lä sekä has­suil­la hah­moil­la

20.10.2022 11:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: "Hyvällä tavalla härskit" laulut sinkosivat Kikan suosioon, jonka kääntöpuolena oli säälimätön julkinen riepottelu

Elo­ku­va-ar­vio: "Hy­väl­lä tavalla härs­kit" laulut sin­ko­si­vat Kikan suo­sioon, jonka kään­tö­puo­le­na oli sää­li­mä­tön jul­ki­nen rie­pot­te­lu

13.10.2022 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Supermarsu ihastuttaa lapsia ja aikuisia – kakkososassa mukana savoa haastava mehiläinen ja oululainen Rasva-Antero

Elo­ku­va-ar­vio: Su­per­mar­su ihas­tut­taa lapsia ja ai­kui­sia – kak­kos­osas­sa mukana savoa haas­ta­va me­hi­läi­nen ja ou­lu­lai­nen Ras­va-An­te­ro

13.10.2022 14:50
Tilaajille
Missä päin Oulua nuori Vesa-Matti Loiri juoksi äitinsä perässä rautatieasemalle? Pojat-elokuvaa filmattiin Puu-Raksilan takapihoilla 60 vuotta sitten – nyt kuvauksista ja kuvauspaikoista etsitään lisätietoja

Missä päin Oulua nuori Ve­sa-Mat­ti Loiri juoksi äitinsä perässä rau­ta­tiea­se­mal­le? Po­jat-elo­ku­vaa fil­mat­tiin Puu-Rak­si­lan ta­ka­pi­hoil­la 60 vuotta sitten – nyt ku­vauk­sis­ta ja ku­vaus­pai­kois­ta et­si­tään li­sä­tie­to­ja

29.09.2022 08:00 18
Tilaajille
Onko scifi realismiin tottuneille suomalaisille liian vierasta? Suomalaisittain huimalla budjetilla tehty tieteiselokuva Veden vartija vaikuttaa floppaavan lippuluukulla

Onko scifi rea­lis­miin tot­tu­neil­le suo­ma­lai­sil­le liian vie­ras­ta? Suo­ma­lai­sit­tain hui­mal­la bud­je­til­la tehty tie­teis­elo­ku­va Veden vartija vai­kut­taa flop­paa­van lip­pu­luu­kul­la

23.09.2022 15:00 4
Tilaajille
Elokuva-arvio: Anna Erikssonin unenomainen W haastaa katsojaa oudolla tunnelmalla ja vinolla intohimolla

Elo­ku­va-ar­vio: Anna Eriks­so­nin unen­omai­nen W haastaa kat­so­jaa oudolla tun­nel­mal­la ja vinolla in­to­hi­mol­la

22.09.2022 13:13 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kotimainen Häät ennen hautajaisia on särmikäs ja hykerryttävä komedia elämästä ja kuolemasta

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mai­nen Häät ennen hau­ta­jai­sia on sär­mi­käs ja hy­ker­ryt­tä­vä komedia elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta

22.09.2022 12:15
Tilaajille
Arvio: Mopomiehet laittomilla teillä – Youtubeporukan uutuuselokuva ei taidokkaista stunteista huolimatta onnistu tavoittamaan kunnollista vauhdin huumaa

Arvio: Mo­po­mie­het lait­to­mil­la teillä – You­tu­be­po­ru­kan uu­tuus­elo­ku­va ei tai­dok­kais­ta stun­teis­ta huo­li­mat­ta onnistu ta­voit­ta­maan kun­nol­lis­ta vauhdin huumaa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Biisonimafian uudessa toimintakomediassa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mopolla: "Se maailma on pelkästään mopojen ympärillä"

Bii­so­ni­ma­fian uudessa toi­min­ta­ko­me­dias­sa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mo­pol­la: "Se maailma on pel­käs­tään mopojen ym­pä­ril­lä"

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Arvio: Tytöt tekevät Alli Haapasalon palkitussa elokuvassa mitä haluavat

Arvio: Tytöt tekevät Alli Haa­pa­sa­lon pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa mitä ha­lua­vat

14.04.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Kotimainen uutuuselokuva The Twin – Paha kaksonen tarjoilee turhankin tyylitietoista kauhua – lopun iso käänne kuitenkin yllättää

Arvio: Ko­ti­mai­nen uu­tuus­elo­ku­va The Twin – Paha kak­so­nen tar­joi­lee tur­han­kin tyy­li­tie­tois­ta kauhua – lopun iso käänne kui­ten­kin yl­lät­tää

07.04.2022 15:55
Tilaajille
Arvio: Ruokailun valvontaa videon välityksellä ja robotti jumppakaverina – lauludokumentti vanhustyön kriisistä on pysäyttävä elokuvakokemus

Arvio: Ruo­kai­lun val­von­taa videon vä­li­tyk­sel­lä ja robotti jump­pa­ka­ve­ri­na – lau­lu­do­ku­ment­ti van­hus­työn krii­sis­tä on py­säyt­tä­vä elo­ku­va­ko­ke­mus

07.04.2022 15:05
Tilaajille
Arvio: Komedia kannabiksen viljelystä maaseudulla jättää hyvät aihiot kesannolle

Arvio: Komedia kan­na­bik­sen vil­je­lys­tä maa­seu­dul­la jättää hyvät aihiot ke­san­nol­le

17.03.2022 15:45
Tilaajille
Arvio: Taiteellinen dokumentti surusta – keskiössä on kymmenen henkilöä, joilla on omakohtaista kokemusta surusta ja luopumisesta

Arvio: Tai­teel­li­nen do­ku­ment­ti surusta – kes­kiös­sä on kym­me­nen hen­ki­löä, joilla on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta surusta ja luo­pu­mi­ses­ta

24.02.2022 18:15
Arvio: Koulukiusattu Vinski kasvaa supersankariksi lämminhenkisessä seikkailuelokuvassa

Arvio: Kou­lu­kiu­sat­tu Vinski kasvaa su­per­san­ka­rik­si läm­min­hen­ki­ses­sä seik­kai­lu­elo­ku­vas­sa

03.02.2022 16:35
Tilaajille
Hytti nro 6, Nomadland ja The Power of the Dog ovat elokuvakriitikoiden mukaan vuoden 2021 parhaat elokuvat

Hytti nro 6, No­mad­land ja The Power of the Dog ovat elo­ku­va­krii­ti­koi­den mukaan vuoden 2021 parhaat elo­ku­vat

02.02.2022 11:36