Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kotimaiset elokuvat
Kotimaisen elokuvan tunnettuus laajenee – Suomessa historiallisesti hyljeksitty niin sanottu genre-elokuva alkaakin osoittautua hyväksi kanavaksi maailmalle
Kolumni

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van tun­net­tuus laa­je­nee – Suo­mes­sa his­to­rial­li­ses­ti hyl­jek­sit­ty niin sanottu gen­re-elo­ku­va al­kaa­kin osoit­tau­tua hyväksi ka­na­vak­si maail­mal­le

03.06.2023 06:00
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vanhalla Nokia C5-kännykällä kuvattu Kukaan ei katso sinua silmiin on alakuloinen, joskin lohduttava tunnelmapala

Elo­ku­va-ar­vio: Van­hal­la Nokia C5-kän­ny­käl­lä kuvattu Kukaan ei katso sinua silmiin on ala­ku­loi­nen, joskin loh­dut­ta­va tun­nel­ma­pa­la

27.04.2023 11:00
Tilaajille
Lennartin kengät ovat tulleet Ylermi Rajamaalle tutuiksi – uusin Risto Räppääjä on jo näyttelijän kolmas Räppääjä-leffa

Len­nar­tin kengät ovat tulleet Ylermi Ra­ja­maal­le tu­tuik­si – uusin Risto Räp­pää­jä on jo näyt­te­li­jän kolmas Räp­pää­jä-lef­fa

17.02.2023 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uusin Risto Räppääjä on tähän mennessä onnistunein, josta on kiittäminen sekä luontevia lapsinäyttelijöitä että tähän päivään tuotua juonikuviota

Elo­ku­va-ar­vio: Uusin Risto Räp­pää­jä on tähän men­nes­sä on­nis­tu­nein, josta on kiit­tä­mi­nen sekä luon­te­via lap­si­näyt­te­li­jöi­tä että tähän päivään tuotua juo­ni­ku­vio­ta

16.02.2023 10:20
Tilaajille
Kemiläislähtöinen viihdetaiteilija Jope Ruonansuu kaipasi arvostusta ja unelmoi omasta elokuvasta – tuore dokumentti lunastaa nyt tuon unelman

Ke­mi­läis­läh­töi­nen viih­de­tai­tei­li­ja Jope Ruo­nan­suu kaipasi ar­vos­tus­ta ja unelmoi omasta elo­ku­vas­ta – tuore do­ku­ment­ti lu­nas­taa nyt tuon unelman

10.02.2023 15:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jopet-Show-sketsisarjasta leikatut pätkät tuovat kevennystä vakava- ja jopa surumieliseen Jope ite -dokumenttiin – koulukiusaamisen teema pohjustaa koko elokuvan kaaren

Elo­ku­va-ar­vio: Jo­pet-Show-sket­si­sar­jas­ta lei­ka­tut pätkät tuovat ke­ven­nys­tä vakava- ja jopa su­ru­mie­li­seen Jope ite -do­ku­ment­tiin – kou­lu­kiu­saa­mi­sen teema poh­jus­taa koko elo­ku­van kaaren

09.02.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Morsiusneidot sekoilevat tunturissa – käsikirjoitusta eivät pelasta edes Samuli Edelmannin paljaat pakarat

Elo­ku­va-ar­vio: Mor­sius­nei­dot se­koi­le­vat tun­tu­ris­sa – kä­si­kir­joi­tus­ta eivät pelasta edes Samuli Edel­man­nin paljaat pakarat

09.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pamela Tolan elokuvassa Järjettömän paska idea Oulusta piirtyy hyinen ja hämyinen paikka, josta löytyy myös lämpöä

Elo­ku­va-ar­vio: Pamela Tolan elo­ku­vas­sa Jär­jet­tö­män paska idea Oulusta piirtyy hyinen ja hä­myi­nen paikka, josta löytyy myös lämpöä

12.01.2023 15:35 3
Tilaajille
Mielensäpahoittaja sai katsojat elokuviin koronatauon jälkeen Oulussakin: "Vähän jännitti, löytääkö vanhempi yleisö teattereihin"

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja sai kat­so­jat elo­ku­viin ko­ro­na­tauon jälkeen Ou­lus­sa­kin: "Vähän jän­nit­ti, löy­tää­kö van­hem­pi yleisö teat­te­rei­hin"

02.12.2022 07:00
Tilaajille
Minna Haapkylä vaihtoi näyttelemisen tuottamiseksi – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla kehittämisessä ja tekemässä elokuvia alusta loppuun"

Minna Haap­ky­lä vaihtoi näyt­te­le­mi­sen tuot­ta­mi­sek­si – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla ke­hit­tä­mi­ses­sä ja te­ke­mäs­sä elo­ku­via alusta lop­puun"

25.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Suomen Oscar-ehdokkaan tuottajan mukaan kaurismäkileimasta on päästy ja suomalaisia menestyselokuvia ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

Suomen Os­car-eh­dok­kaan tuot­ta­jan mukaan kau­ris­mä­ki­lei­mas­ta on päästy ja suo­ma­lai­sia me­nes­tys­elo­ku­via ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

18.11.2022 15:45 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Free Skate on tekijöidensä näköinen taistoluisteludraama – huippuvoimistelijataustainen Veera W. Vilo tulkitsee tyylikkäästi kirjoittamansa hahmon

Elo­ku­va-ar­vio: Free Skate on te­ki­jöi­den­sä nä­köi­nen tais­to­luis­te­lu­draa­ma – huip­pu­voi­mis­te­li­ja­taus­tai­nen Veera W. Vilo tul­kit­see tyy­lik­kääs­ti kir­joit­ta­man­sa hahmon

20.10.2022 17:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Iina Kuustosen tähdittämä Punttikomedia on itse asiassa draama, jota on höystetty irtovitseillä sekä hassuilla hahmoilla

Elo­ku­va-ar­vio: Iina Kuus­to­sen täh­dit­tä­mä Punt­ti­ko­me­dia on itse asiassa draama, jota on höys­tet­ty ir­to­vit­seil­lä sekä has­suil­la hah­moil­la

20.10.2022 11:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: "Hyvällä tavalla härskit" laulut sinkosivat Kikan suosioon, jonka kääntöpuolena oli säälimätön julkinen riepottelu

Elo­ku­va-ar­vio: "Hy­väl­lä tavalla härs­kit" laulut sin­ko­si­vat Kikan suo­sioon, jonka kään­tö­puo­le­na oli sää­li­mä­tön jul­ki­nen rie­pot­te­lu

13.10.2022 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Supermarsu ihastuttaa lapsia ja aikuisia – kakkososassa mukana savoa haastava mehiläinen ja oululainen Rasva-Antero

Elo­ku­va-ar­vio: Su­per­mar­su ihas­tut­taa lapsia ja ai­kui­sia – kak­kos­osas­sa mukana savoa haas­ta­va me­hi­läi­nen ja ou­lu­lai­nen Ras­va-An­te­ro

13.10.2022 14:50
Tilaajille
Missä päin Oulua nuori Vesa-Matti Loiri juoksi äitinsä perässä rautatieasemalle? Pojat-elokuvaa filmattiin Puu-Raksilan takapihoilla 60 vuotta sitten – nyt kuvauksista ja kuvauspaikoista etsitään lisätietoja

Missä päin Oulua nuori Ve­sa-Mat­ti Loiri juoksi äitinsä perässä rau­ta­tiea­se­mal­le? Po­jat-elo­ku­vaa fil­mat­tiin Puu-Rak­si­lan ta­ka­pi­hoil­la 60 vuotta sitten – nyt ku­vauk­sis­ta ja ku­vaus­pai­kois­ta et­si­tään li­sä­tie­to­ja

29.09.2022 08:00 18
Tilaajille
Onko scifi realismiin tottuneille suomalaisille liian vierasta? Suomalaisittain huimalla budjetilla tehty tieteiselokuva Veden vartija vaikuttaa floppaavan lippuluukulla

Onko scifi rea­lis­miin tot­tu­neil­le suo­ma­lai­sil­le liian vie­ras­ta? Suo­ma­lai­sit­tain hui­mal­la bud­je­til­la tehty tie­teis­elo­ku­va Veden vartija vai­kut­taa flop­paa­van lip­pu­luu­kul­la

23.09.2022 15:00 4
Tilaajille
Elokuva-arvio: Anna Erikssonin unenomainen W haastaa katsojaa oudolla tunnelmalla ja vinolla intohimolla

Elo­ku­va-ar­vio: Anna Eriks­so­nin unen­omai­nen W haastaa kat­so­jaa oudolla tun­nel­mal­la ja vinolla in­to­hi­mol­la

22.09.2022 13:13 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kotimainen Häät ennen hautajaisia on särmikäs ja hykerryttävä komedia elämästä ja kuolemasta

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mai­nen Häät ennen hau­ta­jai­sia on sär­mi­käs ja hy­ker­ryt­tä­vä komedia elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta

22.09.2022 12:15
Tilaajille