Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kotimaiset elokuvat
Arvio: Mopomiehet laittomilla teillä – Youtubeporukan uutuuselokuva ei taidokkaista stunteista huolimatta onnistu tavoittamaan kunnollista vauhdin huumaa

Arvio: Mo­po­mie­het lait­to­mil­la teillä – You­tu­be­po­ru­kan uu­tuus­elo­ku­va ei tai­dok­kais­ta stun­teis­ta huo­li­mat­ta onnistu ta­voit­ta­maan kun­nol­lis­ta vauhdin huumaa

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Biisonimafian uudessa toimintakomediassa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mopolla: "Se maailma on pelkästään mopojen ympärillä"

Bii­so­ni­ma­fian uudessa toi­min­ta­ko­me­dias­sa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mo­pol­la: "Se maailma on pel­käs­tään mopojen ym­pä­ril­lä"

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Arvio: Tytöt tekevät Alli Haapasalon palkitussa elokuvassa mitä haluavat

Arvio: Tytöt tekevät Alli Haa­pa­sa­lon pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa mitä ha­lua­vat

14.04.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Kotimainen uutuuselokuva The Twin – Paha kaksonen tarjoilee turhankin tyylitietoista kauhua – lopun iso käänne kuitenkin yllättää

Arvio: Ko­ti­mai­nen uu­tuus­elo­ku­va The Twin – Paha kak­so­nen tar­joi­lee tur­han­kin tyy­li­tie­tois­ta kauhua – lopun iso käänne kui­ten­kin yl­lät­tää

07.04.2022 15:55
Tilaajille
Arvio: Ruokailun valvontaa videon välityksellä ja robotti jumppakaverina – lauludokumentti vanhustyön kriisistä on pysäyttävä elokuvakokemus

Arvio: Ruo­kai­lun val­von­taa videon vä­li­tyk­sel­lä ja robotti jump­pa­ka­ve­ri­na – lau­lu­do­ku­ment­ti van­hus­työn krii­sis­tä on py­säyt­tä­vä elo­ku­va­ko­ke­mus

07.04.2022 15:05
Tilaajille
Arvio: Komedia kannabiksen viljelystä maaseudulla jättää hyvät aihiot kesannolle

Arvio: Komedia kan­na­bik­sen vil­je­lys­tä maa­seu­dul­la jättää hyvät aihiot ke­san­nol­le

17.03.2022 15:45
Tilaajille
Arvio: Taiteellinen dokumentti surusta – keskiössä on kymmenen henkilöä, joilla on omakohtaista kokemusta surusta ja luopumisesta

Arvio: Tai­teel­li­nen do­ku­ment­ti surusta – kes­kiös­sä on kym­me­nen hen­ki­löä, joilla on oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta surusta ja luo­pu­mi­ses­ta

24.02.2022 18:15
Arvio: Koulukiusattu Vinski kasvaa supersankariksi lämminhenkisessä seikkailuelokuvassa

Arvio: Kou­lu­kiu­sat­tu Vinski kasvaa su­per­san­ka­rik­si läm­min­hen­ki­ses­sä seik­kai­lu­elo­ku­vas­sa

03.02.2022 16:35
Tilaajille
Hytti nro 6, Nomadland ja The Power of the Dog ovat elokuvakriitikoiden mukaan vuoden 2021 parhaat elokuvat

Hytti nro 6, No­mad­land ja The Power of the Dog ovat elo­ku­va­krii­ti­koi­den mukaan vuoden 2021 parhaat elo­ku­vat

02.02.2022 11:36
Korona vei toisen kerran yli puolet elokuvateattereiden katsojista – kävijämäärä koko tilastoidun ajan surkein

Korona vei toisen kerran yli puolet elo­ku­va­teat­te­rei­den kat­so­jis­ta – kä­vi­jä­mää­rä koko ti­las­toi­dun ajan surkein

03.01.2022 13:00 5
"Elämä on kuin kauhukomediaa – välillä kirkuu, välillä nauraa", sanoo muun muassa miesselittäjistä ja munapäisistä häiriköistä elokuvat tehnyt Ilja Rautsi

"Elämä on kuin kau­hu­ko­me­diaa – välillä kirkuu, välillä nau­raa", sanoo muun muassa mies­se­lit­tä­jis­tä ja mu­na­päi­sis­tä häi­ri­köis­tä elo­ku­vat tehnyt Ilja Rautsi

28.10.2021 18:30
Tilaajille
Arvio: Cannes-voittaja Hytti nro 6 on pienten hetkien ja eleiden elokuva, josta puuttuvat Rosa Liksomin tekstin terävimmät särmät

Arvio: Can­nes-voit­ta­ja Hytti nro 6 on pienten hetkien ja eleiden elo­ku­va, josta puut­tu­vat Rosa Lik­so­min tekstin te­rä­vim­mät särmät

28.10.2021 15:05
Tilaajille
Elokuva-alalla mietitään nais- ja miesnäyttelijöiden Jussi-palkinnoista luopumista: "Kyllä se itsellenikin sopii, eihän ohjaajapalkintojakaan jaeta kromosomien mukaan"
Kolumni

Elo­ku­va-alal­la mie­ti­tään nais- ja mies­näyt­te­li­jöi­den Jus­si-pal­kin­nois­ta luo­pu­mis­ta: "Kyllä se it­sel­le­ni­kin sopii, eihän oh­jaa­ja­pal­kin­to­ja­kaan jaeta kro­mo­so­mien mukaan"

17.10.2020 15:00 1
Tilaajille
Arvio: Elämänmakuinen ja lämminhenkinen Ensilumi on myös tärkeä puheenvuoro pakolaiskeskusteluun

Arvio: Elä­män­ma­kui­nen ja läm­min­hen­ki­nen En­si­lu­mi on myös tärkeä pu­heen­vuo­ro pa­ko­lais­kes­kus­te­luun

15.10.2020 17:00
Tilaajille
Arvio: Miika Nousiaisen romaaniin pohjautuva Metsäjätti on elokuvana sympaattinen, ja aiheensa puolesta siitä tuli yllättävän ajankohtainen

Arvio: Miika Nou­siai­sen ro­maa­niin poh­jau­tu­va Met­sä­jät­ti on elo­ku­va­na sym­paat­ti­nen, ja ai­heen­sa puo­les­ta siitä tuli yl­lät­tä­vän ajan­koh­tai­nen

10.09.2020 20:18
Tilaajille