Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kotimaiset elokuvat
Oulunsalolaislähtöinen Ernest Lawson kutsuu itseään hupiukoksi, joka on monessa mukana – nyt hänet toi Ouluun kotimaisen lastenelokuvan ensi-ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen Ernest Lawson kutsuu itseään hu­piu­kok­si, joka on monessa mukana – nyt hänet toi Ouluun ko­ti­mai­sen las­ten­elo­ku­van en­si-il­ta

15.02.2024 15:00
Tilaajille
Oululainen historiantutkija Riikka Isoaho-Nousiainen kritisoi uutuuselokuvaa: "Vähän sellainen Myrskyluodon Peppi Pitkätossu"

Ou­lu­lai­nen his­to­rian­tut­ki­ja Riikka Iso­aho-Nou­siai­nen kri­ti­soi uu­tuu­se­lo­ku­vaa: "Vähän sel­lai­nen Myrs­ky­luo­don Peppi Pit­kä­tos­su"

25.01.2024 10:04 21
Tilaajille
Polyamoriasta kertova uutuusleffa nappaa läheltä oululaisen Petri Henellin elämää – "Nyky-yhteiskunnassa pettäminenkin suvaitaan paremmin kuin monisuhteisuus"

Po­lya­mo­rias­ta kertova uu­tuus­lef­fa nappaa läheltä ou­lu­lai­sen Petri He­nel­lin elämää – "Ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa pet­tä­mi­nen­kin su­vai­taan pa­rem­min kuin mo­ni­suh­tei­suus"

03.01.2024 13:45 7
Tilaajille
Oscar-ehdokastakin lavastaneen Karoliina Koiso-Kanttilan ura kumpuaa lapsuuden Oulusta – Työkuviot tuovat hänet entisiin kotimaisemiin säännöllisin väliajoin

Os­car-eh­do­kas­ta­kin la­vas­ta­neen Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­lan ura kumpuaa lap­suu­den Oulusta – Työ­ku­viot tuovat hänet en­ti­siin ko­ti­mai­se­miin sään­nöl­li­sin vä­li­ajoin

27.12.2023 06:00
Tilaajille
Antero Varovaisella oli pitkä matka valkokankaalle – Arto Halosen ensimmäinen lastenelokuva jäi vuosikausiksi kirjasarjoihin perustuvien tarinoiden jalkoihin

Antero Va­ro­vai­sel­la oli pitkä matka val­ko­kan­kaal­le – Arto Halosen en­sim­mäi­nen las­ten­elo­ku­va jäi vuo­si­kau­sik­si kir­ja­sar­joi­hin pe­rus­tu­vien ta­ri­noi­den jal­koi­hin

17.10.2023 06:00
Tilaajille
Kotimaisen elokuvan tunnettuus laajenee – Suomessa historiallisesti hyljeksitty niin sanottu genre-elokuva alkaakin osoittautua hyväksi kanavaksi maailmalle
Kolumni

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van tun­net­tuus laa­je­nee – Suo­mes­sa his­to­rial­li­ses­ti hyl­jek­sit­ty niin sanottu gen­re-elo­ku­va al­kaa­kin osoit­tau­tua hyväksi ka­na­vak­si maail­mal­le

03.06.2023 06:00
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Elokuva-arvio: Vanhalla Nokia C5-kännykällä kuvattu Kukaan ei katso sinua silmiin on alakuloinen, joskin lohduttava tunnelmapala

Elo­ku­va-ar­vio: Van­hal­la Nokia C5-kän­ny­käl­lä kuvattu Kukaan ei katso sinua silmiin on ala­ku­loi­nen, joskin loh­dut­ta­va tun­nel­ma­pa­la

27.04.2023 11:00
Tilaajille
Lennartin kengät ovat tulleet Ylermi Rajamaalle tutuiksi – uusin Risto Räppääjä on jo näyttelijän kolmas Räppääjä-leffa

Len­nar­tin kengät ovat tulleet Ylermi Ra­ja­maal­le tu­tuik­si – uusin Risto Räp­pää­jä on jo näyt­te­li­jän kolmas Räp­pää­jä-lef­fa

17.02.2023 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uusin Risto Räppääjä on tähän mennessä onnistunein, josta on kiittäminen sekä luontevia lapsinäyttelijöitä että tähän päivään tuotua juonikuviota

Elo­ku­va-ar­vio: Uusin Risto Räp­pää­jä on tähän men­nes­sä on­nis­tu­nein, josta on kiit­tä­mi­nen sekä luon­te­via lap­si­näyt­te­li­jöi­tä että tähän päivään tuotua juo­ni­ku­vio­ta

16.02.2023 10:20
Tilaajille
Kemiläislähtöinen viihdetaiteilija Jope Ruonansuu kaipasi arvostusta ja unelmoi omasta elokuvasta – tuore dokumentti lunastaa nyt tuon unelman

Ke­mi­läis­läh­töi­nen viih­de­tai­tei­li­ja Jope Ruo­nan­suu kaipasi ar­vos­tus­ta ja unelmoi omasta elo­ku­vas­ta – tuore do­ku­ment­ti lu­nas­taa nyt tuon unelman

10.02.2023 15:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jopet-Show-sketsisarjasta leikatut pätkät tuovat kevennystä vakava- ja jopa surumieliseen Jope ite -dokumenttiin – koulukiusaamisen teema pohjustaa koko elokuvan kaaren

Elo­ku­va-ar­vio: Jo­pet-Show-sket­si­sar­jas­ta lei­ka­tut pätkät tuovat ke­ven­nys­tä vakava- ja jopa su­ru­mie­li­seen Jope ite -do­ku­ment­tiin – kou­lu­kiu­saa­mi­sen teema poh­jus­taa koko elo­ku­van kaaren

09.02.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Morsiusneidot sekoilevat tunturissa – käsikirjoitusta eivät pelasta edes Samuli Edelmannin paljaat pakarat

Elo­ku­va-ar­vio: Mor­sius­nei­dot se­koi­le­vat tun­tu­ris­sa – kä­si­kir­joi­tus­ta eivät pelasta edes Samuli Edel­man­nin paljaat pakarat

09.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pamela Tolan elokuvassa Järjettömän paska idea Oulusta piirtyy hyinen ja hämyinen paikka, josta löytyy myös lämpöä

Elo­ku­va-ar­vio: Pamela Tolan elo­ku­vas­sa Jär­jet­tö­män paska idea Oulusta piirtyy hyinen ja hä­myi­nen paikka, josta löytyy myös lämpöä

12.01.2023 15:35 3
Tilaajille
Mielensäpahoittaja sai katsojat elokuviin koronatauon jälkeen Oulussakin: "Vähän jännitti, löytääkö vanhempi yleisö teattereihin"

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja sai kat­so­jat elo­ku­viin ko­ro­na­tauon jälkeen Ou­lus­sa­kin: "Vähän jän­nit­ti, löy­tää­kö van­hem­pi yleisö teat­te­rei­hin"

02.12.2022 07:00
Tilaajille
Minna Haapkylä vaihtoi näyttelemisen tuottamiseksi – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla kehittämisessä ja tekemässä elokuvia alusta loppuun"

Minna Haap­ky­lä vaihtoi näyt­te­le­mi­sen tuot­ta­mi­sek­si – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla ke­hit­tä­mi­ses­sä ja te­ke­mäs­sä elo­ku­via alusta lop­puun"

25.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Suomen Oscar-ehdokkaan tuottajan mukaan kaurismäkileimasta on päästy ja suomalaisia menestyselokuvia ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

Suomen Os­car-eh­dok­kaan tuot­ta­jan mukaan kau­ris­mä­ki­lei­mas­ta on päästy ja suo­ma­lai­sia me­nes­tys­elo­ku­via ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

18.11.2022 15:45 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Free Skate on tekijöidensä näköinen taistoluisteludraama – huippuvoimistelijataustainen Veera W. Vilo tulkitsee tyylikkäästi kirjoittamansa hahmon

Elo­ku­va-ar­vio: Free Skate on te­ki­jöi­den­sä nä­köi­nen tais­to­luis­te­lu­draa­ma – huip­pu­voi­mis­te­li­ja­taus­tai­nen Veera W. Vilo tul­kit­see tyy­lik­kääs­ti kir­joit­ta­man­sa hahmon

20.10.2022 17:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Iina Kuustosen tähdittämä Punttikomedia on itse asiassa draama, jota on höystetty irtovitseillä sekä hassuilla hahmoilla

Elo­ku­va-ar­vio: Iina Kuus­to­sen täh­dit­tä­mä Punt­ti­ko­me­dia on itse asiassa draama, jota on höys­tet­ty ir­to­vit­seil­lä sekä has­suil­la hah­moil­la

20.10.2022 11:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: "Hyvällä tavalla härskit" laulut sinkosivat Kikan suosioon, jonka kääntöpuolena oli säälimätön julkinen riepottelu

Elo­ku­va-ar­vio: "Hy­väl­lä tavalla härs­kit" laulut sin­ko­si­vat Kikan suo­sioon, jonka kään­tö­puo­le­na oli sää­li­mä­tön jul­ki­nen rie­pot­te­lu

13.10.2022 15:35
Tilaajille