Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Komedia
Elokuva-arvio: Tytär haluaa pelastaa vanhempiensa parisuhteen, joka ei ole enää parhaassa iskussa

Elo­ku­va-ar­vio: Tytär haluaa pe­las­taa van­hem­pien­sa pa­ri­suh­teen, joka ei ole enää par­haas­sa iskussa

24.11.2022 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Terroristiryhmä pakottaa eläkkeelle vetäytyneen poliisin tositoimiin, mutta kuudes Kummeli-elokuva kärsii silti pitkäveteisyydestä

Elo­ku­va-ar­vio: Ter­ro­ris­ti­ryh­mä pa­kot­taa eläk­keel­le ve­täy­ty­neen po­lii­sin to­si­toi­miin, mutta kuudes Kum­me­li-elo­ku­va kärsii silti pit­kä­ve­tei­syy­des­tä

03.11.2022 17:15
Tilaajille
On osattava nauraa itselleen, sanoo mutkan kautta ammattinäyttelijäksi päätynyt Antti Tuomas Heikkinen

On osat­ta­va nauraa it­sel­leen, sanoo mutkan kautta am­mat­ti­näyt­te­li­jäk­si pää­ty­nyt Antti Tuomas Heik­ki­nen

28.10.2022 14:15 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ruotsalaisen joulukomedian kierrätys jatkuu sateenkaariteemalla

Elo­ku­va-ar­vio: Ruot­sa­lai­sen jou­lu­ko­me­dian kier­rä­tys jatkuu sa­teen­kaa­ri­tee­mal­la

27.10.2022 14:10 3
Tilaajille
Elokuva-arvio: Murhamysteerin pastissi viittailee lajityypin kliseisiin – mehukkaasta ideasta huolimatta lopputuote jää kuitenkin kuivaksi

Elo­ku­va-ar­vio: Mur­ha­mys­tee­rin pas­tis­si viit­tai­lee la­ji­tyy­pin kli­sei­siin – me­huk­kaas­ta ideasta huo­li­mat­ta lop­pu­tuo­te jää kui­ten­kin kui­vak­si

20.10.2022 13:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Keski-ikäiset miehet koheltavat saaristossa puolivillaisessa komediassa

Elo­ku­va-ar­vio: Kes­ki-ikäi­set miehet ko­hel­ta­vat saa­ris­tos­sa puo­li­vil­lai­ses­sa ko­me­dias­sa

29.09.2022 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Arvomaailmat törmäävät ja paikoin ihan oivaltavasti, kun Mielensäpahoittaja lähtee Saksaan autoa hakemaan

Elo­ku­va-ar­vio: Ar­vo­maail­mat tör­mää­vät ja paikoin ihan oi­val­ta­vas­ti, kun Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja lähtee Saksaan autoa ha­ke­maan

08.09.2022 15:35
Tilaajille
Arvio: Espanjalaisessa vallankäytön satiirissa Hyvä pomo oikeudenmukaisuudella pyyhitään lattiaa

Arvio: Es­pan­ja­lai­ses­sa val­lan­käy­tön sa­tii­ris­sa Hyvä pomo oi­keu­den­mu­kai­suu­del­la pyy­hi­tään lattiaa

21.07.2022 14:00
Tilaajille
Arvio: Nicolas Cage esittää versiota itsestään komediassa, joka ei saa herkullisesta ideastaan läheskään kaikkea irti

Arvio: Nicolas Cage esittää ver­sio­ta it­ses­tään ko­me­dias­sa, joka ei saa her­kul­li­ses­ta ideas­taan lä­hes­kään kaikkea irti

22.04.2022 13:00 2
Tilaajille
Biisonimafian uudessa toimintakomediassa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mopolla: "Se maailma on pelkästään mopojen ympärillä"

Bii­so­ni­ma­fian uudessa toi­min­ta­ko­me­dias­sa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mo­pol­la: "Se maailma on pel­käs­tään mopojen ym­pä­ril­lä"

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Arvio: Komedia kannabiksen viljelystä maaseudulla jättää hyvät aihiot kesannolle

Arvio: Komedia kan­na­bik­sen vil­je­lys­tä maa­seu­dul­la jättää hyvät aihiot ke­san­nol­le

17.03.2022 15:45
Tilaajille
Arvio: Yhdysvalloissa kuvatussa suomalaiselokuvassa Supercool omaperäisyys loistaa poissaolollaan

Arvio: Yh­dys­val­lois­sa ku­va­tus­sa suo­ma­lais­elo­ku­vas­sa Su­per­cool oma­pe­räi­syys loistaa pois­sa­olol­laan

24.02.2022 20:00
Tilaajille
Tuoko Lappiin sijoittuvan ja tositapahtumiin perustuvan komedian päärooli Leea Klemolalle taas Jussi-patsaan?

Tuoko Lappiin si­joit­tu­van ja to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ko­me­dian pää­roo­li Leea Kle­mo­lal­le taas Jus­si-pat­saan?

23.02.2022 15:30
Tilaajille
Johanna Vuoksenmaan ihmissuhdekomedian lähtökohtana oli ajatus ikääntyvästä Peppi Pitkätossusta – ohjaaja halusi Hannele Laurin päärooliin

Johanna Vuok­sen­maan ih­mis­suh­de­ko­me­dian läh­tö­koh­ta­na oli ajatus ikään­ty­väs­tä Peppi Pit­kä­tos­sus­ta – ohjaaja halusi Hannele Laurin pää­roo­liin

20.12.2021 19:00
Tilaajille
Viisikymppistä Uuno Turhapuroa juhlitaan Oulun Elokuvakeskuksen seminaarissa lauantaina

Vii­si­kymp­pis­tä Uuno Tur­ha­pu­roa juh­li­taan Oulun Elo­ku­va­kes­kuk­sen se­mi­naa­ris­sa lauan­tai­na

29.10.2021 09:55 3
Arvio: Uuno on numero Yksi on sujuvasti kirjoitettu, runsaasti tietoa tarjoava paketti hahmosta, joka sai ensiesiintymisensä Spede-show'n televisiosketseissä 1971

Arvio: Uuno on numero Yksi on su­ju­vas­ti kir­joi­tet­tu, run­saas­ti tietoa tar­joa­va paketti hah­mos­ta, joka sai en­si­esiin­ty­mi­sen­sä Spe­de-show'n te­le­vi­sio­sket­seis­sä 1971

10.10.2021 15:15
Tilaajille
Leffavieras: Keskiaikakomedia Peruna maistuu etenkin yrittäjille

Lef­fa­vie­ras: Kes­ki­ai­ka­ko­me­dia Peruna maistuu etenkin yrit­tä­jil­le

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Korkeakouluvalinnat 1991 -opas ratkaisi Kari Ketosen uravalinnan – näyttelijäksi pyrkiminen vei kauemmas "keskiluokkaisesta espoolaisuudesta"

Kor­kea­kou­lu­va­lin­nat 1991 -opas rat­kai­si Kari Ketosen ura­va­lin­nan – näyt­te­li­jäk­si pyr­ki­mi­nen vei kauem­mas "kes­ki­luok­kai­ses­ta es­poo­lai­suu­des­ta"

16.08.2021 09:00 1
Tilaajille
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 15:45 4
Tilaajille
Niukat esikuvat ja kostofantasia ajoivat Elina Knihtilän näyttelijäksi – motiivit pehmenivät myöhemmin

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

05.06.2021 19:00
Tilaajille