Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Komedia
Arvio: Espanjalaisessa vallankäytön satiirissa Hyvä pomo oikeudenmukaisuudella pyyhitään lattiaa

Arvio: Es­pan­ja­lai­ses­sa val­lan­käy­tön sa­tii­ris­sa Hyvä pomo oi­keu­den­mu­kai­suu­del­la pyy­hi­tään lattiaa

21.07.2022 14:00
Tilaajille
Arvio: Nicolas Cage esittää versiota itsestään komediassa, joka ei saa herkullisesta ideastaan läheskään kaikkea irti

Arvio: Nicolas Cage esittää ver­sio­ta it­ses­tään ko­me­dias­sa, joka ei saa her­kul­li­ses­ta ideas­taan lä­hes­kään kaikkea irti

22.04.2022 13:00 2
Tilaajille
Biisonimafian uudessa toimintakomediassa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mopolla: "Se maailma on pelkästään mopojen ympärillä"

Bii­so­ni­ma­fian uudessa toi­min­ta­ko­me­dias­sa ajetaan mopolla ja sitten ajetaan lisää mo­pol­la: "Se maailma on pel­käs­tään mopojen ym­pä­ril­lä"

22.04.2022 09:00
Tilaajille
Arvio: Komedia kannabiksen viljelystä maaseudulla jättää hyvät aihiot kesannolle

Arvio: Komedia kan­na­bik­sen vil­je­lys­tä maa­seu­dul­la jättää hyvät aihiot ke­san­nol­le

17.03.2022 15:45
Tilaajille
Arvio: Yhdysvalloissa kuvatussa suomalaiselokuvassa Supercool omaperäisyys loistaa poissaolollaan

Arvio: Yh­dys­val­lois­sa ku­va­tus­sa suo­ma­lais­elo­ku­vas­sa Su­per­cool oma­pe­räi­syys loistaa pois­sa­olol­laan

24.02.2022 20:00
Tilaajille
Tuoko Lappiin sijoittuvan ja tositapahtumiin perustuvan komedian päärooli Leea Klemolalle taas Jussi-patsaan?

Tuoko Lappiin si­joit­tu­van ja to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ko­me­dian pää­roo­li Leea Kle­mo­lal­le taas Jus­si-pat­saan?

23.02.2022 15:30
Tilaajille
Johanna Vuoksenmaan ihmissuhdekomedian lähtökohtana oli ajatus ikääntyvästä Peppi Pitkätossusta – ohjaaja halusi Hannele Laurin päärooliin

Johanna Vuok­sen­maan ih­mis­suh­de­ko­me­dian läh­tö­koh­ta­na oli ajatus ikään­ty­väs­tä Peppi Pit­kä­tos­sus­ta – ohjaaja halusi Hannele Laurin pää­roo­liin

20.12.2021 19:00
Tilaajille
Viisikymppistä Uuno Turhapuroa juhlitaan Oulun Elokuvakeskuksen seminaarissa lauantaina

Vii­si­kymp­pis­tä Uuno Tur­ha­pu­roa juh­li­taan Oulun Elo­ku­va­kes­kuk­sen se­mi­naa­ris­sa lauan­tai­na

29.10.2021 09:55 3
Arvio: Uuno on numero Yksi on sujuvasti kirjoitettu, runsaasti tietoa tarjoava paketti hahmosta, joka sai ensiesiintymisensä Spede-show'n televisiosketseissä 1971

Arvio: Uuno on numero Yksi on su­ju­vas­ti kir­joi­tet­tu, run­saas­ti tietoa tar­joa­va paketti hah­mos­ta, joka sai en­si­esiin­ty­mi­sen­sä Spe­de-show'n te­le­vi­sio­sket­seis­sä 1971

10.10.2021 15:15
Tilaajille
Leffavieras: Keskiaikakomedia Peruna maistuu etenkin yrittäjille

Lef­fa­vie­ras: Kes­ki­ai­ka­ko­me­dia Peruna maistuu etenkin yrit­tä­jil­le

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Korkeakouluvalinnat 1991 -opas ratkaisi Kari Ketosen uravalinnan – näyttelijäksi pyrkiminen vei kauemmas "keskiluokkaisesta espoolaisuudesta"

Kor­kea­kou­lu­va­lin­nat 1991 -opas rat­kai­si Kari Ketosen ura­va­lin­nan – näyt­te­li­jäk­si pyr­ki­mi­nen vei kauem­mas "kes­ki­luok­kai­ses­ta es­poo­lai­suu­des­ta"

16.08.2021 09:00 1
Tilaajille
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 15:45 4
Tilaajille
Niukat esikuvat ja kostofantasia ajoivat Elina Knihtilän näyttelijäksi – motiivit pehmenivät myöhemmin

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

05.06.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Naiskaksikko pelastaa kaupungin supersankarikomediassa, jossa vitsiä lypsetään kuin Spede Show'ssa konsanaan

Arvio: Nais­kak­sik­ko pe­las­taa kau­pun­gin su­per­san­ka­ri­ko­me­dias­sa, jossa vitsiä lyp­se­tään kuin Spede Show'ssa kon­sa­naan

09.04.2021 17:00 1
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Titta Jokinen oli tuttu näky televisiossa 1980- ja 1990-luvuilla: "Toivon kuitenkin, että olisin osannut ottaa aikaa myös itselleni ja perheelleni”

70 vuotta täyt­tä­vä Titta Jokinen oli tuttu näky te­le­vi­sios­sa 1980- ja 1990-lu­vuil­la: "Toivon kui­ten­kin, että olisin osannut ottaa aikaa myös it­sel­le­ni ja per­heel­le­ni”

21.02.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olenko kat­so­nut heh­ku­tet­tua tv-ko­me­diaa väärin?

22.01.2021 04:00
Tilaajille
Elämän pikku hölmöilyille ja virheille voi nauraa – Johanna Vuoksenmaa levittää kipeänhauskoilla komedioillaan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuomitsevasti"

Elämän pikku höl­möi­lyil­le ja vir­heil­le voi nauraa – Johanna Vuok­sen­maa le­vit­tää ki­peän­haus­koil­la ko­me­dioil­laan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuo­mit­se­vas­ti"

13.12.2020 08:00
Tilaajille
Justimus ponnisti Youtuben teini-idoleista koko kansan suosikeiksi – uudessa sarjassa ollaan pelottavan aikuistumisen kynnyksellä

Jus­ti­mus pon­nis­ti You­tu­ben tei­ni-ido­leis­ta koko kansan suo­si­keik­si – uudessa sar­jas­sa ollaan pe­lot­ta­van ai­kuis­tu­mi­sen kyn­nyk­sel­lä

12.12.2020 15:00
Tilaajille