Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Draama
Elokuva-arvio: Pakistanilaistaustainen mies ja brittinainen rakastuvat toisiinsa teollisuuskaupungissa, joka muistetaan 2000-luvun alun rotumellakoistaan

Elo­ku­va-ar­vio: Pa­kis­ta­ni­lais­taus­tai­nen mies ja brit­ti­nai­nen ra­kas­tu­vat toi­siin­sa teol­li­suus­kau­pun­gis­sa, joka muis­te­taan 2000-lu­vun alun ro­tu­mel­la­kois­taan

25.08.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Elokuva naisesta, jonka mies teloitetaan murhasta syyttömänä, on jälleen yksi vahva nykydraama Iranista

Arvio: Elokuva nai­ses­ta, jonka mies te­loi­te­taan mur­has­ta syyt­tö­mä­nä, on jälleen yksi vahva ny­ky­draa­ma Ira­nis­ta

04.08.2022 16:35
Tilaajille
Arvio: Sukupolvien välinen kuilu koroutuu umpeen särmäisessä perhedraamassa

Arvio: Su­ku­pol­vien välinen kuilu ko­rou­tuu umpeen sär­mäi­ses­sä per­he­draa­mas­sa

13.05.2022 16:55
Tilaajille
Arvio: Maineikkaan maamerkin rakentaminen jää romanssin varjoon isolla rahalla tehdyssä draamassa

Arvio: Mai­neik­kaan maa­mer­kin ra­ken­ta­mi­nen jää ro­mans­sin varjoon isolla rahalla teh­dys­sä draa­mas­sa

12.05.2022 15:10
Tilaajille
Arvio: Toinen Downton Abbey -elokuva tarjoaa täsmälääkettä brittisarjan fanien rakkaaseen riippuvuuteen

Arvio: Toinen Downton Abbey -e­lo­ku­va tarjoaa täs­mä­lää­ket­tä brit­ti­sar­jan fanien rak­kaa­seen riip­pu­vuu­teen

05.05.2022 17:05
Tilaajille
Arvio: Elämän raadolliset tosiasiat asettuvat nuorenparin rakkauden tielle tarinassa, joka sijoittuu Weimarin tasavallan kiehtoviin aikoihin

Arvio: Elämän raa­dol­li­set to­si­asiat aset­tu­vat nuo­ren­pa­rin rak­kau­den tielle ta­ri­nas­sa, joka si­joit­tuu Wei­ma­rin ta­sa­val­lan kieh­to­viin ai­koi­hin

05.05.2022 14:35
Tilaajille
Arvio: Tekisikö nuori äiti nyt toisin– samastuttavassa draamassa keski-ikäinen nainen painii menneisyytensä kanssa

Arvio: Te­ki­si­kö nuori äiti nyt toisin– sa­mas­tut­ta­vas­sa draa­mas­sa kes­ki-ikäi­nen nainen painii men­nei­syy­ten­sä kanssa

17.03.2022 16:50
Tilaajille
Arvio: Voiko menneisyyden kanssa päästä sinuiksi – japanilaiselokuvassa päähenkilön sisin avautuu auton kyydissä istuen

Arvio: Voiko men­nei­syy­den kanssa päästä si­nuik­si – ja­pa­ni­lais­elo­ku­vas­sa pää­hen­ki­lön sisin avautuu auton kyy­dis­sä istuen

17.03.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Kumpi on se oikea –Oscar-ehdokkuuden napanneessa elokuvassa tuskaillaan elämänvalinnoilla romanttisen komedian ja melankolisen kasvudraaman hengessä

Arvio: Kumpi on se oikea –Os­car-eh­dok­kuu­den na­pan­nees­sa elo­ku­vas­sa tus­kail­laan elä­män­va­lin­noil­la ro­mant­ti­sen ko­me­dian ja me­lan­ko­li­sen kas­vu­draa­man hen­ges­sä

17.03.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Lempeästi etenevässä draamassa vaelletaan mestariohjaaja Ingmar Bergmanin mielimaisemassa

Arvio: Lem­peäs­ti ete­ne­väs­sä draa­mas­sa vael­le­taan mes­ta­ri­oh­jaa­ja Ingmar Berg­ma­nin mie­li­mai­se­mas­sa

17.02.2022 14:20
Tilaajille
Arvio: Sparks-yhtyeen käsikirjoitukseen ja musiikkiin perustuva melodraama on alkuvuoden erikoisimpia elokuvaelämyksiä – kauniin alun jälkeen Annettesta kuoriutuu melkoinen kostotarina

Arvio: Sparks-yh­tyeen kä­si­kir­joi­tuk­seen ja mu­siik­kiin pe­rus­tu­va me­lo­draa­ma on al­ku­vuo­den eri­koi­sim­pia elo­ku­va­elä­myk­siä – kauniin alun jälkeen An­net­tes­ta kuo­riu­tuu mel­koi­nen kos­to­ta­ri­na

05.02.2022 15:05
Tilaajille
Arvio: The Tender Bar on lempeä ja viihdyttävä aikuistumistarina, jonka draama jää kovin ohueksi

Arvio: The Tender Bar on lempeä ja viih­dyt­tä­vä ai­kuis­tu­mis­ta­ri­na, jonka draama jää kovin ohueksi

07.01.2022 14:30
Tilaajille
Arvio: Kielletystä intohimosta seuraa skandaalinkäryisiä käänteitä luostarissa – Paul Verhoeven tarjoilee uutuuselokuvassaan enemmän houkuttavia täkyjä kuin vakavasti otettavaa draamaa

Arvio: Kiel­le­tys­tä in­to­hi­mos­ta seuraa skan­daa­lin­kä­ryi­siä kään­tei­tä luos­ta­ris­sa – Paul Ver­hoe­ven tar­joi­lee uu­tuus­elo­ku­vas­saan enemmän hou­kut­ta­via täkyjä kuin va­ka­vas­ti otet­ta­vaa draamaa

16.12.2021 15:10
Tilaajille
Oululaissyntyisen Joona Keskitalon käsissä kukaan ei ole kuolematon – true crimea ja fiktiota yhdistävässä tarinassa pyristellään huumekaupan seiteissä

Ou­lu­lais­syn­tyi­sen Joona Kes­ki­ta­lon käsissä kukaan ei ole kuo­le­ma­ton – true crimea ja fik­tio­ta yh­dis­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa py­ris­tel­lään huu­me­kau­pan sei­teis­sä

12.12.2021 07:00
Tilaajille
Arvio: Kuuron perheen laulavasta tyttärestä kertova elokuva tasapainoilee draaman ja komedian välillä

Arvio: Kuuron perheen lau­la­vas­ta tyt­tä­res­tä kertova elokuva ta­sa­pai­noi­lee draaman ja ko­me­dian välillä

21.10.2021 16:15
Tilaajille
Leffavieras: Brittidraamassa Kesämaa kirjailijaelämän kliseet istuvat tarinaan – "Mietin alussa, että oliko hahmo liian kärjekäs ja karikatyyrimäinen"

Lef­fa­vie­ras: Brit­ti­draa­mas­sa Kesämaa kir­jai­li­ja­elä­män kliseet istuvat ta­ri­naan – "Mietin alussa, että oliko hahmo liian kär­je­käs ja ka­ri­ka­tyy­ri­mäi­nen"

29.07.2020 20:00
Tilaajille
Arvio: Upseeri ja vakooja -elokuvassa kohuohjaaja Polanski on historiallisen kohun parissa

Arvio: Upseeri ja vakooja -e­lo­ku­vas­sa ko­hu­oh­jaa­ja Po­lans­ki on his­to­rial­li­sen kohun parissa

23.07.2020 15:00
Tilaajille