Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Draama
Elokuva-arvio: Kelpo valinta katsojalle, joka kaipaa laatuisasti tehtyä realistista draamaa aikuiseen makuun

Elo­ku­va-ar­vio: Kelpo valinta kat­so­jal­le, joka kaipaa laa­tui­sas­ti tehtyä rea­lis­tis­ta draamaa ai­kui­seen makuun

19.05.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Charmantti pääosan esittäjä ei riitä, kun kerronta on falskisti sohivaa

Elo­ku­va-ar­vio: Char­mant­ti pääosan esit­tä­jä ei riitä, kun ker­ron­ta on fals­kis­ti sohivaa

19.05.2023 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Sisarukset joutuvat todistamaan silmiensä alla tapahtuvaa ihmiskauppaa

Elo­ku­va-ar­vio: Si­sa­ruk­set jou­tu­vat to­dis­ta­maan sil­mien­sä alla ta­pah­tu­vaa ih­mis­kaup­paa

11.05.2023 14:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pitkää esileikkiä  romanttisten draamasarjojen hengessä

Elo­ku­va-ar­vio: Pitkää esi­leik­kiä ro­mant­tis­ten draa­ma­sar­jo­jen hen­ges­sä

13.04.2023 15:50
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hoivakotishoppailua ranskalaisittain – isän ja tyttären suhde kutistetaan  pieniin hetkiin, jotka eivät jaksa kannatella tarinan koko kaarta

Elo­ku­va-ar­vio: Hoi­va­ko­tis­hop­pai­lua rans­ka­lai­sit­tain – isän ja tyt­tä­ren suhde ku­tis­te­taan pieniin het­kiin, jotka eivät jaksa kan­na­tel­la tarinan koko kaarta

13.04.2023 15:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Miltä maailma näyttää aasin silmin – parhaimmillaan hypnoottisen teoksen tarina jää silti hajanaiseksi

Elo­ku­va-ar­vio: Miltä maailma näyttää aasin silmin – par­haim­mil­laan hyp­noot­ti­sen teoksen tarina jää silti ha­ja­nai­sek­si

13.04.2023 14:40
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tarina maailman parhaimpiin kuuluneen kestävyysjuoksjan taipaleesta ei ole ihan tavallisin urheiluelokuva

Elo­ku­va-ar­vio: Tarina maail­man par­haim­piin kuu­lu­neen kes­tä­vyys­juoks­jan tai­pa­lees­ta ei ole ihan ta­val­li­sin ur­hei­lu­elo­ku­va

13.04.2023 14:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Matka aurinkoon ja takaisin – haikean katkeransuloinen teos puhuttelee

Elo­ku­va-ar­vio: Matka au­rin­koon ja ta­kai­sin – haikean kat­ke­ran­su­loi­nen teos pu­hut­te­lee

13.04.2023 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kuivuus uhkaa Bolivian ylängöllä asuvan yhteisön elämää dokumenttia muistuttavassa draamassa

Elo­ku­va-ar­vio: Kuivuus uhkaa Bo­li­vian ylän­göl­lä asuvan yh­tei­sön elämää do­ku­ment­tia muis­tut­ta­vas­sa draa­mas­sa

30.03.2023 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jos pidät pienimuotoisista ja herkistävistä draamoista, älä jätä Hiljaista tyttöä väliin

Elo­ku­va-ar­vio: Jos pidät pie­ni­muo­toi­sis­ta ja her­kis­tä­vis­tä draa­mois­ta, älä jätä Hil­jais­ta tyttöä väliin

23.03.2023 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hengenmies lähtee karulle korpivaellukselle rakentaakseen kirkon, mutta helppoa ei ole uudessa seurakunnassakaan

Elo­ku­va-ar­vio: Hen­gen­mies lähtee karulle kor­pi­vael­luk­sel­le ra­ken­taak­seen kirkon, mutta helppoa ei ole uudessa seu­ra­kun­nas­sa­kaan

23.03.2023 14:35
Tilaajille
Elokuva-arviot: Vauva-arki  uhkaa uuvuttaa nuoren  espanjalaisäidin

Elo­ku­va-ar­viot: Vau­va-ar­ki uhkaa uu­vut­taa nuoren es­pan­ja­lais­äi­din

16.03.2023 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Olivia Colman loistaa epäsovinnaisessa rakkaustarinassa, joka on myös ylistys filmielokuvalle

Elo­ku­va-ar­vio: Olivia Colman loistaa epä­so­vin­nai­ses­sa rak­kaus­ta­ri­nas­sa, joka on myös ylistys fil­mi­elo­ku­val­le

02.03.2023 16:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Brendan Fraser palaa valkokankaalle lihavuuspuvussa – The Whalen näyttelijät antavat kaikkensa elokuvassa, joka on ahdettu täyteen tragediaa

Elo­ku­va-ar­vio: Brendan Fraser palaa val­ko­kan­kaal­le li­ha­vuus­pu­vus­sa – The Whalen näyt­te­li­jät antavat kaik­ken­sa elo­ku­vas­sa, joka on ahdettu täyteen tra­ge­diaa

02.03.2023 15:20
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kahden pojan välisen ystävyyden katkeaminen luokkakaverien kommentteihin johtaa äärimmäiseen tekoon

Elo­ku­va-ar­vio: Kahden pojan välisen ys­tä­vyy­den kat­kea­mi­nen luok­ka­ka­ve­rien kom­ment­tei­hin johtaa ää­rim­mäi­seen tekoon

02.03.2023 13:45 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Elämänmakuiset, rosoiset hahmot ovat Bonusperheen suola – loppuratkaisu rikkoo genren kaavaa

Elo­ku­va-ar­vio: Elä­män­ma­kui­set, ro­soi­set hahmot ovat Bo­nus­per­heen suola – lop­pu­rat­kai­su rikkoo genren kaavaa

23.02.2023 16:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Taidemaailmassa tapahtuvaa vallan väärinkäyttöä käsittelevä Tár on poikkeuksellinen taidedraama ja Cate Blanchett loistaa pääroolissa

Elo­ku­va-ar­vio: Tai­de­maail­mas­sa ta­pah­tu­vaa vallan vää­rin­käyt­töä kä­sit­te­le­vä Tár on poik­keuk­sel­li­nen tai­de­draa­ma ja Cate Blanc­hett loistaa pää­roo­lis­sa

23.02.2023 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun kaveri kieltäytyy lähtemästä oluelle, syttyy kahden miehen välinen sisällissota

Elo­ku­va-ar­vio: Kun kaveri kiel­täy­tyy läh­te­mäs­tä oluel­le, syttyy kahden miehen välinen si­säl­lis­so­ta

02.02.2023 13:55
Tilaajille
Elokuva-arvio: Menneitä ei kannattaisi kaivella – intohimo, rakkaus, mustasukkaisuus ja viha leiskuvat kolmelle aikakaudelle sijoittuvassa tarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Men­nei­tä ei kan­nat­tai­si kai­vel­la – in­to­hi­mo, rak­kaus, mus­ta­suk­kai­suus ja viha leis­ku­vat kol­mel­le ai­ka­kau­del­le si­joit­tu­vas­sa ta­ri­nas­sa

22.12.2022 16:40
Tilaajille
Elokuva-arvio: Toimittaja yrittää saada sarjamurhaajan vastuuseen  teoistaan Iranin pyhässä kaupungissa tositapahtumiin perustuvassa tarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Toi­mit­ta­ja yrittää saada sar­ja­mur­haa­jan vas­tuu­seen teois­taan Iranin pyhässä kau­pun­gis­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa ta­ri­nas­sa

22.12.2022 15:35
Tilaajille