Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Draama
Elokuva-arvio: Menneitä ei kannattaisi kaivella – intohimo, rakkaus, mustasukkaisuus ja viha leiskuvat kolmelle aikakaudelle sijoittuvassa tarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Men­nei­tä ei kan­nat­tai­si kai­vel­la – in­to­hi­mo, rak­kaus, mus­ta­suk­kai­suus ja viha leis­ku­vat kol­mel­le ai­ka­kau­del­le si­joit­tu­vas­sa ta­ri­nas­sa

22.12.2022 16:40
Tilaajille
Elokuva-arvio: Toimittaja yrittää saada sarjamurhaajan vastuuseen  teoistaan Iranin pyhässä kaupungissa tositapahtumiin perustuvassa tarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Toi­mit­ta­ja yrittää saada sar­ja­mur­haa­jan vas­tuu­seen teois­taan Iranin pyhässä kau­pun­gis­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa ta­ri­nas­sa

22.12.2022 15:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Nuori suomalaistiimi teki erinomaisen vetävän ja tyylikkään elokuvan, jossa on jotain periranskalaista

Elo­ku­va-ar­vio: Nuori suo­ma­lais­tii­mi teki erin­omai­sen vetävän ja tyy­lik­kään elo­ku­van, jossa on jotain pe­ri­rans­ka­lais­ta

04.11.2022 16:13
Tilaajille
Elokuva-arvio: Katkerat kyyneleet virtaavat taas, mutta naiset ovat vaihtuneet miehiin – ranskalaisohjaaja versioi Fassbinderin klassikkoa

Elo­ku­va-ar­vio: Kat­ke­rat kyy­ne­leet vir­taa­vat taas, mutta naiset ovat vaih­tu­neet miehiin – rans­ka­lais­oh­jaa­ja versioi Fass­bin­de­rin klas­sik­koa

03.11.2022 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Katalonialainen persikanviljelijäperhe ei halua ryhtyä rengiksi muille – Berliinin filmijuhlilla palkittu draama kuvaa  koskettavalla tavalla maatalouden kriisiä

Elo­ku­va-ar­vio: Ka­ta­lo­nia­lai­nen per­si­kan­vil­je­li­jä­per­he ei halua ryhtyä ren­gik­si muille – Ber­lii­nin fil­mi­juh­lil­la pal­kit­tu draama kuvaa kos­ket­ta­val­la tavalla maa­ta­lou­den kriisiä

27.10.2022 14:35
Tilaajille
Elokuva-arvio: Rakkauden kipinä syttyy vielä merikapteenin elämän ehtoopuolella

Elo­ku­va-ar­vio: Rak­kau­den kipinä syttyy vielä me­ri­kap­tee­nin elämän eh­too­puo­lel­la

29.09.2022 14:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pakistanilaistaustainen mies ja brittinainen rakastuvat toisiinsa teollisuuskaupungissa, joka muistetaan 2000-luvun alun rotumellakoistaan

Elo­ku­va-ar­vio: Pa­kis­ta­ni­lais­taus­tai­nen mies ja brit­ti­nai­nen ra­kas­tu­vat toi­siin­sa teol­li­suus­kau­pun­gis­sa, joka muis­te­taan 2000-lu­vun alun ro­tu­mel­la­kois­taan

25.08.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Elokuva naisesta, jonka mies teloitetaan murhasta syyttömänä, on jälleen yksi vahva nykydraama Iranista

Arvio: Elokuva nai­ses­ta, jonka mies te­loi­te­taan mur­has­ta syyt­tö­mä­nä, on jälleen yksi vahva ny­ky­draa­ma Ira­nis­ta

04.08.2022 16:35
Tilaajille
Arvio: Sukupolvien välinen kuilu koroutuu umpeen särmäisessä perhedraamassa

Arvio: Su­ku­pol­vien välinen kuilu ko­rou­tuu umpeen sär­mäi­ses­sä per­he­draa­mas­sa

13.05.2022 16:55
Tilaajille
Arvio: Maineikkaan maamerkin rakentaminen jää romanssin varjoon isolla rahalla tehdyssä draamassa

Arvio: Mai­neik­kaan maa­mer­kin ra­ken­ta­mi­nen jää ro­mans­sin varjoon isolla rahalla teh­dys­sä draa­mas­sa

12.05.2022 15:10
Tilaajille
Arvio: Toinen Downton Abbey -elokuva tarjoaa täsmälääkettä brittisarjan fanien rakkaaseen riippuvuuteen

Arvio: Toinen Downton Abbey -e­lo­ku­va tarjoaa täs­mä­lää­ket­tä brit­ti­sar­jan fanien rak­kaa­seen riip­pu­vuu­teen

05.05.2022 17:05
Tilaajille
Arvio: Elämän raadolliset tosiasiat asettuvat nuorenparin rakkauden tielle tarinassa, joka sijoittuu Weimarin tasavallan kiehtoviin aikoihin

Arvio: Elämän raa­dol­li­set to­si­asiat aset­tu­vat nuo­ren­pa­rin rak­kau­den tielle ta­ri­nas­sa, joka si­joit­tuu Wei­ma­rin ta­sa­val­lan kieh­to­viin ai­koi­hin

05.05.2022 14:35
Tilaajille
Arvio: Tekisikö nuori äiti nyt toisin– samastuttavassa draamassa keski-ikäinen nainen painii menneisyytensä kanssa

Arvio: Te­ki­si­kö nuori äiti nyt toisin– sa­mas­tut­ta­vas­sa draa­mas­sa kes­ki-ikäi­nen nainen painii men­nei­syy­ten­sä kanssa

17.03.2022 16:50
Tilaajille
Arvio: Voiko menneisyyden kanssa päästä sinuiksi – japanilaiselokuvassa päähenkilön sisin avautuu auton kyydissä istuen

Arvio: Voiko men­nei­syy­den kanssa päästä si­nuik­si – ja­pa­ni­lais­elo­ku­vas­sa pää­hen­ki­lön sisin avautuu auton kyy­dis­sä istuen

17.03.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Kumpi on se oikea –Oscar-ehdokkuuden napanneessa elokuvassa tuskaillaan elämänvalinnoilla romanttisen komedian ja melankolisen kasvudraaman hengessä

Arvio: Kumpi on se oikea –Os­car-eh­dok­kuu­den na­pan­nees­sa elo­ku­vas­sa tus­kail­laan elä­män­va­lin­noil­la ro­mant­ti­sen ko­me­dian ja me­lan­ko­li­sen kas­vu­draa­man hen­ges­sä

17.03.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Lempeästi etenevässä draamassa vaelletaan mestariohjaaja Ingmar Bergmanin mielimaisemassa

Arvio: Lem­peäs­ti ete­ne­väs­sä draa­mas­sa vael­le­taan mes­ta­ri­oh­jaa­ja Ingmar Berg­ma­nin mie­li­mai­se­mas­sa

17.02.2022 14:20
Tilaajille
Arvio: Sparks-yhtyeen käsikirjoitukseen ja musiikkiin perustuva melodraama on alkuvuoden erikoisimpia elokuvaelämyksiä – kauniin alun jälkeen Annettesta kuoriutuu melkoinen kostotarina

Arvio: Sparks-yh­tyeen kä­si­kir­joi­tuk­seen ja mu­siik­kiin pe­rus­tu­va me­lo­draa­ma on al­ku­vuo­den eri­koi­sim­pia elo­ku­va­elä­myk­siä – kauniin alun jälkeen An­net­tes­ta kuo­riu­tuu mel­koi­nen kos­to­ta­ri­na

05.02.2022 15:05
Tilaajille
Arvio: The Tender Bar on lempeä ja viihdyttävä aikuistumistarina, jonka draama jää kovin ohueksi

Arvio: The Tender Bar on lempeä ja viih­dyt­tä­vä ai­kuis­tu­mis­ta­ri­na, jonka draama jää kovin ohueksi

07.01.2022 14:30
Tilaajille
Arvio: Kielletystä intohimosta seuraa skandaalinkäryisiä käänteitä luostarissa – Paul Verhoeven tarjoilee uutuuselokuvassaan enemmän houkuttavia täkyjä kuin vakavasti otettavaa draamaa

Arvio: Kiel­le­tys­tä in­to­hi­mos­ta seuraa skan­daa­lin­kä­ryi­siä kään­tei­tä luos­ta­ris­sa – Paul Ver­hoe­ven tar­joi­lee uu­tuus­elo­ku­vas­saan enemmän hou­kut­ta­via täkyjä kuin va­ka­vas­ti otet­ta­vaa draamaa

16.12.2021 15:10
Tilaajille
Oululaissyntyisen Joona Keskitalon käsissä kukaan ei ole kuolematon – true crimea ja fiktiota yhdistävässä tarinassa pyristellään huumekaupan seiteissä

Ou­lu­lais­syn­tyi­sen Joona Kes­ki­ta­lon käsissä kukaan ei ole kuo­le­ma­ton – true crimea ja fik­tio­ta yh­dis­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa py­ris­tel­lään huu­me­kau­pan sei­teis­sä

12.12.2021 07:00
Tilaajille