Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Animaatiot
Elokuva-arvio: Aatteiltaan nykyaikaisessa seikkailussa tarina jää vähemmän ihmeelliseksi

Elo­ku­va-ar­vio: Aat­teil­taan ny­ky­ai­kai­ses­sa seik­kai­lus­sa tarina jää vä­hem­män ih­meel­li­sek­si

24.11.2022 15:15
Tilaajille
Oululaistaiteilija vei Poikkimaantien varrelta löytämänsä 43-kiloisen jätekasan kotiin ja teki siitä ihmisen suoliston – Petri Kuljulle taide ei pysähdy eivätkä teokset tule valmiiksi

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja vei Poik­ki­maan­tien var­rel­ta löy­tä­män­sä 43-ki­loi­sen jä­te­ka­san kotiin ja teki siitä ihmisen suo­lis­ton – Petri Kul­jul­le taide ei pysähdy eivätkä teokset tule val­miik­si

23.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Leffavieras: Naispuoliset palomiehet ovat harvassa – tuoreessa animaatiossa nuori tyttö pukeutuu mieheksi päästäkseen sammutustöihin

Lef­fa­vie­ras: Nais­puo­li­set pa­lo­mie­het ovat har­vas­sa – tuo­rees­sa ani­maa­tios­sa nuori tyttö pu­keu­tuu mie­hek­si pääs­täk­seen sam­mu­tus­töi­hin

20.07.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Toy Storyn maineella ratsastava Pixar-animaatio tarjoilee räiskintää koko perheelle ja tuntuu tässä maailmantilanteessa häiritsevältä

Arvio: Toy Storyn mai­neel­la rat­sas­ta­va Pi­xar-ani­maa­tio tar­joi­lee räis­kin­tää koko per­heel­le ja tuntuu tässä maail­man­ti­lan­tees­sa häi­rit­se­väl­tä

16.06.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Bamse ja tulivuorisaari tarjoaa tuttua ja turvallista laatuanimaatiota koko perheelle

Arvio: Bamse ja tu­li­vuo­ri­saa­ri tarjoaa tuttua ja tur­val­lis­ta laa­tu­ani­maa­tio­ta koko per­heel­le

27.05.2022 15:20
Tilaajille
Arvio: Harry Potterit mieleen tuova japaniaisanimaatio sujuttelee fantasian tuttuja latuja

Arvio: Harry Pot­te­rit mieleen tuova ja­pa­niai­sa­ni­maa­tio su­jut­te­lee fan­ta­sian tuttuja latuja

12.05.2022 14:20
Tilaajille
Arvio: Kiltteys ei aina kannata – anarkistinen rikoskomedia esittelee hersyvän joukon eläinpahiksia

Arvio: Kilt­teys ei aina kannata – anar­kis­ti­nen ri­kos­ko­me­dia esit­te­lee her­sy­vän joukon eläin­pa­hik­sia

14.04.2022 16:40
Tilaajille
Arvio: Erilaisuudesta on etua koko perheen seikkailuanimaatiossa – jälki on tyylikästä, mutta tarina kimpoilee

Arvio: Eri­lai­suu­des­ta on etua koko perheen seik­kai­lu­ani­maa­tios­sa – jälki on tyy­li­käs­tä, mutta tarina kim­poi­lee

07.04.2022 13:15
Tilaajille
Leffavieras: Sympaattiset puolalaisanimaattoreiden huopamuumit jo neljättä kertaa valkokankaalla

Lef­fa­vie­ras: Sym­paat­ti­set puo­la­lais­ani­maat­to­rei­den huo­pa­muu­mit jo nel­jät­tä kertaa val­ko­kan­kaal­la

30.03.2022 13:45 1
Tilaajille
Arvio: Animaatioon on ahdettu kaikki lajityypin kliseet, mutta kohderyhmä antanee sen anteeksi

Arvio: Ani­maa­tioon on ahdettu kaikki la­ji­tyy­pin kli­seet, mutta koh­de­ryh­mä antanee sen an­teek­si

10.03.2022 16:10
Tilaajille
Leffavieras: Animointi erottaa kaksi maailmaa arvostetun japanilaisohjaajan uutuudessa

Lef­fa­vie­ras: Ani­moin­ti erottaa kaksi maail­maa ar­vos­te­tun ja­pa­ni­lais­oh­jaa­jan uu­tuu­des­sa

23.02.2022 16:05
Tilaajille
Arvio: Virtuaalimaailma vapauttaa nuoren naisen ilmaisemaan itseään kunnianhimoisesti tehdyssä japanilaisanimaatiossa

Arvio: Vir­tuaa­li­maail­ma va­paut­taa nuoren naisen il­mai­se­maan itseään kun­nian­hi­moi­ses­ti teh­dys­sä ja­pa­ni­lais­ani­maa­tios­sa

17.02.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Valheella on katastrofaaliset seuraukset Hotel Transylvania -animaatiosarjan uutuusleffassa

Arvio: Val­heel­la on ka­tast­ro­faa­li­set seu­rauk­set Hotel Tran­syl­va­nia -a­ni­maa­tio­sar­jan uu­tuus­lef­fas­sa

14.01.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Rosoinen rillipää on rakastettava Disney-sankari

Arvio: Ro­soi­nen ril­li­pää on ra­kas­tet­ta­va Dis­ney-san­ka­ri

02.12.2021 15:15
Tilaajille
Lapset ovat meidän kulttuurimme tulevaisuus, sanoo Oulun kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla esittäytyvä kuvataiteilija-animaattori Tini Sauvo

Lapset ovat meidän kult­tuu­rim­me tu­le­vai­suus, sanoo Oulun kan­sain­vä­li­sel­lä lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­lil­la esit­täy­ty­vä ku­va­tai­tei­li­ja-ani­maat­to­ri Tini Sauvo

18.11.2021 10:00
Tilaajille
Arvio: Köykäisen Jules Verne -plagiaatin käsikirjoitus sortuu yksinkertaisimpiin virheisiin

Arvio: Köy­käi­sen Jules Verne -p­la­giaa­tin kä­si­kir­joi­tus sortuu yk­sin­ker­tai­sim­piin vir­hei­siin

11.11.2021 10:10 1
Tilaajille
Arvio: Japanilainen supersankarifantasia löytänee katsojansa animekaupunki Oulussa, vaikka loppupuolella tekee mieli lähteä kesken kotiin

Arvio: Ja­pa­ni­lai­nen su­per­san­ka­ri­fan­ta­sia löy­tä­nee kat­so­jan­sa ani­me­kau­pun­ki Ou­lus­sa, vaikka lop­pu­puo­lel­la tekee mieli lähteä kesken kotiin

28.10.2021 15:50
Tilaajille
Arvio: Roni on rikki on aikaansa ja kohdeyleisöönsä osuva elokuva sosiaalisesta mediasta, ystävyydestä ja yksinäisyydestä

Arvio: Roni on rikki on ai­kaan­sa ja koh­de­ylei­söön­sä osuva elokuva so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta, ys­tä­vyy­des­tä ja yk­si­näi­syy­des­tä

21.10.2021 18:10
Tilaajille
Arvio: Pikku-Pomo riehuu taas, ja lopputulos jakaa mielipiteet

Arvio: Pik­ku-Po­mo riehuu taas, ja lop­pu­tu­los jakaa mie­li­pi­teet

14.10.2021 15:50
Tilaajille
Arvio: Erikoislaatuinen nukkeanimaatio vie syvälle tulevaisuuteen

Arvio: Eri­kois­laa­tui­nen nuk­ke­ani­maa­tio vie syvälle tu­le­vai­suu­teen

07.10.2021 17:15
Tilaajille