Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Elokuva
Leffavieras: Tytöt tytöt tytöt - elokuvassa taitoluistelija joutuu valintojen eteen

Lef­fa­vie­ras: Tytöt tytöt tytöt - elo­ku­vas­sa tai­to­luis­te­li­ja joutuu va­lin­to­jen eteen

20.04.2022 16:00
Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja sai kaksi palkintoa Tampereen elokuvajuhlilla – Ohjaaja Susanna Helken kuvaamat hoitajat laulavat armottomia totuuksia julki

Ar­mo­ton­ta menoa – Hoi­va­työn lauluja sai kaksi pal­kin­toa Tam­pe­reen elo­ku­va­juh­lil­la – Ohjaaja Susanna Helken ku­vaa­mat hoi­ta­jat lau­la­vat ar­mot­to­mia to­tuuk­sia julki

15.03.2022 09:15
Tilaajille
Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – Oululaislähtöisen dokumentaristin Emilia Hernesniemen intiimi dokumentti kertoo nuoruudesta ja lähtemisestä

Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – Ou­lu­lais­läh­töi­sen do­ku­men­ta­ris­tin Emilia Her­nes­nie­men intiimi do­ku­ment­ti kertoo nuo­ruu­des­ta ja läh­te­mi­ses­tä

11.03.2022 16:30 3
Tilaajille
Uudet läänintaiteilijat Janne Niskala ja Janne Rosenvall toimivat työparina – Suunnitteilla on Pohjois-Suomen av-toimijoiden ja kirjoittajien törmäyttämistä

Uudet lää­nin­tai­tei­li­jat Janne Niskala ja Janne Ro­sen­vall toi­mi­vat työ­pa­ri­na – Suun­nit­teil­la on Poh­jois-Suo­men av-toi­mi­joi­den ja kir­joit­ta­jien tör­mäyt­tä­mis­tä

19.01.2022 10:15
Tilaajille

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va­fes­ti­vaa­li Doc­Point to­teu­tuu val­ta­kun­nal­li­se­na ver­kos­sa

10.01.2022 14:00
Legendaarinen ranskalaisnäyttelijä Jean-Paul Belmondo on kuollut

Le­gen­daa­ri­nen rans­ka­lais­näyt­te­li­jä Jean-Paul Bel­mon­do on kuollut

06.09.2021 19:28
90-luvulla Pikisaaren videokuvauslinjalla elokuvia tehtiin yötä päivää: koulun alumneihin lukeutuu kolminkertainen Cannes-voittaja ja kotimaisen hittisarjan ohjaaja-käsikirjoittaja

90-lu­vul­la Pi­ki­saa­ren vi­deo­ku­vaus­lin­jal­la elo­ku­via tehtiin yötä päivää: koulun alum­nei­hin lu­keu­tuu kol­min­ker­tai­nen Can­nes-voit­ta­ja ja ko­ti­mai­sen hit­ti­sar­jan oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja

01.08.2021 08:00 2
Tilaajille
Keskiyön auringon elokuvajuhlat järjestetään koronapandemian takia jo toista vuotta peräkkäin verkkoversiona ja erikoisnäytöksinä

Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään ko­ro­na­pan­de­mian takia jo toista vuotta pe­räk­käin verk­ko­ver­sio­na ja eri­kois­näy­tök­si­nä

28.05.2021 11:00
Tilaajille
Meri-Lapissa kuvattava Huonot naiset -elokuva ensi-iltaan ensi vuonna – komediaa tähdittävät muun muassa Leea Klemola, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

Me­ri-La­pis­sa ku­vat­ta­va Huonot naiset -e­lo­ku­va en­si-il­taan ensi vuonna – ko­me­diaa täh­dit­tä­vät muun muassa Leea Kle­mo­la, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

23.04.2021 20:13
Tilaajille
Maistuu toivo, rakkaus ja etiikka – Kirkon mediasäätiö on rahoittajana ja laadun takaajana lukuisissa kotimaisissa elokuvissa ja ohjelmissa

Maistuu toivo, rakkaus ja etiikka – Kirkon me­dia­sää­tiö on ra­hoit­ta­ja­na ja laadun ta­kaa­ja­na lu­kui­sis­sa ko­ti­mai­sis­sa elo­ku­vis­sa ja oh­jel­mis­sa

02.04.2021 17:00
Tilaajille
Tunturipöllö nappasi yllätysroolin elokuvassa Tunturin tarina – Mitä tahansa voi sattua, kun rooleja jaetaan pienille ja suurille eläimille tai tykkymetsälle

Tun­tu­ri­pöl­lö nappasi yl­lä­tys­roo­lin elo­ku­vas­sa Tun­tu­rin tarina – Mitä tahansa voi sattua, kun rooleja jaetaan pie­nil­le ja suu­ril­le eläi­mil­le tai tyk­ky­met­säl­le

13.01.2021 08:55
Tilaajille
Arvio: Kohti ääretöntä näyttää välähdyksiä ihmisyydestä ja ikuisuudesta – Eteerisen musiikin säestämät jaksot ovat kuin aavemaisia heijastuksia historian kaoottisesta havinasta

Arvio: Kohti ää­re­tön­tä näyttää vä­läh­dyk­siä ih­mi­syy­des­tä ja ikui­suu­des­ta – Etee­ri­sen mu­sii­kin säes­tä­mät jaksot ovat kuin aa­ve­mai­sia hei­jas­tuk­sia his­to­rian kaoot­ti­ses­ta ha­vi­nas­ta

09.10.2020 12:00
Tilaajille
Panimomestarin tarina saatiin talteen – Tornion oluen menestyksen jäänteet kuvattiin puretussa panimossa viime hetkillä

Pa­ni­mo­mes­ta­rin tarina saatiin talteen – Tornion oluen me­nes­tyk­sen jään­teet ku­vat­tiin pu­re­tus­sa pa­ni­mos­sa viime het­kil­lä

01.10.2020 18:03
Tilaajille
Virpi Suutarin elokuva nostaa Alvar Aallon puolisot esiin: Ei kukaan ole nero yksin

Virpi Suu­ta­rin elokuva nostaa Alvar Aallon puo­li­sot esiin: Ei kukaan ole nero yksin

02.09.2020 17:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Sodasta on kunnia kaukana – Kubrickin klassikko ei vanhene

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sodasta on kunnia kaukana – Kub­ric­kin klas­sik­ko ei vanhene

30.07.2020 07:00
Muoniolainen Väyläfestivaali löysi elokuvataiteesta reitin tehdä kansainvälistä yhteistyötä koronakesän keskellä – "Tiedän jo, että tästä tulee hyvä"

Muo­nio­lai­nen Väy­lä­fes­ti­vaa­li löysi elo­ku­va­tai­tees­ta reitin tehdä kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ko­ro­na­ke­sän kes­kel­lä – "Tiedän jo, että tästä tulee hyvä"

15.07.2020 20:00
Tilaajille
Leffavieras: Aikamatka Neuvostoliiton viimeisiin vuosiin – inkerinsuomalainen Anita Tadinen löysi Näkemiin Neuvostoliitto -elokuvasta paljon tuttua

Lef­fa­vie­ras: Ai­ka­mat­ka Neu­vos­to­lii­ton vii­mei­siin vuosiin – in­ke­rin­suo­ma­lai­nen Anita Tadinen löysi Nä­ke­miin Neu­vos­to­liit­to -e­lo­ku­vas­ta paljon tuttua

15.07.2020 18:30
Tilaajille
Tractor pulling ja Karpon neuvot Oulun yleisön iloksi – vierailulle tulevat myös Martti Suosalo, Ilkka Heiskanen, Ria Kataja, Taneli Mäkelä, Esko Roine ja Puntti Valtonen

Tractor pulling ja Karpon neuvot Oulun yleisön iloksi – vie­rai­lul­le tulevat myös Martti Suo­sa­lo, Ilkka Heis­ka­nen, Ria Kataja, Taneli Mäkelä, Esko Roine ja Puntti Val­to­nen

10.06.2020 06:00
Tilaajille