Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pay­rit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Elokuva
Videoharrastuksesta ammatiksi – Petteri Stavén muistelee suomalaisten lyhytelokuvien kultakautta

Vi­deo­har­ras­tuk­ses­ta am­ma­tik­si – Petteri Stavén muis­te­lee suo­ma­lais­ten ly­hyt­elo­ku­vien kul­ta­kaut­ta

09.03.2023 16:21 1
Tunnistatko listaihmisen itsessäsi? –  Listat käskyttävät, järjestävät elämää ja auttavat luovimaan informaation tulvan keskellä
Kolumni

Tun­nis­tat­ko lis­ta­ih­mi­sen it­ses­sä­si? – Listat käs­kyt­tä­vät, jär­jes­tä­vät elämää ja aut­ta­vat luo­vi­maan in­for­maa­tion tulvan kes­kel­lä

09.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Australiaan asettunut Essi Haukkamaa etätyöskentelee sujuvasti Suomen suuntaan – seuraavan dokumenttinsa tuottaja Haukkamaa toteuttaa ilmakitaralegendan Justin "Nordic Thunder" Howardin kanssa

Aust­ra­liaan aset­tu­nut Essi Hauk­ka­maa etä­työs­ken­te­lee su­ju­vas­ti Suomen suun­taan – seu­raa­van do­ku­ment­tin­sa tuot­ta­ja Hauk­ka­maa to­teut­taa il­ma­ki­ta­ra­le­gen­dan Justin "Nordic Thun­der" Ho­war­din kanssa

05.01.2023 08:00 3
Mika Räinän uusi vuosi käynnistyy Miesflunssalla – helmikuussa ensi-iltansa saa Räinän käsikirjoittama dokumenttielokuva Jope Ruonansuusta

Mika Räinän uusi vuosi käyn­nis­tyy Mies­fluns­sal­la – hel­mi­kuus­sa en­si-il­tan­sa saa Räinän kä­si­kir­joit­ta­ma do­ku­ment­ti­elo­ku­va Jope Ruo­nan­suus­ta

05.01.2023 06:10
Näyttelijä Johannes Holopainen juhlii Hetki lyö -elokuvan ensi-iltaa työn merkeissä Oulun teatterin näyttämöllä – "Välillä tuntuu siltä, kuin kaikki tiet veisivät Ouluun"

Näyt­te­li­jä Jo­han­nes Ho­lo­pai­nen juhlii Hetki lyö -e­lo­ku­van en­si-il­taa työn mer­keis­sä Oulun teat­te­rin näyt­tä­möl­lä – "Vä­lil­lä tuntuu siltä, kuin kaikki tiet vei­si­vät Ouluun"

11.11.2022 06:05 2
Pahanhautoja on yksi Elokuva-Sylvi -palkinnon finalisteista – Voittajan valitsee diktaattorina näyttelijä Laura Birn

Pa­han­hau­to­ja on yksi Elo­ku­va-Syl­vi -pal­kin­non fi­na­lis­teis­ta – Voit­ta­jan va­lit­see dik­taat­to­ri­na näyt­te­li­jä Laura Birn

02.11.2022 12:50
Tilaajille
Iltapäivän rennoimmat nuuskijat aloittavat torstaina dekkarisarjan neljännen kauden

Il­ta­päi­vän ren­noim­mat nuus­ki­jat aloit­ta­vat tors­tai­na dek­ka­ri­sar­jan nel­jän­nen kauden

15.09.2022 12:55
Tilaajille
Filmiapaja kehittää av-alan tuotantoja Oulussa – Haku avautuu 2023 kirjallisuuden ja audiovisuaalisen alan ammattilaisille

Fil­mi­apa­ja ke­hit­tää av-alan tuo­tan­to­ja Oulussa – Haku avautuu 2023 kir­jal­li­suu­den ja au­dio­vi­suaa­li­sen alan am­mat­ti­lai­sil­le

13.09.2022 13:30
Tilaajille
Kaunokirjallisuus voi havahduttaa näyttämään mitä ilmastokriisi tarkoittaa
Kolumni

Kau­no­kir­jal­li­suus voi ha­vah­dut­taa näyt­tä­mään mitä il­mas­to­krii­si tar­koit­taa

02.09.2022 06:00
Tilaajille
Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyllenhaal on epätoivoinen poliisi myöhäjännärissä

Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyl­len­haal on epä­toi­voi­nen poliisi myö­hä­jän­nä­ris­sä

29.08.2022 12:00
Tilaajille
Oulun juhlaviikoilla koetaan niin kauhuelementtejä sisältävää elokuvaa kuin teatteritaidetta maahanmuuttajien sekä kantasuomalaisten tarinoista

Oulun juh­la­vii­koil­la koetaan niin kau­hu­ele­ment­te­jä si­säl­tä­vää elo­ku­vaa kuin teat­te­ri­tai­det­ta maa­han­muut­ta­jien sekä kan­ta­suo­ma­lais­ten ta­ri­nois­ta

22.07.2022 12:32 1
Tilaajille
Leffavieras: Tytöt tytöt tytöt - elokuvassa taitoluistelija joutuu valintojen eteen

Lef­fa­vie­ras: Tytöt tytöt tytöt - elo­ku­vas­sa tai­to­luis­te­li­ja joutuu va­lin­to­jen eteen

20.04.2022 16:00
Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja sai kaksi palkintoa Tampereen elokuvajuhlilla – Ohjaaja Susanna Helken kuvaamat hoitajat laulavat armottomia totuuksia julki

Ar­mo­ton­ta menoa – Hoi­va­työn lauluja sai kaksi pal­kin­toa Tam­pe­reen elo­ku­va­juh­lil­la – Ohjaaja Susanna Helken ku­vaa­mat hoi­ta­jat lau­la­vat ar­mot­to­mia to­tuuk­sia julki

15.03.2022 09:15
Tilaajille
Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – Oululaislähtöisen dokumentaristin Emilia Hernesniemen intiimi dokumentti kertoo nuoruudesta ja lähtemisestä

Hei hei Tornio, koti ja parhaat kaverit – Ou­lu­lais­läh­töi­sen do­ku­men­ta­ris­tin Emilia Her­nes­nie­men intiimi do­ku­ment­ti kertoo nuo­ruu­des­ta ja läh­te­mi­ses­tä

11.03.2022 16:30 3
Tilaajille
Uudet läänintaiteilijat Janne Niskala ja Janne Rosenvall toimivat työparina – Suunnitteilla on Pohjois-Suomen av-toimijoiden ja kirjoittajien törmäyttämistä

Uudet lää­nin­tai­tei­li­jat Janne Niskala ja Janne Ro­sen­vall toi­mi­vat työ­pa­ri­na – Suun­nit­teil­la on Poh­jois-Suo­men av-toi­mi­joi­den ja kir­joit­ta­jien tör­mäyt­tä­mis­tä

19.01.2022 10:15
Tilaajille

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va­fes­ti­vaa­li Doc­Point to­teu­tuu val­ta­kun­nal­li­se­na ver­kos­sa

10.01.2022 14:00
Legendaarinen ranskalaisnäyttelijä Jean-Paul Belmondo on kuollut

Le­gen­daa­ri­nen rans­ka­lais­näyt­te­li­jä Jean-Paul Bel­mon­do on kuollut

06.09.2021 19:28
90-luvulla Pikisaaren videokuvauslinjalla elokuvia tehtiin yötä päivää: koulun alumneihin lukeutuu kolminkertainen Cannes-voittaja ja kotimaisen hittisarjan ohjaaja-käsikirjoittaja

90-lu­vul­la Pi­ki­saa­ren vi­deo­ku­vaus­lin­jal­la elo­ku­via tehtiin yötä päivää: koulun alum­nei­hin lu­keu­tuu kol­min­ker­tai­nen Can­nes-voit­ta­ja ja ko­ti­mai­sen hit­ti­sar­jan oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja

01.08.2021 08:00 2
Tilaajille
Keskiyön auringon elokuvajuhlat järjestetään koronapandemian takia jo toista vuotta peräkkäin verkkoversiona ja erikoisnäytöksinä

Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään ko­ro­na­pan­de­mian takia jo toista vuotta pe­räk­käin verk­ko­ver­sio­na ja eri­kois­näy­tök­si­nä

28.05.2021 11:00
Tilaajille
Meri-Lapissa kuvattava Huonot naiset -elokuva ensi-iltaan ensi vuonna – komediaa tähdittävät muun muassa Leea Klemola, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

Me­ri-La­pis­sa ku­vat­ta­va Huonot naiset -e­lo­ku­va en­si-il­taan ensi vuonna – ko­me­diaa täh­dit­tä­vät muun muassa Leea Kle­mo­la, Jussi Vatanen ja Kari Ketonen

23.04.2021 20:13
Tilaajille