Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Palkinto
Saamelaiskirjailija Niillas Holmberg sai Eino Leinon palkinnon – ”Monikielinen runoilija, osuva poliittinen taiteilija”

Saa­me­lais­kir­jai­li­ja Niillas Holm­berg sai Eino Leinon pal­kin­non – ”Mo­ni­kie­li­nen ru­noi­li­ja, osuva po­liit­ti­nen tai­tei­li­ja”

06.07.2023 08:35
Tilaajille
Tommi Kinnunen saa arvostetun palkinnon Italiasta romaanista Neljäntienristeys – Arto Paasilinna voitti saman palkinnon Jäniksen vuodesta

Tommi Kin­nu­nen saa ar­vos­te­tun pal­kin­non Ita­lias­ta ro­maa­nis­ta Nel­jän­tien­ris­teys – Arto Paa­si­lin­na voitti saman pal­kin­non Jä­nik­sen vuo­des­ta

04.07.2023 11:30 4
Tilaajille
Jonnakaisa Risto sai Kritiikin Kannukset Korhosen muotokuvasta – ”Pisteliästä satiiria ahneen (taide)maailman pahaksi äityneestä menosta”

Jon­na­kai­sa Risto sai Kri­tii­kin Kan­nuk­set Kor­ho­sen muo­to­ku­vas­ta – ”Pis­te­liäs­tä sa­tii­ria ahneen (tai­de)­maail­man pahaksi äi­ty­nees­tä me­nos­ta”

12.04.2023 13:00
Tilaajille
Pahanhautoja on yksi Elokuva-Sylvi -palkinnon finalisteista – Voittajan valitsee diktaattorina näyttelijä Laura Birn

Pa­han­hau­to­ja on yksi Elo­ku­va-Syl­vi -pal­kin­non fi­na­lis­teis­ta – Voit­ta­jan va­lit­see dik­taat­to­ri­na näyt­te­li­jä Laura Birn

02.11.2022 12:50
Tilaajille
Kaksi oululaista palkittiin hotelli- ja ravintola-alan tunnustuspalkinnolla

Kaksi ou­lu­lais­ta pal­kit­tiin ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alan tun­nus­tus­pal­kin­nol­la

22.04.2022 13:16 6
Runeberg-palkinnon ehdokkaina ennätykselliset kymmenen teosta – mukana myös utsjokelainen Niillas Holmberg

Ru­ne­berg-pal­kin­non eh­dok­kai­na en­nä­tyk­sel­li­set kym­me­nen teosta – mukana myös uts­jo­ke­lai­nen Niillas Holm­berg

09.12.2021 14:11
Isoisäni on avaruusolento -elokuva sai lapsituomariston jakaman Tähtipoika-palkinnon

Iso­isä­ni on ava­ruus­olen­to -e­lo­ku­va sai lap­si­tuo­ma­ris­ton jakaman Täh­ti­poi­ka-pal­kin­non

20.11.2020 12:00
Tilaajille
Kalevan toimittaja Susanna Kemppainen ehdolla tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon saajaksi

Kalevan toi­mit­ta­ja Susanna Kemp­pai­nen ehdolla tut­ki­van jour­na­lis­min Lu­mi­la­pio-pal­kin­non saa­jak­si

17.06.2020 12:48
Oululaisyrityksen vastamelutulpat palkittiin Singaporessa – parhaan elektronisen matkustajatuotteen palkinto tuli Suomeen ensimmäistä kertaa

Ou­lu­lais­yri­tyk­sen vas­ta­me­lu­tul­pat pal­kit­tiin Sin­ga­po­res­sa – parhaan elekt­ro­ni­sen mat­kus­ta­ja­tuot­teen pal­kin­to tuli Suomeen en­sim­mäis­tä kertaa

14.05.2020 13:25 2