Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Palkinto
Kaksi oululaista palkittiin hotelli- ja ravintola-alan tunnustuspalkinnolla

Kaksi ou­lu­lais­ta pal­kit­tiin ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alan tun­nus­tus­pal­kin­nol­la

22.04.2022 13:16 6
Runeberg-palkinnon ehdokkaina ennätykselliset kymmenen teosta – mukana myös utsjokelainen Niillas Holmberg

Ru­ne­berg-pal­kin­non eh­dok­kai­na en­nä­tyk­sel­li­set kym­me­nen teosta – mukana myös uts­jo­ke­lai­nen Niillas Holm­berg

09.12.2021 14:11
Isoisäni on avaruusolento -elokuva sai lapsituomariston jakaman Tähtipoika-palkinnon

Iso­isä­ni on ava­ruus­olen­to -e­lo­ku­va sai lap­si­tuo­ma­ris­ton jakaman Täh­ti­poi­ka-pal­kin­non

20.11.2020 12:00
Tilaajille
Kalevan toimittaja Susanna Kemppainen ehdolla tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon saajaksi

Kalevan toi­mit­ta­ja Susanna Kemp­pai­nen ehdolla tut­ki­van jour­na­lis­min Lu­mi­la­pio-pal­kin­non saa­jak­si

17.06.2020 12:48
Oululaisyrityksen vastamelutulpat palkittiin Singaporessa – parhaan elektronisen matkustajatuotteen palkinto tuli Suomeen ensimmäistä kertaa

Ou­lu­lais­yri­tyk­sen vas­ta­me­lu­tul­pat pal­kit­tiin Sin­ga­po­res­sa – parhaan elekt­ro­ni­sen mat­kus­ta­ja­tuot­teen pal­kin­to tuli Suomeen en­sim­mäis­tä kertaa

14.05.2020 13:25 2