Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun juhlaviikot
Kristian Helanen otti käteensä punaviinilasin, istui alas ja kirjoitti kuusi runoa – Sunnuntaina ne kuullaan Hailuodossa osana erikoista taidekokonaisuutta

Kris­tian Helanen otti kä­teen­sä pu­na­vii­ni­la­sin, istui alas ja kir­joit­ti kuusi runoa – Sun­nun­tai­na ne kuul­laan Hai­luo­dos­sa osana eri­kois­ta tai­de­ko­ko­nai­suut­ta

19.08.2023 11:00 2
Tilaajille
Jazz soi ja voi hyvin Oulussa – Elojazz viettää ensi viikolla 35. juhlavuottaan, Lastenjatsit kajahtavat sunnuntaina

Jazz soi ja voi hyvin Oulussa – Elojazz viettää ensi vii­kol­la 35. juh­la­vuot­taan, Las­ten­jat­sit ka­jah­ta­vat sun­nun­tai­na

30.07.2023 06:00 2
Tilaajille
Oulun juhlaviikot alkavat ensi viikolla, ja tänä vuonna lapsille on lauantaisin omaa ohjelmaa

Oulun juh­la­vii­kot alkavat ensi vii­kol­la, ja tänä vuonna lap­sil­le on lauan­tai­sin omaa oh­jel­maa

25.07.2023 12:44
Tulossa laaja kattaus mustavalkoisia, avaruuteen sijoittuvia ja kaleidoskooppimaisia musiikkivideoita – Myös Ukrainan sota näkyy videoissa

Tulossa laaja kattaus mus­ta­val­koi­sia, ava­ruu­teen si­joit­tu­via ja ka­lei­do­skoop­pi­mai­sia mu­siik­ki­vi­deoi­ta – Myös Uk­rai­nan sota näkyy vi­deois­sa

22.08.2022 10:00
Tilaajille
Annina Rokan keräämät tarinat heräävät eloon Hiukkavaarassa –  maahan- ja maastamuuttajien elämä muutoksen keskellä vaatii valtavasti sopeutumiskykyä

Annina Rokan ke­rää­mät tarinat he­rää­vät eloon Hiuk­ka­vaa­ras­sa –  maahan- ja maas­ta­muut­ta­jien elämä muu­tok­sen kes­kel­lä vaatii val­ta­vas­ti so­peu­tu­mis­ky­kyä

12.08.2022 19:00
Tilaajille
Elojazz avaa Oulun juhlaviikot – mukaan on tullut yksi uusi ja yllättävä esiintymisareena lisää: musiikki soi myös pankkisalissa

Elojazz avaa Oulun juh­la­vii­kot – mukaan on tullut yksi uusi ja yl­lät­tä­vä esiin­ty­mis­aree­na lisää: mu­siik­ki soi myös pank­ki­sa­lis­sa

04.08.2022 09:00 3
Tilaajille
Oulun juhlaviikoilla koetaan niin kauhuelementtejä sisältävää elokuvaa kuin teatteritaidetta maahanmuuttajien sekä kantasuomalaisten tarinoista

Oulun juh­la­vii­koil­la koetaan niin kau­hu­ele­ment­te­jä si­säl­tä­vää elo­ku­vaa kuin teat­te­ri­tai­det­ta maa­han­muut­ta­jien sekä kan­ta­suo­ma­lais­ten ta­ri­nois­ta

22.07.2022 12:32 1
Tilaajille
Taiteiden Yö valtaa Oulun keskustan ympäristön – mukana taidetta ilma-akrobatiasta ja okkultistisiin maalauksiin

Tai­tei­den Yö valtaa Oulun kes­kus­tan ym­pä­ris­tön – ­mu­ka­na tai­det­ta il­ma-ak­ro­ba­tias­ta ja ok­kul­tis­ti­siin maa­lauk­siin

12.08.2021 06:00 6
Tilaajille
Arvio: Väkevää pullopostia itsekkäälle ihmiskunnalle – Pirjo Yli-Maunulan ja työryhmän Hylky-teos uppoaa vaikuttavasti Hiukkavaaran kasarmin entiseen ruokalaan

Arvio: Väkevää pul­lo­pos­tia it­sek­kääl­le ih­mis­kun­nal­le – Pirjo Yli-Mau­nu­lan ja työ­ryh­män Hyl­ky-teos uppoaa vai­kut­ta­vas­ti Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­min en­ti­seen ruo­ka­laan

27.08.2020 14:05
Tilaajille
Hylky uppoaa Oulun kasarmin entiseen ruokalaan – ohjaaja Pirjo Yli-Maunulan uusi immersiivinen teos vie katsojan katastrofin keskelle

Hylky uppoaa Oulun ka­sar­min en­ti­seen ruo­ka­laan – ohjaaja Pirjo Yli-Mau­nu­lan uusi im­mer­sii­vi­nen teos vie kat­so­jan ka­tast­ro­fin kes­kel­le

02.07.2020 06:00
Tilaajille
Viihdettä piikkareilla – Kuoropäivä päätti Oulun juhlaviikot

Viih­det­tä piik­ka­reil­la – Kuo­ro­päi­vä päätti Oulun juh­la­vii­kot

02.09.2019 15:59 1
Banaaneja, palloja ja komediaa – Ranskalaistaiteilijoiden sirkusesitys riemastuttaa Valveella

Ba­naa­ne­ja, palloja ja ko­me­diaa – Rans­ka­lais­tai­tei­li­joi­den sir­kus­esi­tys rie­mas­tut­taa Val­veel­la

29.08.2019 09:57
Loppu väsyneille kauneusihanteille – Pehmee-kollektiivi ravisteli OMVF:n yleisöä tarkastelemaan musiikkivideoita uusista näkökulmista

Loppu vä­sy­neil­le kau­neus­ihan­teil­le – Peh­mee-kol­lek­tii­vi ra­vis­te­li OMVF:n yleisöä tar­kas­te­le­maan mu­siik­ki­vi­deoi­ta uusista nä­kö­kul­mis­ta

26.08.2019 14:04
Soittajan sormi sai soimaan näkymättömän pelin

Soit­ta­jan sormi sai soimaan nä­ky­mät­tö­män pelin

26.08.2019 13:59
Viihdemaailman rokkiravit

Viih­de­maail­man rok­ki­ra­vit

23.08.2019 09:02 1
Vahvaa tulkintaa ja vapisuttavaa musiikkia – Taiteilijaparin kotikonsertti oli Muusajuhlien piilotettu helmi

Vahvaa tul­kin­taa ja va­pi­sut­ta­vaa mu­siik­kia – Tai­tei­li­ja­pa­rin ko­ti­kon­sert­ti oli Muu­sa­juh­lien pii­lo­tet­tu helmi

19.08.2019 10:17
Koiteli elää! – Ja eläköön, eläköön vaan!

Koiteli elää! – Ja elä­köön, eläköön vaan!

18.08.2019 16:27 4
Synkkä kuvaus betoniviidakosta jättää jäljen

Synkkä kuvaus be­to­ni­vii­da­kos­ta jättää jäljen

12.08.2019 09:49 1
Musiikki kuljettaa mielikuvien ihmemaahan

Mu­siik­ki kul­jet­taa mie­li­ku­vien ih­me­maa­han

10.08.2019 16:16 1
Kerrassaan mykistyttävää! Mykkäelokuvien konserttisarja käynnistyi Oulun juhlaviikoilla

Ker­ras­saan my­kis­tyt­tä­vää! Myk­kä­elo­ku­vien kon­sert­ti­sar­ja käyn­nis­tyi Oulun juh­la­vii­koil­la

05.08.2019 10:26 1