Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Oulun juhlaviikot
Taiteiden Yö valtaa Oulun keskustan ympäristön – mukana taidetta ilma-akrobatiasta ja okkultistisiin maalauksiin

Tai­tei­den Yö valtaa Oulun kes­kus­tan ym­pä­ris­tön – ­mu­ka­na tai­det­ta il­ma-ak­ro­ba­tias­ta ja ok­kul­tis­ti­siin maa­lauk­siin

12.08.2021 06:00 6
Tilaajille
Arvio: Väkevää pullopostia itsekkäälle ihmiskunnalle – Pirjo Yli-Maunulan ja työryhmän Hylky-teos uppoaa vaikuttavasti Hiukkavaaran kasarmin entiseen ruokalaan

Arvio: Väkevää pul­lo­pos­tia it­sek­kääl­le ih­mis­kun­nal­le – Pirjo Yli-Mau­nu­lan ja työ­ryh­män Hyl­ky-teos uppoaa vai­kut­ta­vas­ti Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­min en­ti­seen ruo­ka­laan

27.08.2020 14:05
Tilaajille
Hylky uppoaa Oulun kasarmin entiseen ruokalaan – ohjaaja Pirjo Yli-Maunulan uusi immersiivinen teos vie katsojan katastrofin keskelle

Hylky uppoaa Oulun ka­sar­min en­ti­seen ruo­ka­laan – ohjaaja Pirjo Yli-Mau­nu­lan uusi im­mer­sii­vi­nen teos vie kat­so­jan ka­tast­ro­fin kes­kel­le

02.07.2020 06:00
Tilaajille
Viihdettä piikkareilla – Kuoropäivä päätti Oulun juhlaviikot

Viih­det­tä piik­ka­reil­la – Kuo­ro­päi­vä päätti Oulun juh­la­vii­kot

02.09.2019 15:59 1
Banaaneja, palloja ja komediaa – Ranskalaistaiteilijoiden sirkusesitys riemastuttaa Valveella

Ba­naa­ne­ja, palloja ja ko­me­diaa – Rans­ka­lais­tai­tei­li­joi­den sir­kus­esi­tys rie­mas­tut­taa Val­veel­la

29.08.2019 09:57
Loppu väsyneille kauneusihanteille – Pehmee-kollektiivi ravisteli OMVF:n yleisöä tarkastelemaan musiikkivideoita uusista näkökulmista

Loppu vä­sy­neil­le kau­neus­ihan­teil­le – Peh­mee-kol­lek­tii­vi ra­vis­te­li OMVF:n yleisöä tar­kas­te­le­maan mu­siik­ki­vi­deoi­ta uusista nä­kö­kul­mis­ta

26.08.2019 14:04
Soittajan sormi sai soimaan näkymättömän pelin

Soit­ta­jan sormi sai soimaan nä­ky­mät­tö­män pelin

26.08.2019 13:59
Viihdemaailman rokkiravit

Viih­de­maail­man rok­ki­ra­vit

23.08.2019 09:02 1
Vahvaa tulkintaa ja vapisuttavaa musiikkia – Taiteilijaparin kotikonsertti oli Muusajuhlien piilotettu helmi

Vahvaa tul­kin­taa ja va­pi­sut­ta­vaa mu­siik­kia – Tai­tei­li­ja­pa­rin ko­ti­kon­sert­ti oli Muu­sa­juh­lien pii­lo­tet­tu helmi

19.08.2019 10:17
Koiteli elää! – Ja eläköön, eläköön vaan!

Koiteli elää! – Ja elä­köön, eläköön vaan!

18.08.2019 16:27 4
Synkkä kuvaus betoniviidakosta jättää jäljen

Synkkä kuvaus be­to­ni­vii­da­kos­ta jättää jäljen

12.08.2019 09:49 1
Musiikki kuljettaa mielikuvien ihmemaahan

Mu­siik­ki kul­jet­taa mie­li­ku­vien ih­me­maa­han

10.08.2019 16:16 1
Kerrassaan mykistyttävää! Mykkäelokuvien konserttisarja käynnistyi Oulun juhlaviikoilla

Ker­ras­saan my­kis­tyt­tä­vää! Myk­kä­elo­ku­vien kon­sert­ti­sar­ja käyn­nis­tyi Oulun juh­la­vii­koil­la

05.08.2019 10:26 1
“Talvijatsit”, tokaisi lämmittelijä Voimalassa

“Tal­vi­jat­sit”, tokaisi läm­mit­te­li­jä Voi­ma­las­sa

04.08.2019 16:39
Kaksin käsin – monin sydämin

Kaksin käsin – monin sydämin

04.08.2019 16:35
Letkeää dägä dägää Elojazzeilla

Letkeää dägä dägää Elo­jaz­zeil­la

03.08.2019 16:14 1
Kahdeksan Kalevan yleisöarvijoijaa liikkuu Oulun juhlaviikoilla

Kah­dek­san Kalevan ylei­söar­vi­joi­jaa liikkuu Oulun juh­la­vii­koil­la

17.06.2019 11:00
Kaleva hakee yleisöarvioijia Oulun juhlaviikkojen tapahtumiin – ilmoittaudu mukaan

Kaleva hakee ylei­sö­ar­vioi­jia Oulun juh­la­viik­ko­jen ta­pah­tu­miin – il­moit­tau­du mukaan

22.05.2019 06:16
Näkymätön kitara toi Rotuaarille maailmanluokan meininkiä

Nä­ky­mä­tön kitara toi Ro­tuaa­ril­le maail­man­luo­kan mei­nin­kiä

29.08.2018 13:00 2
25-vuotias musiikkivideofestivaali jaksaa yllättää

25-vuo­tias mu­siik­ki­vi­deo­fes­ti­vaa­li jaksaa yl­lät­tää

27.08.2018 13:54 1