Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Oulun juhlaviikot
Annina Rokan keräämät tarinat heräävät eloon Hiukkavaarassa –  maahan- ja maastamuuttajien elämä muutoksen keskellä vaatii valtavasti sopeutumiskykyä

Annina Rokan ke­rää­mät tarinat he­rää­vät eloon Hiuk­ka­vaa­ras­sa –  maahan- ja maas­ta­muut­ta­jien elämä muu­tok­sen kes­kel­lä vaatii val­ta­vas­ti so­peu­tu­mis­ky­kyä

12.08.2022 19:00
Tilaajille
Elojazz avaa Oulun juhlaviikot – mukaan on tullut yksi uusi ja yllättävä esiintymisareena lisää: musiikki soi myös pankkisalissa

Elojazz avaa Oulun juh­la­vii­kot – mukaan on tullut yksi uusi ja yl­lät­tä­vä esiin­ty­mis­aree­na lisää: mu­siik­ki soi myös pank­ki­sa­lis­sa

04.08.2022 09:00 3
Tilaajille
Oulun juhlaviikoilla koetaan niin kauhuelementtejä sisältävää elokuvaa kuin teatteritaidetta maahanmuuttajien sekä kantasuomalaisten tarinoista

Oulun juh­la­vii­koil­la koetaan niin kau­hu­ele­ment­te­jä si­säl­tä­vää elo­ku­vaa kuin teat­te­ri­tai­det­ta maa­han­muut­ta­jien sekä kan­ta­suo­ma­lais­ten ta­ri­nois­ta

22.07.2022 12:32 1
Tilaajille
Taiteiden Yö valtaa Oulun keskustan ympäristön – mukana taidetta ilma-akrobatiasta ja okkultistisiin maalauksiin

Tai­tei­den Yö valtaa Oulun kes­kus­tan ym­pä­ris­tön – ­mu­ka­na tai­det­ta il­ma-ak­ro­ba­tias­ta ja ok­kul­tis­ti­siin maa­lauk­siin

12.08.2021 06:00 6
Tilaajille
Arvio: Väkevää pullopostia itsekkäälle ihmiskunnalle – Pirjo Yli-Maunulan ja työryhmän Hylky-teos uppoaa vaikuttavasti Hiukkavaaran kasarmin entiseen ruokalaan

Arvio: Väkevää pul­lo­pos­tia it­sek­kääl­le ih­mis­kun­nal­le – Pirjo Yli-Mau­nu­lan ja työ­ryh­män Hyl­ky-teos uppoaa vai­kut­ta­vas­ti Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­min en­ti­seen ruo­ka­laan

27.08.2020 14:05
Tilaajille
Hylky uppoaa Oulun kasarmin entiseen ruokalaan – ohjaaja Pirjo Yli-Maunulan uusi immersiivinen teos vie katsojan katastrofin keskelle

Hylky uppoaa Oulun ka­sar­min en­ti­seen ruo­ka­laan – ohjaaja Pirjo Yli-Mau­nu­lan uusi im­mer­sii­vi­nen teos vie kat­so­jan ka­tast­ro­fin kes­kel­le

02.07.2020 06:00
Tilaajille
Viihdettä piikkareilla – Kuoropäivä päätti Oulun juhlaviikot

Viih­det­tä piik­ka­reil­la – Kuo­ro­päi­vä päätti Oulun juh­la­vii­kot

02.09.2019 15:59 1
Banaaneja, palloja ja komediaa – Ranskalaistaiteilijoiden sirkusesitys riemastuttaa Valveella

Ba­naa­ne­ja, palloja ja ko­me­diaa – Rans­ka­lais­tai­tei­li­joi­den sir­kus­esi­tys rie­mas­tut­taa Val­veel­la

29.08.2019 09:57
Loppu väsyneille kauneusihanteille – Pehmee-kollektiivi ravisteli OMVF:n yleisöä tarkastelemaan musiikkivideoita uusista näkökulmista

Loppu vä­sy­neil­le kau­neus­ihan­teil­le – Peh­mee-kol­lek­tii­vi ra­vis­te­li OMVF:n yleisöä tar­kas­te­le­maan mu­siik­ki­vi­deoi­ta uusista nä­kö­kul­mis­ta

26.08.2019 14:04
Soittajan sormi sai soimaan näkymättömän pelin

Soit­ta­jan sormi sai soimaan nä­ky­mät­tö­män pelin

26.08.2019 13:59
Viihdemaailman rokkiravit

Viih­de­maail­man rok­ki­ra­vit

23.08.2019 09:02 1
Vahvaa tulkintaa ja vapisuttavaa musiikkia – Taiteilijaparin kotikonsertti oli Muusajuhlien piilotettu helmi

Vahvaa tul­kin­taa ja va­pi­sut­ta­vaa mu­siik­kia – Tai­tei­li­ja­pa­rin ko­ti­kon­sert­ti oli Muu­sa­juh­lien pii­lo­tet­tu helmi

19.08.2019 10:17
Koiteli elää! – Ja eläköön, eläköön vaan!

Koiteli elää! – Ja elä­köön, eläköön vaan!

18.08.2019 16:27 4
Synkkä kuvaus betoniviidakosta jättää jäljen

Synkkä kuvaus be­to­ni­vii­da­kos­ta jättää jäljen

12.08.2019 09:49 1
Musiikki kuljettaa mielikuvien ihmemaahan

Mu­siik­ki kul­jet­taa mie­li­ku­vien ih­me­maa­han

10.08.2019 16:16 1
Kerrassaan mykistyttävää! Mykkäelokuvien konserttisarja käynnistyi Oulun juhlaviikoilla

Ker­ras­saan my­kis­tyt­tä­vää! Myk­kä­elo­ku­vien kon­sert­ti­sar­ja käyn­nis­tyi Oulun juh­la­vii­koil­la

05.08.2019 10:26 1
“Talvijatsit”, tokaisi lämmittelijä Voimalassa

“Tal­vi­jat­sit”, tokaisi läm­mit­te­li­jä Voi­ma­las­sa

04.08.2019 16:39
Kaksin käsin – monin sydämin

Kaksin käsin – monin sydämin

04.08.2019 16:35
Letkeää dägä dägää Elojazzeilla

Letkeää dägä dägää Elo­jaz­zeil­la

03.08.2019 16:14 1
Kahdeksan Kalevan yleisöarvijoijaa liikkuu Oulun juhlaviikoilla

Kah­dek­san Kalevan ylei­söar­vi­joi­jaa liikkuu Oulun juh­la­vii­koil­la

17.06.2019 11:00