Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Tv-arvio
Viimeisin 24 tuntia
Muusikkonaisten pitkä marssi – torstai-illan dokumentti sai kriitikon muistelemaan historiaa

Muu­sik­ko­nais­ten pitkä marssi – tors­tai-il­lan do­ku­ment­ti sai krii­ti­kon muis­te­le­maan his­to­riaa

06.10.2022 12:00
Tilaajille
Viikko
Kirjallisuusväki viettää kriisiä keskiviikkoillan ranskalaiselokuvassa

Kir­jal­li­suus­vä­ki viettää kriisiä kes­ki­viik­ko­il­lan rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

05.10.2022 12:00
Tilaajille
Kaurismäki toi maailmansa Pariisiin tiistain elokuvassa

Kau­ris­mä­ki toi maail­man­sa Pa­rii­siin tiis­tain elo­ku­vas­sa

04.10.2022 12:00
Tilaajille
Elviksen voimalla vihaa päin – sunnuntain dokumentti Belfastista on vahvasti paikallinen, ja siksi yleispätevä

El­vik­sen voi­mal­la vihaa päin – sun­nun­tain do­ku­ment­ti Bel­fas­tis­ta on vah­vas­ti pai­kal­li­nen, ja siksi yleis­pä­te­vä

02.10.2022 12:00
Tilaajille
Cary G ja Katharine H tykittävät lauantai-iltana 1930-luvun elokuvassa

Cary G ja Kat­ha­ri­ne H ty­kit­tä­vät lauan­tai-il­ta­na 1930-lu­vun elo­ku­vas­sa

01.10.2022 12:00
Tilaajille
Tv-arvio: Poliisin kotipaikalla on väliä

Tv-ar­vio: Po­lii­sin ko­ti­pai­kal­la on väliä

30.09.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi
Lukiotyttö tulee uskoon Mikko Niskasen tiistai-illan elokuvassa

Lu­kio­tyt­tö tulee uskoon Mikko Nis­ka­sen tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

27.09.2022 12:00
Tilaajille
Marion Rung säteili yli rautaesiripun – Intervisiota ja kylmää sotaa muistellaan myös Teemalla torstaina

Marion Rung säteili yli rau­ta­esi­ri­pun – In­ter­vi­sio­ta ja kylmää sotaa muis­tel­laan myös Tee­mal­la tors­tai­na

22.09.2022 12:00
Tilaajille
Äidillä ja tyttärellä on omat totuudet keskiviikon ranskalaiselokuvassa

Äidillä ja tyt­tä­rel­lä on omat to­tuu­det kes­ki­vii­kon rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

21.09.2022 12:00
Tilaajille
Johtajan päiväunet keräävät kansaa seuraajiksi tiistain kotimaisessa elokuvassa

Joh­ta­jan päi­vä­unet ke­rää­vät kansaa seu­raa­jik­si tiis­tain ko­ti­mai­ses­sa elo­ku­vas­sa

20.09.2022 12:00
Tilaajille
Malmön inhimilliset poliisit jatkavat maanantain sulavassa tv-sarjassa

Malmön in­hi­mil­li­set po­lii­sit jat­ka­vat maa­nan­tain su­la­vas­sa tv-sar­jas­sa

19.09.2022 12:41
Tilaajille
Lauantai-illan jännäri pelaa kipeillä kierteillä

Lauan­tai-il­lan jännäri pelaa ki­peil­lä kier­teil­lä

17.09.2022 12:00
Tilaajille
Iltapäivän rennoimmat nuuskijat aloittavat torstaina dekkarisarjan neljännen kauden

Il­ta­päi­vän ren­noim­mat nuus­ki­jat aloit­ta­vat tors­tai­na dek­ka­ri­sar­jan nel­jän­nen kauden

15.09.2022 12:55
Tilaajille
Kulttileffa syntyi soolona – keskiviikon pitkä scifi-animaatio muuttaa tutkijan robotiksi

Kult­ti­lef­fa syntyi soolona – kes­ki­vii­kon pitkä sci­fi-ani­maa­tio muuttaa tut­ki­jan ro­bo­tik­si

14.09.2022 12:00
Tilaajille
Rockin kuningas pääsi kiiltokuviin – ison osan huomiosta HBO:lla nähtävässä Elvis-elokuvassa vie manageri

Rockin ku­nin­gas pääsi kiil­to­ku­viin – ison osan huo­mios­ta HBO:lla näh­tä­väs­sä El­vis-elo­ku­vas­sa vie ma­na­ge­ri

12.09.2022 12:00 1
Tilaajille
Mary keräsi Frankensteinin palasia – Elle Fanning tulkitsee tosielämän hahmoa lauantai-illan kirjailijaelokuvassa

Mary keräsi Fran­ken­stei­nin palasia – Elle Fanning tul­kit­see to­si­elä­män hahmoa lauan­tai-il­lan kir­jai­li­ja­elo­ku­vas­sa

11.09.2022 12:00
Tilaajille
Keanu parantaa juoksuaan lauantai-illan raskaan sarjan toiminnassa

Keanu pa­ran­taa juok­suaan lauan­tai-il­lan raskaan sarjan toi­min­nas­sa

10.09.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Linnut hyökkäävät äidin puolesta – perjantai-illan jännäriklassikossa voi nähdä monenlaisia tulkintoja

Linnut hyök­kää­vät äidin puo­les­ta – per­jan­tai-il­lan jän­nä­ri­klas­si­kos­sa voi nähdä mo­nen­lai­sia tul­kin­to­ja

02.09.2022 12:00 1
Tilaajille
Todella upee kaupunkikierros – Patsyn tulkki johdattaa tv-katsojia torstai-iltana Euroopan suurkaupunkeihin

Todella upee kau­pun­ki­kier­ros – Patsyn tulkki joh­dat­taa tv-kat­so­jia tors­tai-il­ta­na Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin

01.09.2022 13:45
Tilaajille
Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyllenhaal on epätoivoinen poliisi myöhäjännärissä

Kaipaus ja katumus syövät miestä, kun Jake Gyl­len­haal on epä­toi­voi­nen poliisi myö­hä­jän­nä­ris­sä

29.08.2022 12:00
Tilaajille