Tv-arvio
Viimeisin 4 tuntia
Valheenpaljastusohjelma Kuutamolla palaa vuosien jälkeen – "Hämmennys palkitaan hyvillä nauruilla"

Val­heen­pal­jas­tus­oh­jel­ma Kuu­ta­mol­la palaa vuosien jälkeen – "Häm­men­nys pal­ki­taan hyvillä nau­ruil­la"

07:00 0
Kuukausi

Musta Mooses ja muut te­ki­jä­nai­set his­to­rias­ta – Maria Pet­ters­so­nin podcast on yl­lät­tä­vää ja kieh­to­vaa kuun­nel­ta­va

16.09.2020 07:00 0
Ihmiset törmäilevät koukuttavasti elämänläheisessä draamakomediassa, jossa liikutaan syvissä vesissä

Ihmiset tör­mäi­le­vät kou­kut­ta­vas­ti elä­män­lä­hei­ses­sä draa­ma­ko­me­dias­sa, jossa lii­ku­taan syvissä vesissä

14.09.2020 07:00 0
Helppoa rahaa tarjolla – brittisarja elämän kolhimasta naisesta on osuvaa kuvausta matalapalkkaisten alojen oloista

Helppoa rahaa tar­jol­la – brit­ti­sar­ja elämän kol­hi­mas­ta nai­ses­ta on osuvaa ku­vaus­ta ma­ta­la­palk­kais­ten alojen oloista

11.09.2020 09:30 0
Brittisarja rötöstelevistä kaveruksista on väliin täyttä kohellusta, mutta draamakomediassa on tilaa myös tummemmille sävyille

Brit­ti­sar­ja rö­tös­te­le­vis­tä ka­ve­ruk­sis­ta on väliin täyttä ko­hel­lus­ta, mutta draa­ma­ko­me­dias­sa on tilaa myös tum­mem­mil­le sä­vyil­le

10.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tyylittelevässä kulttijännärissä leijuu Amerikkaa jäytävä hämmennys

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tyy­lit­te­le­väs­sä kult­ti­jän­nä­ris­sä leijuu Ame­rik­kaa jäytävä häm­men­nys

10.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Jokaisella on salaisuutensa – luettelomainen takaiskujen sarja ohentaa hyvin näyteltyä elokuvaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jo­kai­sel­la on sa­lai­suu­ten­sa – luet­te­lo­mai­nen ta­ka­is­ku­jen sarja ohentaa hyvin näy­tel­tyä elo­ku­vaa

09.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Kun meri ei jäädykään ja koti sulaa alta – dokumentti näyttää, kuinka ilmasto on muuttunut kymmenessä vuodessa ja vaikuttanut alkuperäiskansojen elämään

Kun meri ei jää­dy­kään ja koti sulaa alta – do­ku­ment­ti näyt­tää, kuinka ilmasto on muut­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja vai­kut­ta­nut al­ku­pe­räis­kan­so­jen elämään

08.09.2020 07:00 1
Tästäkö menestyssarja maailmalle? – Jälki on kansainvälisen tyylikästä, mutta yksi ongelma Rauhantekijässä on

Tästäkö me­nes­tys­sar­ja maail­mal­le? – Jälki on kan­sain­vä­li­sen tyy­li­käs­tä, mutta yksi ongelma Rau­han­te­ki­jäs­sä on

04.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Turhan siirappista menoa newyorkilaistalossa, draamasarjassa viljellään latteuksia ja kriisitkin sanaillaan pois

Turhan sii­rap­pis­ta menoa ne­wyor­ki­lais­ta­los­sa, draa­ma­sar­jas­sa vil­jel­lään lat­teuk­sia ja krii­sit­kin sa­nail­laan pois

02.09.2020 07:00 0
Tv-kolumni: Haluan oikeat visailut takaisin televisioon

Tv-ko­lum­ni: Haluan oikeat vi­sai­lut ta­kai­sin te­le­vi­sioon

01.09.2020 07:00 10
Tässä remontti- ja sisustusohjelma, joka poikkeaa edukseen muista

Tässä re­mont­ti- ja si­sus­tu­soh­jel­ma, joka poik­keaa eduk­seen muista

30.08.2020 07:00 0
Uudessa realityssa suomalaiset lähtivät töihin Australiaan – vastaako todellisuus odotuksia?

Uudessa rea­li­tys­sa suo­ma­lai­set läh­ti­vät töihin Aust­ra­liaan – vas­taa­ko to­del­li­suus odo­tuk­sia?

29.08.2020 07:00 0
Parasta suomalaista draamakomediaa: Keinuva kaaos saa voimaan pahoin hyvällä tavalla

Parasta suo­ma­lais­ta draa­ma­ko­me­diaa: Keinuva kaaos saa voimaan pahoin hyvällä tavalla

28.08.2020 07:00 0
Vanhemmat
Nyt pääsevät ääneen Jeffrey Epsteinin uhrit – elokuun lopun suoratoisto-ohjelmissa perehdytään myös haihin ja seikkaillaan Mount Everestillä ja Yellowstonessa

Nyt pää­se­vät ääneen Jeffrey Eps­tei­nin uhrit – elokuun lopun suo­ra­tois­to-oh­jel­mis­sa pe­reh­dy­tään myös haihin ja seik­kail­laan Mount Eve­res­til­lä ja Yel­low­sto­nes­sa

20.08.2020 07:00 0
TV-kolumni: Hyvän mielen sarja riisuu vampyyrit mysteeristä

TV-ko­lum­ni: Hyvän mielen sarja riisuu vam­pyy­rit mys­tee­ris­tä

24.07.2020 07:00 0
Gynekologi ja kaupan kassa ystävystyvät – rohkea sarja ei kaihda kiusallisia tilanteita

Gy­ne­ko­lo­gi ja kaupan kassa ys­tä­vys­ty­vät – rohkea sarja ei kaihda kiu­sal­li­sia ti­lan­tei­ta

23.07.2020 07:00 0
Voi niitä Madridin hupsuja hipstereitä – miten pikkukaupungin naiset sopeutuvat über-cooliin ympäristöön?

Voi niitä Mad­ri­din hupsuja hips­te­rei­tä – miten pik­ku­kau­pun­gin naiset so­peu­tu­vat über-coo­liin ym­pä­ris­töön?

22.07.2020 07:00 0
Suomen ensimmäisessä HBO-tuotannossa koronavirus on lyhytelokuvien lähtökohta, ei pääaihe – ja hyvä niin

Suomen en­sim­mäi­ses­sä HBO-tuo­tan­nos­sa ko­ro­na­vi­rus on ly­hyt­elo­ku­vien läh­tö­koh­ta, ei pääaihe – ja hyvä niin

19.07.2020 07:00 0
Jeff Bezos ja Amazonin valta -dokumentti valottaa maailmaa teknologian lonkeroissa
Kolumni Tero Vainio

Jeff Bezos ja Ama­zo­nin valta -do­ku­ment­ti va­lot­taa maail­maa tek­no­lo­gian lon­ke­rois­sa

18.07.2020 20:00 0
Tilaajille