Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tv-arvio
Piinaa ja täyttymyksen hetkiä – hammaslääkärin pora kuvaa osuvasti kitarasoundia, jota kuullaan Yle Areenan dokumentissakin

Piinaa ja täyt­ty­myk­sen hetkiä – ham­mas­lää­kä­rin pora kuvaa osu­vas­ti ki­ta­ra­soun­dia, jota kuul­laan Yle Areenan do­ku­men­tis­sa­kin

11.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Matka tasoittaa kuoppia sunnuntai-illan hienossa reissutarinassa

Matka ta­soit­taa kuoppia sun­nun­tai-il­lan hie­nos­sa reis­su­ta­ri­nas­sa

10.09.2023 12:00
Tilaajille
Yhdessä pitää pärjätä – lauantain animaatioseikkailu viittaa vakavaan teemaan

Yhdessä pitää pärjätä – lauan­tain ani­maa­tio­seik­kai­lu viittaa va­ka­vaan teemaan

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Sevenin jatko-osa väljähtyi – tiistain elokuvan juonenkäänteet ovat hätäisiä

Sevenin jat­ko-osa väl­jäh­tyi – tiis­tain elo­ku­van juo­nen­kään­teet ovat hä­täi­siä

08.08.2023 12:00
Tilaajille
Cronenbergin ötökkäinen juttu saa puuskuttamaan keskiviikkoiltana

Cro­nen­ber­gin ötök­käi­nen juttu saa puus­kut­ta­maan kes­ki­viik­ko­il­ta­na

02.08.2023 12:00
Tilaajille
Beatlesille oli tarvis Pohjolassakin – myös Tornionjoen Pajalassa, josta sunnuntain elokuva kertoo

Beat­le­sil­le oli tarvis Poh­jo­las­sa­kin – myös Tor­nion­joen Pa­ja­las­sa, josta sun­nun­tain elokuva kertoo

30.07.2023 12:00
Tilaajille
Kaappausdraama jäi hailakaksi – lauantai-illan elokuvassa on kuitenkin intensiivisiä rooleja

Kaap­paus­draa­ma jäi hai­la­kak­si – lauan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on kui­ten­kin in­ten­sii­vi­siä rooleja

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Viha repii Britanniaa tosipohjaisessa jyrkistä jakolinjoista kertovassa sarjassa

Viha repii Bri­tan­niaa to­si­poh­jai­ses­sa jyr­kis­tä ja­ko­lin­jois­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa

28.07.2023 12:00
Tilaajille
Perjantain elokuva on puhutteleva animaatio Angolan sodan julmuuksista

Per­jan­tain elokuva on pu­hut­te­le­va ani­maa­tio Angolan sodan jul­muuk­sis­ta

14.07.2023 12:00
Tilaajille
Paha mies sai sädekehää Areenassa nähtävässä brittisarjassa

Paha mies sai sä­de­ke­hää Aree­nas­sa näh­tä­väs­sä brit­ti­sar­jas­sa

19.06.2023 12:00
Tilaajille
Kun Willis oli vielä särkymätön – sunnuntai-illan elokuva virittää kihelmöivän mysteerin

Kun Willis oli vielä sär­ky­mä­tön – sun­nun­tai-il­lan elokuva vi­rit­tää ki­hel­möi­vän mys­tee­rin

18.06.2023 12:00
Tilaajille
Pimeiden päälliköiden klassikkokuvaus vetää taas hiljaiseksi lauantai-iltana

Pi­mei­den pääl­li­köi­den klas­sik­ko­ku­vaus vetää taas hil­jai­sek­si lauan­tai-il­ta­na

17.06.2023 12:00 2
Tilaajille
Paska kaupunki englantilaisittain – Arthur yrittää ottaa kaiken irti vapaa-ajasta perjantain elokuvassa

Paska kau­pun­ki eng­lan­ti­lai­sit­tain – Arthur yrittää ottaa kaiken irti va­paa-ajas­ta per­jan­tain elo­ku­vas­sa

16.06.2023 12:00
Tilaajille
Meno melkein kuin länkkärissä – 2010-luvun elokuvaversio nostaa kiltin Matin häijyä Eskoa kiinnostavammaksi

Meno melkein kuin länk­kä­ris­sä – 2010-lu­vun elo­ku­va­ver­sio nostaa kiltin Matin häijyä Eskoa kiin­nos­ta­vam­mak­si

15.06.2023 12:00 1
Tilaajille
Kenelle kolikot kuuluvat HBO:n espanjalaisessa toimintaseikkailussa?

Kenelle kolikot kuu­lu­vat HBO:n es­pan­ja­lai­ses­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa?

08.06.2023 12:40
Tilaajille
Meren elävät iskevät takaisin – kansainvälinen jännityssarja ei ole tavanomaista avovesikauhua

Meren elävät iskevät ta­kai­sin – kan­sain­vä­li­nen jän­ni­tys­sar­ja ei ole ta­van­omais­ta avo­ve­si­kau­hua

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Colin on vapaa, kun juoksee – lauantain mustavalkoinen elokuva läikkyy levottomasti

Colin on vapaa, kun juoksee – lauan­tain mus­ta­val­koi­nen elokuva läikkyy le­vot­to­mas­ti

27.05.2023 12:00
Tilaajille
Rohkeat naiset raivasivat tien – torstain sarja esittelee kuusi heistä

Rohkeat naiset rai­va­si­vat tien – tors­tain sarja esit­te­lee kuusi heistä

25.05.2023 12:00
Tilaajille
Luistelukenttien paha prinsessa on hirviöäidin kasvatuksen tulos tiistaiyön dokumenttiparodiassa

Luis­te­lu­kent­tien paha prin­ses­sa on hir­viö­äi­din kas­va­tuk­sen tulos tiis­tai­yön do­ku­ment­ti­pa­ro­dias­sa

15.05.2023 15:16
Tilaajille
Ystävä on se, joka huomaa – HBO:n draamakomedia ymmärtää ihmisen epätäydellisyyttä

Ystävä on se, joka huomaa – HBO:n draa­ma­ko­me­dia ym­mär­tää ihmisen epä­täy­del­li­syyt­tä

04.05.2023 12:00
Tilaajille