Tv-arvio
Kuukausi
Kuninkaallisen historian tuntemattomat naiset – ruotsalaisen dokumenttisarjan avausjakson päähenkilö on suomalaisittain kiinnostava

Ku­nin­kaal­li­sen his­to­rian tun­te­mat­to­mat naiset – ruot­sa­lai­sen do­ku­ment­ti­sar­jan avaus­jak­son pää­hen­ki­lö on suo­ma­lai­sit­tain kiin­nos­ta­va

15.10.2020 07:00 0
On kärsimystä katsoa kännistä mölyämistä – kehnossa sarjassa vanhemmat vakoilevat jälkikasvuaan

On kär­si­mys­tä katsoa kän­nis­tä mö­lyä­mis­tä – keh­nos­sa sar­jas­sa van­hem­mat va­koi­le­vat jäl­ki­kas­vuaan

13.10.2020 07:00 0
Kuninkaalliset korut pääsivät televisioon – ruotsalainen dokumenttisarja loikkii hätäisesti aiheesta toiseen

Ku­nin­kaal­li­set korut pää­si­vät te­le­vi­sioon – ruot­sa­lai­nen do­ku­ment­ti­sar­ja loikkii hä­täi­ses­ti ai­hees­ta toiseen

11.10.2020 07:00 1
Manson-dokumenttia katsoo kuin pahaa painajaista – kaksiosainen brittidokumentti etsii ja löytää syitä Hollywoodin verilöylyyn

Man­son-do­ku­ment­tia katsoo kuin pahaa pai­na­jais­ta – kak­si­osai­nen brit­ti­do­ku­ment­ti etsii ja löytää syitä Hol­ly­woo­din ve­ri­löy­lyyn

06.10.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Rankkojen poliisien rankempi päivä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rank­ko­jen po­lii­sien ran­kem­pi päivä

05.10.2020 07:01 0
Sisukkaat tytöt näyttävät, että pärjäävät intissä – Kainuu kutsuu reality-sarjan kolmannella kaudella

Si­suk­kaat tytöt näyt­tä­vät, että pär­jää­vät intissä – Kainuu kutsuu rea­li­ty-sar­jan kol­man­nel­la kau­del­la

05.10.2020 07:00 2
Äijä-koira pääsee Norjaan kalareissulle – Eränkävijöiden viidennellä kaudella ääneen pääsee myös nuori metsästysharrastaja

Äi­jä-koi­ra pääsee Norjaan ka­la­reis­sul­le – Erän­kä­vi­jöi­den vii­den­nel­lä kau­del­la ääneen pääsee myös nuori met­säs­tys­har­ras­ta­ja

04.10.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Kissa lämmittää kylmät kadut tosipohjaisessa draamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kissa läm­mit­tää kylmät kadut to­si­poh­jai­ses­sa draa­mas­sa

04.10.2020 07:00 0
Brittiläinen myrkytysdraama osuu hermoon – tositapahtumiin pohjautuva sarja keskittyy tunnetun myrkytystapauksen seurauksiin

Brit­ti­läi­nen myr­ky­tys­draa­ma osuu hermoon – to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va sarja kes­kit­tyy tun­ne­tun myr­ky­tys­ta­pauk­sen seu­rauk­siin

03.10.2020 07:00 0
Sekoilua luvassa Kainuussakin Tempparit-tyyliin – sarja koukuttaa, vaikkei haluaisi

Se­koi­lua luvassa Kai­nuus­sa­kin Temp­pa­rit-tyy­liin – sarja kou­kut­taa, vaikkei ha­luai­si

30.09.2020 07:00 3
Geenit vai tausta – dokumentti selvittää, mikä teki Breivikista pahan

Geenit vai tausta – do­ku­ment­ti sel­vit­tää, mikä teki Brei­vi­kis­ta pahan

29.09.2020 07:00 0
TV-arvio: Mikä mahtava koomikko – tämä sarja saa nauramaan ääneen

TV-ar­vio: Mikä mahtava koo­mik­ko – tämä sarja saa nau­ra­maan ääneen

27.09.2020 07:01 0
Uutisia on tarjolla lasten kielellä, mutta kumpi toimii paremmin, Yle Mix vai HS Lasten uutiset? "Loppupäätelmä oli musertava"

Uutisia on tar­jol­la lasten kie­lel­lä, mutta kumpi toimii pa­rem­min, Yle Mix vai HS Lasten uu­ti­set? "Lop­pu­pää­tel­mä oli mu­ser­ta­va"

25.09.2020 07:00 0
Tilaajille
INXS:in laulajasta kertova musiikkidokumentti on poikkeuksellisen hyvä, se pääsee lähelle kohdettaan

INXS:in lau­la­jas­ta kertova mu­siik­ki­do­ku­ment­ti on poik­keuk­sel­li­sen hyvä, se pääsee lähelle koh­det­taan

24.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kasvissyöjät älkööt vaivautuko – brittiläisten motoristikokkien ruokamatkalla tankataan runsaasti kermaa, sokeria ja lihaa

Kas­vis­syö­jät älkööt vai­vau­tu­ko – brit­ti­läis­ten mo­to­ris­ti­kok­kien ruo­ka­mat­kal­la tan­ka­taan run­saas­ti kermaa, sokeria ja lihaa

23.09.2020 07:00 0
Dokumentti: Limamiehet tienaavat rahaa opettamalla pokaamaan naisia

Do­ku­ment­ti: Li­ma­mie­het tie­naa­vat rahaa opet­ta­mal­la po­kaa­maan naisia

22.09.2020 07:00 0
Valheenpaljastusohjelma Kuutamolla palaa vuosien jälkeen – "Hämmennys palkitaan hyvillä nauruilla"

Val­heen­pal­jas­tus­oh­jel­ma Kuu­ta­mol­la palaa vuosien jälkeen – "Häm­men­nys pal­ki­taan hyvillä nau­ruil­la"

19.09.2020 07:00 0

Musta Mooses ja muut te­ki­jä­nai­set his­to­rias­ta – Maria Pet­ters­so­nin podcast on yl­lät­tä­vää ja kieh­to­vaa kuun­nel­ta­va

16.09.2020 07:00 0
Ihmiset törmäilevät koukuttavasti elämänläheisessä draamakomediassa, jossa liikutaan syvissä vesissä

Ihmiset tör­mäi­le­vät kou­kut­ta­vas­ti elä­män­lä­hei­ses­sä draa­ma­ko­me­dias­sa, jossa lii­ku­taan syvissä vesissä

14.09.2020 07:00 0
Helppoa rahaa tarjolla – brittisarja elämän kolhimasta naisesta on osuvaa kuvausta matalapalkkaisten alojen oloista

Helppoa rahaa tar­jol­la – brit­ti­sar­ja elämän kol­hi­mas­ta nai­ses­ta on osuvaa ku­vaus­ta ma­ta­la­palk­kais­ten alojen oloista

11.09.2020 09:30 0