Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Tv-arvio
Viimeisin 12 tuntia
Pohjalaisäijät riuhtovat tyhjää – Esko Salminen tekee vantteran kokovartalotulkinnan Hakalan Veikosta lauantain päiväleffassa Pohjanmaa

Poh­ja­lais­äi­jät riuh­to­vat tyhjää – Esko Sal­mi­nen tekee vant­te­ran ko­ko­var­ta­lo­tul­kin­nan Hakalan Vei­kos­ta lauan­tain päi­vä­lef­fas­sa Poh­jan­maa

12:00
Tilaajille
Viikko
Luonto on matkalla avaruuteen – perjantai-iltana Ylellä esitetään 70-luvun alkuvuosina valmistunut elokuva, joka on ilmiselvästi innoittanut George Lucasia

Luonto on mat­kal­la ava­ruu­teen – per­jan­tai-il­ta­na Ylellä esi­te­tään 70-lu­vun al­ku­vuo­si­na val­mis­tu­nut elo­ku­va, joka on il­mi­sel­väs­ti in­noit­ta­nut George Lucasia

24.06.2022 12:00
Tilaajille
Sienimiehellä on myrkkyä suonissaan – suomalainen mies ei tee itsestään numeroa, mutta on huomion keskipisteessä Elisa Viihteen uutuussarjassa

Sie­ni­mie­hel­lä on myrkkyä suo­nis­saan – suo­ma­lai­nen mies ei tee it­ses­tään nu­me­roa, mutta on huomion kes­ki­pis­tees­sä Elisa Viih­teen uu­tuus­sar­jas­sa

23.06.2022 12:00
Tilaajille
Mimmit puuhaavat keikkaa keskiviikkoillan veijarikomediassa

Mimmit puu­haa­vat keikkaa kes­ki­viik­ko­il­lan vei­ja­ri­ko­me­dias­sa

22.06.2022 12:00
Tilaajille
Tiistai-illan elokuvassa viha hellittää ja mieli avartuu

Tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa viha hel­lit­tää ja mieli avartuu

21.06.2022 12:00
Tilaajille
Kun The Doors palasi perusasioihin – Rockin klassikkolevyt -sarjan tuoreessa jaksossa kuullaan kiehtovia tarinoita

Kun The Doors palasi pe­rus­asioi­hin – Rockin klas­sik­ko­le­vyt -sarjan tuo­rees­sa jak­sos­sa kuul­laan kieh­to­via ta­ri­noi­ta

20.06.2022 12:00
Tilaajille
John Simm jatkaa murhatutkimuksia brittisarjan toisella kaudella

John Simm jatkaa mur­ha­tut­ki­muk­sia brit­ti­sar­jan toi­sel­la kau­del­la

19.06.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi
Pikku insinöörit selvittävät kaiken – sankaripoikien Pertsan ja Kilun paluuelokuva esitetään televisiossa lauantaina alkuillasta

Pikku in­si­nöö­rit sel­vit­tä­vät kaiken – san­ka­ri­poi­kien Pertsan ja Kilun pa­luu­elo­ku­va esi­te­tään te­le­vi­sios­sa lauan­tai­na al­ku­il­las­ta

18.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Torstai-illan elokuva seuraa nuorta rakkautta läikkyvän tajunnan ja anarkistisen asenteen voimalla

Tors­tai-il­lan elokuva seuraa nuorta rak­kaut­ta läik­ky­vän ta­jun­nan ja anar­kis­ti­sen asen­teen voi­mal­la

16.06.2022 12:00
Tilaajille
Camorrapomo jakelee oikeutta keskiviikko-illan elokuvassa, jonka kuvissa on urbaania karheutta

Ca­mor­ra­po­mo jakelee oi­keut­ta kes­ki­viik­ko-il­lan elo­ku­vas­sa, jonka kuvissa on ur­baa­nia kar­heut­ta

15.06.2022 12:00
Tilaajille
Kyttäkolmikko puskee tyylillään – tiistai-illan rikoselokuva lainaa aineksia lajityypin klassikoista

Kyt­tä­kol­mik­ko puskee tyy­lil­lään – tiis­tai-il­lan ri­kos­elo­ku­va lainaa ai­nek­sia la­ji­tyy­pin klas­si­kois­ta

14.06.2022 12:00
Tilaajille
Maanantai-illan elokuvassa on aiempia jämäkämpi ja herkempi James Bond – Daniel Graigin maalaama sankari tuo mieleen Sean Conneryn

Maa­nan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on aiempia jä­mä­käm­pi ja her­kem­pi James Bond – Daniel Graigin maa­laa­ma sankari tuo mieleen Sean Con­ne­ryn

06.06.2022 12:00
Tilaajille
Lauantai-illan jännäri kertoo tositarinan vanhasta puutarhurista Earl Stonesta, joka kuskaa tietämättään huumeita

Lauan­tai-il­lan jännäri kertoo to­si­ta­ri­nan van­has­ta puu­tar­hu­ris­ta Earl Sto­nes­ta, joka kuskaa tie­tä­mät­tään huu­mei­ta

04.06.2022 12:00
Tilaajille
Mies muuttuu aurinkokunnan laidalla – Brad Pittin tähdittämä perjantai-illan elokuva on silmää hivelevä scifi-seikkailu

Mies muuttuu au­rin­ko­kun­nan lai­dal­la – Brad Pittin täh­dit­tä­mä per­jan­tai-il­lan elokuva on silmää hi­ve­le­vä sci­fi-seik­kai­lu

03.06.2022 12:00
Tilaajille
Murhajuttu imaisi kirjailijan – keskiviikkoillan elokuva piirtää Truman Capotesta vakuuttavan henkilökuvan

Mur­ha­jut­tu imaisi kir­jai­li­jan – kes­ki­viik­ko­il­lan elokuva piirtää Truman Ca­po­tes­ta va­kuut­ta­van hen­ki­lö­ku­van

01.06.2022 12:00
Tilaajille
Poliisi petaa pankkikeikkaa – tiistai-illan elokuva kuvaa Pariisia tuttujen turistikortteleiden ulkopuolelta

Poliisi petaa pank­ki­keik­kaa – tiis­tai-il­lan elokuva kuvaa Pa­rii­sia tut­tu­jen tu­ris­ti­kort­te­lei­den ul­ko­puo­lel­ta

31.05.2022 12:00
Tilaajille
Arvokas herra ryöstelee pankkeja perjantai-illan elokuvassa – pääosassa loistaa konkaritähti Robert Redford

Arvokas herra ryös­te­lee pank­ke­ja per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – pää­osas­sa loistaa kon­ka­ri­täh­ti Robert Redford

27.05.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kotimaisen seikkailuromantiikan klassikko ilahduttaa torstaina – Tauno Palon sankariroolissa on voimaa

Ko­ti­mai­sen seik­kai­lu­ro­man­tii­kan klas­sik­ko ilah­dut­taa tors­tai­na – Tauno Palon san­ka­ri­roo­lis­sa on voimaa

26.05.2022 12:00
Tilaajille
Dekkarikirjailija nuuskii itse Chinatownissa – tiistai-illan elokuva on kunniateko Hollywoodin perinteille

Dek­ka­ri­kir­jai­li­ja nuuskii itse Chi­na­tow­nis­sa – tiis­tai-il­lan elokuva on kun­nia­te­ko Hol­ly­woo­din pe­rin­teil­le

24.05.2022 12:00
Tilaajille
Tanssileffalla on tutut askeleet – konkaritähdet ilahduttavat perjantai-illan elokuvassa

Tans­si­lef­fal­la on tutut as­ke­leet – kon­ka­ri­täh­det ilah­dut­ta­vat per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa

20.05.2022 12:00
Tilaajille