Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Elokuva-ala
Salaperäiselle studiolle kymmenien miljoonien dollarien rahoitus – Kajawood houkuttelee suurtuotantoja pohjoiseen, vaikka moni epäilee Miika J Norvannon kykyjä

Sa­la­pe­räi­sel­le stu­diol­le kym­me­nien mil­joo­nien dol­la­rien ra­hoi­tus – Ka­ja­wood hou­kut­te­lee suur­tuo­tan­to­ja poh­joi­seen, vaikka moni epäilee Miika J Nor­van­non kykyjä

14.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Videoharrastuksesta ammatiksi – Petteri Stavén muistelee suomalaisten lyhytelokuvien kultakautta

Vi­deo­har­ras­tuk­ses­ta am­ma­tik­si – Petteri Stavén muis­te­lee suo­ma­lais­ten ly­hyt­elo­ku­vien kul­ta­kaut­ta

09.03.2023 16:21 1
Minna Haapkylä vaihtoi näyttelemisen tuottamiseksi – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla kehittämisessä ja tekemässä elokuvia alusta loppuun"

Minna Haap­ky­lä vaihtoi näyt­te­le­mi­sen tuot­ta­mi­sek­si – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla ke­hit­tä­mi­ses­sä ja te­ke­mäs­sä elo­ku­via alusta lop­puun"

25.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Näyttelijä Johannes Holopainen seikkailee valkokankaalla resuisena rantamiehenä Espanjassa ja televisiossa skarppina poliisina Oulun seudulla

Näyt­te­li­jä Jo­han­nes Ho­lo­pai­nen seik­kai­lee val­ko­kan­kaal­la re­sui­se­na ran­ta­mie­he­nä Es­pan­jas­sa ja te­le­vi­sios­sa skarp­pi­na po­lii­si­na Oulun seu­dul­la

17.11.2022 15:27
"Dokumentit ovat omaa aktivisimiani" – Iiläislähtöinen Essi Haukkamaa perusti 11 vuotta sitten elokuvatuotantoyhtiön Australiaan, nyt hän tekee dokumenttia omalaatuisesta oululaisesta ilmiöstä

"Do­ku­men­tit ovat omaa ak­ti­vi­si­mia­ni" – Ii­läis­läh­töi­nen Essi Hauk­ka­maa perusti 11 vuotta sitten elo­ku­va­tuo­tan­to­yh­tiön Aust­ra­liaan, nyt hän tekee do­ku­ment­tia oma­laa­tui­ses­ta ou­lu­lai­ses­ta il­miös­tä

01.10.2022 15:00
Tilaajille
80-luvun klassikkotarinaa Susikoira Roista filmatisoidaan elokuvaksi Raahessa – monien elokuvantekijöiden havittelema idea lukittautui oululaisyhtiön käsiin päättäväisyydellä

80-lu­vun klas­sik­ko­ta­ri­naa Su­si­koi­ra Roista fil­ma­ti­soi­daan elo­ku­vak­si Raa­hes­sa – monien elo­ku­van­te­ki­jöi­den ha­vit­te­le­ma idea lu­kit­tau­tui ou­lu­lais­yh­tiön käsiin päät­tä­väi­syy­del­lä

13.07.2022 08:00 9
Tilaajille
Elokuvateatterit ammottivat tyhjyyttään, kun vuosi 2021 oli kävijämäärältään historian alhaisin – kotimainen elokuva taas voitti aiempaan verrattuna tuplamäärän kansainvälisiä palkintoja

Elo­ku­va­teat­te­rit am­mot­ti­vat tyh­jyyt­tään, kun vuosi 2021 oli kä­vi­jä­mää­räl­tään his­to­rian al­hai­sin – ­ko­ti­mai­nen elokuva taas voitti aiem­paan ver­rat­tu­na tup­la­mää­rän kan­sain­vä­li­siä pal­kin­to­ja

13.07.2022 08:00
Tilaajille
Pandemian jälkeen elokuvan ystäviä hemmotellaan – ja edelleenkin elokuvateatteri on hyvä treffipaikka
Kolumni

Pan­de­mian jälkeen elo­ku­van ystäviä hem­mo­tel­laan – ja edel­leen­kin elo­ku­va­teat­te­ri on hyvä tref­fi­paik­ka

22.06.2022 06:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen näyttelijä Laura Ollikainen tekee uraa Hollywoodissa – "Kilpailu pienistäkin rooleista on tosi kovaa"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Laura Ol­li­kai­nen tekee uraa Hol­ly­woo­dis­sa – "Kil­pai­lu pie­nis­tä­kin roo­leis­ta on tosi kovaa"

09.05.2022 06:10
Väärää kastia – Joonas Berghäll tuo esikoiskirjassaan esiin elokuva-alalla kohtaamansa epätasa-arvon

Väärää kastia – Joonas Berg­häll tuo esi­kois­kir­jas­saan esiin elo­ku­va-alal­la koh­taa­man­sa epä­ta­sa-ar­von

25.04.2022 07:16
Tilaajille
Alec Baldwinin tapaus muistuttaa siitä, että elokuvanteossa on yhä villin lännen piirteitä
Kolumni

Alec Bald­wi­nin tapaus muis­tut­taa siitä, että elo­ku­van­teos­sa on yhä villin lännen piir­tei­tä

04.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Cannesin elokuvajuhlilla menestyneen Hytti nro 6 -elokuvan toisena tuottajana toiminut Emilia Haukka sai ensikipinän alalle Lapista – "Pohjois-Suomi tarjoaa elokuvien tekemiseen hyvät puitteet"

Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la me­nes­ty­neen Hytti nro 6 -e­lo­ku­van toisena tuot­ta­ja­na toi­mi­nut Emilia Haukka sai en­si­ki­pi­nän alalle Lapista – "Poh­jois-Suo­mi tarjoaa elo­ku­vien te­ke­mi­seen hyvät puit­teet"

14.09.2021 09:35
Tilaajille
90-luvulla Pikisaaren videokuvauslinjalla elokuvia tehtiin yötä päivää: koulun alumneihin lukeutuu kolminkertainen Cannes-voittaja ja kotimaisen hittisarjan ohjaaja-käsikirjoittaja

90-lu­vul­la Pi­ki­saa­ren vi­deo­ku­vaus­lin­jal­la elo­ku­via tehtiin yötä päivää: koulun alum­nei­hin lu­keu­tuu kol­min­ker­tai­nen Can­nes-voit­ta­ja ja ko­ti­mai­sen hit­ti­sar­jan oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja

01.08.2021 08:00 2
Tilaajille
Rajoitukset rampauttavat elokuva-alaa – "Kuulopuheen mukaan juuri kulttuuri- ja näytöstoimintaa onkin pidetty suljettuna, koska 'se on niin helppoa'"
Kolumni

Ra­joi­tuk­set ram­paut­ta­vat elo­ku­va-alaa – "Kuu­lo­pu­heen mukaan juuri kult­tuu­ri- ja näy­tös­toi­min­taa onkin pidetty sul­jet­tu­na, koska 'se on niin help­poa'"

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Elokuvakävijöiden määrä on yli 90 prosenttia kahden vuoden takaista pienempi, mutta tulevaisuus näyttää valoisalta: "Rakkaus elokuvaa kohtaan on se suurin juttu"

Elo­ku­va­kä­vi­jöi­den määrä on yli 90 pro­sent­tia kahden vuoden ta­kais­ta pie­nem­pi, mutta tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Rak­kaus elo­ku­vaa kohtaan on se suurin juttu"

16.07.2021 15:20
Tilaajille
Nomadland voitti odotetusti parhaan elokuvan ja ohjauksen Oscarit, muttei putsannut koko palkintopöytää

No­mad­land voitti odo­te­tus­ti parhaan elo­ku­van ja oh­jauk­sen Os­ca­rit, muttei put­san­nut koko pal­kin­to­pöy­tää

26.04.2021 08:10 1
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

20.02.2021 14:00
Tilaajille