Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Avantouinti
Kalliomontun ja Rantakylän talviuintipaikkojen uimavedet priimaa – ensimmäiset talviuintivesinäytteet otettu

Kal­lio­mon­tun ja Ran­ta­ky­län tal­vi­uin­ti­paik­ko­jen ui­ma­ve­det priimaa – en­sim­mäi­set tal­vi­uin­ti­ve­si­näyt­teet otettu

30.11.2023 12:17 2
Tilaajille
Tuiran talviuintipaikan pukuhuone­parakin ovet ovat pysyneet säpissä alkutalven ajan – "Ihmiset ihmettelevät, mikä teknologiakaupunki Oulu oikein on"

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kan pu­ku­huo­ne­pa­ra­kin ovet ovat py­sy­neet säpissä al­ku­tal­ven ajan – "Ih­mi­set ih­met­te­le­vät, mikä tek­no­lo­gia­kau­pun­ki Oulu oikein on"

29.11.2023 06:04 32
Oikealla hengittelyllä avanto haltuun! Hengitysmestari Magnus Appelberg oppi itse pulikoimaan avannossa jopa puoli tuntia

Oi­keal­la hen­git­te­lyl­lä avanto hal­tuun! Hen­gi­tys­mes­ta­ri Magnus Ap­pel­berg oppi itse pu­li­koi­maan avan­nos­sa jopa puoli tuntia

13.10.2023 06:00 1
Tuiran saunahanke etenee kitkutellen – kunhan laiturikysymys saadaan selvitettyä, kaava voisi valmistua kevättalvella

Tuiran sau­na­han­ke etenee kit­ku­tel­len – kunhan lai­tu­ri­ky­sy­mys saadaan sel­vi­tet­tyä, kaava voisi val­mis­tua ke­vät­tal­vel­la

23.08.2023 05:00 43
Tilaajille
Tuiran talviuintipaikalla pulahdetaan porukalla kolmesti viikossa tasan kello 6.20 – "Tästähän on tulossa suorastaan kansanliike"

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kal­la pu­lah­de­taan po­ru­kal­la kol­mes­ti vii­kos­sa tasan kello 6.20 – "Täs­tä­hän on tulossa suo­ras­taan kan­san­lii­ke"

17.03.2023 06:10 10
Leffavieras: Oulussa kuvattu uutuuselokuva tavoittaa pelialan hengen

Lef­fa­vie­ras: Oulussa kuvattu uu­tuus­elo­ku­va ta­voit­taa pe­li­alan hengen

18.01.2023 14:45
Tilaajille
Rooli Järjettömän paska idea -elokuvassa vei Alina Tomnikovin sekä hyiseen avantoon Tuirassa että lahjakkaimpien eurooppalaisten näyttelijöiden gaalaan Berliinissä

Rooli Jär­jet­tö­män paska idea -e­lo­ku­vas­sa vei Alina Tom­ni­ko­vin sekä hyiseen avan­toon Tui­ras­sa että lah­jak­kaim­pien eu­roop­pa­lais­ten näyt­te­li­jöi­den gaalaan Ber­lii­nis­sä

12.01.2023 10:05 2
Tilaajille
Ouluntullin Kalliomontun hyppypaikan alta paljastui kasa vaarallista romua – katso videolta, millainen näky oululaista sukeltajaa kohtasi montun pohjalla

Ou­lun­tul­lin Kal­lio­mon­tun hyp­py­pai­kan alta pal­jas­tui kasa vaa­ral­lis­ta romua – katso vi­deol­ta, mil­lai­nen näky ou­lu­lais­ta su­kel­ta­jaa kohtasi montun poh­jal­la

10.01.2023 09:56 34
Tilaajille
Laitoimme 57 avantoa kartalle – Suomen pohjoisinta avantoa saa käyttää maksutta: "Jos joku tarkenee käydä ilman pukuhuonetta, niin sinne vaan!"

Lai­toim­me 57 avantoa kar­tal­le – ­Suo­men poh­joi­sin­ta avantoa saa käyttää mak­sut­ta: "Jos joku tar­ke­nee käydä ilman pu­ku­huo­net­ta, niin sinne vaan!"

01.01.2023 12:00 3
Tilaajille
Miten talviuinnin voi aloittaa? Elämäntapamuutoksen tehnyt oululainen Veera Tikkinen näyttää, miten kannattaa lähteä liikkeelle

Miten tal­vi­uin­nin voi aloit­taa? Elä­män­ta­pa­muu­tok­sen tehnyt ou­lu­lai­nen Veera Tik­ki­nen näyt­tää, miten kan­nat­taa lähteä liik­keel­le

24.12.2022 13:00
Tilaajille
Oululainen Taina Kinnunen pohtii uutuuskirjassa avantouinnin kulttuurillista merkitystä – Yksi menee avantoon nollaamaan ajatuksensa, toinen hakeutuu hyiseen veteen tragedian jälkeen tunteakseen taas jotain

Ou­lu­lai­nen Taina Kin­nu­nen pohtii uu­tuus­kir­jas­sa avan­to­uin­nin kult­tuu­ril­lis­ta mer­ki­tys­tä – Yksi menee avan­toon nol­laa­maan aja­tuk­sen­sa, toinen ha­keu­tuu hyiseen veteen tra­ge­dian jälkeen tun­teak­seen taas jotain

18.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Pakkaslukema on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vaikuttavat siihen, miten kylmältä ilma tuntuu – oululaistutkija kertoo, miten kylmää oppii sietämään

Pak­kas­lu­ke­ma on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vai­kut­ta­vat siihen, miten kyl­mäl­tä ilma tuntuu – ou­lu­lais­tut­ki­ja kertoo, miten kylmää oppii sie­tä­mään

03.04.2022 10:05 10
Tilaajille
Elina Mäkinen rikkoo kylmänsietokyvyn rajoja – Lapissa treenaava jääuimari tekee lajia tunnetuksi upeilla videoilla, joilla on somessa miljoonayleisö

Elina Mäkinen rikkoo kyl­män­sie­to­ky­vyn rajoja – Lapissa tree­naa­va jää­ui­ma­ri tekee lajia tun­ne­tuk­si upeilla vi­deoil­la, joilla on somessa mil­joo­na­ylei­sö

20.02.2022 16:31
Tilaajille
"Miksi aivan järkevät ihmiset menevät vapaaehtoisesti kylmään veteen" – Heli Sillanpää tietää vastauksen tutkijan ihmettelyyn

"Miksi aivan jär­ke­vät ihmiset menevät va­paa­eh­toi­ses­ti kylmään veteen" – Heli Sil­lan­pää tietää vas­tauk­sen tut­ki­jan ih­met­te­lyyn

17.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Avantoon mennään aina harkinnan kanssa – Tee avanto vain sellaiseen paikkaan, minkä tunnet

Avan­toon mennään aina har­kin­nan kanssa – Tee avanto vain sel­lai­seen paik­kaan, minkä tunnet

17.12.2021 16:30 4
Tilaajille
Kylmyys tappaa vuosittain lähes sata suomalaista – Totuttautuminen kylmään veteen parantaa mahdollisuuksia selvitä jäistä hengissä

Kylmyys tappaa vuo­sit­tain lähes sata suo­ma­lais­ta – To­tut­tau­tu­mi­nen kylmään veteen pa­ran­taa mah­dol­li­suuk­sia selvitä jäistä hen­gis­sä

07.01.2021 23:01 1
Tilaajille
Hyiset säät jatkuvat pohjoisessa – tuuli voi tehdä pakkasesta ajoittain jopa kahdeksan astetta purevampaa kuin lämpömittari antaa ymmärtää

Hyiset säät jat­ku­vat poh­joi­ses­sa – tuuli voi tehdä pak­ka­ses­ta ajoit­tain jopa kah­dek­san astetta pu­re­vam­paa kuin läm­pö­mit­ta­ri antaa ym­mär­tää

05.01.2021 15:00 1
Tilaajille

Tuiran avan­to­uin­ti­paik­ka on sul­jet­tu il­ki­val­lan vuoksi

28.12.2020 17:10 9