Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Asuntojen hinnat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on os­ta­jien ja vuok­raa­jien mark­ki­nat

13.02.2024 05:00
Asuntokaupan jumi iski täysillä myös Ouluun, ja alelaarista voi nyt tehdä löytöjä
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pan jumi iski täy­sil­lä myös Ouluun, ja ale­laa­ris­ta voi nyt tehdä löytöjä

27.06.2023 20:00 14
Tilaajille
Asuntokaupan kriisivaihe sekä lyö että hellii, jälkimmäisestä pääsevät nauttimaan ainakin ensiasunnon ostajat
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii, jäl­kim­mäi­ses­tä pää­se­vät naut­ti­maan ainakin en­si­asun­non ostajat

30.05.2023 20:00 8
Tilaajille
Asunnot käyvät Oulussa kaupaksi muutamassa kuukaudessa korkojen noususta huolimatta – Kiinteistövälittäjä: "Tilanteessa on palattu normaaliin"

Asunnot käyvät Oulussa kau­pak­si muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kor­ko­jen nou­sus­ta huo­li­mat­ta – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä: "Ti­lan­tees­sa on palattu nor­maa­liin"

26.05.2023 06:00 11
Tilaajille
Asuntojen hintakäänne alaspäin on tervehdyttävä – Oulussa kysyntää pitävät yllä useat suurinvestoinnit ja uusien työpaikkojen synty
Pääkirjoitus

Asun­to­jen hin­ta­kään­ne alas­päin on ter­veh­dyt­tä­vä – Oulussa ky­syn­tää pitävät yllä useat suur­in­ves­toin­nit ja uusien työ­paik­ko­jen synty

20.11.2022 20:00 9
Tilaajille
Inflaatiopiikki iski, korot nousevat, ja pian koetellaan toden teolla kansalaisten sietokykyä
Pääkirjoitus

Inf­laa­tio­piik­ki iski, korot nou­se­vat, ja pian koe­tel­laan toden teolla kan­sa­lais­ten sie­to­ky­kyä

15.06.2022 20:00 17
Tilaajille
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat yli viisi prosenttia Oulussa alkuvuonna – rivitaloasuntojen kysyntä on vilkasta

Van­ho­jen osa­ke­asun­to­jen hinnat nou­si­vat yli viisi pro­sent­tia Oulussa al­ku­vuon­na – ri­vi­ta­lo­asun­to­jen kysyntä on vil­kas­ta

20.05.2022 11:49 6
Ennen koti oli kullan kallis – voimakas polarisaatiokehitys on muuttanut kaiken
Pääkirjoitus

Ennen koti oli kullan kallis – voi­ma­kas po­la­ri­saa­tio­ke­hi­tys on muut­ta­nut kaiken

02.05.2021 20:00 5
Tilaajille
Kaijonharjun ja Linnanmaan asuntojen hinnat nousivat neljänneksi eniten koko maassa – katso, mistä löytyvät Oulun kalleimmat ja halvimmat asunnot

Kai­jon­har­jun ja Lin­nan­maan asun­to­jen hinnat nou­si­vat nel­jän­nek­si eniten koko maassa – katso, mistä löy­ty­vät Oulun kal­leim­mat ja hal­vim­mat asunnot

29.04.2021 11:58 25
Tilaajille
Tilastokeskus: Oulussa asuntojen hinnat kallistuivat 3,4 prosenttia – nousua myös muissa suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla

Ti­las­to­kes­kus: Oulussa asun­to­jen hinnat kal­lis­tui­vat 3,4 pro­sent­tia – nousua myös muissa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­la

30.03.2021 10:23 1
Asuntojen keskimääräiset neliöhinnat todella halpoja etäällä Oulusta – äkkipakoa maalle ei näy koronan takia Oulun ympäristössä

Asun­to­jen kes­ki­mää­räi­set ne­liö­hin­nat todella halpoja etäällä Oulusta – äk­ki­pa­koa maalle ei näy koronan takia Oulun ym­pä­ris­tös­sä

24.09.2020 14:57
Tilaajille