Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asuntojen hinnat
Asuntokaupan kriisivaihe sekä lyö että hellii, jälkimmäisestä pääsevät nauttimaan ainakin ensiasunnon ostajat
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii, jäl­kim­mäi­ses­tä pää­se­vät naut­ti­maan ainakin en­sia­sun­non ostajat

30.05.2023 20:00 8
Tilaajille
Asunnot käyvät Oulussa kaupaksi muutamassa kuukaudessa korkojen noususta huolimatta – Kiinteistövälittäjä: "Tilanteessa on palattu normaaliin"

Asunnot käyvät Oulussa kau­pak­si muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kor­ko­jen nou­sus­ta huo­li­mat­ta – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä: "Ti­lan­tees­sa on palattu nor­maa­liin"

26.05.2023 06:00 11
Tilaajille
Asuntojen hintakäänne alaspäin on tervehdyttävä – Oulussa kysyntää pitävät yllä useat suurinvestoinnit ja uusien työpaikkojen synty
Pääkirjoitus

Asun­to­jen hin­ta­kään­ne alas­päin on ter­veh­dyt­tä­vä – Oulussa ky­syn­tää pitävät yllä useat suu­rin­ves­toin­nit ja uusien työ­paik­ko­jen synty

20.11.2022 20:00 9
Tilaajille
Inflaatiopiikki iski, korot nousevat, ja pian koetellaan toden teolla kansalaisten sietokykyä
Pääkirjoitus

Inf­laa­tio­piik­ki iski, korot nou­se­vat, ja pian koe­tel­laan toden teolla kan­sa­lais­ten sie­to­ky­kyä

15.06.2022 20:00 17
Tilaajille
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat yli viisi prosenttia Oulussa alkuvuonna – rivitaloasuntojen kysyntä on vilkasta

Van­ho­jen osa­kea­sun­to­jen hinnat nou­si­vat yli viisi pro­sent­tia Oulussa al­ku­vuon­na – ri­vi­ta­loa­sun­to­jen kysyntä on vil­kas­ta

20.05.2022 11:49 6
Ennen koti oli kullan kallis – voimakas polarisaatiokehitys on muuttanut kaiken
Pääkirjoitus

Ennen koti oli kullan kallis – voi­ma­kas po­la­ri­saa­tio­ke­hi­tys on muut­ta­nut kaiken

02.05.2021 20:00 5
Tilaajille
Kaijonharjun ja Linnanmaan asuntojen hinnat nousivat neljänneksi eniten koko maassa – katso, mistä löytyvät Oulun kalleimmat ja halvimmat asunnot

Kai­jon­har­jun ja Lin­nan­maan asun­to­jen hinnat nou­si­vat nel­jän­nek­si eniten koko maassa – katso, mistä löy­ty­vät Oulun kal­leim­mat ja hal­vim­mat asunnot

29.04.2021 11:58 25
Tilaajille
Tilastokeskus: Oulussa asuntojen hinnat kallistuivat 3,4 prosenttia – nousua myös muissa suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla

Ti­las­to­kes­kus: Oulussa asun­to­jen hinnat kal­lis­tui­vat 3,4 pro­sent­tia – nousua myös muissa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­la

30.03.2021 10:23 1
Asuntojen keskimääräiset neliöhinnat todella halpoja etäällä Oulusta – äkkipakoa maalle ei näy koronan takia Oulun ympäristössä

Asun­to­jen kes­ki­mää­räi­set ne­liö­hin­nat todella halpoja etäällä Oulusta – äk­ki­pa­koa maalle ei näy koronan takia Oulun ym­pä­ris­tös­sä

24.09.2020 14:57
Tilaajille