Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Asuntokauppa
Viimeisin 24 tuntia
Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat lokakuussa eri puolella Suomea – Oulussa asuntojen hinnat kuitenkin nousivat

Van­ho­jen kerros- ja ri­vi­ta­lo­asun­to­jen hinnat las­ki­vat lo­ka­kuus­sa eri puo­lel­la Suomea – Oulussa asun­to­jen hinnat kui­ten­kin nou­si­vat

30.11.2022 10:41 6
Kuukausi
Talo Algarven auringon alla – Suomessa vierasvenesatamaa pyörittävä Laura Peterzéns nauttii talvista vanhassa maatalossa Etelä-Portugalissa

Talo Al­gar­ven au­rin­gon alla – Suo­mes­sa vie­ras­ve­ne­sa­ta­maa pyö­rit­tä­vä Laura Pe­terzéns nauttii tal­vis­ta van­has­sa maa­ta­los­sa Ete­lä-Por­tu­ga­lis­sa

27.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Asuntojen hintakäänne alaspäin on tervehdyttävä – Oulussa kysyntää pitävät yllä useat suurinvestoinnit ja uusien työpaikkojen synty
Pääkirjoitus

Asun­to­jen hin­ta­kään­ne alas­päin on ter­veh­dyt­tä­vä – Oulussa ky­syn­tää pitävät yllä useat suur­in­ves­toin­nit ja uusien työ­paik­ko­jen synty

20.11.2022 20:00 9
Tilaajille
Asuntokauppa on hidastunut, mutta Oulun seudulla kauppaa on käyty keskimääräistä vilkkaammin – kerro meille kokemuksesi asuntokaupasta

Asun­to­kaup­pa on hi­das­tu­nut, mutta Oulun seu­dul­la kauppaa on käyty kes­ki­mää­räis­tä vilk­kaam­min – kerro meille ko­ke­muk­se­si asun­to­kau­pas­ta

14.11.2022 14:33 2
Kun asuntokauppariita käy jaksamisen päälle, ei energiaa riitä välttämättä asianajajan luokse kulkemiseen – Osaava asianajaja pitää puoliasi myös etäyhteyden välityksellä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Kun asun­to­kaup­pa­rii­ta käy jak­sa­mi­sen päälle, ei ener­giaa riitä vält­tä­mät­tä asian­aja­jan luokse kul­ke­mi­seen – Osaava asian­aja­ja pitää puo­lia­si myös etä­yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä

14.11.2022 06:00
Vanhemmat
Yli viisivuotias keittiö tuntuu vanhanaikaiselta ja Ruotsista tulee uudenlaisia tiloja – kokeneet kiinteistönvälittäjät kertovat asumisen muutoksista

Yli vii­si­vuo­tias keittiö tuntuu van­han­ai­kai­sel­ta ja Ruot­sis­ta tulee uu­den­lai­sia tiloja – ko­ke­neet kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ker­to­vat asu­mi­sen muu­tok­sis­ta

29.10.2022 06:30
Tilaajille
Asuntokauppa käy, vaikka korot nousevat – Muut tekijät vaikuttavat kaupankäyntiin enemmän

Asun­to­kaup­pa käy, vaikka korot nou­se­vat – Muut tekijät vai­kut­ta­vat kau­pan­käyn­tiin enemmän

11.07.2022 10:12
Tilaajille
Myit vanhan talon, sait ostajalta reklamaation – miten toimia?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Myit vanhan talon, sait os­ta­jal­ta rek­la­maa­tion – miten toimia?

06.06.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­to­tar­kas­tus­ten villi länsi jatkuu – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na

05.06.2022 04:29 2
Tilaajille
Pohjoisen OP Kodit yhdistyivät

Poh­joi­sen OP Kodit yh­dis­tyi­vät

31.05.2022 19:08 1
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat yli viisi prosenttia Oulussa alkuvuonna – rivitaloasuntojen kysyntä on vilkasta

Van­ho­jen osa­ke­asun­to­jen hinnat nou­si­vat yli viisi pro­sent­tia Oulussa al­ku­vuon­na – ri­vi­ta­lo­asun­to­jen kysyntä on vil­kas­ta

20.05.2022 11:49 6
Oman kodin myyminen kiinnostaa, mutta mitä jos uutta ei löydykään ajoissa tilalle? – “Tähän asti olemme löytäneet uuden kodin jokaiselle"
Mainos Kiinteistömaailma Tuira

Oman kodin myy­mi­nen kiin­nos­taa, mutta mitä jos uutta ei löy­dy­kään ajoissa ti­lal­le? – “Tähän asti olemme löy­tä­neet uuden kodin jo­kai­sel­le"

07.03.2022 09:00
Ukrainan sota toi asuntomarkkinoille epävarmuuden – näissä tapauksissa ostajan kannattaa jäädä odottamaan, myyjällä ei kiirettä laskea hintoja

Uk­rai­nan sota toi asun­to­mark­ki­noil­le epä­var­muu­den – näissä ta­pauk­sis­sa ostajan kan­nat­taa jäädä odot­ta­maan, myy­jäl­lä ei kii­ret­tä laskea hintoja

05.03.2022 08:00 8
Tilaajille
Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät asuntomarkkinoilla – jopa asunnon ostamista Ruotsista suunnitellaan

Uk­rai­nan sodan vai­ku­tuk­set näkyvät asun­to­mark­ki­noil­la – jopa asunnon os­ta­mis­ta Ruot­sis­ta suun­ni­tel­laan

04.03.2022 10:23 4
Tilaajille
Nykyinen asuntokauppatilanne on yllättänyt kokeneetkin kiinteistönvälittäjät – ”Tällä hetkellä on aivan erinomainen aika myydä asunto”
Mainos Kiinteistömaailma Oulu

Ny­kyi­nen asun­to­kaup­pa­ti­lan­ne on yl­lät­tä­nyt ko­ke­neet­kin kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät – ”Tällä het­kel­lä on aivan erin­omai­nen aika myydä asunto”

28.02.2022 12:00
Asuntokauppa käy tällä hetkellä Oulussa vilkkaana – ”Hinnoittelun merkitys myynnissä on erittäin tärkeä”
Mainos Arbelius LKV

Asun­to­kaup­pa käy tällä het­kel­lä Oulussa vilk­kaa­na – ”Hin­noit­te­lun mer­ki­tys myyn­nis­sä on erit­täin tärkeä”

20.02.2022 06:00
Suomen kiinteistövälittäjät: Asuntoja on myynnissä niukasti – uudemmat omakotitalot kiinnostavat ostajia

Suomen kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jät: Asun­to­ja on myyn­nis­sä niu­kas­ti – uu­dem­mat oma­ko­ti­ta­lot kiin­nos­ta­vat ostajia

11.01.2022 07:47
Tilaajille
Kiinteistövälittäjä: Koteja ennätyksellisen vähän myynnissä – Oulussa pudotus suurin isoista kaupungeista

Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä: Koteja en­nä­tyk­sel­li­sen vähän myyn­nis­sä – Oulussa pudotus suurin isoista kau­pun­geis­ta

04.01.2022 10:20 14
Tilaajille
Puheenaihe: Kuumeneeko asuntokauppa jo liikaa?

Pu­hee­nai­he: Kuu­me­nee­ko asun­to­kaup­pa jo liikaa?

19.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Taistelu omakotitaloista käy kuumana Oulussa – ”Jos ei heti iske kiinni, niin hyvä kohde menee ohi”

Tais­te­lu oma­ko­ti­ta­lois­ta käy kuumana Oulussa – ”Jos ei heti iske kiinni, niin hyvä kohde menee ohi”

12.12.2021 06:00 33
Tilaajille