MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Asuntokauppa
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat yli viisi prosenttia Oulussa alkuvuonna – rivitaloasuntojen kysyntä on vilkasta

Van­ho­jen osa­ke­asun­to­jen hinnat nou­si­vat yli viisi pro­sent­tia Oulussa al­ku­vuon­na – ri­vi­ta­lo­asun­to­jen kysyntä on vil­kas­ta

20.05.2022 11:49 5
Oman kodin myyminen kiinnostaa, mutta mitä jos uutta ei löydykään ajoissa tilalle? – “Tähän asti olemme löytäneet uuden kodin jokaiselle"
Mainos Kiinteistömaailma Tuira

Oman kodin myy­mi­nen kiin­nos­taa, mutta mitä jos uutta ei löy­dy­kään ajoissa ti­lal­le? – “Tähän asti olemme löy­tä­neet uuden kodin jo­kai­sel­le"

07.03.2022 09:00
Ukrainan sota toi asuntomarkkinoille epävarmuuden – näissä tapauksissa ostajan kannattaa jäädä odottamaan, myyjällä ei kiirettä laskea hintoja

Uk­rai­nan sota toi asun­to­mark­ki­noil­le epä­var­muu­den – näissä ta­pauk­sis­sa ostajan kan­nat­taa jäädä odot­ta­maan, myy­jäl­lä ei kii­ret­tä laskea hintoja

05.03.2022 08:00 8
Tilaajille
Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät asuntomarkkinoilla – jopa asunnon ostamista Ruotsista suunnitellaan

Uk­rai­nan sodan vai­ku­tuk­set näkyvät asun­to­mark­ki­noil­la – jopa asunnon os­ta­mis­ta Ruot­sis­ta suun­ni­tel­laan

04.03.2022 10:23 4
Tilaajille
Nykyinen asuntokauppatilanne on yllättänyt kokeneetkin kiinteistönvälittäjät – ”Tällä hetkellä on aivan erinomainen aika myydä asunto”
Mainos Kiinteistömaailma Oulu

Ny­kyi­nen asun­to­kaup­pa­ti­lan­ne on yl­lät­tä­nyt ko­ke­neet­kin kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät – ”Tällä het­kel­lä on aivan erin­omai­nen aika myydä asunto”

28.02.2022 12:00
Asuntokauppa käy tällä hetkellä Oulussa vilkkaana – ”Hinnoittelun merkitys myynnissä on erittäin tärkeä”
Mainos Arbelius LKV

Asun­to­kaup­pa käy tällä het­kel­lä Oulussa vilk­kaa­na – ”Hin­noit­te­lun mer­ki­tys myyn­nis­sä on erit­täin tärkeä”

20.02.2022 06:00
Suomen kiinteistövälittäjät: Asuntoja on myynnissä niukasti – uudemmat omakotitalot kiinnostavat ostajia

Suomen kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jät: Asun­to­ja on myyn­nis­sä niu­kas­ti – uu­dem­mat oma­ko­ti­ta­lot kiin­nos­ta­vat ostajia

11.01.2022 07:47
Tilaajille
Kiinteistövälittäjä: Koteja ennätyksellisen vähän myynnissä – Oulussa pudotus suurin isoista kaupungeista

Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä: Koteja en­nä­tyk­sel­li­sen vähän myyn­nis­sä – Oulussa pudotus suurin isoista kau­pun­geis­ta

04.01.2022 10:20 14
Tilaajille
Puheenaihe: Kuumeneeko asuntokauppa jo liikaa?

Pu­hee­nai­he: Kuu­me­nee­ko asun­to­kaup­pa jo liikaa?

19.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Taistelu omakotitaloista käy kuumana Oulussa – ”Jos ei heti iske kiinni, niin hyvä kohde menee ohi”

Tais­te­lu oma­ko­ti­ta­lois­ta käy kuumana Oulussa – ”Jos ei heti iske kiinni, niin hyvä kohde menee ohi”

12.12.2021 06:00 33
Tilaajille
Keskustan alue vetää nyt suurissa kaupungeissa – Katso, miltä alueilta Oulussa haettiin eniten omistusasuntoja

Kes­kus­tan alue vetää nyt suu­ris­sa kau­pun­geis­sa – Katso, miltä alueil­ta Oulussa haet­tiin eniten omis­tus­asun­to­ja

27.10.2021 13:18 11
Kiinteistökauppa venäläisten kanssa sujuu Raahessa – Ei kultaisia hanoja, vaan hyväkuntoisia perustaloja

Kiin­teis­tö­kaup­pa ve­nä­läis­ten kanssa sujuu Raa­hes­sa – Ei kul­tai­sia hanoja, vaan hy­vä­kun­toi­sia pe­rus­ta­lo­ja

13.10.2021 12:34 7
Tilaajille
Kempelettä kasvattavat Oulusta muuttavat nuoret perheet – Kunnanjohtaja: "Vetovoima ei ole sattumankauppaa, eikä se perustu hokkuspokkus-temppuihin"

Kem­pe­let­tä kas­vat­ta­vat Oulusta muut­ta­vat nuoret perheet – Kun­nan­joh­ta­ja: "Ve­to­voi­ma ei ole sat­tu­man­kaup­paa, eikä se perustu hok­kus­pok­kus-temp­pui­hin"

10.09.2021 10:31 34
Tilaajille
Huoneistokeskus avaa uuden toimiston Ouluun – asuntokauppa on vireää

Huo­neis­to­kes­kus avaa uuden toi­mis­ton Ouluun – asun­to­kaup­pa on vireää

02.08.2021 13:34 2
Virus veivaa kotimaista asuntokauppaa, jossa Oulun hintakehitys on nyt poikkeuksellinen
Pääkirjoitus

Virus veivaa ko­ti­mais­ta asun­to­kaup­paa, jossa Oulun hin­ta­ke­hi­tys on nyt poik­keuk­sel­li­nen

02.07.2021 20:00 3
Tilaajille
Omakotitalot ovat käyneet kaupaksi korona-ajan pitkittyessä – Pohjois-Pohjanmaalla kauppojen kasvu maltillisempaa

Oma­ko­ti­ta­lot ovat käyneet kau­pak­si ko­ro­na-ajan pit­kit­tyes­sä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaup­po­jen kasvu mal­til­li­sem­paa

26.05.2021 14:59
Tilaajille
Kiire ja huolimattomuus ovat yleisimmät virheet asuntokaupoilla – kuuden kohdan muistilista ohjaa ostamaan turvallisesti

Kiire ja huo­li­mat­to­muus ovat ylei­sim­mät virheet asun­to­kau­poil­la – kuuden kohdan muis­ti­lis­ta ohjaa os­ta­maan tur­val­li­ses­ti

07.05.2021 10:44 1
Tilaajille
Veitsiluoto-uutinen katkaisi Kemin asuntomarkkinoiden hyvän kierteen – Työttömyysuhan alla olevat perheet ovat jo kutsuneet välittäjiä arviokäynnille

Veit­si­luo­to-uu­ti­nen kat­kai­si Kemin asun­to­mark­ki­noi­den hyvän kier­teen – Työt­tö­myys­uhan alla olevat perheet ovat jo kut­su­neet vä­lit­tä­jiä ar­vio­käyn­nil­le

29.04.2021 22:22
Tilaajille
Kaijonharjun ja Linnanmaan asuntojen hinnat nousivat neljänneksi eniten koko maassa – katso, mistä löytyvät Oulun kalleimmat ja halvimmat asunnot

Kai­jon­har­jun ja Lin­nan­maan asun­to­jen hinnat nou­si­vat nel­jän­nek­si eniten koko maassa – katso, mistä löy­ty­vät Oulun kal­leim­mat ja hal­vim­mat asunnot

29.04.2021 11:58 25
Tilaajille
Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Kysyimme, miten asuntokauppa sujuu Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Ky­syim­me, miten asun­to­kaup­pa sujuu Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.04.2021 19:00 7
Tilaajille