Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Asuntokauppa
Kuukausi
Asunnon neliöhinta laskee tonnilla, kun Oulun keskustasta ajaa kolme kilometriä – Pohjoispuolella on alue, jossa kerrostaloasunnot ovat keskustaakin kalliimpia

Asunnon ne­liö­hin­ta laskee ton­nil­la, kun Oulun kes­kus­tas­ta ajaa kolme ki­lo­met­riä – Poh­jois­puo­lel­la on alue, jossa ker­ros­ta­lo­asun­not ovat kes­kus­taa­kin kal­liim­pia

09.02.2024 05:00 28
Tilaajille
Kuntotarkastusten laadussa on suurta vaihtelua – moni tarkastus jää puolitiehen

Kun­to­tar­kas­tus­ten laa­dus­sa on suurta vaih­te­lua – moni tar­kas­tus jää puo­li­tie­hen

30.01.2024 18:04 8
Testasimme, saako hyvätuloinen perhe asuntolainan Oulussa – Kolme pankkia vastasi, mutta ehdot ovat tiukat

Tes­ta­sim­me, saako hy­vä­tu­loi­nen perhe asun­to­lai­nan Oulussa – Kolme pankkia vas­ta­si, mutta ehdot ovat tiukat

27.01.2024 05:00 64
Tilaajille
Oululaisen Annika Tuoman asuntohaaveet ovat kaatuneet pankissa kerta toisensa jälkeen – Epäilee syyksi "epäkelpoa" ammattiaan

Ou­lu­lai­sen Annika Tuoman asun­to­haa­veet ovat kaa­tu­neet pan­kis­sa kerta toi­sen­sa jälkeen – Epäilee syyksi "e­pä­kel­poa" am­mat­tiaan

26.01.2024 13:19 48
Tilaajille
Vanhemmat
Rukasta tuli Asko Koivistoisen uusi koti, kun kolmen viikon työkeikka venähti vuosiksi – Nyt kokenut kuvaaja kertoo vinkit mökin stailaukseen

Rukasta tuli Asko Koi­vis­toi­sen uusi koti, kun kolmen viikon työ­keik­ka venähti vuo­sik­si – Nyt kokenut kuvaaja kertoo vinkit mökin stai­lauk­seen

19.01.2024 06:00
Tilaajille
Kerro meille: Jäikö asuntolaina saamatta tai jouduitko tyytymään kakkosvaihtoehtoon? Vastaa Kalevan kyselyyn

Kerro meille: Jäikö asun­to­lai­na saa­mat­ta tai jou­duit­ko tyy­ty­mään kak­kos­vaih­toeh­toon? Vastaa Kalevan ky­se­lyyn

08.01.2024 06:31 13
Oikotie Asuntojen tilastot: omistusasumisen kärkikymmenikköön kiilaavat nyt entiset Oulun alueen kunnat

Oikotie Asun­to­jen ti­las­tot: omis­tus­asu­mi­sen kär­ki­kym­me­nik­köön kii­laa­vat nyt entiset Oulun alueen kunnat

20.12.2023 12:27 18
Julius Jokinen ja Jonna Leivo ehtivät ostaa rintamamiestalon tämän vuoden puolella – ensiasunnon ostajien verovapauden poisto näkyy asuntokaupassa

Julius Jokinen ja Jonna Leivo ehtivät ostaa rin­ta­ma­mies­ta­lon tämän vuoden puo­lel­la – en­si­asun­non os­ta­jien ve­ro­va­pau­den poisto näkyy asun­to­kau­pas­sa

17.12.2023 10:00 4
Tilaajille
Asuntojen hinnat laskivat eniten Oulussa suurista kaupungeista

Asun­to­jen hinnat las­ki­vat eniten Oulussa suu­ris­ta kau­pun­geis­ta

29.11.2023 09:04 14
Myit vanhan talon, ostajalta tuli reklamaatio – miten toimia?  Lue vinkit
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Myit vanhan talon, os­ta­jal­ta tuli rek­la­maa­tio – miten toimia? Lue vinkit

27.11.2023 06:00
Hallitus esittää varainsiirtoveron alentamista, ensiasuntojen verovapaus poistumassa

Hal­li­tus esittää va­rain­siir­to­ve­ron alen­ta­mis­ta, en­si­asun­to­jen ve­ro­va­paus pois­tu­mas­sa

12.10.2023 15:20 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­to­mark­ki­noi­den on­gel­mat – kau­pun­geil­la on kaa­voi­tus­mo­no­po­li, ja sitä pitäisi osata käyttää vii­saas­ti

08.10.2023 06:00 4
Ketjuuntunut kiinteistökauppariita – Kuka on vastuussa virheistä, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa useamman kerran viiden vuoden vastuuajan sisällä?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Ket­juun­tu­nut kiin­teis­tö­kaup­pa­rii­ta – Kuka on vas­tuus­sa vir­heis­tä, kun kiin­teis­tö vaihtaa omis­ta­jaa useam­man kerran viiden vuoden vas­tuu­ajan si­säl­lä?

02.10.2023 06:00
Ajaudummeko jälleen kohti asuntotuotannon ja velkaantumisen ongelmia?
Kolumni

Ajau­dum­me­ko jälleen kohti asun­to­tuo­tan­non ja vel­kaan­tu­mi­sen on­gel­mia?

24.09.2023 14:00 5
Tilaajille
Oulussa seisoo uusia kerrostaloja, joissa on myymättä satoja asuntoja – Kysyimme asiantuntijoilta, uskaltaako tyhjyyttään humisevasta talosta ostaa itselleen asuntoa

Oulussa seisoo uusia ker­ros­ta­lo­ja, joissa on myy­mät­tä satoja asun­to­ja – Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, us­kal­taa­ko tyh­jyyt­tään hu­mi­se­vas­ta talosta ostaa it­sel­leen asuntoa

12.09.2023 09:42 66
Tilaajille
Tapasimme uudesta kodista haaveilevat lapsiperheet Oulussa ja Helsingissä – Näin heidän tilanteensa asuntomarkkinoilla eroavat toisistaan

Ta­pa­sim­me uudesta kodista haa­vei­le­vat lap­si­per­heet Oulussa ja Hel­sin­gis­sä – Näin heidän ti­lan­teen­sa asun­to­mark­ki­noil­la eroavat toi­sis­taan

05.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Tällaiset asunnot käyvät nyt kaupaksi Oulussa – Kiinteistövälittäjä varoittaa hintaharhasta: ”Moni kuvittelee saavansa saman verran kuin pari vuotta sitten”

Täl­lai­set asunnot käyvät nyt kau­pak­si Oulussa – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä va­roit­taa hin­ta­har­has­ta: ”Moni ku­vit­te­lee saa­van­sa saman verran kuin pari vuotta sitten”

15.08.2023 06:00 53
Tilaajille
Oululainen Saana Knuuti, 22, osti itselleen kodin epävarmassa taloustilanteessa – opiskelijana lainan saanti vaati sitkeyttä ja ostopäätöstä piti miettiä pari vuotta

Ou­lu­lai­nen Saana Knuuti, 22, osti it­sel­leen kodin epä­var­mas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa – opis­ke­li­ja­na lainan saanti vaati sit­keyt­tä ja os­to­pää­tös­tä piti miettiä pari vuotta

13.08.2023 06:00 18
Tilaajille
Hyytynyt asuntokauppa uhkaa viedä kiinteistönvälittäjiä konkurssiin –  oululainen Pasi Backman: "Yrittäjän pahin painajainen häämöttää"

Hyy­ty­nyt asun­to­kaup­pa uhkaa viedä kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jiä kon­kurs­siin – ou­lu­lai­nen Pasi Back­man: "Y­rit­tä­jän pahin pai­na­jai­nen hää­möt­tää"

11.08.2023 05:00 69
Tilaajille
Kiimingissä asuvat Järviset uskovat, että oikein hinnoiteltu talo menee kaupaksi ilman välittäjää – Näihin kuuteen asiaan kiinteistön myyjän on syytä kiinnittää erityistä huomiota

Kii­min­gis­sä asuvat Jär­vi­set us­ko­vat, että oikein hin­noi­tel­tu talo menee kau­pak­si ilman vä­lit­tä­jää – Näihin kuuteen asiaan kiin­teis­tön myyjän on syytä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta

06.08.2023 12:00 12
Tilaajille