Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Asuntokauppa
Vinkkejä miten toimia, kun talosi ostaja reklamoi virheistä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Vink­ke­jä miten toimia, kun talosi ostaja rek­la­moi vir­heis­tä

13.03.2023 06:00
Asuntolainojen ehtojen kiristyminen hidastaa kaupankäyntiä erityisesti syrjäseuduilla – pankit nihkeitä energiaremonteille

Asun­to­lai­no­jen ehtojen ki­ris­ty­mi­nen hi­das­taa kau­pan­käyn­tiä eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la – pankit nih­kei­tä ener­gia­re­mon­teil­le

03.03.2023 07:47 3
Oulusta saa 100 000 eurolla pienen kerrostalokaksion, mutta mitä sillä summalla saa muualta? – Katso kartasta, mitä asunnonostaja saa Pohjois-Pohjanmaalla eri summilla

Oulusta saa 100 000 eurolla pienen ker­ros­ta­lo­kak­sion, mutta mitä sillä sum­mal­la saa muual­ta? – Katso kar­tas­ta, mitä asun­non­os­ta­ja saa Poh­jois-Poh­jan­maal­la eri sum­mil­la

22.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Omakotitalo maksoi Oulussa keskimäärin 230 000 euroa viime vuonna – miksi hinta nousi eniten isoista paikkakunnista?

Oma­ko­ti­ta­lo maksoi Oulussa kes­ki­mää­rin 230 000 euroa viime vuonna – miksi hinta nousi eniten isoista paik­ka­kun­nis­ta?

09.02.2023 15:22 23
Tilaajille
OP Kodit: Asuntokauppa teki äkkijarrutuksen – joulukuu oli hiljaisin kymmeneen vuoteen

OP Kodit: Asun­to­kaup­pa teki äk­ki­jar­ru­tuk­sen – ­jou­lu­kuu oli hil­jai­sin kym­me­neen vuoteen

02.01.2023 07:58 8
Omakotitaloista kilpaillaan yhä, kertoo Kalevan selvitys Oulun asuntokaupasta – Pesoset voittivat kisan upouudesta kodista Patelasta

Oma­ko­ti­ta­lois­ta kil­pail­laan yhä, kertoo Kalevan sel­vi­tys Oulun asun­to­kau­pas­ta – Pesoset voit­ti­vat kisan upo­uu­des­ta kodista Pa­te­las­ta

20.12.2022 06:00 13
Tilaajille
Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat lokakuussa eri puolella Suomea – Oulussa asuntojen hinnat kuitenkin nousivat

Van­ho­jen kerros- ja ri­vi­ta­lo­asun­to­jen hinnat las­ki­vat lo­ka­kuus­sa eri puo­lel­la Suomea – Oulussa asun­to­jen hinnat kui­ten­kin nou­si­vat

30.11.2022 10:41 6
Talo Algarven auringon alla – Suomessa vierasvenesatamaa pyörittävä Laura Peterzéns nauttii talvista vanhassa maatalossa Etelä-Portugalissa

Talo Al­gar­ven au­rin­gon alla – Suo­mes­sa vie­ras­ve­ne­sa­ta­maa pyö­rit­tä­vä Laura Pe­terzéns nauttii tal­vis­ta van­has­sa maa­ta­los­sa Ete­lä-Por­tu­ga­lis­sa

27.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Asuntojen hintakäänne alaspäin on tervehdyttävä – Oulussa kysyntää pitävät yllä useat suurinvestoinnit ja uusien työpaikkojen synty
Pääkirjoitus

Asun­to­jen hin­ta­kään­ne alas­päin on ter­veh­dyt­tä­vä – Oulussa ky­syn­tää pitävät yllä useat suur­in­ves­toin­nit ja uusien työ­paik­ko­jen synty

20.11.2022 20:00 9
Tilaajille
Asuntokauppa on hidastunut, mutta Oulun seudulla kauppaa on käyty keskimääräistä vilkkaammin – kerro meille kokemuksesi asuntokaupasta

Asun­to­kaup­pa on hi­das­tu­nut, mutta Oulun seu­dul­la kauppaa on käyty kes­ki­mää­räis­tä vilk­kaam­min – kerro meille ko­ke­muk­se­si asun­to­kau­pas­ta

14.11.2022 14:33 2
Kun asuntokauppariita käy jaksamisen päälle, ei energiaa riitä välttämättä asianajajan luokse kulkemiseen – Osaava asianajaja pitää puoliasi myös etäyhteyden välityksellä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Kun asun­to­kaup­pa­rii­ta käy jak­sa­mi­sen päälle, ei ener­giaa riitä vält­tä­mät­tä asian­aja­jan luokse kul­ke­mi­seen – Osaava asian­aja­ja pitää puo­lia­si myös etä­yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä

14.11.2022 06:00
Yli viisivuotias keittiö tuntuu vanhanaikaiselta ja Ruotsista tulee uudenlaisia tiloja – kokeneet kiinteistönvälittäjät kertovat asumisen muutoksista

Yli vii­si­vuo­tias keittiö tuntuu van­han­ai­kai­sel­ta ja Ruot­sis­ta tulee uu­den­lai­sia tiloja – ko­ke­neet kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät ker­to­vat asu­mi­sen muu­tok­sis­ta

29.10.2022 06:30
Tilaajille
Asuntokauppa käy, vaikka korot nousevat – Muut tekijät vaikuttavat kaupankäyntiin enemmän

Asun­to­kaup­pa käy, vaikka korot nou­se­vat – Muut tekijät vai­kut­ta­vat kau­pan­käyn­tiin enemmän

11.07.2022 10:12
Tilaajille
Myit vanhan talon, sait ostajalta reklamaation – miten toimia?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Myit vanhan talon, sait os­ta­jal­ta rek­la­maa­tion – miten toimia?

06.06.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­to­tar­kas­tus­ten villi länsi jatkuu – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na

05.06.2022 04:29 2
Tilaajille
Pohjoisen OP Kodit yhdistyivät

Poh­joi­sen OP Kodit yh­dis­tyi­vät

31.05.2022 19:08 1
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat yli viisi prosenttia Oulussa alkuvuonna – rivitaloasuntojen kysyntä on vilkasta

Van­ho­jen osa­ke­asun­to­jen hinnat nou­si­vat yli viisi pro­sent­tia Oulussa al­ku­vuon­na – ri­vi­ta­lo­asun­to­jen kysyntä on vil­kas­ta

20.05.2022 11:49 6
Oman kodin myyminen kiinnostaa, mutta mitä jos uutta ei löydykään ajoissa tilalle? – “Tähän asti olemme löytäneet uuden kodin jokaiselle"
Mainos Kiinteistömaailma Tuira

Oman kodin myy­mi­nen kiin­nos­taa, mutta mitä jos uutta ei löy­dy­kään ajoissa ti­lal­le? – “Tähän asti olemme löy­tä­neet uuden kodin jo­kai­sel­le"

07.03.2022 09:00
Ukrainan sota toi asuntomarkkinoille epävarmuuden – näissä tapauksissa ostajan kannattaa jäädä odottamaan, myyjällä ei kiirettä laskea hintoja

Uk­rai­nan sota toi asun­to­mark­ki­noil­le epä­var­muu­den – näissä ta­pauk­sis­sa ostajan kan­nat­taa jäädä odot­ta­maan, myy­jäl­lä ei kii­ret­tä laskea hintoja

05.03.2022 08:00 8
Tilaajille
Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät asuntomarkkinoilla – jopa asunnon ostamista Ruotsista suunnitellaan

Uk­rai­nan sodan vai­ku­tuk­set näkyvät asun­to­mark­ki­noil­la – jopa asunnon os­ta­mis­ta Ruot­sis­ta suun­ni­tel­laan

04.03.2022 10:23 4
Tilaajille