Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Asuntokauppa
Viimeisin 24 tuntia
Ketjuuntunut kiinteistökauppariita – Kuka on vastuussa virheistä, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa useamman kerran viiden vuoden vastuuajan sisällä?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Ket­juun­tu­nut kiin­teis­tö­kaup­pa­rii­ta – Kuka on vas­tuus­sa vir­heis­tä, kun kiin­teis­tö vaihtaa omis­ta­jaa useam­man kerran viiden vuoden vas­tuua­jan si­säl­lä?

06:00
Vanhemmat
Ajaudummeko jälleen kohti asuntotuotannon ja velkaantumisen ongelmia?
Kolumni

Ajau­dum­me­ko jälleen kohti asun­to­tuo­tan­non ja vel­kaan­tu­mi­sen on­gel­mia?

24.09.2023 14:00 5
Tilaajille
Oulussa seisoo uusia kerrostaloja, joissa on myymättä satoja asuntoja – Kysyimme asiantuntijoilta, uskaltaako tyhjyyttään humisevasta talosta ostaa itselleen asuntoa

Oulussa seisoo uusia ker­ros­ta­lo­ja, joissa on myy­mät­tä satoja asun­to­ja – Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, us­kal­taa­ko tyh­jyyt­tään hu­mi­se­vas­ta talosta ostaa it­sel­leen asuntoa

12.09.2023 09:42 66
Tilaajille
Tapasimme uudesta kodista haaveilevat lapsiperheet Oulussa ja Helsingissä – Näin heidän tilanteensa asuntomarkkinoilla eroavat toisistaan

Ta­pa­sim­me uudesta kodista haa­vei­le­vat lap­si­per­heet Oulussa ja Hel­sin­gis­sä – Näin heidän ti­lan­teen­sa asun­to­mark­ki­noil­la eroavat toi­sis­taan

05.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Tällaiset asunnot käyvät nyt kaupaksi Oulussa – Kiinteistövälittäjä varoittaa hintaharhasta: ”Moni kuvittelee saavansa saman verran kuin pari vuotta sitten”

Täl­lai­set asunnot käyvät nyt kau­pak­si Oulussa – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä va­roit­taa hin­ta­har­has­ta: ”Moni ku­vit­te­lee saa­van­sa saman verran kuin pari vuotta sitten”

15.08.2023 06:00 51
Tilaajille
Oululainen Saana Knuuti, 22, osti itselleen kodin epävarmassa taloustilanteessa – opiskelijana lainan saanti vaati sitkeyttä ja ostopäätöstä piti miettiä pari vuotta

Ou­lu­lai­nen Saana Knuuti, 22, osti it­sel­leen kodin epä­var­mas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa – opis­ke­li­ja­na lainan saanti vaati sit­keyt­tä ja os­to­pää­tös­tä piti miettiä pari vuotta

13.08.2023 06:00 17
Tilaajille
Hyytynyt asuntokauppa uhkaa viedä kiinteistönvälittäjiä konkurssiin –  oululainen Pasi Backman: "Yrittäjän pahin painajainen häämöttää"

Hyy­ty­nyt asun­to­kaup­pa uhkaa viedä kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jiä kon­kurs­siin – ou­lu­lai­nen Pasi Back­man: "Y­rit­tä­jän pahin pai­na­jai­nen hää­möt­tää"

11.08.2023 05:00 69
Tilaajille
Kiimingissä asuvat Järviset uskovat, että oikein hinnoiteltu talo menee kaupaksi ilman välittäjää – Näihin kuuteen asiaan kiinteistön myyjän on syytä kiinnittää erityistä huomiota

Kii­min­gis­sä asuvat Jär­vi­set us­ko­vat, että oikein hin­noi­tel­tu talo menee kau­pak­si ilman vä­lit­tä­jää – Näihin kuuteen asiaan kiin­teis­tön myyjän on syytä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta

06.08.2023 12:00 12
Tilaajille
Asuntokaupan jumi iski täysillä myös Ouluun, ja alelaarista voi nyt tehdä löytöjä
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pan jumi iski täy­sil­lä myös Ouluun, ja ale­laa­ris­ta voi nyt tehdä löytöjä

27.06.2023 20:00 14
Tilaajille
Asuntojen myynti hiipuu Oulussa – uusia osakeasuntoja myytiin alkuvuodesta vain 34 kappaletta

Asun­to­jen myynti hiipuu Oulussa – uusia osa­kea­sun­to­ja myytiin al­ku­vuo­des­ta vain 34 kap­pa­let­ta

27.06.2023 06:00 62
Tilaajille
Uudehkoja asuntoja jopa pakkomyynnissä lainakikkailun takia – Asumiskulut voineet pompata yli tonnilla kuukaudessa "edullisessa" kerrostalossa

Uu­deh­ko­ja asun­to­ja jopa pak­ko­myyn­nis­sä lai­na­kik­kai­lun takia – Asu­mis­ku­lut voineet pompata yli ton­nil­la kuu­kau­des­sa "e­dul­li­ses­sa" ker­ros­ta­los­sa

12.06.2023 18:30 30
Tilaajille
Oulun asuntomarkkinoilla on nyt ostajan markkinat – Moni kyttää unelmadiiliä lainapäätös taskussaan

Oulun asun­to­mark­ki­noil­la on nyt ostajan mark­ki­nat – Moni kyttää unel­ma­dii­liä lai­na­pää­tös tas­kus­saan

31.05.2023 06:00 19
Tilaajille
Asuntokaupan kriisivaihe sekä lyö että hellii, jälkimmäisestä pääsevät nauttimaan ainakin ensiasunnon ostajat
Pääkirjoitus

Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii, jäl­kim­mäi­ses­tä pää­se­vät naut­ti­maan ainakin en­sia­sun­non ostajat

30.05.2023 20:00 8
Tilaajille
Asunnot käyvät Oulussa kaupaksi muutamassa kuukaudessa korkojen noususta huolimatta – Kiinteistövälittäjä: "Tilanteessa on palattu normaaliin"

Asunnot käyvät Oulussa kau­pak­si muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kor­ko­jen nou­sus­ta huo­li­mat­ta – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä: "Ti­lan­tees­sa on palattu nor­maa­liin"

26.05.2023 06:00 11
Tilaajille
Miten välttyä riidoilta vanhan talon kaupassa?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Miten välttyä rii­doil­ta vanhan talon kau­pas­sa?

23.05.2023 09:26
Monet asuntosijoittajat ovat säikkyneet kohonneita lainan korkoja – kuumin asuntosijoitusbuumi näyttää taittuneen Oulussakin

Monet asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta lainan korkoja – kuumin asun­to­si­joi­tus­buu­mi näyttää tait­tu­neen Ou­lus­sa­kin

24.04.2023 05:00 24
Tilaajille
Näistä syistä harva uskaltaa aloittaa talon rakentamista – Jouni Winbergillä riittää onneksi viimeisteltävää aiemmilla työmailla

Näistä syistä harva us­kal­taa aloit­taa talon ra­ken­ta­mis­ta – Jouni Win­ber­gil­lä riittää onneksi vii­meis­tel­tä­vää aiem­mil­la työ­mail­la

23.04.2023 11:00 5
Tilaajille
Lisäeristys ja energiatehokkuus säästävät selvää rahaa – talojen lämpöeristyksen parantaminen kiinnostaa nyt asukkaita

Li­säe­ris­tys ja ener­gia­te­hok­kuus sääs­tä­vät selvää rahaa – talojen läm­pöe­ris­tyk­sen pa­ran­ta­mi­nen kiin­nos­taa nyt asuk­kai­ta

10.04.2023 17:00 13
Tilaajille
Vinkkejä miten toimia, kun talosi ostaja reklamoi virheistä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Vink­ke­jä miten toimia, kun talosi ostaja rek­la­moi vir­heis­tä

13.03.2023 06:00
Asuntolainojen ehtojen kiristyminen hidastaa kaupankäyntiä erityisesti syrjäseuduilla – pankit nihkeitä energiaremonteille

Asun­to­lai­no­jen ehtojen ki­ris­ty­mi­nen hi­das­taa kau­pan­käyn­tiä eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la – pankit nih­kei­tä ener­gia­re­mon­teil­le

03.03.2023 07:47 3